Children's


Narrower genres


Content under this genre

Teulu yn Tyfu

Teulu Ni: Cyfres 2017, Teulu yn Tyfu

Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! T...

Ysgol Bro Sion Cwilt

Do Re Mi Dona: Ysgol Bro Sion Cwilt

Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Siôn ...

Yr Anhygoel Morfudd

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Yr Anhygoel Morfudd

Mae Morfudd y morlo yn gystadleuol iawn ac eisiau i weddill y criw weld pa mor dda yw h...

Pennod 13

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 13

Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! ...

a Dirgelwch yr Octofad

Octonots: Caneuon, a Dirgelwch yr Octofad

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

a Dirgelwch yr Octofad

Octonots: Cyfres 2016, a Dirgelwch yr Octofad

Ar ol i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei an...

'S'

a b c: 'S'

Dewch i'r syrcas gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn ym mhennod heddiw ...

Chwarae'r Gem

Angelo am Byth: Chwarae'r Gem

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol Bro Lleu, Penygroes

Asra: Ysgol Bro Lleu, Penygroes

Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Peny...

Gormod ar y Gweill

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Gormod ar y Gweill

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The ...

Pennod 3

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 3

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

Y Ddinas Goll

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Ddinas Goll

Mae Sid, Oli a Crannog yn mynd i chwilio am ddinas goll wedi i Oli ddarganfod darn o au...

Ar y Teledu

Henri Helynt: Cyfres 2012, Ar y Teledu

Pan ddaw sioe Cyfnewid Plant i'r dref, mae Henri'n grediniol fod y syniad o gyfnewid rh...

A'r Blodau Parablus

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Blodau Parablus

Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwy...

a'r Crwbanod Mor Bach

Octonots: Caneuon, a'r Crwbanod Mor Bach

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

a'r Crwbanod Mor Bach

Octonots: Cyfres 2016, a'r Crwbanod Mor Bach

Wrth i grwbanod mor newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamdd...

Digon o Sioe

Pentre Bach: Cyfres 2, Digon o Sioe

Mae Sali Mali a'i ffrindiau yn helpu Pili i gynnal sioe bypedau. Sali Mali and her frie...

'RH'

a b c: 'RH'

Mae rhywbeth yn rhuo yn abc heddiw ac mae nerfau pawb yn rhacs! Someone is being very n...

Sain, Cerdd a Chan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Sain, Cerdd a Chan

Mae Blero am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offer...

Pennod 3

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 3

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Pennod 38

Penblwyddi Cyw: Pennod 38

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Gwersylla

Twm Tisian: Gwersylla

Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei ba...

Diwrnod Rhyfadd Pyfadd

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Diwrnod Rhyfadd Pyfadd

Mae 'na bethau rhyfeddach nag arfer yn digwydd yn Llan-ar-goll-en heddiw. Some very odd...

Y Postmon

Cwm Teg: Cyfres 2, Y Postmon

Mae'r Postmon yn galw draw i'r ysgol i sôn wrth y plant am ei waith. The Postman comes ...

Gwarchod Gwalch Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli. Dyf the Diver puts Beth a...

Are We Having Fun Yet?

18. Swashbuckle: Series 4, Are We Having Fun Yet?

Captain Captain tries to ban all of the Swashbuckle games.

16/01/2017

41. MOTD Kickabout: Round-Up: 16/01/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Jumping

4. Andy's Baby Animals: Jumping

Andy Day looks at a selection of baby animals as they learn valuable jumping skills.

Parti Mor Ladron

Peppa: Cyfres 2, Parti Mor Ladron

Mae hi'n ben-blwydd ar Carwyn Ci ac mae'r plant yn cael helfa drysor môr-ladron. It's C...

The Creak

17. Swashbuckle: Series 4, The Creak

Captain Captain demands that Cook and Line stop an annoying creaking sound.

Too Hot Too Cold

3. Andy's Baby Animals: Too Hot Too Cold

Andy Day looks at a selection of baby animals as they learn how to warm up and cool down.

Dysgu ac Ymarfer

Teulu Ni: Cyfres 2017, Dysgu ac Ymarfer

Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac ...

Ysgol Llandysul - Teithio

Do Re Mi Dona: Ysgol Llandysul - Teithio

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol ...

Treialon Tanfor

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Treialon Tanfor

Rhagor o anturiaethau gydag Oli Dan y Don. Under the sea cartoon adventures with Oli Da...

Pennod 12

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 12

Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us s...

Yr Octonots a'r Llyn Cudd

Octonots: Caneuon, Yr Octonots a'r Llyn Cudd

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.