Children's


Narrower genres


Content under this genre

Brechdanau Bach

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Brechdanau Bach

Mae Blero yn ymuno a Sim a'i ffrindiau i fynd ar antur y tu mewn i frechdan i dynnu llu...

Taith i'r Lleuad

Peppa: Cyfres 2, Taith i'r Lleuad

Mae Peppa a'r teulu yn mynd i weld arddangosfa am y lleuad yn yr amgueddfa efo ffrind G...

Pennod 7

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 7

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. ...

Pont y Brenin- Dyma Fi

Do Re Mi Dona: Pont y Brenin- Dyma Fi

Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Breni...

Tadcu Twm

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Tadcu Twm

Mae Oli yn darganfod cimwch yn gaeth mewn cawell ar wely'r môr. Oli finds a lobster tra...

Blushberry Blob Cakes

10. School of Roars: Series 1, Blushberry Blob Cakes

The monsters make blushberry blob cakes with Mr Marrow.

Pennod 17

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 17

Byddwn yn cwrdd a neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn stadiwm y...

Pennod 14

Octonots: Caneuon, Pennod 14

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 14

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 14

Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgod...

Trefor yn Cyfieithu

Cei Bach: Cyfres 2, Trefor yn Cyfieithu

Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach...

'C'

a b c: 'C'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth a'r criw geisio dod o hyd i'r gist llawn cyfoeth ym mh...

When Darkness Falls

4. Dragons: Race to the Edge, When Darkness Falls

The dragon riders discover a mysterious new breed of dragon.

Boo

9. School of Roars: Series 1, Boo

In a special 'boo' lesson, the monsters must surprise Miss Grizzlesniff.

Pwy Laddodd Pwtan

Angelo am Byth: Pwy Laddodd Pwtan

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol OM Edwards

Asra: Ysgol OM Edwards

Bydd plant o Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children ...

Blero Ar Ras

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a ra...

Pennod 7

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 7

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

Snap! Snap!

Fflic a Fflac: Snap! Snap!

Mae thema lan y môr yn parhau gyda chân 'Sblishio sblasio yn y Môr' a stori ddigri am g...

A Chriw'r Ffon

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Chriw'r Ffon

Mae Henri yn darganfod nad yw henaint yn rheswm dros fihafio. Henri discovers that gett...

Adar

Sbridiri: Cyfres 2, Adar

Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt...

Casglu Cregyn

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Casglu Cregyn

Mae Oli a Beth yn casglu cregyn mewn ogof dywyll ond mae ofn mawr ar Sid. Oli and Beth ...

Imperfect Harmony

3. Dragons: Race to the Edge, Imperfect Harmony

The dragon riders discover a lush island that turns out to be the home of the Deathsong.

Round Four

4. Top Class: Series 2, Round Four

Hayshead from Angus take on Little Sutton Primary School from the West Midlands.

Snap

8. School of Roars: Series 1, Snap

Meepa is very excited about the class photo, but ruins every snap with her fidgeting.

Nefoedd ar y Ddaear

Pentre Bach: Cyfres 2, Nefoedd ar y Ddaear

Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini i...

'B'

a b c: 'B'

Mae Bolgi wedi bwyta gormod o fwyd ym mhennod heddiw o abc ac mae ganddo fola tost. Bol...

Eye of the Beholder: Part 2

2. Dragons: Race to the Edge, Eye of the Beholder: Part 2

Hiccup and the dragon riders journey to Glacier Island in search of the Snow Wraith.

Wobbly Tooth

7. School of Roars: Series 1, Wobbly Tooth

Wingston doesn't like the idea of the tooth fairy taking his wobbly tooth.

Brenin Bach

Deian a Loli: Cyfres 2016, Brenin Bach

Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er ...

Pennod 13

Octonots: Caneuon, Pennod 13

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 13

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 13

Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ys...

Ail Gyfle

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sian ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ga...

Pennod 7

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 7

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Pen-blwydd Gwych!

Cwm Teg: Cyfres 2, Pen-blwydd Gwych!

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i ddau o blant Cwm Teg heddiw. Mae'n ben-blwydd ar Megan a...

Bachyn Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Bachyn Beth

Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ...

Bowlio 10

Twm Tisian: Bowlio 10

Mae Twm Tisian yn mynd i chwarae Bowlio 10. Twm Tisian plays Ten Pin Bowling.