Children's


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 22

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 22

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dih...

Sea Lions

4. My Pet and Me: Galapagos Special, Sea Lions

Rory meets sisters Zoe and Dasha who take him to swim with sea lion pups.

Sprite Lights

19. Kate and Mim-Mim: Series 2, Sprite Lights

Kate and her friends want to help some lost water sprites return to the Singing Seas.

Llanast y Llun

Angelo am Byth: Llanast y Llun

Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynll...

Menna a fi

Nico Nog: Cyfres 1, Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ol ei bel ...

Pennod 4

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 4

Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld ...

Ysgol Pencae

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Pencae

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Pencae wrth iddynt ...

A'r Cart Gwyllt

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Cart Gwyllt

Mae Dad a Henri yn adeiladu cart cyflym a fydd ymhlith y gorau a'r cyflyma' yn y byd! D...

Pennod 4

123: Pennod 4

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar gefn tractor i'r ff...

Animals of Isabela

3. My Pet and Me: Galapagos Special, Animals of Isabela

Ferne visits the island of Isabela to go kayaking and to swim with whitetip reef sharks.

Secret Superhero

18. Kate and Mim-Mim: Series 2, Secret Superhero

Tack is mistaken for a superhero - and decides to secretly take the job!

Quarter-Final One

9. Top Class: Series 2, Quarter-Final One

Calside Primary School take on Stone Church of England Combined School.

Syrpreis!

Pentre Bach: Cyfres 2, Syrpreis!

Mae Anti Dot wedi mynd ar ei gwyliau gan adael Mot y ci yng ngofal Jini. Aunty Dot has ...

Giant Tortoise

2. My Pet and Me: Galapagos Special, Giant Tortoise

Rory meets Kiara and they go into the highlands to search for giant tortoises.

Small Blunders

17. Kate and Mim-Mim: Series 2, Small Blunders

The Mimiloo gang get shrunk down and trapped inside Tack's storage shed.

B - Bolgi a'r Briwsion Bara

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, B - Bolgi a'r Briwsion Bara

Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn c...

Mistar Bwgan Brain

Peppa: Cyfres 2, Mistar Bwgan Brain

Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta...

Marine Iguanas

1. My Pet and Me: Galapagos Special, Marine Iguanas

Ferne and Kai travel to the Galapagos Islands to search for marine iguanas.

Octo-Mim

16. Kate and Mim-Mim: Series 2, Octo-Mim

Gobble has so many banana trees, he can't pick all the bananas himself.

20/03/2017

45. MOTD Kickabout: Round-Up: 20/03/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 47

Penblwyddi Cyw: Pennod 47

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Pennod 21

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 21

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Tymor Newydd

Teulu Ni: Cyfres 2017, Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n...

Ysgol Sant Baruc

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Sant Baruc

Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddargan...

Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Un Tro: Cyfres 2, Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Mae'r stori hon wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o ynys Jafa. This story is an Ind...

Y Siop Fawr

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop fawr ar y bws i brynu tegan newydd. Sara and Cwac go b...

Petting Farm

15. My Pet and Me: Series 3, Petting Farm

Rory visits a petting farm and meets up with Karim, Alex and Wiki to find out more.

Friendship Day

15. Kate and Mim-Mim: Series 2, Friendship Day

The gang have difficulties delivering gifts to their friends on Friendship Day.

Pennod 21

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 21

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffr...

Llion Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Llion Llwynog

Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gêm ...

Santes Melangell

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Santes Melangell

Ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Pennant, Penybont Fawr, Sir Drefaldwyn i ddilyn hanes...

Guppies

14. My Pet and Me: Series 3, Guppies

Ferne visits Eilidh and meets her pet guppies called Big Sparkle and Little Sparkle.

The Sky is Falling

14. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Sky is Falling

Kate and Mim-Mim face a puzzling problem when the Mimiloo sky starts to fall down.

Ar Gefn ei Geffyl

Angelo am Byth: Ar Gefn ei Geffyl

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Pobi

Nico Nog: Cyfres 1, Pobi

Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nic...

A - Anrheg Arall i Plwmp

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, A - Anrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp...