Children's


Narrower genres


Content under this genre

Dychymyg!!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Merch, Dychymyg!!

Mae'n ddiwrnod hyfryd ac mae pawb yn bwyta hufen ia. It is a lovely day and everyone is...

Pennod 44

Penblwyddi Cyw: Pennod 44

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Diolch o Galon

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Diolch o Galon

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn dathlu ei ...

Taid yn y Cae Chwarae

Peppa: Cyfres 2, Taid yn y Cae Chwarae

Mae Taid Mochyn yn mynd â Peppa a George i'r cae chwarae, ond tydi o dddim yn deall rhe...

Pennod 8

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 8

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws...

Sgio Ar Y Dwr!

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Sgio Ar Y Dwr!

Tra bod Oli yn sgïo dwr mae Beth yn cael ei dal o dan un o drawstiau doc Siencyn. Oli i...

Garddwr y Flwyddyn

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Garddwr y Flwyddyn

Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw. It's a big day in...

Eifion Wyn- Y Gofod

Do Re Mi Dona: Eifion Wyn- Y Gofod

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol ...

Buddy Bench

15. School of Roars: Series 1, Buddy Bench

Icklewoo is feeling really left out, so she sits on the Buddy Bench.

Pennod 18

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 18

Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn lan! We'...

Pennod 16

Octonots: Caneuon, Pennod 16

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 16

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 16

Wrth ddychwelyd adre' ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth ...

'D'

a b c: 'D'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth dderbyn gwahoddiad i fynd i ddawnsio mewn disgo ym mhe...

Crushing It

8. Dragons: Race to the Edge, Crushing It

As a rumblehorn wreaks havoc on Dragon's Edge, Hiccup seeks the help of Stoick.

Measuring Chart

14. School of Roars: Series 1, Measuring Chart

Wingston is the smallest on Mrs Grizzlesniff's height chart. He really wants to be taller.

Taro Tant

Angelo am Byth: Taro Tant

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol Bontnewydd

Asra: Ysgol Bontnewydd

Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children fr...

Tic Toc Yr Hen Gloc

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Tic Toc Yr Hen Gloc

Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd a Blero a'i ffrindiau ar bob math ...

Pennod 8

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 8

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

A'r Ras Hwyl

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Ras Hwyl

Henri Helynt yn rhedeg ras - am hwyl. Dyna ni rywbeth werth ei weld! Henri runs a race ...

Pwy Yw'r Bos?

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Pwy Yw'r Bos?

Mae Beth, Oli a Sid yn ffraeo ynghylch pwy yw'r bos pan mae prosiect arbennig 'da Dyf. ...

Reign of Fireworms

7. Dragons: Race to the Edge, Reign of Fireworms

Ruffnut and Tuffnut discover that they have an unexpected connection to the island.

Round Five

5. Top Class: Series 2, Round Five

Susan Calman presents round five of the search to find the UK's smartest school.

Nurse Meepa

13. School of Roars: Series 1, Nurse Meepa

Meepa visits Nurse Sneezle and becomes Class Nurse for the day.

Dyn y Lleuad

Deian a Loli: Cyfres 2016, Dyn y Lleuad

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. D...

Pennod 15

Octonots: Caneuon, Pennod 15

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 15

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 15

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coed...

Cadw'r Gyfrinach

Pentre Bach: Cyfres 2, Cadw'r Gyfrinach

Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach. Jac Do doesn't really understan...

'CH'

a b c: 'CH'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth a'r criw ddysgu am y llythyren CH ym mhennod heddiw o ...

Gone Gustav Gone

6. Dragons: Race to the Edge, Gone Gustav Gone

When Gustav is captured, it's up to Hiccup and the dragon riders to get him back.

Growling Up

12. School of Roars: Series 1, Growling Up

Yummble isn't looking forward to having a new baby brother or sister.

Blero Gawr

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero Gawr

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y ...

Pennod 8

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 8

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Helfa Drysor

Cwm Teg: Cyfres 2, Helfa Drysor

Mae Jac, Megan a Gruff wrth eu bodd yn chwarae bod yn fôr-ladron ac mae gan Wncwl Wyn g...

Y Storm Fawr

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Storm Fawr

Mae storm enfawr ar fin cychwyn ac mae'n rhaid i Beth rybuddio'r trigolion i gyd. There...

Big Man on Berk

5. Dragons: Race to the Edge, Big Man on Berk

Thinking he's allergic to his dragon, Fishlegs gets hypnotised.