Children's


Narrower genres


Content under this genre

Boo

9. School of Roars: Series 1, Boo

In a special 'boo' lesson, the monsters must surprise Miss Grizzlesniff.

Pwy Laddodd Pwtan

Angelo am Byth: Pwy Laddodd Pwtan

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol OM Edwards

Asra: Ysgol OM Edwards

Bydd plant o Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children ...

Blero Ar Ras

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a ra...

Pennod 7

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 7

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

Snap! Snap!

Fflic a Fflac: Snap! Snap!

Mae thema lan y môr yn parhau gyda chân 'Sblishio sblasio yn y Môr' a stori ddigri am g...

A Chriw'r Ffon

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Chriw'r Ffon

Mae Henri yn darganfod nad yw henaint yn rheswm dros fihafio. Henri discovers that gett...

Adar

Sbridiri: Cyfres 2, Adar

Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt...

Casglu Cregyn

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Casglu Cregyn

Mae Oli a Beth yn casglu cregyn mewn ogof dywyll ond mae ofn mawr ar Sid. Oli and Beth ...

Imperfect Harmony

3. Dragons: Race to the Edge, Imperfect Harmony

The dragon riders discover a lush island that turns out to be the home of the Deathsong.

Round Four

4. Top Class: Series 2, Round Four

Hayshead from Angus take on Little Sutton Primary School from the West Midlands.

Snap

8. School of Roars: Series 1, Snap

Meepa is very excited about the class photo, but ruins every snap with her fidgeting.

Nefoedd ar y Ddaear

Pentre Bach: Cyfres 2, Nefoedd ar y Ddaear

Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini i...

'B'

a b c: 'B'

Mae Bolgi wedi bwyta gormod o fwyd ym mhennod heddiw o abc ac mae ganddo fola tost. Bol...

Eye of the Beholder: Part 2

2. Dragons: Race to the Edge, Eye of the Beholder: Part 2

Hiccup and the dragon riders journey to Glacier Island in search of the Snow Wraith.

Wobbly Tooth

7. School of Roars: Series 1, Wobbly Tooth

Wingston doesn't like the idea of the tooth fairy taking his wobbly tooth.

Brenin Bach

Deian a Loli: Cyfres 2016, Brenin Bach

Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er ...

Pennod 13

Octonots: Caneuon, Pennod 13

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 13

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 13

Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ys...

Ail Gyfle

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sian ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ga...

Pennod 7

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 7

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Pen-blwydd Gwych!

Cwm Teg: Cyfres 2, Pen-blwydd Gwych!

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i ddau o blant Cwm Teg heddiw. Mae'n ben-blwydd ar Megan a...

Bachyn Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Bachyn Beth

Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ...

Bowlio 10

Twm Tisian: Bowlio 10

Mae Twm Tisian yn mynd i chwarae Bowlio 10. Twm Tisian plays Ten Pin Bowling.

13/02/2017

44. MOTD Kickabout: Round-Up: 13/02/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Eye of the Beholder: Part 1

1. Dragons: Race to the Edge, Eye of the Beholder: Part 1

Hiccup and the dragon riders discover a mysterious object - one that holds their destiny.

Get Well Soon

6. School of Roars: Series 1, Get Well Soon

Miss Grizzlesniff has a bad case of the sniffles so Mr Marrow steps in to teach the class.

Pennod 42

Penblwyddi Cyw: Pennod 42

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Time Capsule Treasure Chest

26. Swashbuckle: Series 4, Time Capsule Treasure Chest

Cook, Line and Captain Captain collect precious things that remind them of good times.

Suo Gan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Suo Gan

Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld a brenhines y gwenyn i gael peth...

Y Sioe Dalent

Peppa: Cyfres 2, Y Sioe Dalent

Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbart...

Cooling Captain Captain

25. Swashbuckle: Series 4, Cooling Captain Captain

It's sweltering on the ship so Captain Captain orders Cook and Line to cool her down.

Pennod 6

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 6

Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd...

Y Ddeilen Fach

Marcaroni: Cyfres 2, Y Ddeilen Fach

Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydi hi. Today Re has foun...

Pen Barras - Yr Ysgol

Do Re Mi Dona: Pen Barras - Yr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, ...

Y Morfil Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Morfil Bach

Mae canu Oli yn drysu morfil ifanc sydd yn crwydro ac yn colli ei fam - rhaid iddyn nh...