Children's


Narrower genres


Content under this genre

Octo-Mim

16. Kate and Mim-Mim: Series 2, Octo-Mim

Gobble has so many banana trees, he can't pick all the bananas himself.

20/03/2017

45. MOTD Kickabout: Round-Up: 20/03/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 47

Penblwyddi Cyw: Pennod 47

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Pennod 21

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 21

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Tymor Newydd

Teulu Ni: Cyfres 2017, Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n...

Ysgol Sant Baruc

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Sant Baruc

Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddargan...

Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Un Tro: Cyfres 2, Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Mae'r stori hon wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o ynys Jafa. This story is an Ind...

Y Siop Fawr

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop fawr ar y bws i brynu tegan newydd. Sara and Cwac go b...

Petting Farm

15. My Pet and Me: Series 3, Petting Farm

Rory visits a petting farm and meets up with Karim, Alex and Wiki to find out more.

Friendship Day

15. Kate and Mim-Mim: Series 2, Friendship Day

The gang have difficulties delivering gifts to their friends on Friendship Day.

Pennod 21

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 21

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffr...

Llion Llwynog

Peppa: Cyfres 3, Llion Llwynog

Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gêm ...

Santes Melangell

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Santes Melangell

Ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Pennant, Penybont Fawr, Sir Drefaldwyn i ddilyn hanes...

Guppies

14. My Pet and Me: Series 3, Guppies

Ferne visits Eilidh and meets her pet guppies called Big Sparkle and Little Sparkle.

The Sky is Falling

14. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Sky is Falling

Kate and Mim-Mim face a puzzling problem when the Mimiloo sky starts to fall down.

Ar Gefn ei Geffyl

Angelo am Byth: Ar Gefn ei Geffyl

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Pobi

Nico Nog: Cyfres 1, Pobi

Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nic...

A - Anrheg Arall i Plwmp

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, A - Anrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! It's Plwmp...

Os Mêts, Me-e-e-ets!

Pentre Bach: Cyfres 2, Os Mêts, Me-e-e-ets!

Caiff Sali Mali, Jac y Jwc a Daf Dafad ddiwrnod allan yn cefnogi'r cwn defaid yn y trei...

Ysgol Llwyncelyn

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Llwyncelyn

Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Llwyncelyn wrth iddynt fynd ar antur i ddargan...

Ysgol Caerffili

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Caerffili

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Gymraeg Caerffili wrth iddynt fynd ar antur i...

A'r Llun Peryglus

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Llun Peryglus

Pan mae Henri'n gweld Miss Hen Sguthan a Seth Soeglyd mewn sefyllfa amheus mae o'n ceis...

Pennod 3

123: Pennod 3

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn am bicnic i'r p...

Y Gwair Hir

Peppa: Cyfres 2, Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pêl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a B...

Round Eight

8. Top Class: Series 2, Round Eight

Sidlesham Primary School take on Delamere Church of England Academy.

William D the Donkey

13. My Pet and Me: Series 3, William D the Donkey

Ferne visits a donkey sanctuary and meets Darcey, who sponsors one of the donkeys.

Ivy the Rabbit

12. My Pet and Me: Series 3, Ivy the Rabbit

Rory visits Charlie and meets his pet rabbits Ivy, Minty and Layla.

Scooby the Sniffer Dog

11. My Pet and Me: Series 3, Scooby the Sniffer Dog

Ferne finds out exactly what Scooby the police sniffer dog does.

Lights, Camera, Mim-Mim!

13. Kate and Mim-Mim: Series 2, Lights, Camera, Mim-Mim!

The Mimiloo gang are making a movie, but Mim-Mim misses his chance to be in it!

The Fluff Between Your Ears

12. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Fluff Between Your Ears

The gang are transported into Mim-Mim's fluffy brain to help him track down a lost memory.

The Mimiloo Clubhouse

11. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Mimiloo Clubhouse

It's Mimiloo Day, so the gang is building a new clubhouse for all their Mimiloo friends.

13/03/2017

45. MOTD Kickabout: Round-Up: 13/03/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 46

Penblwyddi Cyw: Pennod 46

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Pennod 20

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 20

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Pennod 19

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 19

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Y Ffair

Peppa: Cyfres 2, Y Ffair

Mae Peppa a'i theulu yn mynd am daith gyffrous i'r ffair. Mae Mami Mochyn yn ceisio enn...