Children's


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 2

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 2

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Pennod 37

Penblwyddi Cyw: Pennod 37

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Yr Antur Fawr

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Yr Antur Fawr

Mae Oli a Beth yn cael antur fawr wrth helpu'r Warden i amddiffyn ei stock o forlewys. ...

Y Fâs Flodau

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Y Fâs Flodau

Mae Llan-ar-goll-en yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Pentref Taclusaf Cymru' a Mrs Tomo...

Hedfan Barcud

Cwm Teg: Cyfres 2, Hedfan Barcud

Mae gwynt cryf y gogledd yn chwythu drwy'r cwm, ac mae hi'n ddiwrnod perffaith i hedfan...

Bwydo'r hwyaid

Twm Tisian: Bwydo'r hwyaid

Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol...

09/01/2017

42. MOTD Kickabout: Round-Up: 09/01/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Handbook Havoc

16. Swashbuckle: Series 4, Handbook Havoc

A hungry bookworm has munched its way through Captain Captain's pirate handbook.

Climbing

2. Andy's Baby Animals: Climbing

Andy Day looks baby animals as they learn vital climbing skills.

New Clothes

4. Topsy and Tim: Series 1, New Clothes

Topsy and Tim are growing out of their old clothes, so Mummy buys them new jeans.

Rhaglen 8

Cacamwnci: Cyfres 1, Rhaglen 8

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau...

Tedi Meithrin

Peppa: Cyfres 2, Tedi Meithrin

Tro Peppa ydi hi fynd â Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amse...

Seaweed Machine

15. Swashbuckle: Series 4, Seaweed Machine

Cook is convinced he has invented a machine that can turn seaweed into gold.

First Steps

1. Andy's Baby Animals: First Steps

Andy Day looks at the tricky first steps of baby animals.

Penblwydd Hapus

Teulu Ni: Cyfres 2017, Penblwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau ...

Yr Octonots ac Antur y Rhew

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots ac Antur y Rhew

Rhaid i'r criw rwystro criw o bengwiniaid rhag disgyn i mewn i agendor rhew. Capten Cw...

Chwarae Pel

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Chwarae Pel

Mae Beth ac Oli yn tynnu lluniau o greaduriaid dan y môr. Ond mae Dyf y Deifar wedi chw...

Jac a'r Goeden Ffa

Un Tro: Cyfres 1, Jac a'r Goeden Ffa

Mae'r rhaglen hon yn dilyn hynt a helynt Jac a'r Goeden Ffa. In this episode we follow ...

Ysgol Evan James Pwy sy'n help

Do Re Mi Dona: Ysgol Evan James Pwy sy'n help

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol ...

Crys Budr

Marcaroni: Cyfres 2, Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nhwr y Cloc heddiw! There are a lot of soap sud...

Pennod 11

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 11

Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morgannwg. We mee...

 Yr Octonots a'r Berdys Mantis

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots a'r Berdys Mantis

Rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion ch...

'O'

a b c: 'O'

Ymunwch â Gareth o gweddill y criw yn abc heddiw wrth iddynt geisio darganfod pam mae J...

Egwyl a Hanner

Angelo am Byth: Egwyl a Hanner

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol Bontnewydd, Caernarfon

Asra: Ysgol Bontnewydd, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children fr...

Cysgod Pawb!

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Cysgod Pawb!

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam mae ei gysgod yn ei ddilyn i bobman! Blero go...

Pennod 1

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 1

Cyfres newydd i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. N...

Yr Octonots a'r Walrysod Bach

Octonots: Cyfres 2016, Yr Octonots a'r Walrysod Bach

Mae nith a nai Capten Cwrwgl yn helpu eu hewythr i geisio achub tri walrws bach sydd me...

Cartref Crannog

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Cartref Crannog

Mae Crannog wedi torri ei gragen mewn damwain. Mae Beth a Oli yn llwyddo i gael un newy...

Hapus

Fflic a Fflac: Hapus

Byddwn ni'n dysgu am ffrwythau ac yn gwneud bisgedi heddiw. We visit a school to hear y...

Y Sws Llyffant

Deian a Loli: Cyfres 2016, Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae swyn diefli...

Pennod 1

Octonots: Caneuon, Pennod 1

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Senghennydd 1913

Senghennydd 1913

Plant ardal Senghennydd sy'n edrych yn ol ar danchwa mawr, pwll glo'r Universall, ym 19...

Ole!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau. Parri returns from his holiday.

'M'

a b c: 'M'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Plwmp a Deryn esgus eu bod nhw'n by...

Chwil

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Chwil

Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed? The ...