Children's


Narrower genres


Content under this genre

Pen-blwydd Gwych!

Cwm Teg: Cyfres 2, Pen-blwydd Gwych!

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i ddau o blant Cwm Teg heddiw. Mae'n ben-blwydd ar Megan a...

Bachyn Beth

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Bachyn Beth

Mae Oli a Beth yn symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ...

Bowlio 10

Twm Tisian: Bowlio 10

Mae Twm Tisian yn mynd i chwarae Bowlio 10. Twm Tisian plays Ten Pin Bowling.

13/02/2017

44. MOTD Kickabout: Round-Up: 13/02/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Eye of the Beholder: Part 1

1. Dragons: Race to the Edge, Eye of the Beholder: Part 1

Hiccup and the dragon riders discover a mysterious object - one that holds their destiny.

Get Well Soon

6. School of Roars: Series 1, Get Well Soon

Miss Grizzlesniff has a bad case of the sniffles so Mr Marrow steps in to teach the class.

Pennod 42

Penblwyddi Cyw: Pennod 42

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Time Capsule Treasure Chest

26. Swashbuckle: Series 4, Time Capsule Treasure Chest

Cook, Line and Captain Captain collect precious things that remind them of good times.

Suo Gan

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Suo Gan

Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero yn ymweld a brenhines y gwenyn i gael peth...

Y Sioe Dalent

Peppa: Cyfres 2, Y Sioe Dalent

Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbart...

Cooling Captain Captain

25. Swashbuckle: Series 4, Cooling Captain Captain

It's sweltering on the ship so Captain Captain orders Cook and Line to cool her down.

Pennod 6

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 6

Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd...

Y Ddeilen Fach

Marcaroni: Cyfres 2, Y Ddeilen Fach

Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydi hi. Today Re has foun...

Pen Barras - Yr Ysgol

Do Re Mi Dona: Pen Barras - Yr Ysgol

Ymunwch รข Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, ...

Y Morfil Bach

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Y Morfil Bach

Mae canu Oli yn drysu morfil ifanc sydd yn crwydro ac yn colli ei fam - rhaid iddyn nh...

Monster Assembly

5. School of Roars: Series 1, Monster Assembly

It's the day of the class assembly, but shy Icklewoo is suffering from stage fright.

Lunchtime

20. Andy's Baby Animals: Lunchtime

Andy Day explains about the favourite meals of meerkats, raccoons and capuchin monkeys.

Pennod 16

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 16

Heddiw byddwn ni'n cwrdd a gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchen...

Pennod 12

Octonots: Caneuon, Pennod 12

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 12

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 12

Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots. While div...

Finn

4. The Dumping Ground: I'm...: Series 2, Finn

A look at Finn's life at Ashdene Ridge.

I Want the Human

4. School of Roars: Series 1, I Want the Human

Wufflebump really wants to take Brian, the class's toy human, home.

Exploring

19. Andy's Baby Animals: Exploring

Andy Day looks at how seal pups, leopard cubs and gobi fish learn to explore.

Poen 'di Pedr

Angelo am Byth: Poen 'di Pedr

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Ysgol CaeTop, Bangor

Asra: Ysgol CaeTop, Bangor

Bydd plant o Ysgol Cae Top, Bangor yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgo...

Pryfed Genwair Gwinglyd

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Pryfed Genwair Gwinglyd

Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y ...

Pennod 6

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 6

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

Bwci Bo

Deian a Loli: Cyfres 2016, Bwci Bo

Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. I wneud pethau'n w...

Pennod 11

Octonots: Caneuon, Pennod 11

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 11

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 11

Mae Harri yn gwarchod aligator bach ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Har...

Pennod 6

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 6

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Pennod 41

Penblwyddi Cyw: Pennod 41

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Pennod 5

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 5

Yn y bennod yma, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd i ddathlu bedydd Jona. In this e...

Pennod 15

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 15

Megan Llyn sy'n dysgu mwy am gwn, pili-palod, ceffylau, dolffiniaid ac ymlusgiaid. Join...

Pennod 10

Octonots: Caneuon, Pennod 10

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pennod 10

Octonots: Cyfres 2016, Pennod 10

Pan gaiff malwod sy'n syrffio eu hysgubo ymaith i'r mor, rhaid i Dela a'r Octonots eu h...