Children's


Narrower genres


Content under this genre

Chariots of Fun

6. Kate and Mim-Mim: Series 2, Chariots of Fun

Mim-Mim has trouble learning how to ride in a chariot race.

06/03/2017

45. MOTD Kickabout: Round-Up: 06/03/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 18

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 18

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Pennod 17

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 17

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Euryn y Pysgodyn Aur

Peppa: Cyfres 2, Euryn y Pysgodyn Aur

Tydi Euryn y pysgodyn aur ddim yn edrych yn hapus a tydi o ddim yn bwyta ei fwyd. Rhaid...

Pitsa

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 9

Heddiw, mae Halima yn dal tren i Landybie i helpu ei thad-cu yn ei siop gwerthu pizza. ...

Eggy Boomer

5. Kate and Mim-Mim: Series 2, Eggy Boomer

Kate and Mim-Mim go birdwatching and find that things aren't always what they seem.

Pennod 19

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 19

Heddiw ar y sioe, mae 'na ddraig farfog, gwartheg, moch, cathod a fflamingo! Today we'l...

'F'

a b c: 'F'

Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn geisio dod o hyd i'r tusw o flodau ...

The Next Big Sting

12. Dragons: Race to the Edge, The Next Big Sting

Hiccup and the Dragon Riders rescue a wounded Speed Stinger.

Tack and the Beanstalk

4. Kate and Mim-Mim: Series 2, Tack and the Beanstalk

When Lily gets swept up into the clouds by a giant beanstalk, the gang climb up after her.

Gwers Rhydd

Angelo am Byth: Gwers Rhydd

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Pennod 9

Antur Natur Cyw: Cyfres 2017, Pennod 9

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series f...

Cyfnewid Gwaith

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Cyfnewid Gwaith

Nid yw Wena, Oli na Beth yn hapus yn eu gwaith felly maen nhw'n penderfynu cyfnewid swy...

Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Boj: Cyfres 2014, Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad a fydd yn c...

A Gorymdaith y Mor-ladron

Henri Helynt: Cyfres 2012, A Gorymdaith y Mor-ladron

Bethan Bigog wedi anghofio mai Criw'r Llaw Biws sy'n rheoli, felly mae'n rhaid ei hatgo...

Pennod 1

123: Pennod 1

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Today we'll go on a Wild W...

Planhigyn bach Pwyll

Y Brodyr Coala: Cyfres 2007, Planhigyn bach Pwyll

Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymo...

Have Dragon Will Travel: Part 2

11. Dragons: Race to the Edge, Have Dragon Will Travel: Part 2

Hiccup uncovers a shocking secret about Heather's true identity.

Round Six

6. Top Class: Series 2, Round Six

Blaenavon Heritage Primary School take on Calside Primary School.

Jurassic Tee Hees

3. Kate and Mim-Mim: Series 2, Jurassic Tee Hees

Kate and Mim-Mim help their friends track down some giant dinosaurs.

Dydd Mawrth Crempog

Deian a Loli: Cyfres 2016, Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar ol yn y ty! It's...

Tad-cu a Mam-gu

Pentre Bach: Cyfres 2, Tad-cu a Mam-gu

Daeth yr amser rhannu'r newyddion mawr gyda Mam-gu a Thad-cu. The time has come to tell...

'E'

a b c: 'E'

Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew Jangyl, Plwmp a Deryn wedi derbyn anrhegion 'od' iawn ym m...

Ymlacio Amdani

Y Teulu Mawr: Cyfres 2010, Ymlacio Amdani

Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children ...

Have Dragon Will Travel: Part 1

10. Dragons: Race to the Edge, Have Dragon Will Travel: Part 1

The Dragon Riders are surprised to discover who is behind recent attacks on nearby ships.

The Mimiloo Express

2. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Mimiloo Express

Kate and Mim-Mim take a ride on the Mimiloo Express and learn how to improvise.

Rodeo'r Warden

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Rodeo'r Warden

Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl....

Quake, Rattle and Roll

9. Dragons: Race to the Edge, Quake, Rattle and Roll

Fishlegs and Meatlug liberate the Gronckles from a menacing dragon.

Bathtime for Boomer

1. Kate and Mim-Mim: Series 2, Bathtime for Boomer

Kate and Mim-Mim help Lily chase down the Muddy Pirate Boomer to make him take his bath!

27/02/2017

45. MOTD Kickabout: Round-Up: 27/02/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Dychymyg!!

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Merch, Dychymyg!!

Mae'n ddiwrnod hyfryd ac mae pawb yn bwyta hufen ia. It is a lovely day and everyone is...

Pennod 44

Penblwyddi Cyw: Pennod 44

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Diolch o Galon

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Diolch o Galon

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn dathlu ei ...

Taid yn y Cae Chwarae

Peppa: Cyfres 2, Taid yn y Cae Chwarae

Mae Taid Mochyn yn mynd รข Peppa a George i'r cae chwarae, ond tydi o dddim yn deall rhe...

Pennod 8

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 8

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws...