Children's


Narrower genres


Content under this genre

Y Sws Llyffant

Deian a Loli: Cyfres 2016, Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae swyn diefli...

Pennod 1

Octonots: Caneuon, Pennod 1

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Senghennydd 1913

Senghennydd 1913

Plant ardal Senghennydd sy'n edrych yn ol ar danchwa mawr, pwll glo'r Universall, ym 19...

Ole!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau. Parri returns from his holiday.

'M'

a b c: 'M'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Plwmp a Deryn esgus eu bod nhw'n by...

Chwil

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Chwil

Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed? The ...

Pennod 1

Ysbyty Cyw Bach: Cyfres 2, Pennod 1

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn...

Beth y Ditectif

Oli Dan y Don: Cyfres 1, Beth y Ditectif

Mae Oli yn gollwng hylif du dros bob man bob tro mae'n cael ofn. Mae Beth yn dyfalu ta...

Ble Mae Ceri?

Llan-ar-goll-en: Cyfres 2, Ble Mae Ceri?

Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? P...

Yn y Gegin

Cwm Teg: Cyfres 2, Yn y Gegin

Mae mam Gareth a Gwen yn teimlo'n sâl. Mae dad a'r plant yn gwneud rhywbeth i godi ei c...

Y Llyfrgell

Twm Tisian: Y Llyfrgell

Mae Twm yn ymweld â'r llyfrgell heddiw ac mae e'n dewis sawl llyfr difyr i fynd adre gy...

Megamind

Megamind

Animation following the dastardly villain Megamind, who tries to create a new nemesis.

Pennod 36

Penblwyddi Cyw: Pennod 36

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Legend of the Boneknapper Dragon

Legend of the Boneknapper Dragon

Hiccup and his friends accompany their mentor on a quest to kill the Boneknapper dragon.

Yn y ffatri siocled gyda Karen

Da Di Dona: Cyfres 2016, Yn y ffatri siocled gyda Karen

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw m...

Pennod 31- Ysgol Sant Curig

Ben Dant: Cyfres 1, Pennod 31- Ysgol Sant Curig

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Sant Curig wrth idd...

Yr Octonots a Bwgan y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Bwgan y Môr

Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y môr, maen nhw'n ca...

Gwlan

Rapsgaliwn: Gwlan

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwlân yn cae...

Dona Direidi - Hapus Rapus

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Hapus Rapus

Dona Direidi yn perfformio can wedi ei chyfansoddi gan Gareth Glyn sy'n cyflwyno holl o...

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn clywed swn sy'n codi ofn arni wrth iddi recordio yn y stiwdio - mae bachgen...

Jac

Dwylo'r Enfys: Cyfres 2, Jac

Mae Jac wrth ei fodd gyda thractors a Jac Codi Baw o bob math a heddiw mae o'n mynd a H...

Noble the New Forest Pony

10. My Pet and Me: Series 3, Noble the New Forest Pony

Ferne heads to the New Forest to meet Ted and Millie and their pony, Noble.

Carlo a Bela ar yr Ia

Byd Carlo Bach: Carlo a Bela ar yr Ia

Mae Carlo eisiau sglefrio cystal a Bela ond mae'n rhaid iddo ddysgu sefyll ar yr ia gyn...

Pennod 10

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 10

Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw! Today, t...

'LL'

a b c: 'LL'

Mae Llew eisiau cystadlu yn yr Eisteddfod ym mhennod heddiw o abc a mae wedi colli'i la...

Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Mae tipyn o dasg yn wynebu'r Octonots wrth iddynt warchod Siarc Melyn pengaled sydd wed...

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn dod i wybod mwy am y clarinet a'r baswn. Dona meets two instrumentalists wh...

Eirlys Fach Wen

Cwm Teg: Cyfres 1, Eirlys Fach Wen

Mae'r haul yn tywynu ac yn toddi'r eira ac mae'r gwanwyn ar fin cyrraedd yng ngardd Ele...

Ginger the Millipede

9. My Pet and Me: Series 3, Ginger the Millipede

Rory visits Sophie and her pet millipede, Ginger. They find out what a millipede eats.

Shrek the Third

Shrek the Third

Animated sequel. Shrek must find the heir to the throne or face becoming king himself.

Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Daw'r Octonots i gyd i gefnogi Pegwn yn Ras Fawr y Gragen, ond tybed pwy fydd yn ennill...

Ysgol Pen y Bryn, Bethesda

Asra: Ysgol Pen y Bryn, Bethesda

Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from...

Blerocopyn

Blero'n Mynd i Ocido: Cyfres 2016, Blerocopyn

Mae angen atgyweirio Pont Gylch ond wrth baratoi i wneud hynny aiff Sim yn sownd mewn g...

Dona Direidi - Offerynnau

Dona Direidi a'r Offerynnau: Dona Direidi - Offerynnau

Mae Dona yn dysgu am offerynnau pres ac yn cwrdd a phobl ifanc sy'n canu dau offeryn o'...

Olives the Siamese Cat

8. My Pet and Me: Series 3, Olives the Siamese Cat

Ferne meets Carys and Manita and their cat Olives. They feed her and give her fresh water.

A'r Hosan Goll

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Hosan Goll

Pan aiff Deian ar goll, rhaid i Loli fynd i Wlad y Sanau Coll i chwilio amdano. Deian g...