Drama


Narrower genres


Content under this genre

Having You

Having You

An ex reappears, throwing relationships into chaos. Emotive British drama with Anna Friel.

Stage Door

Stage Door

Katharine Hepburn and Ginger Rogers star as aspiring actresses hoping to hit the big time.

Fri, 17 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Feb 2017

Aiff Jim yn benwan, ond ble mae Eileen? Mae Sara a Jason yn ceisio penderfynu ar enw i'...

Thu, 16 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Feb 2017

Diwrnod anodd i holl deulu a ffrindiau Courtney wrth iddynt wynebu'r cwest i'w marwolae...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 16

Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n ca...

Pennod 6

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 6

Ar ol datguddiad emosiynol Llywela, a oes dyfodol iddi fel athrawes yn yr ysgol? After...

Wed, 15 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Feb 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio ei phroblem rhag Hywel? Mae Garry yn ceisio trefnu noson...

Tue, 14 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Feb 2017

I ble'r aiff Dai a Kath ar eu det San Ffolant? Mae Colin yn paratoi i serenadu Britt gy...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 15

Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop ga...

Mon, 13 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Feb 2017

A fydd Sion yn barod i wrando ar gynghorion Garry? Mae Anita yn amau bod gan Kelly deim...

Pennod 6

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 6

Mae damwain mewn ffatri newydd yn peri problemau annisgwyl i'r Prif Weinidog Meirion Ll...

Fri, 10 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 10 Feb 2017

Mae Mathew yn ceisio adeiladu pontydd gyda Vicky. Ydy Sara yn barod i gymryd Jason yn e...

Thu, 09 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Feb 2017

Caiff Gaynor ei rhybuddio i gadw ei bachau oddi ar Colin. Mae Garry angen ffafr gan Mat...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 14

Mae Mathew yn grediniol na fydd Philip yn ysgaru Alwena yn y diwedd ond mae Sion yn ofn...

Pennod 5

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 5

Mae pryder pawb yn amlwg wrth i'r newyddion am Aled gyrraedd yr ysgol. Everyone is conc...

Wed, 08 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Feb 2017

Mae Garry yn croesholi Gwyneth ynglyn a'i gwir deimladau tuag at Sion. Garry cross-exam...

Tue, 07 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Feb 2017

Mae Dai yn rhoi lloches i Kath yn APD. Mae Jim yn ceisio rhoi anrheg i Dani, ond ydy hw...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 13

Mae Philip yn ceisio dod i delerau a'r ffaith bod Alwena mewn perthynas newydd yn Sbaen...

Mon, 06 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Feb 2017

A fydd Colin yn gallu cadw cyfrinach Eileen rhag ei theulu? Er gwaethaf ei amheuon, mae...

Pennod 5

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Angharad yn rhoi llwyfan i dad sengl sy'n brwydro am feddyginiaeth allai achub bywy...

Fri, 03 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Feb 2017

Pam bod Dai mor barod i helpu Kath ddod dros ei gorddibyniaeth? Why is Dai so ready to ...

Thu, 02 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Feb 2017

Pam bod Gwyneth eisiau rhoi enw Sion ar weithredoedd ei thy? Why does Gwyneth want to p...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 12

Mae Sion yn cyrraedd y dref gyda newyddion syfrdanol fydd yn newid pethau am byth. Sion...

Pennod 4

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 4

Mae'n ddiwrnod prysur arall yn Ysgol Porth y Glo ac mae'r Prif Arolygydd yn ymweld a'r ...

Wed, 01 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Feb 2017

Mae aelod annisgwyl ar y panel sy'n cyfweld a Ffion. A fydd cynllun 'rhamantaidd' Jason...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 11

Mae pethau yn chwithig rhwng Dani a David wrth iddynt drio cymodi yn dilyn eu ffrae. Th...

Tue, 31 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 31 Jan 2017

A wnaiff Dani ddweud wrth Eileen am gyfrinach Jim? Mae Vicky yn sylweddoli bod rhai pob...

Mon, 30 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Jan 2017

Ydy hi'n bryd i Mark droi ei gefn ar ei fam? Mae Jason yn ceisio adennill calon Sara. I...

The Falling

The Falling

At their strait-laced girls' school two friends find their lives touched by tragedy.

The Past

The Past

A man attends his divorce hearing and gets embroiled in his wife's new relationship.

Adventure in Baltimore

Adventure in Baltimore

The daughter of a minister causes a stir when she paints a daring portrait of a young man.

Pennod 4

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 4

Ag yntau wedi ei rwygo rhwng ei gydwybod wleidyddol a dyfodol ei berthynas a'i wraig, m...

Fri, 27 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Jan 2017

Sylweddola Dol ei bod hi wedi gwneud sefyllfa ddrwg yn waeth. Aiff Ricky a Debbie i ymw...

Thu, 26 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Jan 2017

Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi ce...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 3

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 3

Mae Steph mewn penbleth ar ol datguddiad Mei, a wnaiff hi wynebu Llywela? Steph is stil...