Drama


Narrower genres


Content under this genre

Fri, 20 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 20 Jan 2017

Ydy'r gwir am ddod allan am bwy sydd ar fai am y trais ym mherthynas Ed a Sioned? Is th...

Thu, 19 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 19 Jan 2017

Mae Sara'n meddwl bod Jason yn trio defnyddio diflaniad ei fam i ennill ei chydymdeimla...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

What Doesn't Kill You

What Doesn't Kill You

Two friends concoct a dangerous plan to get rid of the mafia boss they are working for.

Pennod 2

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 2

Mae hi'n ddiwrnod gwrandawiad llys Paul ac mae Steph yn benderfynol o fod yno. It's the...

Wed, 18 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 18 Jan 2017

Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac...

Pennod 2

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 2

Mae cais i ddyblu nifer y ffoaduriaid sy'n cael eu hail gartrefu yng Nghymru yn profi'n...

Tue, 17 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 17 Jan 2017

Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei d...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Mon, 16 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 16 Jan 2017

Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried bod hi'n amau i...

Fri, 13 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 13 Jan 2017

Mae Sara wrth ei bodd yn gweld y babi yn y sgan ond mae rhywbeth arall ar feddwl Jason....

Thu, 12 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 12 Jan 2017

Mae Dol yn dod i ganlyniad brawychus pan ddaw o hyd i fag cyfrinachol Kath. Dol comes t...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 6

Mae David yn ei ffeindio hi'n anodd cuddio ei deimladau tuag at Rhys ond tydi Rhys ddim...

Pennod 1

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 1

Yn dilyn digwyddiadau dramatig y gyfres flaenorol, a fydd Steph yn goroesi'r ymosodiad?...

Wed, 11 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 11 Jan 2017

Mae Garry yn cael damwain ddifrifol yn seler y Deri pan mae casgen yn cwympo ar ei goes...

Tue, 10 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 10 Jan 2017

Mae celwyddau Sioned yn dechrau mynd yn ormod i Ed a does ganddo unlle i droi. Sioned's...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Mon, 09 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 09 Jan 2017

Mae Dol yn dychwelyd i Faes y Deri ac yn synnu gweld Kath ond ddim cymaint ag y mae Kat...

Pennod 1

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 1

Wedi tair wythnos o wyliau yn yr Unol Daleithiau daw Angharad Wynne 'nol adre' i Gymru ...

Venus in Fur

Venus in Fur

An actress tries to convince a theatre director she is perfect to play the leading role.

No Minor Vices

No Minor Vices

A doctor and his wife rue the day they let an eccentric young artist into their lives.

Fri, 06 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 06 Jan 2017

Mae Kelly'n dychryn pan ddaw wyneb yn wyneb gyda Kevin unwaith eto - ydy hi'n saff yn e...

Thu, 05 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 05 Jan 2017

Mae Kelly'n rhybuddio Tyler i beidio a chlosio gormod at Ed. Kelly warns Tyler not to b...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 4

Mae Erin yn mwynhau tynnu coes ei thad am ei berthynas efo Sian tra bo Wil yn teimlo cy...

All Creatures Great and Small

All Creatures Great and Small

An inexperienced young veterinarian joins a Yorkshire practice run by an eccentric vet.

Wed, 04 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 04 Jan 2017

Am unwaith, y brifathrawes sydd mewn trwbl yn yr ysgol yn hytrach na'r disgyblion. For ...

Tue, 03 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 03 Jan 2017

Aiff Cadno i weld DJ - mae am iddo wybod y gwir am ei pherthynas hi gydag Eifion. Cadno...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 3

Mae Philip wedi dod y rhan fwyaf o'r ffordd adref o Sbaen ond mae'r ychydig filltiroedd...

Jump

Jump

The lives of four twentysomethings collide one fateful New Year's Eve.

Mon, 02 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 02 Jan 2017

Mae hen wyneb cyfarwydd yn cyrraedd y Cwm ac mae Garry'n trio adennill ffafriaeth Dani....

Ar y Tracs

Ar y Tracs

Drama-gomedi gan Ruth Jones, wedi ei lleoli ar y daith dren rhwng Abertawe a Paddington...

What We Did on Our Holiday

What We Did on Our Holiday

A couple try to hide the fact that they are getting divorced.

Great Expectations

Great Expectations

Pip tries everything to win the heart of the rich, cold-blooded Estella.

Fri, 30 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 30 Dec 2016

Mae Garry yn dychwelyd adref ond a fydd pawb yn hapus i'w weld? Mae Sioned yn poeni am ...

Thu, 29 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 29 Dec 2016

Mae Cadno yn flin gydag Eifion am fod yn ddylanwad drwg ar y plant - ond ai hi sydd met...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 2

Wrth i hanner nos nesau, ynghanol y dathlu bydd ambell gusan, ambell ddeigryn ac ambell...