Drama


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 4

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 4

Er i Nia geisio cadw ei bywyd priodasol yn breifat, caiff y cyfan ei ddatgelu pan fo Dy...

Thu, 23 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Mar 2017

Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Is Garry endangeri...

Pennod 26

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 26

Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod bore 'ma. Followi...

Wed, 22 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Mar 2017

Ydy Mark yn gwneud y peth iawn yn cau Non allan o'i fywyd? Mae Gwyneth yn penderfynu ca...

Wed, 22 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Mar 2017

A wnaiff y lluniau o gleisiau Ed wneud i'r pentrefwyr newid eu barn ar Sioned? Caiff Ff...

Tue, 21 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Mar 2017

Nid yw Hywel yn hapus gyda'r ffordd mae Colin yn ymateb i wig newydd Sheryl. Hywel isn'...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 25

Gyda'i nosweithiau'n llawn hwyl a'i diwrnodau'n gur pen, mae Llio'n poeni'n arw pan dda...

Mon, 20 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Mar 2017

Mae Kelly yn ceisio cael Sioned i ddeall beth mae hi wedi ei wneud i Ed. Kelly tries to...

Pennod 3

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 3

Pam mae Huw mor awyddus i gyfarfod Ifan ger y llyn? Ac ynghanol yr holl wrthdaro mae ma...

Part 2

2. Home from Home: Chronicle of a Vision: Part 2

In 1883, Jakob Simon dreams of emigrating from his poverty-stricken life in Rhineland.

Part 1

1. Home from Home: Chronicle of a Vision: Part 1

In 1883, Jakob Simon dreams of emigrating from his poverty-stricken life in Rhineland.

Fri, 17 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Mar 2017

Ydy Chester wir mor boblogaidd ag y mae o'n ei honni gyda merched ifanc y cwm? Is Chest...

Thu, 16 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Mar 2017

Caiff Gaynor ei chroesholi am ei gorffennol gwyllt. Ydy Ed wedi cyrraedd pen ei dennyn?...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 24

Mae sefyllfa David a Rhys yn dal yn anodd yn enwedig wrth i'r ddau daro ar ei gilydd yn...

Pennod 10

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 10

Ymysg bwrlwm a chyffro'r ffair haf mae ymddygiad rhyfedd Colin yn dechrau peri gofid i ...

Wed, 15 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Mar 2017

Caiff Kelly fraw o weld y fath gleisiau ar gorff Ed. Mae rhywun yn difaru rhoi llun o'r...

Tue, 14 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Mar 2017

Mae Sheryl yn penderfynu ei bod hi'n bryd iddi gymryd rheolaeth dros ei chyflwr. Sheryl...

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 23

Mae Wyn yn ymweld a Dani yn yr ysbyty ac mae hithau'n mynegi ei hofnau am y dyfodol. Wh...

Mon, 13 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Mar 2017

Pam bod gan Non lun o dad Mark yn ei phwrs? Mae Eileen yn beio ei hun am yr hyn a ddig...

Pennod 2

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 2

Pam mae Ifan, y mab ieuengaf, mor ddi-hid am y mater? Oes ganddo ryw gyfrinach nad ydy ...

The Lunchbox

The Lunchbox

A mistaken delivery of a lunchbox in Mumbai leads to a romantic encounter.

Rabbit Hole

Rabbit Hole

A couple struggle to cope with their son's death. With Nicole Kidman and Aaron Eckhart.

Thu, 09 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Mar 2017

Mae rhywun yn cuddio yn y cysgodion y tu allan i fflat Sioned, ond pwy? Caiff Chester s...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 22

Mae damwain Dani'n gwmwl du dros y gymuned wrth iddynt aros am newyddion am ei chyflwr....

Pennod 9

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 9

Mae Steph yn galw gwasanaeth pwysig i drafod peryglon y rhyngrwyd gyda'r disgyblion. St...

Wed, 08 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Mar 2017

Sut y bydd Sioned yn ymateb i gais Ed am ysgariad? Caiff Dai lond bol o ymddygiad Diane...

Tue, 07 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Mar 2017

Pwy biau'r freichled mae Cadno yn ei ffeindio ym mhoced Eifion? Mae Anita yn helpu Vick...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 21

Mae David yn penderfynu bod yn rhaid iddo ddweud y gwir wrth Dani, ond mae anffawd ddif...

Mon, 06 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Mar 2017

Ydy Sheryl yn barod i ddangos cyflwr ei gwallt i Hywel? Mae Hannah yn erfyn ar Ricky i ...

Mon, 06 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Mar 2017

Mae Chester yn ceisio rhwystro Tom rhag gwerthu cyffuriau yn yr ysgol. Mae Gwyneth yn d...

Pennod 1

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 1

Wedi marw eu mam mae plant Fferm Dolwen yn dod adre' i daenu llwch Mair ond mae ei hewy...

The Hunt

The Hunt

Mads Mikkelsen plays a nursery teacher wrongly accused of child abuse.

Fri, 03 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Mar 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio'r ffaith ei bod hi'n colli ei gwallt? Mae Mark yn poeni'...

Thu, 02 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Mar 2017

A aiff pethau'n fler ym mharti Chester heb oedolyn cyfrifol i gadw llygaid ar bethau? W...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 20

Mae Ken wrth ei fodd yn cael cario parsel 'amheus' Barry i Fangor. Gall ddod i arfer ag...

The Attack: Terror in the UK

The Attack: Terror in the UK

Drama documentary telling the story of an IS-inspired terrorist group planning an attack.