Drama


Narrower genres


Content under this genre

Mon, 30 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Jan 2017

Ydy hi'n bryd i Mark droi ei gefn ar ei fam? Mae Jason yn ceisio adennill calon Sara. I...

The Falling

The Falling

At their strait-laced girls' school two friends find their lives touched by tragedy.

The Past

The Past

A man attends his divorce hearing and gets embroiled in his wife's new relationship.

Adventure in Baltimore

Adventure in Baltimore

The daughter of a minister causes a stir when she paints a daring portrait of a young man.

Pennod 4

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 4

Ag yntau wedi ei rwygo rhwng ei gydwybod wleidyddol a dyfodol ei berthynas a'i wraig, m...

Fri, 27 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Jan 2017

Sylweddola Dol ei bod hi wedi gwneud sefyllfa ddrwg yn waeth. Aiff Ricky a Debbie i ymw...

Thu, 26 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Jan 2017

Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi ce...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 3

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 3

Mae Steph mewn penbleth ar ol datguddiad Mei, a wnaiff hi wynebu Llywela? Steph is stil...

Wed, 25 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 25 Jan 2017

A fydd Kelly yn difetha'r delwedd o Sioned ac Ed fel y cwpl hapus a pherffaith? Will Ke...

Tue, 24 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 24 Jan 2017

Mae Dol yn helpu Kath i ddod dros ei gorddibyniaeth ar gyffuriau. Pam mae Vicky yn gwis...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 9

Diwrnod anodd i sawl un o drigolion y pentref wrth i effaith gweithredoedd Erin gael ei...

Mon, 23 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 23 Jan 2017

A all Kelly achub Ed rhag crafangau Sioned? Daw cerdyn post oddi wrth Diane, ond a fydd...

Pennod 3

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 3

Mae Prif Weinidog Cymru, Meirion Llywelyn, yn dathlu blwyddyn wrth y llyw. As he celebr...

Fri, 20 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 20 Jan 2017

Ydy'r gwir am ddod allan am bwy sydd ar fai am y trais ym mherthynas Ed a Sioned? Is th...

Thu, 19 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 19 Jan 2017

Mae Sara'n meddwl bod Jason yn trio defnyddio diflaniad ei fam i ennill ei chydymdeimla...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

What Doesn't Kill You

What Doesn't Kill You

Two friends concoct a dangerous plan to get rid of the mafia boss they are working for.

Pennod 2

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 2

Mae hi'n ddiwrnod gwrandawiad llys Paul ac mae Steph yn benderfynol o fod yno. It's the...

Wed, 18 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 18 Jan 2017

Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac...

Pennod 2

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 2

Mae cais i ddyblu nifer y ffoaduriaid sy'n cael eu hail gartrefu yng Nghymru yn profi'n...

Tue, 17 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 17 Jan 2017

Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei d...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Mon, 16 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 16 Jan 2017

Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried bod hi'n amau i...

Fri, 13 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 13 Jan 2017

Mae Sara wrth ei bodd yn gweld y babi yn y sgan ond mae rhywbeth arall ar feddwl Jason....

Thu, 12 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 12 Jan 2017

Mae Dol yn dod i ganlyniad brawychus pan ddaw o hyd i fag cyfrinachol Kath. Dol comes t...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 6

Mae David yn ei ffeindio hi'n anodd cuddio ei deimladau tuag at Rhys ond tydi Rhys ddim...

Pennod 1

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 1

Yn dilyn digwyddiadau dramatig y gyfres flaenorol, a fydd Steph yn goroesi'r ymosodiad?...

Wed, 11 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 11 Jan 2017

Mae Garry yn cael damwain ddifrifol yn seler y Deri pan mae casgen yn cwympo ar ei goes...

Tue, 10 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 10 Jan 2017

Mae celwyddau Sioned yn dechrau mynd yn ormod i Ed a does ganddo unlle i droi. Sioned's...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Mon, 09 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 09 Jan 2017

Mae Dol yn dychwelyd i Faes y Deri ac yn synnu gweld Kath ond ddim cymaint ag y mae Kat...

Pennod 1

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 1

Wedi tair wythnos o wyliau yn yr Unol Daleithiau daw Angharad Wynne 'nol adre' i Gymru ...

Venus in Fur

Venus in Fur

An actress tries to convince a theatre director she is perfect to play the leading role.

No Minor Vices

No Minor Vices

A doctor and his wife rue the day they let an eccentric young artist into their lives.

Fri, 06 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 06 Jan 2017

Mae Kelly'n dychryn pan ddaw wyneb yn wyneb gyda Kevin unwaith eto - ydy hi'n saff yn e...