Drama


Narrower genres


Content under this genre

Episode 1

1. The Witness for the Prosecution: Episode 1

A dashing young chancer is accused of murdering a rich widow for her money.

Wed, 28 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 28 Dec 2016

Does dim llonydd i'w gael i Iolo a Tyler pan fo Gwyneth a Sion yn mynnu dod ag anrheg f...

Alan Partridge: Alpha Papa

Alan Partridge: Alpha Papa

A radio DJ ends up in a siege when a disgruntled colleague takes the staff hostage.

Song for Marion

Song for Marion

Grumpy Arthur promises to his sick wife that he will take her place in the local choir.

Tue, 27 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 27 Dec 2016

Mae Dai yn esbonio wrth Cadno bod DJ dan straen, gan ei fod newydd ddarganfod bod ei fa...

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 1

Tra bod Philip yn Sbaen, mae Mathew a'i fryd ar wneud y mwyaf o'r llonydd yn y fflat on...

Part Two

2. Revolting Rhymes: Part Two

Jack has his heart set on Cindy but gets distracted by a giant beanstalk in his garden.

Episode 2

2. The Witness for the Prosecution: Episode 2

Mayhew's case teeters on defeat after Romaine turns on him.

Tommy

Tommy

The Who's rock opera about a deaf, dumb and blind boy with extraordinary pinball skills.

Mon, 26 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 26 Dec 2016

Mae Kevin yn poeni - ydy Nansi wedi mynd yn rhy bell? Ydy Anita'n fyw neu'n farw? Kevin...

Part One

1. Revolting Rhymes: Part One

Snow White takes on the wicked Queen, while Red Riding Hood deals with a pair of wolves.

Pride

Pride

A group of gay activists seek to show solidarity with the striking miners.

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen ifanc o'r enw Noa sydd a ffrindi...

Y Mynydd Grug

Y Mynydd Grug

Yn dilyn y rhaglen ddogfen am Kate Roberts, cyfle i weld y ddrama sydd wedi'i seilio ar...

Fri, 23 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 23 Dec 2016

Os ydy Nansi a Kevin ar delerau gwael, pam ei bod hi'n cnocio ar ei ddrws? If Nansi and...

Thu, 22 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 22 Dec 2016

Mae Kevin yn prynu anrhegion Nadolig hyfryd i Kelly ac Anita ond mae Kelly yn dal i ama...

Pennod 88

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 88

Mae trigolion Glanrafon yn llawn gofid heddiw wrth i Barry dreulio'r diwrnod yn chwilio...

Wed, 21 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 21 Dec 2016

Mae Sioned yn benderfynol o ddinistrio noson y panto i Ed. Mae Eileen yn darganfod cyfr...

Tue, 20 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 20 Dec 2016

Mae Britt yn agos at y dibyn pan nad yw Chester yn gwerthfawrogi'r parti sydd wedi cael...

Pennod 87

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 87

Mae Erin yn gweithredu cynllwyn sinistr iawn, sy'n siwr o gael oblygiadau difrifol. Eri...

Mon, 19 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 19 Dec 2016

Mae Sioned yn anfodlon ei bod hi wedi cael ei gorfodi i adael i Ed fod yn rhan o'r pant...

Mirain a'r Mor

9. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Mirain a'r Mor

A young autistic girl lives with her grandfather in a small village by the sea.

The Terminal

The Terminal

Drama. A tourist is forced to live in an airport terminal building in New York.

Pennod 4: Rhan 2

Y Gwyll: Cyfres 3, Pennod 4: Rhan 2

A fydd y gwir am gartref plant Pontarfynach yn cael ei ddatgelu yn rhaglen ola'r gyfres...

Fri, 16 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 16 Dec 2016

Caiff Sioned y sac o'r panto - sy'n ergyd fawr i Ed sydd bellach wedi dechrau mwynhau b...

Thu, 15 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 15 Dec 2016

Mae Gwyneth yn ceisio gofyn cwestiwn mawr i Sion ond a fydd Iolo yn sbwylio popeth? Gwy...

Pennod 86

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 86

Mae bywyd Wyn yn anodd iawn gyda phawb wedi dod i glywed am ei fwriad i werthu'r busnes...

Wed, 14 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 14 Dec 2016

A fydd Jason yn difaru anwybyddu galwad ffon gan Sara a hithau yn poeni am y babi? Will...

Tue, 13 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 13 Dec 2016

Mae Kevin yn hiraethu am Meic yn y caffi ond mae Hywel yn meddwl bod ei ymddygiad yn ff...

Pennod 85

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 85

Yn yr ysgol mae Llio ac Erin yn cael sgwrs fach breifat. At school, Llio has a private ...

Mon, 12 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 12 Dec 2016

Dydy Dani ddim yn hapus gyda pherfformiad Sioned yn y panto - a fydd Sioned yn barod i ...

Pennod 4: Rhan 1

Y Gwyll: Cyfres 3, Pennod 4: Rhan 1

A fydd Mathias yn dilyn y drefn neu a fydd e'n peryglu popeth er mwyn dod o hyd i'r gwi...

Fri, 09 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 09 Dec 2016

Mae Anita'n dechrau amau bod Diane wedi gwneud rhywbeth amheus. Anita begins to suspect...

Thu, 08 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 08 Dec 2016

Mae Sioned yn parhau i chwarae gemau gydag Ed tra bo Kelly'n meddwl mai fe yw'r dyn drw...

Pennod 84

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 84

Mae Iolo'n trio ei orau i osgoi Erin ond mae hi'n hogan gyfrwys sydd heb arfer a derbyn...

Wed, 07 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 07 Dec 2016

Mae Hywel eisiau sicrhau bod Kevin yn gwybod nad oes croeso iddo yng Nghwmderi bellach....