Drama


Narrower genres


Content under this genre

Tue, 07 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Feb 2017

Mae Dai yn rhoi lloches i Kath yn APD. Mae Jim yn ceisio rhoi anrheg i Dani, ond ydy hw...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 13

Mae Philip yn ceisio dod i delerau a'r ffaith bod Alwena mewn perthynas newydd yn Sbaen...

Mon, 06 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Feb 2017

A fydd Colin yn gallu cadw cyfrinach Eileen rhag ei theulu? Er gwaethaf ei amheuon, mae...

Pennod 5

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Angharad yn rhoi llwyfan i dad sengl sy'n brwydro am feddyginiaeth allai achub bywy...

Fri, 03 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Feb 2017

Pam bod Dai mor barod i helpu Kath ddod dros ei gorddibyniaeth? Why is Dai so ready to ...

Thu, 02 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Feb 2017

Pam bod Gwyneth eisiau rhoi enw Sion ar weithredoedd ei thy? Why does Gwyneth want to p...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 12

Mae Sion yn cyrraedd y dref gyda newyddion syfrdanol fydd yn newid pethau am byth. Sion...

Pennod 4

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 4

Mae'n ddiwrnod prysur arall yn Ysgol Porth y Glo ac mae'r Prif Arolygydd yn ymweld a'r ...

Wed, 01 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Feb 2017

Mae aelod annisgwyl ar y panel sy'n cyfweld a Ffion. A fydd cynllun 'rhamantaidd' Jason...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 11

Mae pethau yn chwithig rhwng Dani a David wrth iddynt drio cymodi yn dilyn eu ffrae. Th...

Tue, 31 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 31 Jan 2017

A wnaiff Dani ddweud wrth Eileen am gyfrinach Jim? Mae Vicky yn sylweddoli bod rhai pob...

Mon, 30 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Jan 2017

Ydy hi'n bryd i Mark droi ei gefn ar ei fam? Mae Jason yn ceisio adennill calon Sara. I...

The Falling

The Falling

At their strait-laced girls' school two friends find their lives touched by tragedy.

The Past

The Past

A man attends his divorce hearing and gets embroiled in his wife's new relationship.

Adventure in Baltimore

Adventure in Baltimore

The daughter of a minister causes a stir when she paints a daring portrait of a young man.

Pennod 4

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 4

Ag yntau wedi ei rwygo rhwng ei gydwybod wleidyddol a dyfodol ei berthynas a'i wraig, m...

Fri, 27 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Jan 2017

Sylweddola Dol ei bod hi wedi gwneud sefyllfa ddrwg yn waeth. Aiff Ricky a Debbie i ymw...

Thu, 26 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Jan 2017

Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi ce...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 3

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 3

Mae Steph mewn penbleth ar ol datguddiad Mei, a wnaiff hi wynebu Llywela? Steph is stil...

Wed, 25 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 25 Jan 2017

A fydd Kelly yn difetha'r delwedd o Sioned ac Ed fel y cwpl hapus a pherffaith? Will Ke...

Tue, 24 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 24 Jan 2017

Mae Dol yn helpu Kath i ddod dros ei gorddibyniaeth ar gyffuriau. Pam mae Vicky yn gwis...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 9

Diwrnod anodd i sawl un o drigolion y pentref wrth i effaith gweithredoedd Erin gael ei...

Mon, 23 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 23 Jan 2017

A all Kelly achub Ed rhag crafangau Sioned? Daw cerdyn post oddi wrth Diane, ond a fydd...

Pennod 3

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 3

Mae Prif Weinidog Cymru, Meirion Llywelyn, yn dathlu blwyddyn wrth y llyw. As he celebr...

Fri, 20 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 20 Jan 2017

Ydy'r gwir am ddod allan am bwy sydd ar fai am y trais ym mherthynas Ed a Sioned? Is th...

Thu, 19 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 19 Jan 2017

Mae Sara'n meddwl bod Jason yn trio defnyddio diflaniad ei fam i ennill ei chydymdeimla...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

What Doesn't Kill You

What Doesn't Kill You

Two friends concoct a dangerous plan to get rid of the mafia boss they are working for.

Pennod 2

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 2

Mae hi'n ddiwrnod gwrandawiad llys Paul ac mae Steph yn benderfynol o fod yno. It's the...

Wed, 18 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 18 Jan 2017

Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac...

Pennod 2

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 2

Mae cais i ddyblu nifer y ffoaduriaid sy'n cael eu hail gartrefu yng Nghymru yn profi'n...

Tue, 17 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 17 Jan 2017

Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei d...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Mon, 16 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 16 Jan 2017

Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried bod hi'n amau i...

Fri, 13 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 13 Jan 2017

Mae Sara wrth ei bodd yn gweld y babi yn y sgan ond mae rhywbeth arall ar feddwl Jason....