Drama


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Mon, 09 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 09 Jan 2017

Mae Dol yn dychwelyd i Faes y Deri ac yn synnu gweld Kath ond ddim cymaint ag y mae Kat...

Pennod 1

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 1

Wedi tair wythnos o wyliau yn yr Unol Daleithiau daw Angharad Wynne 'nol adre' i Gymru ...

Venus in Fur

Venus in Fur

An actress tries to convince a theatre director she is perfect to play the leading role.

No Minor Vices

No Minor Vices

A doctor and his wife rue the day they let an eccentric young artist into their lives.

Fri, 06 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 06 Jan 2017

Mae Kelly'n dychryn pan ddaw wyneb yn wyneb gyda Kevin unwaith eto - ydy hi'n saff yn e...

Thu, 05 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 05 Jan 2017

Mae Kelly'n rhybuddio Tyler i beidio a chlosio gormod at Ed. Kelly warns Tyler not to b...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 4

Mae Erin yn mwynhau tynnu coes ei thad am ei berthynas efo Sian tra bo Wil yn teimlo cy...

All Creatures Great and Small

All Creatures Great and Small

An inexperienced young veterinarian joins a Yorkshire practice run by an eccentric vet.

Wed, 04 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 04 Jan 2017

Am unwaith, y brifathrawes sydd mewn trwbl yn yr ysgol yn hytrach na'r disgyblion. For ...

Tue, 03 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 03 Jan 2017

Aiff Cadno i weld DJ - mae am iddo wybod y gwir am ei pherthynas hi gydag Eifion. Cadno...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 3

Mae Philip wedi dod y rhan fwyaf o'r ffordd adref o Sbaen ond mae'r ychydig filltiroedd...

Jump

Jump

The lives of four twentysomethings collide one fateful New Year's Eve.

Mon, 02 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 02 Jan 2017

Mae hen wyneb cyfarwydd yn cyrraedd y Cwm ac mae Garry'n trio adennill ffafriaeth Dani....

Ar y Tracs

Ar y Tracs

Drama-gomedi gan Ruth Jones, wedi ei lleoli ar y daith dren rhwng Abertawe a Paddington...

What We Did on Our Holiday

What We Did on Our Holiday

A couple try to hide the fact that they are getting divorced.

Great Expectations

Great Expectations

Pip tries everything to win the heart of the rich, cold-blooded Estella.

Fri, 30 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 30 Dec 2016

Mae Garry yn dychwelyd adref ond a fydd pawb yn hapus i'w weld? Mae Sioned yn poeni am ...

Thu, 29 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 29 Dec 2016

Mae Cadno yn flin gydag Eifion am fod yn ddylanwad drwg ar y plant - ond ai hi sydd met...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 2

Wrth i hanner nos nesau, ynghanol y dathlu bydd ambell gusan, ambell ddeigryn ac ambell...

Episode 1

1. The Witness for the Prosecution: Episode 1

A dashing young chancer is accused of murdering a rich widow for her money.

Wed, 28 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 28 Dec 2016

Does dim llonydd i'w gael i Iolo a Tyler pan fo Gwyneth a Sion yn mynnu dod ag anrheg f...

Alan Partridge: Alpha Papa

Alan Partridge: Alpha Papa

A radio DJ ends up in a siege when a disgruntled colleague takes the staff hostage.

Song for Marion

Song for Marion

Grumpy Arthur promises to his sick wife that he will take her place in the local choir.

Tue, 27 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 27 Dec 2016

Mae Dai yn esbonio wrth Cadno bod DJ dan straen, gan ei fod newydd ddarganfod bod ei fa...

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 1

Tra bod Philip yn Sbaen, mae Mathew a'i fryd ar wneud y mwyaf o'r llonydd yn y fflat on...

Part Two

2. Revolting Rhymes: Part Two

Jack has his heart set on Cindy but gets distracted by a giant beanstalk in his garden.

Episode 2

2. The Witness for the Prosecution: Episode 2

Mayhew's case teeters on defeat after Romaine turns on him.

Tommy

Tommy

The Who's rock opera about a deaf, dumb and blind boy with extraordinary pinball skills.

Mon, 26 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 26 Dec 2016

Mae Kevin yn poeni - ydy Nansi wedi mynd yn rhy bell? Ydy Anita'n fyw neu'n farw? Kevin...

Part One

1. Revolting Rhymes: Part One

Snow White takes on the wicked Queen, while Red Riding Hood deals with a pair of wolves.

Pride

Pride

A group of gay activists seek to show solidarity with the striking miners.

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen ifanc o'r enw Noa sydd a ffrindi...

Y Mynydd Grug

Y Mynydd Grug

Yn dilyn y rhaglen ddogfen am Kate Roberts, cyfle i weld y ddrama sydd wedi'i seilio ar...

Fri, 23 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 23 Dec 2016

Os ydy Nansi a Kevin ar delerau gwael, pam ei bod hi'n cnocio ar ei ddrws? If Nansi and...

Thu, 22 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 22 Dec 2016

Mae Kevin yn prynu anrhegion Nadolig hyfryd i Kelly ac Anita ond mae Kelly yn dal i ama...