Drama


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 3: Rhan 1

Y Gwyll: Cyfres 3, Pennod 3: Rhan 1

Ar ol i rywun gael ei saethu'n farw mewn gorsaf betrol ddiarffordd, mae dyn lleol o'r e...

Fri, 25 Nov 2016

Pobol y Cwm: Fri, 25 Nov 2016

Caiff Jim ei groesholi gan rywun o'i orffennol. Ydy Chester yn cael ei fwlio yn y carch...

Thu, 24 Nov 2016

Pobol y Cwm: Thu, 24 Nov 2016

Ydy'r wythnosau diwethaf wedi newid sut mae Cadno yn teimlo tuag at Eifion? Have the la...

Pennod 80

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 80

Mae Mathew yn poeni na fydd ganddo do uwch ei ben pan fydd Philip yn symud i Sbaen i fy...

Wed, 23 Nov 2016

Pobol y Cwm: Wed, 23 Nov 2016

A ddylai Ricky gyfaddef popeth wrth Jim? Mae Anita'n rhoi gair o gyngor i Diane. Should...

Tue, 22 Nov 2016

Pobol y Cwm: Tue, 22 Nov 2016

Ydy'r rhwyd yn cau am Sioned ac Ed? A fydd pawb yn Awyr Iach yn cefnogi penderfyniad Ja...

Pennod 79

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 79

Mae pethau'n ymddangos yn well i Philip ac mae ei drefniadau i gyd yn disgyn i'w lle. T...

Mon, 21 Nov 2016

Pobol y Cwm: Mon, 21 Nov 2016

A all Elliw helpu Eifion i glirio ei enw? Caiff Britt newyddion sydd yn torri ei chalon...

Pennod 2 Rhan 2

Y Gwyll: Cyfres 3, Pennod 2 Rhan 2

Mae'r ymchwiliwr annibynnol John Powell yn cael ei benodi er mwyn ymchwilio i farwolaet...

Pethau Bychain 'Dolig

Pethau Bychain 'Dolig

Comedi am y pethau bychain mewn bywyd sy'n mynd dan groen pawb. Comedy drama about a ma...

Atal

8. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Atal

Life isn't always easy for Gwilym, especially when he has to hide his speech impediment.

Leonard's Neighbours

7. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Leonard's Neighbours

An elderly reclusive man dwells on traumatic childhood events.

The 12 Labours of Gryff

6. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, The 12 Labours of Gryff

Teenager Gryff battles through the daily chores and cares for his terminally ill mother.

Ludo

5. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Ludo

A troubled teenage boy is forced see his school counsellor.

Episode 6

6. Ordinary Lies: Series 2, Episode 6

Jenna's life is turned upside down when her ex-con sister comes back on the scene.

Tin Dancing Shoes

2. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Tin Dancing Shoes

A young soldier seeking to impress his love at the local village dance.

Tuesday at Jackie's

1. It's My Shout: Short Films from Wales: 2016, Tuesday at Jackie's

Short film about the awkwardness of first dates.

Pennod 9

Gwaith Cartref: Cyfres 7, Pennod 9

Mae Mei yn siarad a Steph am y cyhuddiadau ond a fydd hi'n ei gredu? Mei confronts Step...

Wed, 02 Nov 2016

Pobol y Cwm: Wed, 02 Nov 2016

Mae Sioned yn llwyddo i daflu dwr oer dros newyddion da Sara. Sioned throws cold water ...

Tue, 01 Nov 2016

Pobol y Cwm: Tue, 01 Nov 2016

A fydd Courtney yn dweud wrth unrhyw un am yr hyn mae hi wedi ei weld? Will Courtney te...

Pennod 73

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 73

Mae'r stori bod Carys yn disgwyl yn ddeunydd perffaith i Glenda ei ledaenu. The story t...

Episode 3

3. Ordinary Lies: Series 2, Episode 3

By day Toke is a manager, but by night he becomes someone entirely different.

Mon, 31 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 31 Oct 2016

Mae Colin yn penderfynu datgan ei gariad tuag at Britt mewn ffordd gyhoeddus iawn. Coli...

West Skerra Light

West Skerra Light

Comedy drama about a group of city dwellers who visit the cursed Skerra lighthouse.

Pennod 1: Rhan 1

Y Gwyll: Cyfres 3, Pennod 1: Rhan 1

Mae Mathias yn ol wrth i weinidog lleol gael ei ladd mewn cymuned bellennig yn y mynydd...

The Harder They Come

The Harder They Come

Seminal Jamaican drama about a musician forced into a life of crime.

Fri, 28 Oct 2016

Pobol y Cwm: Fri, 28 Oct 2016

Mae ymdrechion Britt i ddathlu pen-blwydd Catrin yn mynd yn ofer. Mae Iolo yn herio Gwy...

Thu, 27 Oct 2016

Pobol y Cwm: Thu, 27 Oct 2016

Ydy Sam wedi mynd yn rhy bell y tro yma? Beth mae Gwyneth yn ei wneud gyda phibelli dwr...

Pennod 72

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 72

Mae'r prawf tadolaeth yn siwr o newid byd Barry a Carys am byth. Some people have alrea...

Pennod 8

Gwaith Cartref: Cyfres 7, Pennod 8

Mae Annest yn trio ei gorau i ymarfer ar gyfer y sioe Nadolig ond dim ond partio sydd a...

Wed, 26 Oct 2016

Pobol y Cwm: Wed, 26 Oct 2016

Pam bod gan Sam lygod yn y rhewgell?! Dydy dewis dillad priodas ddim yn fel i gyd i Iol...

Tue, 25 Oct 2016

Pobol y Cwm: Tue, 25 Oct 2016

Mae Dai yn taflu dwr oer ar barti stag Iolo a Tyler. A fydd Dai yn colli ei le fel cade...

Pennod 71

Rownd a Rownd: Cyfres 21, Pennod 71

Tra bod Philip yn pacio ei fagiau i fynd i Sbaen, mae Mathew yn addo y bydd yn edrych a...

Episode 2

2. Ordinary Lies: Series 2, Episode 2

Holly has a pretty unremarkable life - until she makes a devastating discovery.

Mon, 24 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 24 Oct 2016

Ydy Debbie yn barod i symud yn ol i mewn at Mark? Is Debbie ready to move back in with ...

Pennod 8

Parch: Cyfres 2, Pennod 8

Mae'r pwysau yn cynyddu ar Myfanwy i benderfynu i ba gyfeiriad y mae hi am symud ymlaen...