Entertainment


Narrower genres


Content under this genre

Wed, 08 Feb 2017

Heno: Wed, 08 Feb 2017

Byddwn yn mwynhau noson o ddramau yn Ysbyty Ifan. Bydd Dafydd Wyn yn dathlu 'mis caru e...

Episode 16

16. The Graham Norton Show: Series 20, Episode 16

On Graham's sofa are Annette Bening, Andrew Garfield, Harriet Harman and Asa Butterfield.

Peterborough 10

3. Bargain Hunt: Series 43, Peterborough 10

Charlie Ross presents as the hunt for bargains heads to the East of England Showground.

Episode 8

8. Beat the Brain: Episode 8

A mother, son, aunt and family friend see if they can Beat the Brain and win the prize.

Episode 4

4. Would I Lie to You?: Series 8, Episode 4

With guest panellists Miles Jupp, Heston Blumenthal, Emilia Fox and Ed Byrne.

Pennod 4

Loriau Mansel Davies a'i Fab: Cyfres 2017, Pennod 4

Tra bod merched y swyddfa lan llofft yn brysur yn cadw'n heini mae'r bois lawr yn bwyta...

Tue, 07 Feb 2017

Heno: Tue, 07 Feb 2017

Cawn flas ar baratoadau tim pel-rwyd Cymru ar gyfer eu gem yn erbyn y Silver Ferns o Se...

Pennod 199

Prynhawn Da: Pennod 199

Byddwn yn gwahodd gwylwyr i'r stiwdio i drafod tri pheth sy'n golygu'r byd iddynt a byd...

Mon, 06 Feb 2017

Heno: Mon, 06 Feb 2017

Byddwn yn siarad a Nesdi Jones, cantores Bollywood o Gricieth, a bydd Alun Williams yng...

Pennod 198

Prynhawn Da: Pennod 198

Bydd Karl Davies yn taro golwg ar bapurau'r Sul, a byddwn yn nodi tri chanmlwyddiant ge...

Gareth Edwards

Cofio: Cyfres 1, Gareth Edwards

Bydd arwr y maes rygbi Gareth Edwards yn rhannu ei atgofion wrth wylio clipiau o raglen...

Pennod 3

Pryd o Ser: Cyfres 8, Pennod 3

Beth gwell ar fore braf na thrip i fae Caerdydd? Ond, nid i ymlacio yn anffodus, i wyne...

Sun, 05 Feb 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 05 Feb 2017 12:20

Bydd Nia Parry yn cael cipolwg ar fywydau a chartrefi rhai o wynebau cyfarwydd Cymru me...

Pennod 33

Dal Ati: Bore Da: Pennod 33

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Y Bala - Eilir Jones

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala - Eilir Jones

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson fywiog o'r Bala. Featuring Dafydd Iwan, Ar Log, John Ie...

pennod 1

Jonathan: Cyfres 2017, pennod 1

Yn ymuno a'r criw heno mae Aled Jones a Ffion Dafis. Jonathan, Nigel and Sarra are back...

Pennod 4

Y Salon: Pennod 4

Ar ddiwedd wythnos brysur arall beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid salons Cymru? At the ...

Pennod 197

Prynhawn Da: Pennod 197

Cyfle i ennill #100 neu fwy yn Mwy neu Lai ac adolygiadau o ffilmiau'r sinemau yng nghw...

Pennod 5

Darren Drws Nesa: Pennod 5

Mae'r ddau dy yn penderfynu cael barbeciw ond mae yna gryn dipyn o gythraul canu yn cod...

Thu, 02 Feb 2017

Heno: Thu, 02 Feb 2017

Bydd Yvonne yn dathlu carreg filltir yn hanes Cor Meibion Treorci a bydd Daf Wyn yn Hen...

Pennod 196

Prynhawn Da: Pennod 196

Byddwn ni'n croesawu Merched y Wawr o gangen Cylch Aeron a Chilcennin i'r gornel ffasiw...

Pennod 3

Loriau Mansel Davies a'i Fab: Cyfres 2017, Pennod 3

Mae angen drysau newydd ar un o'r gweithdai ac mae Dai Hands yn teithio i'r Ynys Werdd....

Wed, 01 Feb 2017

Heno: Wed, 01 Feb 2017

Bydd Mudiad Meithrin yn lansio pyjamas newydd sbon yn Y Bala a chawn olwg ar faes 3G ne...

Pennod 195

Prynhawn Da: Pennod 195

Bydd Alison Huw yn rhoi cyngor ar sut i goginio gwahanol fathau o datws a chawn olwg ar...

Tue, 31 Jan 2017

Heno: Tue, 31 Jan 2017

Bydd 'na gyfle i chi ennill teledu neu iPad yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth a sgwrs ...

Pennod 194

Prynhawn Da: Pennod 194

Bydd Gerallt Pennant yn crwydro'r ardaloedd sy'n agos at galon Harri Parri wrth inni ga...

Mon, 30 Jan 2017

Heno: Mon, 30 Jan 2017

Bydd Tudur Morgan, un o gerddorion amlycaf Ynys Mon yn y stiwdio am sgwrs a chan a bydd...

Pennod 193

Prynhawn Da: Pennod 193

Gwahanol fathau o gawl fydd ar y fwydlen yn y gegin heddiw a chawn gip ar gasgliad o es...

Fri, 27 Jan 2017

Heno: Fri, 27 Jan 2017

Sgwrs a chan yng nghwmni'r band o'r Gorllewin, Yr Adar, a chyfle i chi ennill iPad yn y...

Pennod 192

Prynhawn Da: Pennod 192

A ninnau'n dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, bwydydd o'r wlad honno fydd ar y fwydl...

Pennod 1

Antur Waunfawr: Pennod 1

Mewn cyfres o dair rhaglen arbennig cawn gip y tu ôl i'r llenni ar fenter arbennig Antu...

Castell Brenin y Mynyddoedd

Alpau Eric Jones: Castell Brenin y Mynyddoedd

Bydd Eric ar un o fynyddoedd mwyaf adnabyddus y byd - Yr Eigr yn y Swistir. In the fina...

Pennod 2

Caryl: ...a'r Lleill, Pennod 2

Mwy o gomedi gan Caryl Parry Jones a'i thim o actorion. Comedy in the company of Caryl ...

Cornwall

7. Bargain Hunt: Series 46, Cornwall

At the Royal Cornwall Showground, two teams of friends battle it out to buy three items.

Episode 13

13. Dragons' Den: Series 14, Episode 13

An entrepreneur gets emotional when pitching her language teaching for kids.

Episode 23

23. A Question of Sport: Series 46, Episode 23

Sue Barker hosts the light-hearted sports quiz with Matt Dawson and Phil Tufnell.