Factual


Narrower genres


Content under this genre

I Lydaw

Codi Hwyl: 2017 - Llydaw, I Lydaw

Mae John a Dilwyn yn paratoi'r Mystique ar gyfer eu taith dri diwrnod i Lydaw. John and...

Pennod 234

Prynhawn Da: Pennod 234

Penri Roberts fydd yn y stiwdio i rannu ei dri hoff beth yn y byd. Penri Roberts from T...

Ainsley Harriott

3. Holding Back the Years: Series 1, Ainsley Harriott

Ainsley Harriott looks at different ways to stay happy as you get older.

Episode 6

6. Incredible Medicine: Dr Weston's Casebook: Series 1, Episode 6

Featuring an engineer who fixed his own heart.

Martin Roberts

15. The TV That Made Me: Series 1, Martin Roberts

Homes Under the Hammer's Martin Roberts looks back at TV moments that influenced him.

Tue, 28 Mar 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2016, Tue, 28 Mar 2017 21:30

Gyda phrosiectau i helpu rhieni ifainc yn cau, faint o gefnogaeth sydd yna i'r plant sy...

Rhaglen 1

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 1

Yn y gyfres newydd, bydd David Oliver a Nia Marshalsay-Thomas yn ein cyflwyno i wahanol...

Tue, 28 Mar 2017

Heno: Tue, 28 Mar 2017

Cawn olwg ar y darn punt newydd sbon a bydd Rhodri Gomer yn cymryd rhan yng ngornest 'B...

Mon, 27 Mar 2017

Heno: Mon, 27 Mar 2017

Byddwn yn ymweld a'n gwylwyr ac yn hel rhagor o straeon ac atgofion am un o'r cyfnodau ...

Pennod 233

Prynhawn Da: Pennod 233

Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru fydd cogydd y dydd a bydd Marion Fenner yma gyda chyngor...

Rhaglen 5

Darn Bach o Hanes: Cyfres 2, Rhaglen 5

Dewi Prysor sy'n ymweld ag amrywiaeth o'r hen lysoedd Cymreig yng Ngwynedd. Dewi visits...

Angela Rippon

2. Holding Back the Years: Series 1, Angela Rippon

Angela Rippon takes a look at the different ways people can retire in Britain today.

Ann Widdecombe

14. The TV That Made Me: Series 1, Ann Widdecombe

Ann Widdecombe revisits the classic TV moments that influenced her.

Mon, 27 Mar 2017

Ffermio: Mon, 27 Mar 2017

Ydy ffermio ar yr ucheldir o dan fygythiad yn sgil Brexit? Will upland farming come und...

Pennod 3

Bywyd y Fet: Cyfres 2, Pennod 3

Cawn gwrdd a bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bac...

Corinna Roberts

Taith Fawr y Dyn Bach: Corinna Roberts

Mae James yn cwrdd â Corinna Roberts sydd â'r cyflwr Myotubular Myopathy ac yn disgwyl ...

Maureen Lipman

1. Holding Back the Years: Series 1, Maureen Lipman

Maureen Lipman discovers how people can avoid loneliness as they grow older.

Marina Bay Sands, Singapore

1. Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: Series 1, Marina Bay Sands, Singapore

Giles Coren and Monica Galetti join the vast workforce at Singapore's Marina Bay Sands.

Tractors

1. Keepin 'er Country: Series 2, Tractors

Following farmers as they head to Donegal to attempt a world record with a difference.

Last Days of Solitary

Storyville: Last Days of Solitary

An extraordinary and harrowing portrait of life in solitary confinement in the US.

Episode 2

2. Home Ground: Series 2, Episode 2

Jo Scott enters the world of competitive ploughing.

Adil Ray

13. The TV That Made Me: Series 1, Adil Ray

Writer and comedy actor Adil Ray enjoys classic TV moments from his past.

Cymysg

Cor Cymru: Cyfres 2017, Cymysg

Y pedwar cor sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Cordydd, Cor ABC, Cor Dre ac CF1. The ...

Sun, 26 Mar 2017 12:15

Dal Ati: Sun, 26 Mar 2017 12:15

Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref yr archeolegydd a cherddor Rhys Mwyn yn Adre...

Pennod 40

Dal Ati: Bore Da: Pennod 40

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Tank Men

Tank Men

Rob Bell tells the story of the First World War tank men.

Pennod 232

Prynhawn Da: Pennod 232

Bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le ac mae 'na gyfle i chi ennill #100 neu fwy yn ...

Blasu

Corff Cymru: Cyfres 2014, Blasu

Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Today's programme focuses on our sense o...

Gwledda - Pwllheli

Dudley: Cyfres 2012, Gwledda - Pwllheli

Mae Dudley yng Ngwyl Tir a Mor Llyn, ym Mhwllheli i weld a phrofi'r cynnyrch lleol. Che...

Episode 22

22. Inside Out: Episode 22

The week's strongest stories from the BBC's Inside Out teams.

Pennod 231

Prynhawn Da: Pennod 231

Bydd Huw Ffash yn ein cyflwyno ni i ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr a bydd Dr Ann yn tr...

Wed, 22 Mar 2017

Heno: Wed, 22 Mar 2017

Bydd Malcolm Allen yn y stiwdio'n edrych ymlaen at gem Gweriniaeth Iwerddon v Cymru. Ma...

Pennod 230

Prynhawn Da: Pennod 230

Byddwn ni'n cael cwmni Gwynfor Jones, awdur 'Y Crysau Cochion' yn y Clwb Llyfrau heddiw...

Stephen K Amos

12. The TV That Made Me: Series 1, Stephen K Amos

Comedian Stephen K Amos joins Brian Conley to look back at the classic TV that shaped him.

New: Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda: New: Pobol y Rhondda

Yn y rhaglen gyntaf bydd Sion yn dynwared Frank Sinatra, yn gwarchod cwn ac yn cael ei ...

Y Teulu

Castell Howell: Y Teulu

Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. ...