Factual


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 34

Dal Ati: Bore Da: New: Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Green Berets - USA

3. Special Forces - Ultimate Hell Week: Series 2, Green Berets - USA

The recruits face some of the toughest challenges yet under the eyes of the Green Berets.

The Quest to Be the Best

1. American High School: The Quest to Be the Best

New principal Dr Peters arrives on a mission to improve grades and discipline.

Lightning Strikes Mr Hang Brain

5. The Apprentice USA: Celebrity Apprentice 6, Lightning Strikes Mr Hang Brain

The celebrities are tasked with creating original, three-dimensional artwork.

Episode 2

2. A Special Relationship: Series 1, Episode 2

Exploring the relationship between Northern Ireland and Scotland.

Pennod 4

Tony ac Aloma: I'r Gresham: Pennod 4

Mae Tony ac Aloma yn trafod eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac yn mynd ati i recordio ...

Pennod 2

Antur Waunfawr: Pennod 2

Cyfres arbennig yn rhoi cip tu ôl i'r llenni ar fenter Antur Waunfawr. Series taking a ...

Episode 19

19. Inside Out: Episode 19

Can having a Muslim name damage a person's job prospects?

Thu, 09 Feb 2017

Heno: Thu, 09 Feb 2017

Bydd Vaughan Roderick yn tafod ei gysylltiadau teuluol ag emynydd mwyaf Cymru, William ...

Pennod 200

Prynhawn Da: Pennod 200

Bydd un gwyliwr lwcus yn mwynhau gweddnewidiad arbennig gan Huw Ffash a'r tim. One luck...

Episode 13

13. Landward: 2015/2016, Episode 13

The team explore the Borders as a new railway opens up the region to more visitors.

Episode 10

10. Oxford Street Revealed: Series 1, Episode 10

It's the biggest day in the street's calendar: the Christmas lights switch-on.

Wed, 08 Feb 2017

Heno: Wed, 08 Feb 2017

Byddwn yn mwynhau noson o ddramau yn Ysbyty Ifan. Bydd Dafydd Wyn yn dathlu 'mis caru e...

Love and Betrayal in India: The White Mughal

Love and Betrayal in India: The White Mughal

William Dalrymple reveals an affair between a British officer and a Mughal princess.

Wales Women: Inside the Scrum

Wales Women: Inside the Scrum

Behind-the-scenes look at what it takes to play rugby for the Wales women's rugby squad.

Eric Knowles v Danny Sebastian - Auction

8. Put Your Money Where Your Mouth Is: Series 13 - 60 Minute Versions, Eric Knowles v Danny Sebastian - Auction

It's a mighty battle as Eric Knowles faces up to Danny Sebastian at an auction in Somerset

Episode 2

2. The Great Pottery Throw Down: Series 2, Episode 2

The nine potters get to grips with pulling to create handles for casserole dishes.

After Brexit: The Battle for Europe

This World: After Brexit: The Battle for Europe

Katya Adler asks whether the EU can survive the biggest challenge in its history.

09/02/2017

The View: 09/02/2017

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

Landward at the Royal Highland Show

10. Landward: 2015/2016, Landward at the Royal Highland Show

Landward comes live from the Royal Highland Show.

Episode 9

9. Oxford Street Revealed: Series 1, Episode 9

Dan and Dunya go down an Oxford Street sewer in search of a fatberg.

Pennod 4

Loriau Mansel Davies a'i Fab: Cyfres 2017, Pennod 4

Tra bod merched y swyddfa lan llofft yn brysur yn cadw'n heini mae'r bois lawr yn bwyta...

New: Llys Nini

Llys Nini: New: Llys Nini

Bydd Iolo Williams yn ymweld a'r llynnoedd dyfrgwn a Chris Needs yn agor siop ar gyfer...

Medal Aur Owain Doull

Medal Aur Owain Doull

Hanes y Cymro Cymraeg cyntaf erioed i ennill medal aur Olympaidd, y seiclwr Owain Doull...

Pennod 6

Ward Plant: Cyfres 3, Pennod 6

Pendics drwg yn difetha' gwyliau a mam yn rhuthro'n ol o Birmingham ar ol i'w mab gael ...

Tue, 07 Feb 2017

Heno: Tue, 07 Feb 2017

Cawn flas ar baratoadau tim pel-rwyd Cymru ar gyfer eu gem yn erbyn y Silver Ferns o Se...

Pennod 199

Prynhawn Da: Pennod 199

Byddwn yn gwahodd gwylwyr i'r stiwdio i drafod tri pheth sy'n golygu'r byd iddynt a byd...

Mon, 06 Feb 2017

Ffermio: Mon, 06 Feb 2017

Bydd Meinir yn Mart Caerfyrddin ac Alun yn cwrdd a dau ifanc sydd am lwyddo yn y byd am...

Mon, 06 Feb 2017

Heno: Mon, 06 Feb 2017

Byddwn yn siarad a Nesdi Jones, cantores Bollywood o Gricieth, a bydd Alun Williams yng...

Pennod 198

Prynhawn Da: Pennod 198

Bydd Karl Davies yn taro golwg ar bapurau'r Sul, a byddwn yn nodi tri chanmlwyddiant ge...

Aberystwyth- Aberaeron

Arfordir Cymru: Cyfres 2017, Aberystwyth- Aberaeron

Bydd Bedwyr yn teithio o Aberystwyth i Aberaeron. Bedwyr looks at the political underto...

Gareth Edwards

Cofio: Cyfres 1, Gareth Edwards

Bydd arwr y maes rygbi Gareth Edwards yn rhannu ei atgofion wrth wylio clipiau o raglen...

Pennod 3

Pryd o Ser: Cyfres 8, Pennod 3

Beth gwell ar fore braf na thrip i fae Caerdydd? Ond, nid i ymlacio yn anffodus, i wyne...

Sun, 05 Feb 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 05 Feb 2017 12:20

Bydd Nia Parry yn cael cipolwg ar fywydau a chartrefi rhai o wynebau cyfarwydd Cymru me...

Pennod 33

Dal Ati: Bore Da: Pennod 33

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Pennod 197

Prynhawn Da: Pennod 197

Cyfle i ennill #100 neu fwy yn Mwy neu Lai ac adolygiadau o ffilmiau'r sinemau yng nghw...