Music


Narrower genres


Content under this genre

Tractors

1. Keepin 'er Country: Series 2, Tractors

Following farmers as they head to Donegal to attempt a world record with a difference.

Pennod 5

Anita: Cyfres 2, Pennod 5

Mae Kev Dymp yn dod i arfer a byw ym Moelfre eto ac mae Dei Dymp yn dod i arfer a chael...

Cymysg

Cor Cymru: Cyfres 2017, Cymysg

Y pedwar cor sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Cordydd, Cor ABC, Cor Dre ac CF1. The ...

Treffynnon (26 Mawrth)

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Treffynnon (26 Mawrth)

Nia Roberts sy'n cymryd golwg ar y straeon sy'n gysylltiedig a rhai o'n hemynau mwyaf p...

Highlights

The 6 Music Festival: 2017, Highlights

Highlights from the first two nights of Radio 6 Music Festival in Glasgow.

Mothering Sunday

Songs of Praise: Mothering Sunday

David Grant celebrates Mothering Sunday by meeting two supermums.

Stunning Soloists at the BBC

Stunning Soloists at the BBC

With John Williams, Jacqueline du Pre, Wynton Marsalis, Nigel Kennedy and James Galway.

Pennod 1

Noson Lawen: Hwyl y Noson Lawen (2008), Pennod 1

Cawn gwmni'r digrifwyr Ifan Gruffydd, Tudur Owen, Eilir Jones, John Pierce Jones, Alun ...

Pennod 2

Dim Byd: Cyfres 5, Pennod 2

Cyfres ddychanol. Satirical comedy.

Highlights, Part 1

The 6 Music Festival: 2017, Highlights, Part 1

Highlights from the first night of BBC Radio 6 Music festival held in Glasgow.

Pennod 1

Celwydd Noeth: Cyfres 3, Pennod 1

Yn mynd am yr arian mae'r gwr a gwraig, Huw a Lois o Y Ffor, ger Pwllheli. Going for th...

Neb yn Gwybod Dim Byd

Dim Byd: Cyfres 5, Neb yn Gwybod Dim Byd

30 mlynedd ers yr ymgyrch losgi tai haf mae aelodau'r mudiad cyfrinachol Wyrion Llywely...

Pennod 4

Anita: Cyfres 2, Pennod 4

Mae brawd Dei Dymp yn cyrraedd Moelfre ar ol byw yng Nghanada am 20 mlynedd. Dei Dymp's...

Plant

Cor Cymru: Cyfres 2017, Plant

Ymunwch a Heledd Cynwal a Morgan Jones ar gyfer rownd gynderfynol y corau plant. Childr...

Merthyr Tudful

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Merthyr Tudful

Bydd Nia Roberts yn ymweld a chanolfan Soar ym Merthyr Tudful lle bydd aelodau o ysgoli...

Hospital Chaplains

Songs of Praise: Hospital Chaplains

Aled Jones follows the work of a hospital chaplain and witnesses life on the wards.

Classic Quartets at the BBC

Classic Quartets at the BBC

Celebrating the world of the string quartet in a journey through 50 years of BBC archive.

New: Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

New: Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drw...

Pennod 7

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 7

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra ar drothwy gem Cymru yn erbyn Ffrainc. Join Jonathan,...

Pennod 8

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 8

Gyda Bonnie Tyler yn ymuno â'r côr ar lwyfan Canolfan y Mileniwm am berfformiad bythgof...

Unfinished: The Making of Massive Attack

Unfinished: The Making of Massive Attack

Paul McGann narrates the story of how Massive Attack's debut album, Blue Lines, was made.

Pennod 3

Anita: Cyfres 2, Pennod 3

Mae hi'n fore prysur arall yn nhy Vivs ac mae Bedwyr yn dechrau meddwl bod y ty'n rhy f...

Corau Meibion

Cor Cymru: Cyfres 2017, New: Cor Cymru

Y pedwar cor sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Johns' Boys, Bois y Castell, Cor Meibi...

Ynys Mon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon

Cawn ymuno a Chymanfa Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon o Gapel Hyfrydle, Caerg...

Housing Crisis

Songs of Praise: Housing Crisis

Josie d'Arby looks at how the church can help with Britain's housing crisis.

Dazzling Duets at the BBC

Dazzling Duets at the BBC

With Oscar Peterson, Larry Adler, Ballake Sissoko, Kiri Te Kanawa, Nigel Kennedy and more.

Amy Winehouse In Her Own Words

Amy Winehouse In Her Own Words

A portrait of the artist through interviews and performances, some previously unseen.

Pennod 6

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 6

Ar drothwy gem Cymru yn erbyn Iwerddon, bydd y dewin bach Shane Williams a'r gohebydd c...

Pennod 2

Anita: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Anita yn poeni bod Mike dal ym Moelfre, mae Bedwyr yn poeni bod Mike dal ym Moelfre...

Ieuenctid

Cor Cymru: Cyfres 2017, Pennod 1

Rrownd gynderfynol y corau ieuenctid - Cor Merched Sir Gar, Cor Cytgan Clwyd, Cor y Cwm...

Llanrwst

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst

Trystan Lewis fydd yn arwain y canu a bydd perfformiadau gan y soprano o Gaernarfon, Me...

Zeebrugge Anniversary

Songs of Praise: Zeebrugge Anniversary

Aled Jones is in Dover to hear first-hand accounts of the Zeebrugge ferry disaster.

Mix It Up and Start Again

3. Sound of Song: Mix It Up and Start Again

In the modern era, song creation was transformed by digital technology and the computer.

Pennod 5

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 5

Y gwesteion heno bydd y cyflwynydd, Trystan Ellis-Morris, a'r tenor, Trystan Llyr Griff...

Pennod 7

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 7

Gyda Rebecca Evans, a'r tri thenor Cymraeg Rhys Meirion, Aled Hall, ac Alun Rhys Jenkin...

Reeling and Rocking

2. Sound of Song: Reeling and Rocking

Neil Brand recreates innovative recording sessions by the likes of Elvis and The Beatles.