Music


Narrower genres


Content under this genre

Treffynnon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Treffynnon

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Carmel, Treffynnon. We join a hymn-si...

Pennod 1

Ffwrnes Gerdd: Cyfres 2014, Pennod 1

Cerddoriaeth Werin gan/Folk music by: Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Te...

Isle of Lewis

Songs of Praise: Isle of Lewis

A look at Donald Trump's family connections to the Isle of Lewis in the Outer Hebrides.

Pontio - Emyr Gibson

Noson Lawen: Cyfres 2016, Pontio - Emyr Gibson

Emyr Gibson sydd yn ein gwahodd i ymuno mewn noson gartrefol braf wedi ei recordio yn P...

Episode 2

2. Let It Shine: Episode 2

The hopefuls continue to audition in front of the studio audience and the judging panel.

Pennod 1

Stiwdio Gefn: Cyfres 2017, Pennod 1

Lisa Gwilym sy'n cyflwyno detholiad o gerddoriaeth gan artistiaid fu'n perfformio ar y ...

Pennod 1

Y Salon: Pennod 1

Mewn cyfres newydd sbon cawn glustfeinio ar rai o sgyrsiau difyr y salon trin gwallt. I...

Nadolig

Caryl: Cyfres 2013, Nadolig

Dathlwch y Nadolig yng nghwmni Caryl a'i ffrindiau. Caryl Parry Jones celebrates Christ...

Cyngerdd y 10 Difa

Cyngerdd y 10 Difa

Noson o adloniant yn dathlu doniau rhai o sopranos mwyaf disglair Cymru yng nghwmni'r t...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Daw'r canu o Gapel Bethania, Rhuthun gyda Nia Wyn Jones yn arwain a Tim Stuart wrth yr ...

Escaping Debt

Songs of Praise: Escaping Debt

Josie d'Arby meets those whose faith has brought freedom from spiralling debt.

Theatr y Mwldan - Aled Rees

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr y Mwldan - Aled Rees

Aled Rees sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa o Aberteifi. With Meic Stevens...

Episode 1

1. Let It Shine: Episode 1

The hopefuls face judges Gary Barlow, Dannii Minogue, Martin Kemp and Amber Riley.

Pennod 6

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 6

Heno, mae'r dysgwr Chris Chopping yn siarad Saesneg perffaith. Welsh learner Chris Chop...

Episode 2

2. Pop Quiz: The Comeback: Episode 2

With Nick Heyward, Carol Decker, David Grant, Cheryl Baker, Jay Aston and Ranking Roger.

Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain

Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2016: Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain

Cerddoriaeth o'r gyngerdd fawreddog a'r darn 'Paid Ymlid y Cysgodion' sy'n coffau trych...

Cyngerdd Awyr Las Rhys Meirion

Cyngerdd Awyr Las Rhys Meirion

Noson fawreddog yng nghwmni Rhys Meirion. Charity concert with Rhys Meirion, Tudur Owen...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Yr wythnos hon cawn gyfle i ail fwynhau rhai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol yng ngh...

Hampton Court

Songs of Praise: Hampton Court

To mark the 500th anniversary of the Reformation, Aled Jones visits Hampton Court Palace.

2016 - Live

Hogmanay Live: 2016 - Live

See out the old and bring in the new with Jackie Bird, Carol Kirkwood and musical guests.

Best of Glastonbury 2016

Glastonbury: 2016, Best of Glastonbury 2016

A delightful round-up of highlights from the weekend's events at the Glastonbury Festival.

Pennod 2

O'r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn!: Pennod 2

Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy'n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016. T...

Pontio - Ifan Jones Evans

Noson Lawen: Cyfres 2016, Pontio - Ifan Jones Evans

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno o Fangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd. With Bryn Fon, Gwa...

Sbardun

Stiwdio Gefn: Sbardun

Bryn Fon, Cowbois Rhos Botwnnog, Linda Griffiths a Brigyn sy'n perfformio detholiad o g...

2016 Highlights - Glasgow

BBC Proms: 2016, 2016 Highlights - Glasgow

Highlights from the 2016 Proms in the Park at Glasgow Green.

2016 - Preview

Hogmanay Live: 2016 - Preview

A preview of the upcoming Hogmanay celebrations, hosted by Jackie Bird.

Pennod 10

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 10

Gyda phif grwp gwerin Cymru, Calan, y pedwarawd cyffrous, Sipsi Gallois, a'r cerddor Gw...

Pennod 5

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 5

Y tro hwn bydd yr MC Dan Thomas yn cyflwyno tri o gomediwyr mwyaf profiadol y syrcit. M...

Cipolwg dros 2016

Sam ar y Sgrin: Cipolwg dros 2016

Aled Samuel ac Alun Williams sy'n bwrw golwg yn ol dros arlwy deledu'r flwyddyn mewn cy...

Uchafbwyntiau

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016, Uchafbwyntiau

Cyfle i chi ail-fyw uchafbwyntiau Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn ddiweddar...

Episode 1

1. Pop Quiz: The Comeback: Episode 1

Guests include Toyah Willcox, Tom Bailey, Andy McCluskey, Steve Norman and Mari Wilson.

Aled Jones: Dychwelyd Adre

Aled Jones: Aled Jones: Dychwelyd Adre

Gwledd o gerddoriaeth a chyfle i edrych 'nol ar fywyd Aled Jones wrth iddo ddychweld i ...

Nadolig

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Nadolig

Rhifyn Nadoligaidd o Eglwys Sant Padarn, Llanberis gyda pherfformiad gan Bryn Terfel o ...

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'. The 'First Minister's' Christmas message.

The Christmas Big Sing

Songs of Praise: The Christmas Big Sing

Gareth Malone and Laura Mvula join Aled Jones for a feast of favourite carols.

Pennod 1

O'r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn!: Pennod 1

Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy'n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016. F...