Music


Narrower genres


Content under this genre

Neb yn Gwybod Dim Byd

Dim Byd: Cyfres 5, Neb yn Gwybod Dim Byd

30 mlynedd ers yr ymgyrch losgi tai haf mae aelodau'r mudiad cyfrinachol Wyrion Llywely...

Pennod 4

Anita: Cyfres 2, Pennod 4

Mae brawd Dei Dymp yn cyrraedd Moelfre ar ol byw yng Nghanada am 20 mlynedd. Dei Dymp's...

Plant

Cor Cymru: Cyfres 2017, Plant

Ymunwch a Heledd Cynwal a Morgan Jones ar gyfer rownd gynderfynol y corau plant. Childr...

Merthyr Tudful

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Merthyr Tudful

Bydd Nia Roberts yn ymweld a chanolfan Soar ym Merthyr Tudful lle bydd aelodau o ysgoli...

Hospital Chaplains

Songs of Praise: Hospital Chaplains

Aled Jones follows the work of a hospital chaplain and witnesses life on the wards.

Classic Quartets at the BBC

Classic Quartets at the BBC

Celebrating the world of the string quartet in a journey through 50 years of BBC archive.

New: Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

New: Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drw...

Pennod 7

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 7

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra ar drothwy gem Cymru yn erbyn Ffrainc. Join Jonathan,...

Pennod 8

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 8

Gyda Bonnie Tyler yn ymuno â'r côr ar lwyfan Canolfan y Mileniwm am berfformiad bythgof...

Unfinished: The Making of Massive Attack

Unfinished: The Making of Massive Attack

Paul McGann narrates the story of how Massive Attack's debut album, Blue Lines, was made.

Pennod 3

Anita: Cyfres 2, Pennod 3

Mae hi'n fore prysur arall yn nhy Vivs ac mae Bedwyr yn dechrau meddwl bod y ty'n rhy f...

Corau Meibion

Cor Cymru: Cyfres 2017, New: Cor Cymru

Y pedwar cor sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Johns' Boys, Bois y Castell, Cor Meibi...

Ynys Mon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon

Cawn ymuno a Chymanfa Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon o Gapel Hyfrydle, Caerg...

Housing Crisis

Songs of Praise: Housing Crisis

Josie d'Arby looks at how the church can help with Britain's housing crisis.

Dazzling Duets at the BBC

Dazzling Duets at the BBC

With Oscar Peterson, Larry Adler, Ballake Sissoko, Kiri Te Kanawa, Nigel Kennedy and more.

Amy Winehouse In Her Own Words

Amy Winehouse In Her Own Words

A portrait of the artist through interviews and performances, some previously unseen.

Pennod 6

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 6

Ar drothwy gem Cymru yn erbyn Iwerddon, bydd y dewin bach Shane Williams a'r gohebydd c...

Pennod 2

Anita: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Anita yn poeni bod Mike dal ym Moelfre, mae Bedwyr yn poeni bod Mike dal ym Moelfre...

Ieuenctid

Cor Cymru: Cyfres 2017, Pennod 1

Rrownd gynderfynol y corau ieuenctid - Cor Merched Sir Gar, Cor Cytgan Clwyd, Cor y Cwm...

Llanrwst

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst

Trystan Lewis fydd yn arwain y canu a bydd perfformiadau gan y soprano o Gaernarfon, Me...

Zeebrugge Anniversary

Songs of Praise: Zeebrugge Anniversary

Aled Jones is in Dover to hear first-hand accounts of the Zeebrugge ferry disaster.

Mix It Up and Start Again

3. Sound of Song: Mix It Up and Start Again

In the modern era, song creation was transformed by digital technology and the computer.

Pennod 5

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 5

Y gwesteion heno bydd y cyflwynydd, Trystan Ellis-Morris, a'r tenor, Trystan Llyr Griff...

Pennod 7

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 7

Gyda Rebecca Evans, a'r tri thenor Cymraeg Rhys Meirion, Aled Hall, ac Alun Rhys Jenkin...

Reeling and Rocking

2. Sound of Song: Reeling and Rocking

Neil Brand recreates innovative recording sessions by the likes of Elvis and The Beatles.

Pennod 1

Anita: Cyfres 2, Pennod 1

Mewn cyfres newydd, ymunwn ag Anita wrth iddi geisio dygymod a'r sioc o ddarganfod Mike...

Pennod 1

Defodau Dewi Sant: Pennod 1

Bydd Dr Sally Harper yn canfod sut yr oedd pobl yn dathlu Dydd Gwyl Dewi yn yr Oesoedd ...

Aberystwyth

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberystwyth

Cerddi a chanu cynulleidfaol o Gapel y Morfa, Aberystwyth i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Con...

City Farmers

Songs of Praise: City Farmers

Josie d'Arby is joining girls from inner-city London on a farm in Dartmoor.

Y Salon Yn Cyt!

Y Salon: Cyfres 2017, Y Salon Yn Cyt!

Cyfle i glywed y sgyrsiau hynny oedd ychydig yn rhy onest i'w cynnwys mewn rhaglenni bl...

Pennod -

Ochr 1: Pennod -

Uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo'r Selar. Highlight...

Pennod 12

Noson Lawen: Cyfres 2016, Pennod 12

Adloniant o'r Bala gyda Chor Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm, Trebor Lloyd Evans, Arfon...

Where You're Meant to Be

Where You're Meant to Be

Aidan Moffat explores Scotland's past by rewriting and touring its oldest songs.

Live Final

10. Let It Shine: Live Final

Each band performs two songs, before the viewers decide which band should win.

Pennod 4

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 4

Y gwesteion heno bydd Brett Johns sy'n ymladd yn y UFC a'r DJ a'r cyflwynydd Huw Stephe...

Pennod 6

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 6

Yn ymuno â'r côr bydd seren y West End a Broadway, Kerry Ellis, a Leah-Marian Jones. Jo...