Music


Narrower genres


Content under this genre

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'

Neges Nadolig gan y 'Prif Weinidog'. The 'First Minister's' Christmas message.

The Christmas Big Sing

Songs of Praise: The Christmas Big Sing

Gareth Malone and Laura Mvula join Aled Jones for a feast of favourite carols.

Pennod 1

O'r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn!: Pennod 1

Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy'n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016. F...

Hosan Nadolig Nigel

Hosan Nadolig Nigel

Ymunwch a Nigel Owens am awr o adloniant ar gyfer yr Wyl. Mei Gwynedd and his Christmas...

Y Bala - Nadolig

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala - Nadolig

Adloniant Nadoligaidd gyda Dilwyn Morgan. With Elin Fflur, Daniel Lloyd, Swnami, Alwyn ...

David Walliams Celebrates Dame Shirley Bassey

David Walliams Celebrates Dame Shirley Bassey

David Walliams hosts a special night of entertainment from Dame Shirley Bassey.

Christmas 2014

TOTP2: Christmas 2014

Festive archive performances from the likes of Blur, The Bluebells, and Katie Melua.

Pennod 9

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 9

Gyda'r grwp deinamig o Flaenau Ffestiniog Brython Shag, y 'swynwr o Solfach' Meic Steve...

Pennod 4

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 4

Comedi stand up gyda Steffan Evans, Noel James a Gethin Robyns. MC Dan Thomas introduce...

Carolau Llandudno

Carolau Llandudno

Nia Roberts sy'n cyflwyno'r cyngerdd blynyddol o Landudno. Festive music with Russell W...

Can y Sana

Ochr 1: Can y Sana

Mewn rhifyn Nadoligaidd, Griff Lynch sy'n gwahodd Band Pres Llareggub, Casi, Mr Huw a H...

Katherine Jenkins: Home for Christmas

Katherine Jenkins: Home for Christmas

Katherine Jenkins hosts a night of star-studded entertainment.

Nolan's Christmas Cracker

Nolan's Christmas Cracker

Stephen Nolan is joined by guests for festive chat, magical Christmas music.

Pennod 2

Carol yr Wyl 2016: Pennod 2

Heddiw, cawn wrando ar y 5 carol sy'n weddill, cyn clywed pa un sydd yn mynd a theitl C...

Llanymddyfri

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanymddyfri

Wrth i'r Nadolig agosau, dyma gyfle i ddathlu'r Adfent. With Christmas fast approaching...

Pennod 3

Carolau Gobaith: Pennod 3

Yn y rhaglen olaf mae'r foment fawr wedi cyrraedd i'r ser sydd wedi derbyn sialens Caro...

Theatr y Mwldan, Aberteifi

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr y Mwldan, Aberteifi

Elen Pencwm sy'n cyflwyno o Aberteifi. Elen Pencwm introduces Andrew Rees, Tecwyn Ifan,...

Pennod 8

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 8

Gyda Band Pres Llareggub; y lleisydd unigryw Alys Williams a Gareth Bonello, 'The Gentl...

Pennod 3

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 3

Sarah Breese a Jenny Collier sy'n perfformio stand up ar y llwyfan heno. Sarah Breese a...

Pennod 12

Sion a Sian: Cyfres 2016, Pennod 12

O ardaloedd Llanuwchllyn ac Upland Arms ger Caerfyrddin y daw'r ddau gwpl sy'n cystadlu...

Carol yr Wyl

Carol yr Wyl 2016: Carol yr Wyl

Cyfle i glywed y 5 carol gyntaf yn rownd derfynol Cystadleuaeth Carol yr Wyl, gyda phla...

Llanrwst

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanrwst

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Seion, Llanrwst. A hymn-singing servi...

Pennod 2

Carolau Gobaith: Pennod 2

Mae Malcolm Allen, Rhodri Gomer Davies, Richard Elis, Mari Lovgreen, Myfanwy Alexander ...

Theatr Bryn Terfel, Bangor

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel, Bangor

Y darlledwr Dei Tomos sy'n cyflwyno noson llawn perfformiadau bythgofiadwy o Theatr urd...

Pennod 7

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 7

Gyda pherfformiadau gan Yws Gwynedd a'i fand, y triawd o Sir Gar, Ysgol Sul a'r llais s...

Pennod 2

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 2

Bydd Dan Thomas a Steffan Alun yn ein diddanu gyda'u hiwmor unigryw. Dan Thomas introdu...

Pennod 11

Sion a Sian: Cyfres 2016, Pennod 11

Yn cystadlu mae Gari a Sian Bevan o Fynwent y Crynwyr a Maer Dinbych a'i gonsort - Raym...

Uchafbwyntiau

Y Ffair Aeaf: Cyfres 2016, Uchafbwyntiau

Ymunwch ag Ifan Jones Evans wrth iddo fwrw golwg dros uchafbwyntiau Ffair Aeaf 2016. J...

Cor Lleisiau'r Cwm

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Cor Lleisiau'r Cwm

Dathlu 20 mlynedd ers sefydlu Cor Lleisiau'r Cwm yn ardal Dyffryn Aman. Celebrating 20 ...

Pennod 8

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 8

Bydd Ifan Jones Evans yn croesawu Moch Mon a Gelli Aur yn ol i'r fferm ar gyfer y rownd...

Cerdyn Nadolig Aled

Cerdyn Nadolig Aled

Noson o sgwrsio a cherddoriaeth wrth i Aled Jones ganu rhai o'i hoff garolau a chaneuon...

Pennod 10

Sion a Sian: Cyfres 2016, Pennod 10

Darbi lleol a gawn ni heno wrth i ddau gwpl o ardal Caerfyrddin fynd benben a'i gilydd ...

Uchafbwyntiau Dydd Llun 2

Y Ffair Aeaf: Cyfres 2016, Uchafbwyntiau Dydd Llun 2

Mwy o uchafbwyntiau yng nghwmni Ifan Jones Evans. More highlights from the Winter Fair ...

Uchafbwyntiau Dydd Llun 1

Y Ffair Aeaf: Cyfres 2016, Uchafbwyntiau Dydd Llun 1

Bydd Ifan Jones Evans yn sgwrsio a rhai o'r enillwyr ac yn edrych yn ol ar y cystadlu o...

Ynys Mon - Cymanfa Gyhoeddi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Ynys Mon - Cymanfa Gyhoeddi

Cawn ddychwelyd i Gapel Hyfrydle, Caergybi a chymanfa gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol ...

Pennod 7

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 7

Yn y rownd gynderfynol yma bydd Ifan Jones Evans yn croesawu pedwar tim yn ol i'r fferm...