Music


Narrower genres


Content under this genre

Hull

Songs of Praise: Hull

Aled Jones discovers what being the UK's City of Culture means for Hull.

Y Bala - Dilwyn Pierce

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala

Dilwyn Pierce sy'n cyflwyno o'r Bala gyda llu o artistiaid amrywiol. With Gwyneth Glyn,...

Episode 3

3. Let It Shine: Episode 3

The hopefuls continue to audition in front of the studio audience and the judging panel.

Pennod 2

Stiwdio Gefn: Cyfres 2017, Pennod 2

Lisa Gwilym sy'n cyflwyno detholiad o gerddoriaeth gan artistiaid fu'n perfformio ar y ...

Pennod 2

Y Salon: Pennod 2

Beth fydd ar feddyliau cwsmeriaid Clip a Snip a Blodeuwedd, Caernarfon; C & J Bangor; L...

Treffynnon

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Treffynnon

Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Carmel, Treffynnon. We join a hymn-si...

Pennod 1

Ffwrnes Gerdd: Cyfres 2014, Pennod 1

Cerddoriaeth Werin gan/Folk music by: Gwyneth Glyn, Cass Meurig, Lowri Evans, Ryland Te...

Isle of Lewis

Songs of Praise: Isle of Lewis

A look at Donald Trump's family connections to the Isle of Lewis in the Outer Hebrides.

Theatr Bryn Terfel, Bangor

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel-Emyr Gibson

Emyr Gibson sydd yn ein gwahodd i ymuno mewn noson gartrefol braf wedi ei recordio yn P...

Episode 2

2. Let It Shine: Episode 2

The hopefuls continue to audition in front of the studio audience and the judging panel.

Pennod 1

Stiwdio Gefn: Cyfres 2017, Pennod 1

Lisa Gwilym sy'n cyflwyno detholiad o gerddoriaeth gan artistiaid fu'n perfformio ar y ...

Pennod 1

Y Salon: Pennod 1

Mewn cyfres newydd sbon cawn glustfeinio ar rai o sgyrsiau difyr y salon trin gwallt. I...

Nadolig

Caryl: Cyfres 2013, Nadolig

Dathlwch y Nadolig yng nghwmni Caryl a'i ffrindiau. Caryl Parry Jones celebrates Christ...

Cyngerdd y 10 Difa

Cyngerdd y 10 Difa

Noson o adloniant yn dathlu doniau rhai o sopranos mwyaf disglair Cymru yng nghwmni'r t...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Daw'r canu o Gapel Bethania, Rhuthun gyda Nia Wyn Jones yn arwain a Tim Stuart wrth yr ...

Escaping Debt

Songs of Praise: Escaping Debt

Josie d'Arby meets those whose faith has brought freedom from spiralling debt.

Theatr Mwldan-Aled Rees

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Aled Rees

Aled Rees sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa o Aberteifi. With Meic Stevens...

Episode 1

1. Let It Shine: Episode 1

The hopefuls face judges Gary Barlow, Dannii Minogue, Martin Kemp and Amber Riley.

Pennod 6

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 6

Heno, mae'r dysgwr Chris Chopping yn siarad Saesneg perffaith. Welsh learner Chris Chop...

Episode 2

2. Pop Quiz: The Comeback: Episode 2

With Nick Heyward, Carol Decker, David Grant, Cheryl Baker, Jay Aston and Ranking Roger.

Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2016

Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2016

Cerddoriaeth o'r gyngerdd fawreddog a'r darn 'Paid Ymlid y Cysgodion' sy'n coffau trych...

Cyngerdd Awyr Las Rhys Meirion

Cyngerdd Awyr Las Rhys Meirion

Noson fawreddog yng nghwmni Rhys Meirion. Charity concert with Rhys Meirion, Tudur Owen...

Uchafbwyntiau

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Uchafbwyntiau

Yr wythnos hon cawn gyfle i ail fwynhau rhai o uchafbwyntiau'r gyfres bresennol yng ngh...

Hampton Court

Songs of Praise: Hampton Court

To mark the 500th anniversary of the Reformation, Aled Jones visits Hampton Court Palace.

2016 - Live

Hogmanay Live: 2016 - Live

See out the old and bring in the new with Jackie Bird, Carol Kirkwood and musical guests.

Best of Glastonbury 2016

Glastonbury: 2016, Best of Glastonbury 2016

A delightful round-up of highlights from the weekend's events at the Glastonbury Festival.

Pennod 2

O'r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn!: Pennod 2

Tudur Owen, Sian Harries ac eraill sy'n cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2016. T...

Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel, Bangor 2

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno o Fangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd. With Bryn Fon, Gwa...

Sbardun

Stiwdio Gefn: Sbardun

Bryn Fon, Cowbois Rhos Botwnnog, Linda Griffiths a Brigyn sy'n perfformio detholiad o g...

Proms in the Park Highlights - Glasgow

BBC Proms: 2016, Proms in the Park Highlights - Glasgow

Highlights from the 2016 Proms in the Park at Glasgow Green.

2016 - Preview

Hogmanay Live: 2016 - Preview

A preview of the upcoming Hogmanay celebrations, hosted by Jackie Bird.

Pennod 10

Stiwdio Gefn: Cyfres 5, Pennod 10

Gyda phif grwp gwerin Cymru, Calan, y pedwarawd cyffrous, Sipsi Gallois, a'r cerddor Gw...

Pennod 5

Standyp: Gwerthu Allan: Pennod 5

Y tro hwn bydd yr MC Dan Thomas yn cyflwyno tri o gomediwyr mwyaf profiadol y syrcit. M...

Cipolwg dros 2016

Sam ar y Sgrin: Cipolwg dros 2016

Aled Samuel ac Alun Williams sy'n bwrw golwg yn ol dros arlwy deledu'r flwyddyn mewn cy...

Uchafbwyntiau

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2016, Uchafbwyntiau

Cyfle i chi ail-fyw uchafbwyntiau Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd yn ddiweddar...

Episode 1

1. Pop Quiz: The Comeback: Episode 1

Guests include Toyah Willcox, Tom Bailey, Andy McCluskey, Steve Norman and Mari Wilson.