Cyfres 2016


Cyfres 2016

A series for young children about mischievous twins who have secret super powers.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2016. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Pysgodyn Aur

Deian a Loli: Cyfres 2016, Y Pysgodyn Aur

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. A new series about mischievous t...

A'r Gacen Nadolig

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Gacen Nadolig

Mae hi'n Noswyl Nadolig ac mae Deian a Loli yn helpu i addurno'r gacen Nadolig. It's Ch...

A'r Hosan Goll

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Hosan Goll

Pan aiff Deian ar goll, rhaid i Loli fynd i Wlad y Sanau Coll i chwilio amdano. Deian g...

Y Sws Llyffant

Deian a Loli: Cyfres 2016, Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae swyn diefli...

A'r Lleidr Lleisiau

Deian a Loli: Cyfres 2016, A'r Lleidr Lleisiau

Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb, mae Deian yn colli ei lais. On the da...