Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres i blant yng nghwmni Sali Mali a'i ffrindiau. Children's series with real life characters featuring Sali Mali and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Eira Mân, Eira Mawr!

Pentre Bach: Cyfres 2, Eira Mân, Eira Mawr!

Mae parti yn cael ei gynnal yng Nghaffi Sali Mali, gyda neb llai na Lowri Williams a Si...

Ole!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau. Parri returns from his holiday.

Planu Tatws

Pentre Bach: Cyfres 2, Planu Tatws

O na! Mae Coblyn wedi anghofio plannu tatws ac mae angen help ar frys. Oh no! Coblyn's ...

Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Pentre Bach: Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog! Mrs Migl Magl has start...

Ymlacio?

Pentre Bach: Ymlacio?

Mae Jini'n teimlo'r babi'n cicio am y tro cyntaf a daw Nyrs Nia draw i'w helpu i ymlaci...

Dant, Wigl Wagl!

Pentre Bach: Dant, Wigl Wagl!

Mae Nicw Nacw eisiau pel-droed newydd, ond dim ond ychydig o arian sydd ganddo. A fydd ...