Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres i blant yng nghwmni Sali Mali a'i ffrindiau. Children's series with real life characters featuring Sali Mali and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Eira Mân, Eira Mawr!

Pentre Bach: Cyfres 2, Eira Mân, Eira Mawr!

Mae parti yn cael ei gynnal yng Nghaffi Sali Mali, gyda neb llai na Lowri Williams a Si...

Ole!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau. Parri returns from his holiday.

Planu Tatws

Pentre Bach: Cyfres 2, Planu Tatws

O na! Mae Coblyn wedi anghofio plannu tatws ac mae angen help ar frys. Oh no! Coblyn's ...

Digon o Sioe

Pentre Bach: Cyfres 2, Digon o Sioe

Mae Sali Mali a'i ffrindiau yn helpu Pili i gynnal sioe bypedau. Sali Mali and her frie...

Helfa Drysor Heini

Pentre Bach: Cyfres 2, Helfa Drysor Heini

Mae Sali Mali a Nyrs Nia yn cyllwynio cynllun direidus i gael pawb i ymuno yn yr hwyl o...

Croeso i'r Gwcw?

Pentre Bach: Cyfres 2, Croeso i'r Gwcw?

Mae aderyn prin ar ei hymweliad flynyddol â Phentre Bach. A rare bird is on its annual ...

Be sy'n bod ar Jini?

Pentre Bach: Cyfres 2, Be sy'n bod ar Jini?

Nid yw Jini yn teimlo'n dda. Beth sydd yn bod tybed? Jini isn't feeling very well. I wo...

Nefoedd ar y Ddaear

Pentre Bach: Cyfres 2, Nefoedd ar y Ddaear

Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog! Jini i...

Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Pentre Bach: Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog! Mrs Migl Magl has start...

Ymlacio?

Pentre Bach: Ymlacio?

Mae Jini'n teimlo'r babi'n cicio am y tro cyntaf a daw Nyrs Nia draw i'w helpu i ymlaci...

Dant, Wigl Wagl!

Pentre Bach: Dant, Wigl Wagl!

Mae Nicw Nacw eisiau pel-droed newydd, ond dim ond ychydig o arian sydd ganddo. A fydd ...