Cyfres 22


Cyfres 22

Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on the long-running soap as they go about their daily lives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 22. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 1

Tra bod Philip yn Sbaen, mae Mathew a'i fryd ar wneud y mwyaf o'r llonydd yn y fflat on...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 2

Wrth i hanner nos nesau, ynghanol y dathlu bydd ambell gusan, ambell ddeigryn ac ambell...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 3

Mae Philip wedi dod y rhan fwyaf o'r ffordd adref o Sbaen ond mae'r ychydig filltiroedd...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 4

Mae Erin yn mwynhau tynnu coes ei thad am ei berthynas efo Sian tra bo Wil yn teimlo cy...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 6

Mae David yn ei ffeindio hi'n anodd cuddio ei deimladau tuag at Rhys ond tydi Rhys ddim...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 9

Diwrnod anodd i sawl un o drigolion y pentref wrth i effaith gweithredoedd Erin gael ei...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 11

Mae pethau yn chwithig rhwng Dani a David wrth iddynt drio cymodi yn dilyn eu ffrae. Th...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 12

Mae Sion yn cyrraedd y dref gyda newyddion syfrdanol fydd yn newid pethau am byth. Sion...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 13

Mae Philip yn ceisio dod i delerau a'r ffaith bod Alwena mewn perthynas newydd yn Sbaen...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 14

Mae Mathew yn grediniol na fydd Philip yn ysgaru Alwena yn y diwedd ond mae Sion yn ofn...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 15

Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop ga...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 16

Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n ca...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 17

Yn dilyn y penderfyniadau mawr yng nghartref Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu tr...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 18

Mae Dani yn gorfod mynd i ffwrdd am noson sy'n rhoi'r cyfle perffaith i David weld Rhys...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 19

Mae Iolo'n awgrymu mynd a Mathew a Sion am ddiwrnod o antur. Mae Rhys yn poeni y daw rh...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 20

Mae Ken wrth ei fodd yn cael cario parsel 'amheus' Barry i Fangor. Gall ddod i arfer ag...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 21

Mae David yn penderfynu bod yn rhaid iddo ddweud y gwir wrth Dani, ond mae anffawd ddif...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 22

Mae damwain Dani'n gwmwl du dros y gymuned wrth iddynt aros am newyddion am ei chyflwr....

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 23

Mae Wyn yn ymweld a Dani yn yr ysbyty ac mae hithau'n mynegi ei hofnau am y dyfodol. Wh...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 24

Mae sefyllfa David a Rhys yn dal yn anodd yn enwedig wrth i'r ddau daro ar ei gilydd yn...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 25

Gyda'i nosweithiau'n llawn hwyl a'i diwrnodau'n gur pen, mae Llio'n poeni'n arw pan dda...

Pennod 26

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 26

Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod bore 'ma. Followi...

Pennod 27

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 27

Mae'r diwrnod wedi cyrraedd i Dani ddod adref o'r ysbyty, ond mae'n sylweddoli na fydd ...