Children's


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 88

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2017, Pennod 88

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Sun, 19 Nov 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 19 Nov 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Quarter-Final 4: St John's v Castle Park

12. Top Class: Series 3, Quarter-Final 4: St John's v Castle Park

St John's compete against Castle Park in a quiz show to win the title of Top Class.

Silly as Slop

12. Swashbuckle: Series 5, Silly as Slop

Captain Captain thinks Line is as 'silly as a bucket of slop'.

Itchy Uniforms

11. Swashbuckle: Series 5, Itchy Uniforms

Captain Captain knits some very itchy new uniforms for the crew.

P - Pengwin yn Pysgota

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, P - Pengwin yn Pysgota

Mae swn 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na ...

O - Yr Oen Ofnus

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, O - Yr Oen Ofnus

Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Mair the Lamb, who likes to rhyme, is missing!

Hedge Opera

35. Sarah & Duck: Series 3, Hedge Opera

Sarah is fascinated by some mysterious music coming from the hedge.

Scaredy Cat

20. Pablo: Series 1, Scaredy Cat

Pablo is scared by a picture in a cafe, but decides it's okay to be a scaredy cat.

Planet of the Toilets

4. Danger Mouse: Series 1, Planet of the Toilets

DM and Penfold take to the sewers of Tokyo to battle the evil Dr Loocifer.

Pwllheli

TIPINI: Cyfres 2, Pwllheli

Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld â Phwllheli. This time, the energetic gang are i...

Gorseinon

TIPINI: Cyfres 2, Gorseinon

Gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac ...

Ddannodd Brangwyn

Cei Bach: Cyfres 2, Ddannodd Brangwyn

Mae Brangwyn yn prynu mwy o losins nag arfer ac yn difaru ar ôl ymweld â'r deintydd. Br...

Brolly Bus

34. Sarah & Duck: Series 3, Brolly Bus

When Umbrella gets left on the bus, Sarah and Duck head to the bus depot to find him.

Facts and Mistakes

19. Pablo: Series 1, Facts and Mistakes

Pablo makes a mistake in his drawing and colours in his shorts the wrong colour.

...a'r Llyfrgell

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i...

Ci bach budr!

Nico Nôg: Cyfres 2, Ci bach budr!

Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn myn...

Pennod 3

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 3

Mae Frieda Hartmann, Almaenes ifanc, yn helpu milwyr sydd wedi cael eu hanafu. Frieda H...

Whatsathingy

33. Sarah & Duck: Series 3, Whatsathingy

Sarah and Duck try to work out exactly what Scarf Lady has been knitting in her sleep.

Chasing the Breeze

18. Pablo: Series 1, Chasing the Breeze

Pablo loves feeling the breeze as he swings on the swing.

Gruff

Pan Dwi'n Fawr: Cyfres 2017, Gruff

Pan mae Gruff yn fawr, mae o eisiau beicio gystal â'i dad. Ymunwch â nhw wrth iddyn nhw...

Dal Annwyd

Pentre Bach: Cyfres 1, Dal Annwyd

Mae Jac y Jwc ar ei ffordd i bysgota, ac mae Jini wedi gaddo dod gydag ef yn gwmni. Ja...

Comet's Coming

32. Sarah & Duck: Series 3, Comet's Coming

Sarah and Duck are excited to visit the observatory to see a passing comet.

The New Crayons

17. Pablo: Series 1, The New Crayons

Pablo's old crayons are running out, but his new ones are the wrong shade and smell.

It's Time to Get All Sporty!

7. The Let's Go Club: Series 3, It's Time to Get All Sporty!

The Let's Goers try urban kayaking, karate and swimming lessons with a difference.

Dirgelwch y Mabinogi

Dirgelwch y Mabinogi

Rhaglen ddogfen sy'n olrhain hanes straeon enwocaf Cymru, Pedair Cainc y Mabinogi. To c...

Ysgol Saron, Rhydaman

Asra: Cyfres 2, Ysgol Saron, Rhydaman

Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Children from Ysgo...

Tummy Talk

16. Pablo: Series 1, Tummy Talk

Pablo's tummy is making funny noises, but nobody knows what it's trying to say.

Nero Come Home

21. Danger Mouse: Series 2, Nero Come Home

Penfold is given the responsibility of babysitting the Baron's pet, Nero.

Caerdydd

TIPINI: Cyfres 2, Caerdydd

Bydd TiPi Ni yn glanio yng Nghaerdydd yn rhaglen gynta'r gyfres newydd. The gang bring ...

Pennod 2

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 2

Drama-ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant a phobl ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cynta...

Pennod 1

Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc: Pennod 1

Drama-ddogfen sy'n adrodd straeon plant a phobl ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dra...

Quarter-Final 2: Glenfrome v Stone

10. Top Class: Series 3, Quarter-Final 2: Glenfrome v Stone

Glenfrome compete against Stone in a quiz show to win the title of Top Class.

My School Day

2. School of Roars: My School Day

Wufflebump takes us through a typical day at school - monster school, that is!

We've Monster Fun For Everyone!

6. The Let's Go Club: Series 3, We've Monster Fun For Everyone!

Today in the clubhouse we're having monstrous amounts of fun!

Quarter-Final 1: Hollymount v Marton

9. Top Class: Series 3, Quarter-Final 1: Hollymount v Marton

Hollymount contend with Marton in the first quarter-final to win the title of Top Class.