Children's


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 1

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 1

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Y Band Un Dyn

Pentre Bach: Cyfres 2, Y Band Un Dyn

Mae Bili yn ceisio creu argraff ar ei gariad newydd drwy droi ei hun yn fand un dyn. Bi...

Old Toys

20. Sarah & Duck: Series 3, Old Toys

Duck is bored of his toy collection, so he and Sarah search for old toys in the attic.

F- Y Fan Fwyd

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, F- Y Fan Fwyd

Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are se...

Tebyg i Bwy Ydw i?

Falmai'r Fuwch: Tebyg i Bwy Ydw i?

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

Rhifau

Peppa: Cyfres 2, Rhifau

Mae Peppa a'i ffrindiau yn dysgu sut i gyfrif wrth chwarae gemau yn yr ysgol feithrin e...

24/04/2017

46. MOTD Kickabout: Round-Up: 24/04/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 24

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 24

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Eira yn y Gwanwyn

Falmai'r Fuwch: Eira yn y Gwanwyn

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

Pennod 26

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 26

Mae'r milfeddyg yn ymweld a walabi a chawn gwrdd a sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ol...

Gen-Bysgodyn

Octonots: Caneuon, Gen-Bysgodyn

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Basking Shark

19. Sarah & Duck: Series 3, Basking Shark

Sarah is keen to adopt a sea creature, but doesn't get her first choice.

Cardiau i Dad

Nico Nog: Cyfres 1, Cardiau i Dad

Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi ol ei bawen y...

Ar Brawf

Henri Helynt: Cyfres 2012, Ar Brawf

Pan mae Alun yn cael ei wobrwyo am wneud rhywbeth mae Henri yn hawlio cyfrifoldeb am ei...

Semi-Final One

13. Top Class: Series 2, Semi-Final One

It's the first semi-final and Calside Primary School take on Little Sutton Primary School.

Balloon Barnacles

18. Sarah & Duck: Series 3, Balloon Barnacles

Sarah's hat goes on an adventure without her, on top of a balloon.

Dewch i'r Disgo

Pentre Bach: Cyfres 2, Dewch i'r Disgo

Bi-bop-a-lwla! Mae pawb wrth eu bodd yn dawnsio, felly beth am gynnal disgo hwyliog! B...

Mursennod Mor

Octonots: Caneuon, Mursennod Mor

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Cake Decorate

17. Sarah & Duck: Series 3, Cake Decorate

Cake decides to teach Sarah and Duck how to decorate with icing.

E - Yr Enfys Goll

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, New: Jen a Jim a'r Cywiadur

Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi? The rainbow disappears....

Ysgol Sant Curig

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Sant Curig

Ymunwch a Ben Dant a'r criw o Ysgol Sant Curig wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y...

CBeebies: Goldilocks and the Three Bears

CBeebies: Goldilocks and the Three Bears

Join Mr Bloom and the Tiddlers in a CBeebies ballet as they accept an invitation to tea.

Pennod 51

Penblwyddi Cyw: Pennod 51

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Bwgan Brain

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2 Bachgen, Bwgan Brain

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Pennod 15

Teulu Ni: Cyfres 2017, Pennod 15

Dylan Hall sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu e...

Ysgol Y Dderwen

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Y Dderwen

Ymunwch a Ben Dant a' r criw o Ysgol y Dderwen wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y...

Niwl ar y Mor

Oli Dan y Don: Cyfres 2, Niwl ar y Mor

Mae Oli yn efelychu ei arwr Seb 3 drwy fynd allan yn y niwl i achub Awen yr awyren fôr....

Pennod 25

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 25

Bydd y milfeddyg yn ymweld a neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am ...

Morfilod Pen Bwa

Octonots: Caneuon, Morfilod Pen Bwa

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Shallot Boat

16. Sarah & Duck: Series 3, Shallot Boat

After a night of strong rain, the Shallots set sail on a seafaring adventure.

Gardd Malan

Nico Nog: Cyfres 1, Gardd Malan

Mae Nico'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mo...

Pan Fyddaf i'n Frenin

Henri Helynt: Cyfres 2012, Pan Fyddaf i'n Frenin

Mae Henri wastad yn dychmygu sut y byddai'n teimlo i fod yn frenin - dyma gyfle i ddarg...

Planetarium Aquarium

15. Sarah & Duck: Series 3, Planetarium Aquarium

When Sarah and Duck's favourite bench is in use, the pair find other things to do.

Quarter-Final Four

12. Top Class: Series 2, Quarter-Final Four

Delamere Church of England Academy take on Glengarnock Primary School.

Ystifflog Anferthol

Octonots: Caneuon, Ystifflog Anferthol

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

Pasg Hapus

Pentre Bach: Cyfres 2, Pasg Hapus

Mae Sali Mali yn trefnu cystadleuaeth peintio wyau Pasg. Sali Mali decides to hold an E...