Children's


Narrower genres


Content under this genre

Da iawn Malan

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Da iawn Malan

Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr...

Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr ...

Ma' Jini 'Ma

Pentre Bach: Cyfres 1, Ma' Jini 'Ma

Mae 'na barti yn y pentre i groesawu Jini, chwaer Sali Mali, ac mae pawb wrthi'n brysur...

The Zippleback Experience

6. Dragons: Race to the Edge, The Zippleback Experience

After Hiccup and Toothless save Barf and Belch's life, Zippleback tries to repay its debt.

Hair Cut

21. Sarah & Duck: Series 3, Hair Cut

Sarah's hair keeps getting in her way, so it's time for a trip to the hairdresser.

Eliffant ar goll

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Eliffant ar goll

Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un...

Cysgu

Heulwen a Lleu: Cyfres 2010, Cysgu

Mae Lleu yn cael trafferth mynd i gysgu. Tybed a fydd gan rai o anifeilaid y byd syniad...

Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n ...

Snotlout Gets the Axe

5. Dragons: Race to the Edge, Snotlout Gets the Axe

Snotlout and Astrid must fly a ceremonial battle axe to a family wedding.

Sun, 18 Jun 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 18 Jun 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Bad Moon Rising

4. Dragons: Race to the Edge, Bad Moon Rising

After a strange creature bites Tuffnut, he believes he'll turn into a legendary dragon.

Prestatyn

TIPINI: Cyfres 1, Prestatyn

Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. With the help of friends from ...

Yr Octonots a'r Goedwig Wymon

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Goedwig Wymon

Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a...

Night of the Hunters: Part 2

3. Dragons: Race to the Edge, Night of the Hunters: Part 2

Hiccup and Snotlout race to rescue the others from Ryker and the dragon hunters.

A Musical, Music-full Clubhouse!

2. The Let's Go Club: Series 3, A Musical, Music-full Clubhouse!

Saxophonist YolanDa tries to inspire the Lets Goers to pick up musical instruments.

A'r Cwestiwn Ych-a-fi

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Cwestiwn Ych-a-fi

Mae'r ras ymlaen i ateb y cwestiwn ych-a-fi, ond does neb yn disgwyl darganfod yr ateb ...

Yr Octonots a'r Morfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cy...

Night of the Hunters: Part 1

2. Dragons: Race to the Edge, Night of the Hunters: Part 1

Stormfly is captured by a new enemy, Ryker Grimborn.

The Admirable Penfold

2. Danger Mouse: Series 2, The Admirable Penfold

The Baron and Penfold are stranded on a desert island.

Dark Dawn

1. Danger Mouse: Series 2, Dark Dawn

Playtime is over as Danger Mouse battles an army of vengeful soft toys.

Croeso i'r byd!

Pentre Bach: Cyfres 2, Croeso i'r byd!

Mae Mamgu wedi dod i ymweld a Jac a Jini, a diolch byth am y par ychwanegol o ddwylo, o...

Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw...

Dweud Celwydd

Loti Borloti: Dweud Celwydd

Mae Nico yn cyfaddef wrth Loti Borloti ei fod yn teimlo'n euog ar ol dweud celwydd wrth...

Astrid's Team

1. Dragons: Race to the Edge, Astrid's Team

After Dagur attacks Berk, Astrid trains a crew of back-up dragon riders to battle back.

Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn me...

Total Nightmare

13. Dragons: Race to the Edge, Total Nightmare

When Hookfang is drawn to a female monstrous nightmare, Snotlout tries to break them up.

Sun, 11 Jun 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 11 Jun 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Prawf Llygaid

Peppa: Cyfres 2, Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly,...

Pontypridd

TIPINI: Cyfres 1, Pontypridd

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Pontypridd ac mae criw o ffrindiau o Ysgol Evan James yn helpu...

Pennod 14

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 14

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Pennod 13

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 13

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Yn Dweud Hwyl Fawr

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Dweud Hwyl Fawr

Pan mae Dad yn cyhoeddi bod ei swydd newydd yn golygu symud ty mae Henri yn dechrau ymg...

Yr Octonots a Chuddliw'r Cranc

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Chuddliw'r Cranc

Pan fydd pethau pwysig yn diflannu o'r llong, mae'r Octonots yn chwilio am y lleidr ac ...

Ffrindiau Newydd

Loti Borloti: Ffrindiau Newydd

Ar ei ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd mae Gwion yn hiraethu am ei ffrindiau a'i gyn y...

Annwyd George

Peppa: Cyfres 2, Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bw...

Taith Mewn Balwn

Peppa: Cyfres 2, Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn...