Children's


Narrower genres


Content under this genre

Lights, Camera and Clubhouse Action!

10. The Let's Go Club: Series 3, Lights, Camera and Clubhouse Action!

Lights, camera, action! Today in the clubhouse we're going to the movies.

Bobby and Lenny's Erupting Volcano

14. Our Family: Our Family Fun, Bobby and Lenny's Erupting Volcano

Brothers Bobby and Lenny make a volcano out of paper, glue and paint.

Three Captain Captains

16. Swashbuckle: Series 5, Three Captain Captains

Cook and Line decide to dress-up and behave exactly like Captain Captain.

The Gyrfalcon

10. Gudrun: The Viking Princess: The Gyrfalcon

Gudrun is taught how to fly a gyrfalcon by King Sigurd and the Master of Falcons.

Red Squirrels

9. Gudrun: The Viking Princess: Red Squirrels

King Sigurd takes Gudrun to gather nuts, but she's not the only one looking for them.

The Reindeer

8. Gudrun: The Viking Princess: The Reindeer

While gathering firewood, Gudrun and Olaf find a lost reindeer.

Seals

7. Gudrun: The Viking Princess: Seals

Gudrun is furious when her father and Olaf the Boat Boy scare away the seals.

...a'r Ty Bach Twt

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Ty Bach Twt

Mae llygoden yn y ty! Mae Deian a Loli'n ceisio rhybuddio'r llygoden nad yw eu ty nhw'n...

Tynnu lluniau

Nico Nôg: Cyfres 2, Tynnu lluniau

Mae Dad yn dysgu Megan sut i dynnu lluniau gyda'i ffôn symudol ac mae Megan yn tynnu ll...

The Goat

6. Gudrun: The Viking Princess: The Goat

King Sigurd asks Gudrun to tether a young goat, but the goat escapes.

The Shore Crab

5. Gudrun: The Viking Princess: The Shore Crab

Gudrun and her friend Olaf find a crab and decide to build him a sandcastle.

The Unusual Suspects

13. Danger Mouse: Series 1, The Unusual Suspects

When secret information is leaked from HQ, all eyes fall on Colonel K.

Y Traeth

Chwilio am Cyw: Cyfres 2017, Y Traeth

Ymunwch â'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y traeth. Cyw is hiding somew...

The Raven

4. Gudrun: The Viking Princess: The Raven

When a raven gets trapped in a basket, Gudrun comes to the rescue.

The Fjord Pony

3. Gudrun: The Viking Princess: The Fjord Pony

The Viking princess learns how to approach a wild pony.

Hoff Ddiwrnod

Henri Helynt: Cyfres 2012, Hoff Ddiwrnod

Mae gan Henri gyfle i ennill gwobr os ydy o'n garedig i Alun drwy'r dydd. Pa mor anodd ...

'M' am ...Modrwy!

Pentre Bach: Cyfres 1, 'M' am ...Modrwy!

Mae Jac y Jwc, Sali Mali a Jac Do yn chwarae 'Dwi'n gweld gyda fy llygad fach i' yn y c...

Bwydo'r Adar

Sali Mali: Cyfres 1, Bwydo'r Adar

Dyw Jac Do ddim yn hapus pan fo Sali Mali yn bwydo adar eraill yn yr ardd. Jac Do isn't...

Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans. Dona goes to work at a pri...

The Otter

2. Gudrun: The Viking Princess: The Otter

While King Sigurd dozes on the beach, Gudrun tries to play a trick on him.

The Wolf

1. Gudrun: The Viking Princess: The Wolf

Racing to meet her father, Gudrun comes face to face with a wolf.

15/01/2018

42. MOTD Kickabout: Round-Up: 15/01/2018

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 97

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2017, Pennod 97

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Sun, 14 Jan 2018

Penblwyddi Cyw: Sun, 14 Jan 2018

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Gracie and Myla's Fruit Pie

13. Our Family: Our Family Fun, Gracie and Myla's Fruit Pie

Six-year-old Gracie and five-year-old Myla make a fruit pie with their mum.

Pirate Pox

15. Swashbuckle: Series 5, Pirate Pox

There is bout of pirate pox going around, and Captain Captain doesn't want to catch it.

Honu Learns to Ride a Bike

12. Our Family: Our Family Fun, Honu Learns to Ride a Bike

Four-year-old Honu is visiting his grandparents. They have a treat for him - a new bike!

Silly Sounding Sea Creatures

14. Swashbuckle: Series 5, Silly Sounding Sea Creatures

Cook and Line impersonate strange sea creatures they have read about in a book.

Y - Ysbryd ac Ystlum

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, Y - Ysbryd ac Ystlum

Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. Th...

Llanfairpwll

TIPINI: Cyfres 2, Llanfairpwll

Y tro hwn, mae'r criw yn Llanfairpwll ar Ynys Môn. This time, the show visits Llanfairp...

...a'r Lori Ledrith

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Lori Ledrith

Mae hi'n fore prysur yn nhy Deian a Loli ac mae'r ffaith bod y llefrith wedi suro yn ar...

Arian Poced

Nico Nôg: Cyfres 2, Arian Poced

Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhyw...

Semi-Final 1: Hollymount v Glenfrome

13. Top Class: Series 3, Semi-Final 1: Hollymount v Glenfrome

Hollymount take on Glenfrome in a quiz show to win the title of Top Class.

Diolch Byth am Jac Do!

Pentre Bach: Cyfres 1, Diolch Byth am Jac Do!

Mae Jac y Jwc, Coblyn a Sali Mali'n mynd i'r dre i brynu modrwy i Jini, ond yn y siop m...

Diwrnod Glanhau

Sali Mali: Cyfres 1, Diwrnod Glanhau

Mae Sali Mali yn rhoi hoff degan Jac Do yn y bin sbwriel wrth lanhau'r ty. Sali Mali ma...

Cymorth cyntaf gyda Trystan

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Cymorth cyntaf gyda Trystan

Mae Dona'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan. Dona learns how to be ...