Children's


Narrower genres


Content under this genre

Recorder Practice

6. My Petsaurus: Recorder Practice

Chloe is practising her recorder, and a curious Topsy decides to join in with the music.

Bad Luck

6. Olobob Top: Series 1, Bad Luck

Nothing's going right for Tib, so the Olobobs create Gigglegoon to turn their luck around.

Sun, 23 Jul 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 23 Jul 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Methu Ysgol

Angelo am Byth: Methu Ysgol

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Fetch

5. My Petsaurus: Fetch

Chloe and Topsy are trying to play fetch, but Topsy doesn't quite understand the rules.

Star Catching

5. Olobob Top: Series 1, Star Catching

Bobble spots a lone star in the sky, so the Olobobs create Skyder to carry them up to it.

Pennod 13

TIPINI: Cyfres 1, Pennod 13

Mae Kizzy a Kai yn ymweld a Pharc y Scarlets ac yn clywed hanes hen enw Llanelli. TiPiN...

Tricks

4. My Petsaurus: Tricks

Chloe stages her own version of Crufts so she can show off Topsy's best tricks to Mum.

Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Mae Pegwn yn gorfod bod yn hynod ddewr pan mae'n teithio i waelod y mor, y Dyfnfor Tywy...

Bobble Ball

4. Olobob Top: Series 1, Bobble Ball

The Olobobs invent a new ball game but can't agree on the rules.

Painting

3. My Petsaurus: Painting

Chloe is busy painting a picture. Topsy is bored and decides to help.

Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Mae Llywbysgodyn sy'n bwyta sbwriel y mor, yn glanhau cychod Tanddwr yr Octonots, ond m...

Kite Flight

3. Olobob Top: Series 1, Kite Flight

The Olobobs get their kite stuck in a tree, so they create Loopy Longtail to reach it.

Walkies

2. My Petsaurus: Walkies

It's a chilly winter's day, and Chloe and her mum are walking Topsy in the park.

Taro Bargen

Pentre Bach: Cyfres 1, Taro Bargen

Mae Jini eisiau beic newydd ac yn ymweld a siop Shoni Bric-a-moni. Jini is on the looko...

Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Mae'n rhaid i'r Octonots achub Pegwn wedi iddo gael ei ddal y tu mewn i Sglefren Fawr. ...

Donkey Jump

25. Sarah & Duck: Series 3, Donkey Jump

Sarah and Duck try to help Donkey get his jumping confidence back.

Breakfast

1. My Petsaurus: Breakfast

Chloe has to get up early to feed Topsy, but greedy Topsy demands a second helping.

Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Pan fydd yr holl gychod Tanddwr yn colli pob rheolaeth, mae Capten Cwrwgl a Harri yn ne...

Pic-Pic

1. Olobob Top: Series 1, Pic-Pic

On a rainy day, the Olobobs create Elesnorter to blow the clouds away with his trunk.

Sun, 16 Jul 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 16 Jul 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Cariad Pur

Angelo am Byth: Cariad Pur

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Join Us On a Journey of Discovery

3. The Let's Go Club: Series 3, Join Us On a Journey of Discovery

The Let's Goers try out land yachting, geocaching and making Soap Boat Racers.

Pennod 11

TIPINI: Cyfres 1, Pennod 11

Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Kizz...

Mars as Moon

24. Sarah & Duck: Series 3, Mars as Moon

Mars tries to fill in for a missing moon, but needs a little coaching from Sarah and Duck.

Sun, 09 Jul 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 09 Jul 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Barn y Beirniad

Angelo am Byth: Barn y Beirniad

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Nos Da

Twm Tisian: Nos Da

Mae Twm yn barod i fynd i'r gwely, ond er ei fod wedi blino'n lân mae'n cael trafferth ...

Pennod 10

TIPINI: Cyfres 1, Pennod 10

Yn Llangollen mae criw o ffrindiau o Ysgol Gwernant yn helpu Kizzy a Kai i ganu a dawns...

Pennod 25

Halibalw: Cyfres 2014, Pennod 25

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Ar Lan y Mor

Fflic a Fflac: Ar Lan y Mor

Mae'r Cwtch wedi cael ei drawsnewid i fod ar lan y môr! The Cwtch has been transformed ...

Stori Dda!

Pentre Bach: Cyfres 1, Stori Dda!

Mae Jaci Soch, golygydd papur bro y pentre, yn chwilio am stori dda ar gyfer y dudalen ...

Dim Eto!

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dim Eto!

Mae Morus yn hwyr yn gwneud ei waith cartref felly mae'r holl deulu'n ei helpu gyda'i b...

Arcade Dance Off

23. Sarah & Duck: Series 3, Arcade Dance Off

Stumbling across an arcade, Sarah takes on a dancing challenge with John.

New Pet

2. Topsy and Tim: Series 2, New Pet

Topsy and Tim love caring for their new pet rabbit, but struggle to agree on his name.

Y Ras Fawr

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Y Ras Fawr

Y Ras Fawr Mae'r plant yn trefnu ras rhwng Mrs Mawr a Mrs Twt i brofi pwy ydy'r mwyaf ...