Children's


Narrower genres


Content under this genre

Nathan, Zac and Josh: Grandad Comes to Visit

4. Our Family: Series 4, Nathan, Zac and Josh: Grandad Comes to Visit

Josh, Zac and Nathan spend a busy afternoon building machines with Grandad.

Sleepover

20. Olobob Top: Series 1, Sleepover

The Olobobs are having a sleepover, but Bobble is scared of the night-time sounds.

Baby Gobble

35. Kate and Mim-Mim: Series 2, Baby Gobble

A fun fruit called a whirly-fig accidentally turns Gobble back into a baby!

Nathan, Zac and Josh's Dinosaur Adventure

3. Our Family: Series 4, Nathan, Zac and Josh's Dinosaur Adventure

Brothers Josh, Zac and Nathan become dinosaur explorers in their garden.

Little Choo

19. Olobob Top: Series 1, Little Choo

Bobble's lost his train, Little Choo, so the Olobobs create Big Choo to find it.

The Mimiloo Safari

34. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Mimiloo Safari

Binky the monkey is missing from Mimiloo Zoo! The gang search for him.

Tail!

Nico Nog: Cyfres 2, Tail!

Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene yn mynd allan am dro. It's a bitterly col...

Yn Mynd i'r Sinema

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Mynd i'r Sinema

Ni fydd ymweliad i'r sinema gyda Penri Plorod, Ffion Ffyslyd a Carys Cyfog byth yn syml...

Ottalie Helps on the Farm

2. Our Family: Series 4, Ottalie Helps on the Farm

Four-year-old Ottalie heads out with Dad to count and feed the sheep on their farm.

Fluff

18. Olobob Top: Series 1, Fluff

The Olobobs run out of water, so they create Squishy, who becomes a raincloud.

So You Think You Can Trumpet

33. Kate and Mim-Mim: Series 2, So You Think You Can Trumpet

Boomer brings his new friend to the Mimiloo Talent Show to perform with him.

Wynebau Pitsa

Cegin Cyw: Cyfres 2017, Wynebau Pitsa

Cyfres newydd. Dewch i ymuno yn yr hwyl gydag Owen ac Evan, wrth iddyn nhw goginio Wyne...

Parti Jac Do

Pentre Bach: Cyfres 1, Parti Jac Do

Mae gan Bentre Bach barti canu, ond yn anffodus, nid oes ganddynt enw eto. Tybed pwy fy...

Ottalie's Playdate with Noah

1. Our Family: Series 4, Ottalie's Playdate with Noah

Ottalie and her friend Noah make an outside den with big sticks and blankets.

Deeno's Disco

17. Olobob Top: Series 1, Deeno's Disco

Deeno's throwing a fancy dress disco. Lickety Split helps Lalloo make a sparkly costume.

King Boomer

32. Kate and Mim-Mim: Series 2, King Boomer

Boomer is frustrated after being told he's too little to help harvest Gobble's garden.

Ysgol Bro Gwydir Llanrwst

Asra: Cyfres 2, Ysgol Bro Gwydir Llanrwst

Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from...

Hotel Bobble

16. Olobob Top: Series 1, Hotel Bobble

Bobble builds a hotel for the Scuttlies. The Olobobs create Scooper Dooper to finish it.

The Mimiloo Mystery Friend

31. Kate and Mim-Mim: Series 2, The Mimiloo Mystery Friend

The gang search for a mystery friend who's leaving presents for everyone in Mimiloo.

28/08/2017

42. MOTD Kickabout: Round-Up: 28/08/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 76

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2017, Pennod 76

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Sun, 27 Aug 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 27 Aug 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Casglu'r Cyfan

Angelo am Byth: Casglu'r Cyfan

Dilynwch Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio ...

Back to School

4. The Let's Go Club: Series 3, Back to School

Today in the clubhouse we're getting excited about going back to school.

Adlais

Marcaroni: Cyfres 1, Adlais

Daw Yncl Roli â stori am Seimon Swnllyd oedd yn rhy swnllyd. Roedd o mor swnllyd, fe go...

Remember When

30. Kate and Mim-Mim: Series 2, Remember When

After a mishap with Tack's invention, Mim-Mim loses his Mimiloo memories!

Boomer's Three Wishes

29. Kate and Mim-Mim: Series 2, Boomer's Three Wishes

Kate and Mim-Mim must find Teeny Genie's magic lamp to free their friends.

Brenhiness y Castell

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Brenhiness y Castell

Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio,...

A'r Llygod Ffyrnig

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Llygod Ffyrnig

Ni chredai Henri y byddai byth yn cyfarfod Y Llygod Ffyrnig, ond weithiau mae bywyd yn ...

Iar Fach Llwyd

Marcaroni: Cyfres 1, Iar Fach Llwyd

Un dda ydi'r iâr fach lwyd am ddodwy ac mae hi'n dodwy'r pethau rhyfeddaf! Oes yna gân ...

Twirly Scouts

28. Kate and Mim-Mim: Series 2, Twirly Scouts

When the gang go hiking, Mim-Mim and Boomer find themselves separated from the group.

Gwisg Ffansi

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Gwisg Ffansi

Mae'r Teulu Mawr wedi gwneud eu gwisgoedd eu hunain ar gyfer y parti gwisg ffansi yn yr...

Syth Bin!

Pentre Bach: Cyfres 1, Syth Bin!

Mae Bili Bom Bom yn penderfynu rhoi gwers i Jac y Jwc ynglyn ag ailgylchu. Bili Bom Bom...

Cloud Jam

30. Sarah & Duck: Series 3, Cloud Jam

Music Lady needs Sarah and Duck's help with a music-loving stowaway.

Me and My Shadow

27. Kate and Mim-Mim: Series 2, Me and My Shadow

Tack's new invention brings Mim-Mim's shadow to life!

Dau a Dau'n Gwneud Deg

Y Teulu Mawr: Cyfres 2008, Dau a Dau'n Gwneud Deg

Mae Morus yn gwrando ar sgwrs oedolion ac yn ei chamddeall yn llwyr! Morus Mawr learns ...