Children's


Narrower genres


Content under this genre

15/05/2017

MOTD Kickabout: Round-Up: 15/05/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Sun, 14 May 2017

Penblwyddi Cyw: Sun, 14 May 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Ffrind George

Peppa: Cyfres 2, Ffrind George

Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George. Beca Bunny has a lit...

Elin Eliffant

Peppa: Cyfres 2, Elin Eliffant

Mae disgybl newydd o'r enw Elin Eliffant yn ymuno â Peppa a'i ffrindiau yn yr ysgol fei...

Maia's Playdate with Willow

20. Our Family: Series 3, Maia's Playdate with Willow

Maia goes on a pretend holiday, makes sandwiches and tries drawing with her friend Willow.

Doodah

20. School of Roars: Series 1, Doodah

Mrs Twirlyhorn teaches Icklewoo the importance of asking a grown-up for help.

Rhosllanerchrugog

TIPINI: Cyfres 1, Rhosllanerchrugog

Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hoos...

Pennod 6

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 6

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Maia Plans a Party

19. Our Family: Series 3, Maia Plans a Party

Maia helps her family prepare for her little sister's birthday party.

Full Moon

19. School of Roars: Series 1, Full Moon

It's full moon day at the School of Roars and Wingston hopes to see the Moon Monster.

Y Cytiau Cwn

Nico Nog: Cyfres 1, Y Cytiau Cwn

Mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau Cwn am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn c...

Y Gohebydd

Henri Helynt: Cyfres 2012, Y Gohebydd

O weld Bethan yn Olygydd y Cylchgrawn Ysgol ac Alun yn ohebydd gweu mae Henri'n gredini...

Antur Tedi

Peppa: Cyfres 2, Antur Tedi

Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic gyda Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae...

Meet Maia's Family

18. Our Family: Series 3, Meet Maia's Family

Four-year-old Maia helps make breakfast for her mum, dad and little sister Nyla.

Dressing Up

18. School of Roars: Series 1, Dressing Up

The monsters dress up in costumes, but Meepa can't find a costume to fit her four arms.

Coblyn o lun!

Pentre Bach: Cyfres 2, Coblyn o lun!

Mae cystadleuaeth tynnu lluniau ym Mhentre Bach, ond a fydd pawb yn hapus gyda dyfarnia...

Isla and Noah's Paper Boat Float

17. Our Family: Series 3, Isla and Noah's Paper Boat Float

Isla and Noah play football in the garden with Mum and race paper boats in the park.

Sleepover

17. School of Roars: Series 1, Sleepover

Wingston and Yummble have a sleepover at Wufflebump's house, but they can't get to sleep.

Pennod 5

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 5

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Pitsa

Heini: Cyfres 1, Pitsa

Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â bwyty Eidalaidd a choginio pitsa. In this progra...

Pysgota

Sam Tân: Cyfres 6, Pysgota

Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wr...

Alexa: Pictures and Pizza

12. Our Family: Series 3, Alexa: Pictures and Pizza

Alexa's family go on a river walk, then make pizza together at home.

G - Gliter a Glud

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, G - Gliter a Glud

Mae 'na lanast a hanner yng nghegin Cyw heddiw; mae gliter, glud a phaent ymhobman! The...

08/05/2017

48. MOTD Kickabout: Round-Up: 08/05/2017

Catch up on all the latest football results and news.

Meet Isla and Noah's Family

16. Our Family: Series 3, Meet Isla and Noah's Family

Brother and sister Noah and Isla play train drivers before riding on a real steam train!

Shriekend News

16. School of Roars: Series 1, Shriekend News

Wufflebump doesn't have any exciting 'shriekend news' to share with his classmates.

Sun, 07 May 2017

Penblwyddi Cyw: New: Sun, 07 May 2017

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Ysgol Bronllwyn

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Bronllwyn

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Gymraeg Bronllwyn wrth iddynt fynd ar antur i...

Ciw o Draffig

Peppa: Cyfres 2, Ciw o Draffig

Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ond mae'r teulu yn cael ...

Bobby and Lenny Feed the Ducks

15. Our Family: Series 3, Bobby and Lenny Feed the Ducks

Bobby and Lenny feed the ducks at a local pond, then play with some supersticky slime.

Porthmadog

TIPINI: Cyfres 1, Porthmadog

Mae'r criw yn Landeilo. Gyda help ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai'n dysgu ...

Pennod 4

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 4

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Bobby and Lenny Make a Volcano

14. Our Family: Series 3, Bobby and Lenny Make a Volcano

Bobby and Lenny build a volcano from paper and glue, then help wash the family car.

Ci heddlu

Nico Nog: Cyfres 1, Ci heddlu

Mae Nico yn gwylio Heddwyn y ci heddlu yn perfformio pob math o driciau clyfar iawn. Ni...

Yn Torri ei Wallt

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Torri ei Wallt

Mae'n bryd i Henri torri ei wallt - dyna ddymuniad Mam o leiaf! It's time Henri had his...

Grand Final

15. Top Class: Series 2, Grand Final

It's the final as Susan Calman searches for the UK's smartest school.