Children's


Narrower genres


Content under this genre

Diwrnod Direidus

Sali Mali: Cyfres 1, Diwrnod Direidus

Mae wiwer ddrygionus yn creu helynt ond Jac Do sy'n cael y bai! Jac Do gets the blame ...

12/02/2018

42. MOTD Kickabout: Round-Up: 12/02/2018

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 101

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2017, Pennod 101

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Sun, 11 Feb 2018

Penblwyddi Cyw: Sun, 11 Feb 2018

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Nautical Novels

23. Swashbuckle: Series 5, Nautical Novels

Captain Captain orders Cook and Line to read all her books and find the best story ever.

Josh, Zac and Nathan's Paper Planes

20. Our Family: Our Family Fun, Josh, Zac and Nathan's Paper Planes

Four-year-old twins Josh and Zac, their brother Nathan and Dad make paper aeroplanes.

The Unlucky Whistle

22. Swashbuckle: Series 5, The Unlucky Whistle

Captain Captain keeps blowing her whistle, but it is bringing her bad luck?

Ottalie Rounds Up the Sheep

19. Our Family: Our Family Fun, Ottalie Rounds Up the Sheep

Four-year-old Ottalie lives on a farm. She helps her dad to count and feed the sheep.

We're Wild About Animals!

11. The Let's Go Club: Series 3, We're Wild About Animals!

Today in the clubhouse we're going wild about animals!

Noisy Day

25. Biggleton: Series 1, Noisy Day

Nurse Oscar has been on a night shift and is ready for a nap but it is very noisy outside.

Pennod 2

Cacamwnci: Cyfres 2, Pennod 2

Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny ...

Up in the Air

24. Biggleton: Series 1, Up in the Air

Frankie the Business Woman's cat needs rescuing from the top of a tree.

New Visitor

23. Biggleton: Series 1, New Visitor

There's a visitor in Biggleton and everyone tries to help her find what she's looking for.

Oak and Bodhi's School Run

18. Our Family: Our Family Fun, Oak and Bodhi's School Run

Oak and Bodhi are taken to school by their dad using an unusual form of transport!

Y Ganolfan Arddio

Chwilio am Cyw: Cyfres 1, Y Ganolfan Arddio

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch â'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o...

A'r Bobl o'r Gofod

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Bobl o'r Gofod

Pan mae Bethan Bigog yn bod yn hyfryd gyda Henri, dim ond un eglurhad sy'n bosib. Mae a...

Gôl!

Pentre Bach: Cyfres 1, Gôl!

Mae Jac y Jwc a Jini'n rhoi gôl pêl-droed i Nicw Nacw ar ei ben-blwydd. Jac y Jwc and J...

No News

22. Biggleton: Series 1, No News

Esther the Newsreader is ready to read the news, but nothing has happened in Biggleton.

Gyda Cefin y Postmon

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Gyda Cefin y Postmon

Mae Dona yn mynd i weithio yn y swyddfa bost gyda Cefin. Dona goes to work in the post ...

New Rules

21. Biggleton: Series 1, New Rules

Police Officer Liam devises some new rules, but how will he make sure people notice them?

05/02/2018

42. MOTD Kickabout: Round-Up: 05/02/2018

Catch up on all the latest football results and news.

Pennod 100

Pen-blwydd Pwy?: Cyfres 2017, Pennod 100

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational anim...

Sun, 04 Feb 2018

Penblwyddi Cyw: Sun, 04 Feb 2018

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Pirate Overboard

21. Swashbuckle: Series 5, Pirate Overboard

Captain Captain makes Cook and Line practice what to do if a pirate falls overboard.

Pirate Puzzle Map

20. Swashbuckle: Series 5, Pirate Puzzle Map

Captain Captain needs Cook and Line to help her piece together an old treasure map.

Cheer Up, Chickens

20. Biggleton: Series 1, Cheer Up, Chickens

Precious the Gardener's chickens are sad, so she looks for something fun for them to do.

Pennod 1

Cacamwnci: Cyfres 2, Pennod 1

Mae Cacamwnci yn ôl gyda sgetsys dwl a doniol a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ff...

Babysitting

19. Biggleton: Series 1, Babysitting

Frankie the Business Woman is looking after her sister's baby, but the baby won't sleep.

...a'r Parti Pen-blwydd

Deian a Loli: Cyfres 1, ...a'r Parti Pen-blwydd

Mae Deian a Loli wedi cynhyrfu'n lân am eu parti pen-blwydd. A fyddan nhw'n cadw allan ...

Dinosaur

18. Biggleton: Series 1, Dinosaur

There's a dinosaur in town, so the people of Biggleton work hard to make her feel welcome.

Y Farchnad

Chwilio am Cyw: Cyfres 1, Y Farchnad

Ymunwch â'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y farchnad. Cyw is hiding som...

Yn Igian

Henri Helynt: Cyfres 2012, Yn Igian

Faint o helynt allwch chi greu pan mae'r igian arnoch chi? How much havoc can you creat...

Bol yn Brifo

Pentre Bach: Cyfres 1, Bol yn Brifo

Yng nghanol tynnu'r lluniau dyweddïo swyddogol mae Jac y Jwc yn cwympo ac yn torri ei d...

The Mystery Seed

17. Biggleton: Series 1, The Mystery Seed

Milea the Florist plants some magical seeds but needs some help to get one to grow.

Gwersylla

Sali Mali: Cyfres 1, Gwersylla

Mae Jac Do yn siomedig pan fo hi'n dechrau bwrw glaw sy'n amharu ar ei gynllun i fynd i...

Beicio gyda Robyn

Da 'Di Dona: Cyfres 2, Beicio gyda Robyn

Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn. Dona goes to work as a cycli...