Children's


Narrower genres


Content under this genre

Hedd Wyn

Enwog o Fri, Ardal Ni!: Cyfres 2, Hedd Wyn

Ymunwn รข disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd yng Ngwynedd wrth iddynt bortreadu ...

Josh, Zac and Nathan - Meet the Family

4. Our Family: Series 3, Josh, Zac and Nathan - Meet the Family

Brothers Josh, Zac and Nathan blow bubbles in their garden and fly paper planes in a park.

Roxy the Goat

19. My Pet and Me: Series 3, Roxy the Goat

Ferne visits Eva, who enjoys showing her pet goats in competitions.

Gobble's Gizmos and Gadgets

24. Kate and Mim-Mim: Series 2, Gobble's Gizmos and Gadgets

Gobble thinks he's lost his touch as a gardener, so he tries to take up inventing instead.

Gweu

Nico Nog: Cyfres 1, Gweu

Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm! Mam enjoys knit...

A'r Peiriant Gwyrdd

Henri Helynt: Cyfres 2012, A'r Peiriant Gwyrdd

Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd! The famil...

Pennod 5

123: Pennod 5

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn i siopa gyda'r ...

Quarter-Final Two

10. Top Class: Series 2, Quarter-Final Two

Mossneuk Primary School take on Tilston Parochial Church of England Primary School.

Ottalie Goes Horse Riding

3. Our Family: Series 3, Ottalie Goes Horse Riding

Grandma gives four-year-old Ottalie a horse-riding lesson on their pony, Heidi.

School Chickens

18. My Pet and Me: Series 3, School Chickens

Rory visits a special school in Wales that keeps chickens.

Boomer's New Pet

23. Kate and Mim-Mim: Series 2, Boomer's New Pet

Boomer has a frisky new critter friend that he wants to keep as a pet.

Ping! Pow! Pop!

Pentre Bach: Cyfres 2, Ping! Pow! Pop!

Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwne...

Ottalies Grandma and Grandad Come to Visit

2. Our Family: Series 3, Ottalies Grandma and Grandad Come to Visit

Four-year-old Ottalie is visited by Grandad and Grandma and helps make an apple pudding.

Charlie the Welsh Mountain Pony

17. My Pet and Me: Series 3, Charlie the Welsh Mountain Pony

Ferne visits Emily and they get her pet pony, Charlie, ready to perform in a show.

Lunar or Later

22. Kate and Mim-Mim: Series 2, Lunar or Later

Kate and her friends take Rumbly on a trip to the moon, and Mim-Mim makes new discoveries.

C - Cerddorfa Cyw

Jen a Jim: Jen a Jim a'r Cywiadur, C - Cerddorfa Cyw

Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'...

Ysgol Bronllwyn

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Bronllwyn

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Bronllwyn wrth iddynt fynd ar antur i ddargan...

Meet Ottalie's Family

1. Our Family: Series 3, Meet Ottalie's Family

Four-year-old Ottalie lives on a farm and helps out with the tasks.

Honey Bees

16. My Pet and Me: Series 3, Honey Bees

Rory meets Rosie and Henry, who show him all the equipment used by beekeepers.

Grabby the Crab

21. Kate and Mim-Mim: Series 2, Grabby the Crab

Tack wants to help his new neighbour Grabby the Crab to build his house.

Pennod 48

Penblwyddi Cyw: Pennod 48

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebra...

Hanes Pastai Sul y Mamau

Guto Gwningen: Cyfres 2014, Hanes Pastai Sul y Mamau

Mae chwilio am anrheg Sul y Mamau hwyr i'w fam yn arwain Guto a'i ffrindiau ar antur. G...

Pennod 23

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 23

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

Pennod 22

Halibalw: Cyfres 2016, Pennod 22

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Hali...

New: Teulu Ni

Teulu Ni: Cyfres 2017, New: Teulu Ni

Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneu...

Y Goeden Ffrwythau

Un Tro: Cyfres 2, Y Goeden Ffrwythau

Yn y chwedl hwn o Dde America, mae'n amser i ddathlu a chael parti wrth i ffrwythau o b...

Canu Gwlan

Sara a Cwac: Cyfres 2013, Canu Gwlan

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblyg...

Animals of Fernandina

5. My Pet and Me: Galapagos Special, Animals of Fernandina

Ferne discovers the wildlife on the protected island of Fernandina in the Galapagos.

Wild Boomer

20. Kate and Mim-Mim: Series 2, Wild Boomer

Boomer eats a hopper berry that turns him giant, purple and wild, scaring his friends.

Pennod 22

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 22

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dih...

Sea Lions

4. My Pet and Me: Galapagos Special, Sea Lions

Rory meets sisters Zoe and Dasha who take him to swim with sea lion pups.

Sprite Lights

19. Kate and Mim-Mim: Series 2, Sprite Lights

Kate and her friends want to help some lost water sprites return to the Singing Seas.

Llanast y Llun

Angelo am Byth: Llanast y Llun

Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynll...

Menna a fi

Nico Nog: Cyfres 1, Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ol ei bel ...

Pennod 4

Gwdihw: Cyfres 2016, Pennod 4

Bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld ...

Ysgol Pencae

Ben Dant: Cyfres 1, Ysgol Pencae

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Pencae wrth iddynt ...