Drama


Narrower genres


Content under this genre

Thu, 27 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 27 Jul 2017

Llwydda pawb a phopeth i fynd o dan groen Sheryl ym mharti mabwysiadu Esther. Mae Gayno...

Wed, 26 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 26 Jul 2017

A fydd yn rhaid i Sion fynd i'r Eisteddfod gydag Anita? Aiff Mark, Debbie a Josh am dro...

Tue, 25 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 25 Jul 2017

A all DJ rwystro Linda rhag lladd ei hun? Rhaid i Gethin ofyn am help Garry. Can DJ sto...

Mon, 24 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 24 Jul 2017

Mae Eifion yn rhybuddio Cadno ei bod yn chwarae gyda than wrth helpu Linda i guddio ei ...

Maps to the Stars

Maps to the Stars

Satirical drama directed by David Cronenberg. Julianne Moore stars as a troubled actress.

Fri, 21 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 21 Jul 2017

Sut y bydd Gethin yn ymateb i'r ffaith bod dyn newydd ym mywyd Arwen? How will Gethin r...

No Goodbyes Thanks

6. Top of the Lake: No Goodbyes Thanks

Matt reveals a secret that almost destroys Robin at the investigation's conclusion.

Thu, 20 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 20 Jul 2017

Mae Hywel yn rhybuddio Sheryl rhag rhoi pwysau annheg ar Wil. Mae'n amser cwis ym Maes-...

Wed, 19 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 19 Jul 2017

Mae Mathew a Jason yn ceisio cadw wyneb syth wrth i Anita ymarfer ei chanu. Beth sydd y...

Tue, 18 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 18 Jul 2017

Faint mae Eifion yn fodlon ei dalu am waith celf Chester? Llwydda Jim i wneud smonach o...

Mon, 17 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 17 Jul 2017

Ydy Cadno'n barod i guddio tabledi Linda? Ydy Garry'n haeddu cael gweld llun o sgan bab...

Fri, 14 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 14 Jul 2017

Beth fydd Ffion yn ei feddwl am Arwen yn treulio amser gyda Macs? What will Ffion think...

Thu, 13 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 13 Jul 2017

Mae Dr Elgan yn helpu Anita gyda'i chanu ond a oes ganddi unrhyw obaith o gyrraedd y Br...

Pennod 58

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 58

A fydd Meical a Michelle yn llwyddo i berswadio Mr Lloyd ei fod ar fin gwneud camgymeri...

Wed, 12 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 12 Jul 2017

Mae Kelly yn ceisio perswadio Anita bod cyd-fagu plentyn gyda Iolo a Tyler yn syniad da...

Tue, 11 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 11 Jul 2017

Aiff Sioned am ei sgan cyntaf ond a wnaiff Garry gadw at ei air? Daw Linda i benderfyni...

Pennod 57

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 57

A fydd Michelle yn llwyddo i ddarganfod y dystiolaeth angenrheidiol i brofi pethau i Mr...

Mon, 10 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 10 Jul 2017

Mae Macs yn gweld ei ferch am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae Garry yn addo i Sioned ...

West

West

A single mother smuggles herself and her young son out of East Germany to the west.

Fri, 07 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 07 Jul 2017

Ydy Mathew ar fin ffraeo gyda nai ei fos? Mae Eileen yn gwneud darganfyddiad pwysig. Is...

Paradise Sold

1. Top of the Lake: Paradise Sold

Detective Robin Griffin searches for the truth about Tui, a 12-year-old pregnant girl.

Wed, 05 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 05 Jul 2017

Mae Jim yn teimlo nad oes llawer o bwrpas i'w fywyd bellach. Ydy Hannah ar fin cael Mat...

Pennod 56

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 56

Mae diwrnod achos llys Rhys a Wil yn agosau ac mae John yn gwneud ei orau i gadw'r ddys...

Tues, 4 July 2017 - 2025

Pobol y Cwm: Tue, 04 Jul 2017

Mae damwain gas yn gadael un o drigolion y cwm mewn coma. Daw'r heddlu i holi Eileen am...

Tue, 04 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 04 Jul 2017

Mae calon Eileen yn deilchion pan gyhoedda Jim ei fod am symud i'r Alban at ei frawd. E...

Pennod 55

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 55

Tybed pwy fydd yn credu Michelle pan mae hi'n datgelu newyddion syfrdanol am Megan? Who...

Episode 6

6. Broken: Series 1, Episode 6

Father Michael makes a confession and Chloe wreaks a devastating revenge.

Mon, 03 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 03 Jul 2017

Mae Britt a Colin yn tarfu ar wyliau Hannah a Chester. Mae Jim yn dychwelyd i'r pentref...

Carnival Story

Carnival Story

A tale of love, greed and murder set against the backdrop of a carnival. With Anne Baxter.

Fri, 30 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 30 Jun 2017

Am ba hyd y gall Sheryl adael i Dani fyw mewn paradwys ffwl? Sut hwyl gaiff Hannah a Ch...

Thu, 29 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 29 Jun 2017

Sut bydd y pentrefwyr ymateb i newyddion syfrdanol Sioned? Ydy Linda yn barod i ddweud ...

Pennod 54

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 54

Mae Megan yn symud i mewn at Mr Lloyd ac mae Meical a Michelle yn hanner difaru cytuno ...

Pennod 53

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 53

Wedi iddi gytuno i symud rhywfaint o'i heiddo i'r garej, mae Mr Lloyd yn awyddus iawn i...

Episode 5

5. Broken: Series 1, Episode 5

Father Michael mediates when Helen's homophobic brother clashes with her gay neighbour.

Mon, 26 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 26 Jun 2017

Gyda'i iechyd yn dirywio, ydy Debbie yn dechrau meddalu tuag at ei thad? Is Debbie star...

Up There

Up There

Comedy about a man (Burn Gorman) whose job is to welcome the dead into the afterlife.