Drama


Narrower genres


Content under this genre

Fri, 08 Sep 2017

Pobol y Cwm: Fri, 08 Sep 2017

Sylweddola DJ fod rhywbeth pwysig ar goll. Mae cyfeillgarwch annisgwyl yn blodeuo rhwng...

Thu, 07 Sep 2017

Pobol y Cwm: Thu, 07 Sep 2017

Pwy yw'r ffigwr ger gwely Linda? Mae Mathew yn bygwth hapusrwydd Dani a Garry. Who's th...

Wed, 06 Sep 2017

Pobol y Cwm: Wed, 06 Sep 2017

Daw rhywun o orffennol Liv yn ol i'w phoeni. Mae Hannah yn ei gweld hi'n anodd maddau i...

Diana and I

Diana and I

Princess Diana's tragic death affects four ordinary lives in extraordinary ways.

Tic Toc

Tic Toc

Drama gomedi tywyll gan yr awdur-gyfarwyddwr Delyth Jones (Yr Aduniad, Cwcw) fydd yn co...

The Full Monty

The Full Monty

A group of unemployed steelworkers turn to stripping to try and escape the poverty trap.

Thu, 31 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 31 Aug 2017

A fydd DJ yn llwyddo i wireddu dymuniad olaf ei fam? Will DJ be able to fulfil his moth...

Wed, 30 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 30 Aug 2017

Mae Dani'n ystyried ei dyfodol fel mam sengl. Caiff Sion sioc wrth ymweld a thy Sheryl ...

Tue, 29 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 29 Aug 2017

Mae Dani yn ei chael hi'n anodd maddau i Liv. Mae Gaynor yn camddeall sefyllfa. Dani fi...

Episode 4

4. Trust Me: Series 1, Episode 4

Ally's personal and professional life begins to fall apart.

Mon, 28 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 28 Aug 2017

A fydd DJ yn dod o hyd i'w fam mewn pryd? Mae Hannah a Chester ar dan eisiau treulio mw...

Yr Oedi

Yr Oedi

Ffilm yn seiliedig ar Gwreiddyn Chwerw gan Jerry Hunter sy'n olrhain ol-effaith un digw...

Echoes from the Dead

Echoes from the Dead

A mother returns to her childhood home to investigate the disappearance of her son.

Episode 5

5. Doctor Foster: Series 1, Episode 5

Gemma is determined to expose Simon at last. But how far will she go to achieve her goal?

Episode 4

4. Doctor Foster: Series 1, Episode 4

Gemma decides on a new start with Simon, but her medical career begins to fall apart.

Episode 3

3. Doctor Foster: Series 1, Episode 3

Gemma plays the perfect wife, while concocting a plan to ensure she comes out on top.

Thu, 24 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 24 Aug 2017

Penderfyna Gethin ddysgu gwers i Garry. A fydd Liv yn derbyn cynnig Tyler? Gethin decid...

Episode 1

1. Doctor Foster: Series 1, Episode 1

Dr Gemma Foster has her life torn apart when she investigates her husband's secrets.

Episode 2

2. Doctor Foster: Series 1, Episode 2

Still reeling from the secrets she has uncovered, Gemma faces a professional dilemma.

Wed, 23 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 23 Aug 2017

Mae Tyler yn esgeuluso ei ddyletswyddau fel athro. Mae Britt yn dechrau poeni mwy am Ca...

Tue, 22 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 22 Aug 2017

A fydd Colin yn rhoi diwedd ar hwyl Jim a Kath? Mae Anita'n gwneud ffwl o Elgan ar y ra...

Episode 3

3. Trust Me: Series 1, Episode 3

Andy has a decision to make following his discovery.

Mon, 21 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 21 Aug 2017

Mae Garry yn benderfynol o ddial ar Sioned. Mae rhywun yn stelcian o gwmpas y pentref. ...

Tair: Cariad Erin x

Tair: Cariad Erin x

Drama ysgafn yn dilyn dwy ffrind, Erin (Catrin Mara) a Joanne (Shelley Rees), wrth iddy...

Fri, 18 Aug 2017

Pobol y Cwm: Fri, 18 Aug 2017

Ydy Dani ar fin colli popeth? Mae Britt yn gofidio am Catrin. Is Dani about to lose eve...

Thu, 17 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 17 Aug 2017

Sut y bydd Linda yn ymateb i benderfyniad DJ? A fydd canlyniadau Lefel A yr ysgol yn ll...

Wed, 16 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 16 Aug 2017

Sut y bydd Dani yn ymateb wrth i'w byd chwalu? Mae Linda eisiau ateb gan DJ. How will D...

Love Me Tender

Mind the Gap: Series 1, Love Me Tender

Drama set in 1960. Will Rose's dream of visiting Graceland be fulfilled?

Tue, 15 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 15 Aug 2017

Mae Dai'n derbyn galwad ffon frawychus sydd a chanlyniadau mawr i APD. Caiff Dani ymwel...

Episode 2

2. Trust Me: Series 1, Episode 2

An encounter with someone from Cath's past threatens to expose her secret.

Mon, 14 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 14 Aug 2017

A fydd Eileen yn llwyddo i ennill maddeuant Sioned? Mae Iolo a Tyler yn trio dod i dele...

Yr Ymadawiad

Yr Ymadawiad

Drama dywyll am gwpl ifanc sy'n cael eu tywys i fyd dirgel, llawn cyfrinachau ar ol dam...

Episode 1

1. Trust Me: Series 1, Episode 1

Driven to desperate measures, nurse Cath Hardacre assumes the identity of her best friend.

Thu, 03 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 03 Aug 2017

Mae Sioned yn credu ei bod hi wedi ennill y frwydr dros Garry ac mae anrheg yn glanio y...

Something Borrowed

8. Queers: Series 1, Something Borrowed

Steve prepares his wedding speech. But now the big day is here, what has been won?

The Perfect Gentleman

7. Queers: Series 1, The Perfect Gentleman

Bobby is a swaggering man about town, but Bobby has a secret. Can it survive?