Drama


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 53

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 53

Wedi iddi gytuno i symud rhywfaint o'i heiddo i'r garej, mae Mr Lloyd yn awyddus iawn i...

Episode 5

5. Broken: Series 1, Episode 5

Father Michael mediates when Helen's homophobic brother clashes with her gay neighbour.

Mon, 26 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 26 Jun 2017

Gyda'i iechyd yn dirywio, ydy Debbie yn dechrau meddalu tuag at ei thad? Is Debbie star...

Up There

Up There

Comedy about a man (Burn Gorman) whose job is to welcome the dead into the afterlife.

Fri, 23 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 23 Jun 2017

Sut y bydd Gethin yn ymateb i bresenoldeb ei dad yn Y Deri? Mae Garry yn galw i weld Si...

Thu, 22 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 22 Jun 2017

Mae Sioned yn cyfaddef wrth Dani ei bod hi'n disgwyl. Sioned reveals to Dani that she's...

Pennod 52

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 52

Nawr bod Megan wedi llwyddo i ddwyn perswad ar Mr Lloyd i'w phriodi, mae hi'n falch bod...

Episode 6

6. Kat & Alfie: Redwater: Series 1, Episode 6

Bernie eventually pieces together the truth about Lance's death.

Tue, 20 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 20 Jun 2017

Aiff Mark i brynu peiriant golchi newydd, ond mae Josh wedi llwyddo i drwsio'r hen un t...

Pennod 51

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 51

Aiff pethau o ddrwg i waeth i Mr Lloyd druan wrth iddo lithro'n ddyfnach i grafangau Me...

Episode 4

4. Broken: Series 1, Episode 4

Father Michael risks breaking the seal of confession as he tries to help Roz Demichelis.

Mon, 19 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 19 Jun 2017

Am ba hyd y gall Sion ddioddef byw dan yr un to a Gwyneth a Macs? Mae newyddion drwg yn...

Fri, 16 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 16 Jun 2017

Ydy Dai yn dechrau meddalu tuag at Linda? Dydy Sion ddim yn rhy hapus gyda'i westeion n...

Thu, 15 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 15 Jun 2017

Faint o groeso gaiff Gwyneth a'i ffrind newydd yn y pentref? Aiff Diane a Linda allan i...

Pennod 50

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 50

Er bod Philip yn falch bod Dewi adref o'r coleg, mae'n amheus iawn am pam mae o wedi do...

Episode 5

5. Kat & Alfie: Redwater: Series 1, Episode 5

Eileen is shaking up the Bryne's family with her plans for Cois Dara.

Wed, 14 Jun 2017

Pobol y Cwm: Wed, 14 Jun 2017

Mae Dani yn chwilio am heddwch, ond a gaiff hi lonydd i wneud hynny? Mae Kelly'n teimlo...

Tue, 13 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 13 Jun 2017

Pam bod Josh yn cymryd y bai am ddifetha pethau i Vicky a Mathew? Mae Sheryl yn penderf...

Pennod 49

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 49

Mae Dani'n ailafael yn ei gwaith yn y salon ac mae Arthur yn cael sioc. Dani returns to...

Episode 3

3. Broken: Series 1, Episode 3

Father Michael helps a police officer.

Mon, 12 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 12 Jun 2017

A fydd pawb yn gallu cefnogi penderfyniad Dani? Mae Mark yn rhybuddio Mathew i gadw dra...

Kings of Curry

Kings of Curry

Two feuding brothers are forced to confront their reciprocal resentments.

Dance, Girl, Dance

Dance, Girl, Dance

Aspiring ballerina Judy finds herself working in a burlesque house when her troupe fails.

Elles

Elles

A Parisian journalist is drawn into the lives of two student prostitutes.

Thu, 08 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 08 Jun 2017

A fydd Gaynor yn difaru siarad mor ddifeddwl o flaen Sara? Mae'r newyddion o'r ysbyty y...

Pennod 48

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 48

Mae Terry yn awyddus i fynd yn ol i weithio ond does dim golwg o Rhys yn y garej. Terry...

Wed, 07 Jun 2017

Pobol y Cwm: Wed, 07 Jun 2017

Mae'r arholiadau'n dod yn nes, ond ydy Chester wir yn barod i weithio? The exams are ge...

Tue, 06 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 06 Jun 2017

Mae Garry angen cefnogaeth ei chwaer fawr. In this, his darkest hour, Garry needs the s...

Pennod 47

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 47

Wedi i Rhys gael trafferth gyda Meical, mae Erin a Wil yn awyddus iddo fynd a'r peth ym...

Tue, 06 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 06 Jun 2017

Mae'r dagrau'n llifo wrth i'r pentref geisio dygymod a'r hyn wnaeth Moc. The tears flow...

Episode 3

3. Paula: Series 1, Episode 3

Mac tries to recover from the attack but faces fierce repercussions at work.

Episode 4

4. Kat & Alfie: Redwater: Series 1, Episode 4

When Keiran is forced to face his fear of water, past memories flood back.

Episode 2

2. Broken: Series 1, Episode 2

A desperate parishioner and a mentally ill youth both present dilemmas for Father Michael.

Song for Marion

Song for Marion

A charismatic choir leader (Gemma Arterton) inspires a shy man to embrace life.

Episode 6

6. Clique: Episode 6

With events spinning out of control, Holly must use a new friendship to save an old one.

Episode 5

5. Clique: Episode 5

Her worst fears confirmed, Holly must take matters into her own hands to get justice.