Drama


Narrower genres


Content under this genre

Mon, 22 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 22 Jan 2018

Mae gan Debbie benderfyniad mawr i'w wneud. Beth fydd ymateb y pentrefwyr i Dai a DJ? D...

Pennod 3

Craith: Cyfres 1, Pennod 3

Mae Cadi a'i chwaer Elin yn cael cyfle i drafod dyfodol eu tad ac mae bydoedd Dylan a M...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 7

Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond mae...

Good Morning Karachi

Good Morning Karachi

A young Pakistani woman becomes a model, to the disapproval of her family and her fiance.

I Told My Mum I Was Going on an RE Trip

Performance Live: I Told My Mum I Was Going on an RE Trip

Warm, honest drama exploring issues around abortion for young women today.

Fri, 19 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 19 Jan 2018

Beth mae Debbie am wneud gyda'r wybodaeth mae hi newydd ei darganfod? What will Debbie ...

Thu, 18 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 18 Jan 2018

Mae Josh yn dychryn Non gyda'i ofergoelion. A gaiff Chester ben-blwydd hapus? Josh upse...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 8

Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro ...

Wed, 17 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 17 Jan 2018

A fydd y swper ym Maes y Deri yn llwyddiannus? Mae gan Colin dasg gyfrinachol i'w chwb...

Tue, 16 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 16 Jan 2018

Mae Dani'n poeni am Mathew. A fydd Dani yn llwyddo i orfodi Mathew i gadw draw? Dani wo...

Mon, 15 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 15 Jan 2018

A fydd Dani yn cael y canlyniad mae'n dyheu amdano? Mae gwaith ditectif Britt yn parhau...

Pennod 2

Craith: Cyfres 1, Pennod 2

Mae Lowri Driscoll, nyrs leol, yn denu sylw Dylan Harris. Lowri Driscoll, a local nurse...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 5

Wrth i Barry a Carys gymryd un cam ymlaen, maen nhw'n ei ddilyn hefo dau gam mawr yn ôl...

Mr Holmes

Mr Holmes

93-year-old Sherlock (Ian McKellen) still finds himself fascinated by an unsolved case.

The Water Diviner

The Water Diviner

An Australian (Russell Crowe) tries to locate his sons after the Battle of Gallipoli.

Night Train to Lisbon

Night Train to Lisbon

Jeremy Irons stars as a man whose life is changed after he saves a woman's life.

Fri, 12 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 12 Jan 2018

Mae pwysau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Dani. Ydy Britt wedi dysgu'r gwir am...

Nel

Nel

Cyfle i weld Nel (1991), ffilm fwyaf adnabyddus y sgriptiwr Meic Povey a fu farw yn ddi...

Thu, 11 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 11 Jan 2018

Mae Garry yn poeni am Dani sy'n parhau i ymddwyn yn rhyfedd. Beth sydd gan yr ysbyty i'...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 6

Mae Barry'n benderfynol o ddod i wybod lle mae'r pres wedi mynd o ddrôr y gegin. Barry ...

Wed, 10 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 10 Jan 2018

Sut mae Ed wir yn teimlo am Kelly? Mae Ricky yn pryderu am iechyd ei dad. How does Ed ...

Tue, 09 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 09 Jan 2018

Mae Kelly yn gwneud penderfyniad mawr am ei dyfodol. Pam bod Britt yn flin gyda Diane? ...

Mon, 08 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 08 Jan 2018

Nid oes gan Dani ddewis ond i gytuno i gais Mathew. A fydd dau gariad yn cael eu dal? D...

Pennod 1

Craith: Cyfres 1, Pennod 1

Mae bywydau DI Cadi John a DS Owen Vaughan yn cael eu hysgwyd ar ôl dod o hyd i gorff m...

Stations of the Cross

Stations of the Cross

A teenage girl undergoes instruction within a strict fundamentalist Catholic order.

Fri, 05 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 05 Jan 2018

Pa mor bell mae Mathew yn fodlon mynd i gael Dani i gytuno i'w gais? Mae pethau'n poeth...

Thu, 04 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 04 Jan 2018

Daw Kelly i benderfyniad mawr ar ôl gweld Ed. A fydd Siôn yn gallu gadael y Cwm i fynd ...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 4

Aiff Cathryn i ymbil am help gan Dani i wireddu ei chynllun ac mae Mathew mewn trwbl ef...

Wed, 03 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 03 Jan 2018

Caiff cyfrinach ei datgelu sy'n newid bywyd un teulu. Mae Gwyneth yn bygwth mynd â Sara...

Tue, 02 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 02 Jan 2018

Mae Dani yn cofrestru genedigaeth ei babi ond caiff sioc pan ddaw adref. A fydd Non yn ...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 3

Mae Siân yn dadlau hefo John ar ôl i rywun adael y gath allan o'r cwd am ei beichiogrwy...

Mon, 01 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 01 Jan 2018

Mae gan Ffion gwestiwn pwysig i'w ofyn i Gethin. Beth yw adduned Blwyddyn Newydd Dai? ...

Grandpa's Great Escape

Grandpa's Great Escape

An ex-WWII flying ace with Alzheimer's attempts a daring escape from an old people's home.

All about Eve

All about Eve

Theatre star Margo (Bette Davis) faces being upstaged by Eve, a fan with hidden ambitions.

Fri, 29 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 29 Dec 2017

Pam mae Colin yn mynd o amgylch y pentref yn rhoi arian i bobl? Mae Jason yn dysgu gwer...

Thu, 28 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 28 Dec 2017

Mae Vicky yn arogli mwg ar y stryd fawr, ac nid oes mwg heb dân. A fydd y frigâd dân yn...