Drama


Narrower genres


Content under this genre

Fri, 17 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Nov 2017

Mae Megan yn teimlo'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Caiff Ffion...

Pennod 2

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 2

Wrth i'r heddlu amau Faith, mae hi'n cwrdd â'r cyn-droseddwr, Steve Baldini, sydd wedi ...

Thu, 16 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Nov 2017

Mae Sioned a Gwyneth yn closio ond ydy Sioned yn bod yn gwbl onest am ei theimladau? Si...

Pennod 78

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 78

Mae Vince yn penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu e...

Episode 1

1. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 1

A disgruntled colleague threatens to expose a secret from Kate's past.

Wed, 15 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Nov 2017

A fydd Dai yn difaru cytuno i droi'n fegan? Ydy Colin dal eisiau priodi Britt? Will Dai...

Pennod 77

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 77

Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwâl ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Kelvin an...

Tue, 14 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Nov 2017

Mae parti pen-blwydd Arwen yn achlysur chwerw-felys i Ffion. Caiff Eileen ei hyfforddi ...

Episode 2

2. The A Word: Series 2, Episode 2

Joe starts his first day at a specialist school in Manchester.

Mon, 13 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Nov 2017

Oes rhagor o newyddion drwg ar y ffordd i ambell un? Mae'r gorffennol yn dal i fyny gyd...

Pennod 75

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 75

Pan fo Rhys yn darganfod pwy yn union wnaeth ddychryn Erin pan oedd hi allan yn rhedeg,...

Pennod 1

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 1

Mae Faith yn fam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, y...

Pennod 74

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 74

Mae'n brofiad poenus i Erin orfod ail-fyw digwyddiadau Noson Calan Gaeaf wrth iddi ddis...

Pennod 73

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 73

Mae'n edrych yn debyg bod rhywbeth dipyn mwy sinistr na hwyl ddiniwed yn digwydd i Erin...

Pennod 72

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 72

Wedi i bawb clywed i le mae Dewi wedi bod yn diflannu'n ddiweddar, mae sawl un yn cael ...

Pennod 71

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 71

Tra bo Lowri yn paratoi i fynd i barti plu ei ffrind, caiff Kelvin wahoddiad funud-olaf...

Episode 1

1. The A Word: Series 2, Episode 1

When Joe says the word 'autistic', his parents know they need to talk to him about it.

Thu, 09 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Nov 2017

Mae Garry yn sylweddoli nad yw Colin yn gwybod eto bod Britt wedi colli ei holl arian. ...

Pennod 76

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 76

Er ei fod yn dweud ei fod yn ddieuog, mae'n rhaid i Kelvin brofi nad oedd o'n gyfrifol ...

Wed, 08 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Nov 2017

Ar ôl gwers drychinebus, mae Non yn cwestiynu ei gallu i fod yn athrawes. After a disas...

Tue, 07 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Nov 2017

Ai Megan sydd wedi bod yn danfon llythyron homoffobig i bawb yn y pentref? Has Megan be...

Mon, 06 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Nov 2017

Gyda swyddi yn brin, pa mor bell mae Vicky yn fodlon mynd i wneud ceiniog neu ddwy? Wit...

Fri, 03 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Nov 2017

Pam bod Chester yn teimlo nad ydy e'n ddigon da i Hannah mwyaf sydyn? Aiff Anita â DJ a...

Thu, 02 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Nov 2017

Oes modd i Britt rwystro Colin rhag darganfod ei bod hi wedi colli ei arian i gyd? How ...

Wed, 01 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Nov 2017

Mae Kelly yn sylweddoli bod Sioned yn ceisio ei fframio hi. Mae Vicky yn bachu ar y cyf...

Beddgelert

Beddgelert

Ffilm fer wedi'i seilio ar chwedl drasig Gelert, ci ffyddlon Llywelyn, a stori drist y ...

Tue, 31 Oct 2017

Pobol y Cwm: Tue, 31 Oct 2017

Mae Kelly yn rhoi llond pen i Sioned am geisio difetha' noson Ed. Pwy sydd wedi dwyn yr...

Mon, 30 Oct 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Oct 2017

Mae Tyler yn cwympo i gysgu yn y parc ac yn deffro i ddarganfod bod rhywun wedi cymryd ...

Pennod 8

Bang: Cyfres 1, Pennod 8

Yn y bennod olaf, mae Rhys a Mel yn bygwth Ela er mwn dod o hyd i Sam a'r gwn. In the f...

Fri, 27 Oct 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Oct 2017

Mae Britt yn sylweddoli ei bod hi wedi gwneud camgymeriad erchyll. Mae Diane wedi dod o...

Thu, 26 Oct 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Oct 2017

Mae Garry ac Elgan yn mwynhau bach o dynnu coes dros gêm o sboncen. Garry and Elgan enj...

Wed, 25 Oct 2017

Pobol y Cwm: Wed, 25 Oct 2017

A all Tyler ymdopi â gweithio a magu Greta? Mae'r Oergell Gymunedol yn agor yn swyddogo...

Tue, 24 Oct 2017

Pobol y Cwm: Tue, 24 Oct 2017

Ydy Dani'n iawn i ddweud bod Tyler wedi cymryd mantais o sefyllfa Liv? Is Dani right to...

Mon, 23 Oct 2017

Pobol y Cwm: Mon, 23 Oct 2017

Pam mae Colin mor awyddus i gael dawnsio gyda Sheryl? Pwy sydd ar fai bod Mark wedi cae...

Pennod 7

Bang: Cyfres 1, Pennod 7

Caiff corff ei ddarganfod mewn coedwig sy'n mynd â'r ymchwiliad i farwolaeth Stevie Ros...

Leviathan

Leviathan

A family is forced to fight a corrupt mayor who told them their house will be demolished.