Drama


Narrower genres


Content under this genre

Wed, 21 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 21 Mar 2018

Dydy Maes y Deri ddim yn ddigon mawr i Kath a Debbie hefyd! Mae'r heddlu eisiau gair gy...

House by the Lake

4. The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story: Series 1, House by the Lake

Made complicit in a previous killing by Andrew Cunanan, David ponders his own life.

Tue, 20 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 20 Mar 2018

Mae Elgan yn dod i wybod bod Kath wedi bod yn busnesu yng nghofnodion meddygol ei gleif...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 25

Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Who is...

Mon, 19 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 19 Mar 2018

Ydy hi'n rhy hwyr i Garry achub ei briodas? Mae Eifion a Cadno yn bygwth ei gilydd. Is ...

Episode 13

Pengelli: Cyfres 2, Episode 13

Mae tenantiaid Pengelli yn dathlu dyweddiad Liz a Geraint, ond nid yw Liz yno. The tena...

Pennod 3

Parch: Cyfres 3, Pennod 3

Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld â chwnselydd priodas. Terwyn and Myfanw...

Episode 12

Pengelli: Cyfres 2, Episode 12

Mae Medwen yn mynd i weld Carla ac mae Carla yn penderfynu derbyn swydd a gynigiwyd i A...

Pennod 6

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 6

Dydy pethau ddim yn edrych yn dda i Math ac Annest sydd mewn lle gwael yn eu perthynas....

Thu, 15 Mar 2018

Pobol y Cwm: Thu, 15 Mar 2018

A fydd Garry yn difaru gadael Sioned yn ôl i'w fywyd? Will Garry regret letting Sioned ...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 24

Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. Meical an...

Wed, 14 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 14 Mar 2018

Mewn rhifyn dwbl, dydy Kelly yn credu bod Megan yn haeddu cael cath ac mae DJ angen hel...

Episode 11

Pengelli: Cyfres 2, Episode 11

Mae Medwen yn dod i wybod am garwriaeth ei gwr a Carla ac mae hi'n ei daflu allan o'r t...

A Random Killing

3. The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story: Series 1, A Random Killing

Married man Lee Miglin makes the mistake of inviting escort Andrew Cunanan into his home.

Tue, 13 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 13 Mar 2018

Mae Britt a Diane yn ceisio rhwystro Chester a Hannah rhag ymfudo. Britt and Diane try ...

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 23

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffag...

Mon, 12 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 12 Mar 2018

Mae DJ yn gobeithio y bydd yn cyfarfod rhywun arbennig ar-lein! Mae Eileen yn cyhuddo S...

Pennod 5

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 5

Mae'n bryd i Aled roi tystiolaeth yn ei achos llys, ond sut bydd ei eiriau'n effeithio ...

Real World

13. Odyssey: Real World

Odelle and Aslam are surprised that the person taking care of them is Luc's ex-wife.

Bug Out

12. Odyssey: Bug Out

Odelle and Luc face difficulties in deciding what is best for Aslam's future.

Pennod 2

Parch: Cyfres 3, Pennod 2

Pan mae corff yn cael ei ddarganfod, mae Myfanwy yn cael ei thynnu i fywydau aelodau cy...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 22

Daw Jac i benderfyniad ynglyn â mynd i'r De ac mae Meical yn magu'r plwc i esbonio cefn...

Laura

Laura

A detective becomes obsessed with a beautiful murdered woman (Gene Tierney).

Fri, 09 Mar 2018

Pobol y Cwm: Fri, 09 Mar 2018

Pwy wnaeth guddio pwrs Sara yn y fflat uwch y siop? Mae Catrin yn dial ar Non. Catrin t...

Ill Met by Moonlight

10. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, Ill Met by Moonlight

Frank and Lu must recover a precious jewel and a rebellious teenager.

The Rascal Cook

9. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, The Rascal Cook

Frank and Lu feel the heat when they investigate a campaign of culinary sabotage.

Wed, 07 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 07 Mar 2018

Mae Eileen yn rhybuddio Sioned i beidio â chwarae â thân. Mae dau gariad yn ceisio cudd...

Manhunt

2. The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story: Series 1, Manhunt

Cunanan arrives in town, and Donatella makes plain her disdain for her brother's partner.

The Chameleon's Dish

8. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, The Chameleon's Dish

Frank and Lu struggle to protect a troubled teen who suffers from premonitions of murder.

Tue, 06 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 06 Mar 2018

Mae gafael ym mabi Dani yn atgoffa Sioned o'r hyn wnaeth hi golli. Pam bod Gethin yn dw...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 21

Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Barry a Carys ac mae Meical yn derbyn gwahoddia...

The Fairest Show Means Most Deceit

7. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, The Fairest Show Means Most Deceit

A workplace compensation claim is not as straightforward as it first seems.

Mon, 05 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 05 Mar 2018

Mae Iolo yn gobeithio'r gorau ond yn paratoi ar gyfer y gwaethaf. Iolo hopes for the be...

Exit, Pursued by a Bear

6. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, Exit, Pursued by a Bear

Frank and Lu investigate death threats made against a former soap star.

Gingerbread

11. Odyssey: Gingerbread

Odelle finds herself at the mercy of a witch doctor.

Fubar Bundy

10. Odyssey: Fubar Bundy

Bob confides to Harrison his suspicions of Ruby playing a role in his mother's death.