Drama


Narrower genres


Content under this genre

Episode 1

1. Hinterland: Series 3 (BBC Four), Episode 1

DCI Mathias and DI Rhys are told that a preacher's body has been found in his chapel.

Thu, 04 May 2017

Pobol y Cwm: Thu, 04 May 2017

Yn sgil galwad ffon Sioned i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, mae Dani'n cael ei holi gan y...

Wed, 03 May 2017

Pobol y Cwm: Wed, 03 May 2017

Mae Elgan a Gaynor yn rhannu moment glos dros ginio yn y swyddfa. Elgan and Gaynor shar...

Tue, 02 May 2017

Pobol y Cwm: Tue, 02 May 2017

Mae Dai yn gwneud ei orau i gael gwared a Josh o'r pentref ond a fydd gweddill y pentre...

Mon, 01 May 2017

Pobol y Cwm: Mon, 01 May 2017

Mae Sioned yn trio talu teyrnged i Ed yn ei ffordd ei hun ond a fydd gweddill y pentref...

Calvary

Calvary

A priest, played by Brendan Gleeson, must discover the identity of his potential killer.

Pioneer

Pioneer

When tragedy strikes in the North Sea, a deep-sea diver is determined to find the cause.

Fri, 28 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 28 Apr 2017

Mae Sioned yn gweld ei chyfle i fynd i siarad a Garry ar ei phen ei hun. Sioned makes t...

Thu, 27 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 27 Apr 2017

Mae Sheryl yn poeni bod ei pherthynas gyda Hywel wedi newid - ond beth mae Hywel yn ei ...

Pennod 36

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 36

Mae twyll Wil a Rhys yn dod i'r fei a'r ddau yn cael ymweliad gan yr heddlu. Wil and Rh...

Wed, 26 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 26 Apr 2017

Mae Britt yn dychwelyd loced Eileen ond mae hi'n awyddus i wybod pam mae Eileen wedi ei...

Tue, 25 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 25 Apr 2017

Mae Ffion yn amau bod y doctor newydd yn ei ffansio hi. Ffion suspects the new doctor f...

Pennod 35

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 35

Gwneud i Jason dalu am ei le drwy weithio yw cynllun Barry yn enwedig ar ol clywed pam ...

Mon, 24 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 24 Apr 2017

Mae Josh yn symud ei garafan i dir Penrhewl ac mae Eifion yn poeni ei fod e'n bwriadu a...

The Rack Pack

The Rack Pack

Affectionate comedy drama about the glory days of professional snooker in the 1980s.

Pennod 8

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 8

Oherwydd y tensiynau rhwng Catrin a Gwenda mae Geraint yn gorfodi ei ferch i ddychwelyd...

Fri, 21 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 21 Apr 2017

Caiff Garry ei demtio gan Sioned - sydd a diddordeb mewn mwy na dim ond ei arian. Garry...

Thu, 20 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 20 Apr 2017

Mae Doctor Pritchard yn cynnig cyngor i Sheryl ond tybed ydy Hywel ychydig yn genfigenn...

Pennod 34

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 34

Caiff Dani newyddion da sy'n rhoi hyder iddi dreulio mwy o amser yn y salon. Dani recei...

Wed, 19 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 19 Apr 2017

Mae Garry a Sioned yn taro bargen - ond ydy Sioned yn awyddus i gymysgu busnes a phlese...

Episode 3 - Part 2

6. Hinterland: Series 3, Episode 3 - Part 2

DCI Mathias breaks protocol in a bid to find the missing boy and his killer father.

Episode 3 - Part 1

5. Hinterland: Series 3, Episode 3 - Part 1

A local man is the chief suspect in a fatal shooting at a remote petrol station.

Tue, 18 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 18 Apr 2017

Mae Jason yn amau Linda o ddwyn yr arian pan mae hi'n awyddus i wario ar wyliau iddi hi...

Pennod 33

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 33

Tra bo Barry yn ceisio adfer y sefyllfa gyda'r rhai wnaeth dorri i mewn i'r fflat, mae ...

Mon, 17 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 17 Apr 2017

Rhaid i Jason gyfaddef wrth Dai ei fod wedi colli'r arian ar gyfer Garry Monk. Jason ha...

Pennod 7

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 7

Croesi cleddyfau gyda Gwenda a wnaiff Catrin pan glyw hi am ei bwriad i briodi ei thad....

Fri, 14 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 14 Apr 2017

Mae esgeulustod Jason yn rhoi APD mewn twll ariannol - oes modd cadw hyn rhag Dai? Jaso...

Episode 3

3. Decline and Fall: Series 1, Episode 3

Paul Pennyfeather finds himself in deep trouble.

Thu, 13 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 13 Apr 2017

Mae Kelly'n herio Eifion am ei bod hi'n gwrthwynebu ei gynlluniau i saethu ar dir Penr...

Pennod 32

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 32

Doedd gadael Kelvin ar ei ben ei hun yn nhy newydd Barry ddim yn syniad da! Leaving Kel...

Wed, 12 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 12 Apr 2017

Mae Sioned yn trio hudo Eifion i'r gwely mewn ymdrech i wneud iddo anghofio am yr arian...

Episode 2 - Part 2

4. Hinterland: Series 3, Episode 2 - Part 2

As time runs out, Matthias attempts to solve the mystery of Laura Dean's death.

Episode 2 - Part 1

3. Hinterland: Series 3, Episode 2 - Part 1

Mathias and his team investigate the murder of a young curator.

Tue, 11 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 11 Apr 2017

Mae Diane yn bygwth anfon Hannah 'nol i Awstralia os bydd hi'n parhau i weld Chester. D...

Pennod 31

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 31

Mae Glenda a Philip yn paratoi i fynd i weld Gareth yn y ganolfan gymdeithasol ond mae ...

Mon, 10 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 10 Apr 2017

Mae Eileen yn cael trafferth ymdopi a'r ffaith ei bod hi wedi gadael Sam yn y gwely. Ei...