Drama


Narrower genres


Content under this genre

Fri, 02 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 02 Feb 2018

Mae iechyd rhywun yn dirywio yn arw. Wrth i ddau gariad ddod at ei gilydd mae dau arall...

Pennod 1

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 1

Mae'r ddrama'n parhau yn Ysgol Porth y Glo wrth i ni ddarganfod pwy gafodd ei ladd ar d...

Thu, 01 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 01 Feb 2018

A fydd Sheryl yn hoffi ei syrpreis pen-blwydd? Mae Sara yn ffarwelio â Jason. Will Sher...

Wed, 31 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 31 Jan 2018

Mae Dani yn pryderu am ei phriodas. Mae Josh yn mynnu gair gyda Mathew. Dani is worried...

Tue, 30 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 30 Jan 2018

Sut mae'r dyfodol yn edrych i'r Monks? Mae gan Non newyddion da i'w rhannu gyda Mark. H...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 11

Mae arian coll Barry yn dod i'r golwg gan roi'r sawl sy'n dod o hyd iddo mewn lle cas. ...

Mon, 29 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 29 Jan 2018

Mae gan rywun gyhoeddiad i'w wneud yn y Deri. Mae un o drigolion y Cwm yn penderfynu ga...

Oscar Mike

2. Odyssey: Oscar Mike

Still in possession of the flash drive, Odelle escapes with Aslam.

Gone Elvis

1. Odyssey: Gone Elvis

Three families are torn apart when an international military conspiracy is uncovered.

Pennod 4

Craith: Cyfres 1, Pennod 4

Mae tymer Iona yn gwaethygu wrth iddi gosbi Nia ac mae'r heddlu yn ymweld â Dylan i'w g...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 10

Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau dd...

Birdman

Birdman

Oscar-winning drama starring Michael Keaton as a former movie star, haunted by self-doubt.

Fri, 26 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 26 Jan 2018

Mae gan Vicky benderfyniad i'w wneud ynglyn â'i dyfodol. Mae Debbie yn ceisio bod yn g...

Thu, 25 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 25 Jan 2018

Mae Vicky yn gor-glywed sgwrs breifat. Mae Dani yn cael pryd o dafod. Vicky overhears a...

Wed, 24 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 24 Jan 2018

Caiff sawl aelod o deulu Maes y Deri siom heddiw. A fydd Hannah yn maddau i'w theulu am...

Tue, 23 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 23 Jan 2018

Mae'r pentrefwyr yn dial ar Dai a DJ. Mae Kelly ac Ed yn cymryd cam ymlaen yn eu perth...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 9

Mae Llio'n teimlo'n euog ac yn benderfynol o fod o gymorth i Carys. Due to her immense ...

Mon, 22 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 22 Jan 2018

Mae gan Debbie benderfyniad mawr i'w wneud. Beth fydd ymateb y pentrefwyr i Dai a DJ? D...

Pennod 3

Craith: Cyfres 1, Pennod 3

Mae Cadi a'i chwaer Elin yn cael cyfle i drafod dyfodol eu tad ac mae bydoedd Dylan a M...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 7

Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond mae...

Good Morning Karachi

Good Morning Karachi

A young Pakistani woman becomes a model, to the disapproval of her family and her fiance.

I Told My Mum I Was Going on an RE Trip

Performance Live: I Told My Mum I Was Going on an RE Trip

Warm, honest drama exploring issues around abortion for young women today.

Fri, 19 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 19 Jan 2018

Beth mae Debbie am wneud gyda'r wybodaeth mae hi newydd ei darganfod? What will Debbie ...

Thu, 18 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 18 Jan 2018

Mae Josh yn dychryn Non gyda'i ofergoelion. A gaiff Chester ben-blwydd hapus? Josh upse...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 8

Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro ...

Wed, 17 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 17 Jan 2018

A fydd y swper ym Maes y Deri yn llwyddiannus? Mae gan Colin dasg gyfrinachol i'w chwb...

Tue, 16 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 16 Jan 2018

Mae Dani'n poeni am Mathew. A fydd Dani yn llwyddo i orfodi Mathew i gadw draw? Dani wo...

Mon, 15 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 15 Jan 2018

A fydd Dani yn cael y canlyniad mae'n dyheu amdano? Mae gwaith ditectif Britt yn parhau...

Pennod 2

Craith: Cyfres 1, Pennod 2

Mae Lowri Driscoll, nyrs leol, yn denu sylw Dylan Harris. Lowri Driscoll, a local nurse...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 5

Wrth i Barry a Carys gymryd un cam ymlaen, maen nhw'n ei ddilyn hefo dau gam mawr yn ôl...

Mr Holmes

Mr Holmes

93-year-old Sherlock (Ian McKellen) still finds himself fascinated by an unsolved case.

The Water Diviner

The Water Diviner

An Australian (Russell Crowe) tries to locate his sons after the Battle of Gallipoli.

Night Train to Lisbon

Night Train to Lisbon

Jeremy Irons stars as a man whose life is changed after he saves a woman's life.

Fri, 12 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 12 Jan 2018

Mae pwysau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Dani. Ydy Britt wedi dysgu'r gwir am...

Nel

Nel

Cyfle i weld Nel (1991), ffilm fwyaf adnabyddus y sgriptiwr Meic Povey a fu farw yn ddi...

Thu, 11 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 11 Jan 2018

Mae Garry yn poeni am Dani sy'n parhau i ymddwyn yn rhyfedd. Beth sydd gan yr ysbyty i'...