Drama


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 1

Parch: Cyfres 3, Pennod 1

Aeth blwyddyn heibio; blwyddyn o newid byd i'r Parch. Myfanwy Elfed a'i theulu a'i ffri...

Fri, 02 Mar 2018

Pobol y Cwm: Fri, 02 Mar 2018

Mae Eifion yn grac gyda Tyler am hel straeon amdano. Daw Gethin i benderfyniad ynglyn â...

Toil and Trouble

5. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, Toil and Trouble

Lu and Frank try to exonerate a local criminal when the mayor is murdered.

Thu, 01 Mar 2018

Pobol y Cwm: Thu, 01 Mar 2018

Mae Tyler yn cael llond bol o hunan-dosturi Gethin. Ydy Non yn meithrin teimladau tuag ...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 20

Yn dilyn honiadau Erin neithiwr mae Carys ar drywydd y gwir am Barry. Following Erin's ...

This Rough Magic

4. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, This Rough Magic

A woman dies in a magic trick gone gruesomely wrong.

Wed, 28 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 28 Feb 2018

Mae rhywun wedi torri i mewn i fflat y caffi. Ydy Kelly eisiau cael plant gydag Ed? Som...

This Promised End

3. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, This Promised End

An undertaker is given only 24 hours to live by two mysterious hitmen.

The Man Who Would Be Vogue

1. The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story: Series 1, The Man Who Would Be Vogue

Gunning down Gianni Versace puts Andrew Cunanan in the spotlight he craves.

Tue, 27 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 27 Feb 2018

Mae Kath yn busnesu yng nghofnodion meddygol Debbie. Nid yw Dani'n hapus gyda barmaid n...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 19

Yn yr ysgol mae noson agored y chweched wedi cyrraedd ac mae Llio'n teimlo'r pwysau. At...

The Chimes at Midnight

2. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, The Chimes at Midnight

Frank and Lu meet some eccentric residents when investigating a death at a care home.

Mon, 26 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 26 Feb 2018

Aiff Diane i eithafion er mwyn cosbi Hannah a Chester! A wnaiff Sioned fwynhau rhannu f...

O Brave New World

1. Shakespeare & Hathaway - Private Investigators: Series 1, O Brave New World

Frank Hathaway finds an unlikely partner in Lu Shakespeare during a murder case.

Figmo

9. Odyssey: Figmo

After Odelle and Aslam encounter bandits in the desert, Luc comes to their rescue.

Kmag Yo Yo

8. Odyssey: Kmag Yo Yo

Bob learns of Ruby Simms's original identity, but his attempts to warn Harrison backfire.

Pennod 8

Craith: Cyfres 1, Pennod 8

Hefo Dylan Harris ar ffo, a fydd Cadi a Vaughan yn llwyddo i'w ddal a dod â'r hunllef i...

Clouds of Sils Maria

Clouds of Sils Maria

An actress is asked to perform in a revival of the play that once launched her career.

Strawberry Fields

Strawberry Fields

A story of sibling rivalry, sexual awakening and mind games during a hot English summer.

Pennod 4

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 4

Mae Ceri'n wynebu'r her o roi tystiolaeth yn yr achos yn erbyn Aled ond mae'r bygythiad...

Thu, 22 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 22 Feb 2018

Mae Sioned yn dychwelyd i bentref sydd eisiau anghofio amdani. Sioned returns to a vill...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 18

Cystadleuaeth, amheuaeth a phryder wrth i ddiwrnod y ras gyrraedd. Competition, suspici...

Wed, 21 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 21 Feb 2018

Pam bod Elgan yn gwisgo dillad nos Gaynor?! Caiff Eifion ei gyhuddo o ddwyn pwrs Sara. ...

Tue, 20 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 20 Feb 2018

Ai dyma fydd diwedd priodas Dani a Garry? Mae Sheryl, Cadno a Sara yn cael noson mas! I...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 17

Mae diwrnod y ras yn agosáu ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iech...

Mon, 19 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 19 Feb 2018

Am ba hyd all Dani ddioddef cael ei thrin fel baw gan Garry? For how much longer can Da...

Soup Sandwich

7. Odyssey: Soup Sandwich

Odelle makes a video for a journalist after learning that Majors is still pursuing her.

Wingman

6. Odyssey: Wingman

Odelle is reunited with Aslam and Harrison and Bob are on the trail of the terrorist.

Pennod 7

Craith: Cyfres 1, Pennod 7

Mae'r heddlu yn llwyddo i gael y wybodaeth sydd angen arnyn nhw o'r diwedd. The police ...

Fri, 16 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 16 Feb 2018

Ydy Sioned yn barod i ddychwelyd i Gwmderi? Beth yn y byd allai ddifethaf te prynhawn G...

Pennod 3

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 3

Mae Nicky wedi cael llond bol ar yr agweddau cul a'r bwlian homoffobaidd gan rai o'r di...

Thu, 15 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 15 Feb 2018

Mae Colin yn llwyddo i anafu ei gefn wrth chwarae 'charades'. A wnaiff Ffion dderbyn ar...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 16

Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo ...

Wed, 14 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 14 Feb 2018

A oes unrhyw obaith y gwnaiff Garry faddau i Dani? Mae gan Eifion rywbeth i'w gyfaddef ...

Tue, 13 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 13 Feb 2018

Beth wnaeth Kelly druan i haeddu cael bwced o ddwr dros ei phen? What has poor Kelly do...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 15

Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol Sglein ac mae Rhys yn dal i wthio'i hun i'r ...