Drama


Narrower genres


Content under this genre

Mon, 06 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Mar 2017

Mae Chester yn ceisio rhwystro Tom rhag gwerthu cyffuriau yn yr ysgol. Mae Gwyneth yn d...

Pennod 1

35 Diwrnod: Cyfres 3, Pennod 1

Wedi marw eu mam mae plant Fferm Dolwen yn dod adre' i daenu llwch Mair ond mae ei hewy...

The Hunt

The Hunt

Mads Mikkelsen plays a nursery teacher wrongly accused of child abuse.

Fri, 03 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Mar 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio'r ffaith ei bod hi'n colli ei gwallt? Mae Mark yn poeni'...

Thu, 02 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Mar 2017

A aiff pethau'n fler ym mharti Chester heb oedolyn cyfrifol i gadw llygaid ar bethau? W...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 20

Mae Ken wrth ei fodd yn cael cario parsel 'amheus' Barry i Fangor. Gall ddod i arfer ag...

The Attack: Terror in the UK

The Attack: Terror in the UK

Drama documentary telling the story of an IS-inspired terrorist group planning an attack.

Pennod 8

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 8

Testun trafod yn yr ysgol heddiw yw'r datguddiad rhyfeddol gan Llywela a Steph. Everyon...

Wed, 01 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Mar 2017

Nid yw Sara yn rhy bles gyda model dillad newydd Awyr Iach. A fydd Dani yn croesawu'r g...

Set Fire to the Stars

Set Fire to the Stars

An aspiring poet invites Dylan Thomas to New York for a series of poetry readings.

Tue, 28 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 28 Feb 2017

Mae hi'n ddiwrnod priodas Gwyneth, ond ydy Sion yn cael traed oer? Ni all Sheryl wynebu...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 19

Mae Iolo'n awgrymu mynd a Mathew a Sion am ddiwrnod o antur. Mae Rhys yn poeni y daw rh...

Mon, 27 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 27 Feb 2017

Faint mae Ed yn beiddio ei gyfaddef wrth yr heddlu? Mae Mark yn cyhuddo Kath o chwarae ...

Pennod 8

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 8

Mae'r pwysau'n cynyddu ar Rhiannon Roberts, Arweinydd y Cenedlaetholwyr, i weithredu. R...

Two Days, One Night

Two Days, One Night

Marion Cotillard stars in an Oscar-nominated role as a woman desperate to keep her job.

Life of Crime

Life of Crime

Comedy drama with Jennifer Aniston as the kidnapped wife of a real-estate developer.

Youth Without Youth

Youth Without Youth

Tim Roth stars as an aged scholar who grows younger after being struck by lightning.

Fri, 24 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 24 Feb 2017

Mae Sioned yn ei chael hi'n amhosibl ymddiried yn Ed a'i adael i siarad a merched erail...

Thu, 23 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Feb 2017

Mae'r merched yn taro nerf wrth iddynt dynnu coes Gwyneth. A fydd Sion yn mwynhau ei ba...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 18

Mae Dani yn gorfod mynd i ffwrdd am noson sy'n rhoi'r cyfle perffaith i David weld Rhys...

Pennod 7

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 7

Dyma'r diwrnod olaf cyn yr arholiadau ac mae iard yr ysgol yn llawn cyffro a chynnwrf. ...

Wed, 22 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Feb 2017

Daw Diane adref o'r diwedd, ond a fydd Dai yn falch o'i gweld? Mae Kath yn teimlo fel f...

Tue, 21 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Feb 2017

Ydy Eileen yn barod i ddod i wybod y gwir am gyfrinach Jim? Mae Gethin yn gwrthod helpu...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 17

Yn dilyn y penderfyniadau mawr yng nghartref Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu tr...

Mon, 20 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Feb 2017

Mae hi'n bryd i Sheryl dderbyn ei bod hi'n colli ei gwallt. Mae Jim yn cyrraedd pen ei ...

Pennod 7

Byw Celwydd: Cyfres 2, Pennod 7

Mentro fydd hanes Meirion er gwaetha'r peryglon i'w ddyfodol ef ei hun fel Prif Weinido...

Phoenix

Phoenix

A concentration camp survivor looks for the husband who may have betrayed her to the Nazis

Having You

Having You

An ex reappears, throwing relationships into chaos. Emotive British drama with Anna Friel.

Stage Door

Stage Door

Katharine Hepburn and Ginger Rogers star as aspiring actresses hoping to hit the big time.

Fri, 17 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Feb 2017

Aiff Jim yn benwan, ond ble mae Eileen? Mae Sara a Jason yn ceisio penderfynu ar enw i'...

Thu, 16 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Feb 2017

Diwrnod anodd i holl deulu a ffrindiau Courtney wrth iddynt wynebu'r cwest i'w marwolae...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 16

Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n ca...

Pennod 6

Gwaith Cartref: Cyfres 8, Pennod 6

Ar ol datguddiad emosiynol Llywela, a oes dyfodol iddi fel athrawes yn yr ysgol? After...

Wed, 15 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Feb 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio ei phroblem rhag Hywel? Mae Garry yn ceisio trefnu noson...

Tue, 14 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Feb 2017

I ble'r aiff Dai a Kath ar eu det San Ffolant? Mae Colin yn paratoi i serenadu Britt gy...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 15

Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop ga...