Drama


Narrower genres


Content under this genre

Mon, 12 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 12 Feb 2018

Mae DJ yn dechrau difaru cytuno i roi gwersi gyrru i Chester! A fydd Jim yn hapus gyda'...

Pennod 2

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 2

Mae 'na waed newydd yn yr ysgol - teulu'r 'Wildes' - a fydd eu cymeriadau'n cyd-fynd â'...

Beat Feet

5. Odyssey: Beat Feet

Colonel Glen orders Odelle to go to a secret CIA safe house and wait for help.

Tango Uniform

4. Odyssey: Tango Uniform

Odelle comes face to face with her biggest threat, OSELA mercenary Frank Majors.

Pennod 6

Craith: Cyfres 1, Pennod 6

Mae'r heddlu yn sylweddoli bod merch ifanc arall wedi'i chipio wrth glywed bod Megan ar...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 13

Mae trafferthion Lowri yn dwysau wrth i Arthur ddod i chwilio am ei arian i dalu am y d...

Mia Madre

Mia Madre

A film director has an existential crisis when dealing with her mother's terminal illness.

Fri, 09 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 09 Feb 2018

Teimla Dani fod Britt yn ei chosbi am fod yn anffyddlon i Garry. Dani feels Britt is pu...

The Registrar

5. Moving On: Series 9, The Registrar

A marriage registrar discovers her husband is having an affair.

Thu, 08 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 08 Feb 2018

Gyda Chester yn dysgu gyrru, a fydd heolydd Cwmderi yn ddiogel byth eto?! With Chester ...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 14

Mae Mathew yn benderfynol o wneud bywyd yn anodd i Dylan yn yr ysgol - ac mae ganddo gw...

Neighbour

4. Moving On: Series 9, Neighbour

An affluent couple are forced to downsize when their business goes bust.

Wed, 07 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 07 Feb 2018

A fydd cyfnod yn y carchar wedi newid Sioned er gwell? Mae Iolo yn dioddef o sgil-effei...

Two Fat Ladies

3. Moving On: Series 9, Two Fat Ladies

Two firm friends fall out when one of them wins a large amount of money at bingo.

Tue, 06 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 06 Feb 2018

Ydy Dani mewn sefyllfa i wrthod sicrwydd ariannol? Mae Colin yn benderfynol o ddathlu p...

Lost

2. Moving On: Series 9, Lost

A recently bereaved woman finds comfort in her local spiritualist church.

Mon, 05 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 05 Feb 2018

Sylweddola Mark fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i Non. Mae'n rhaid i Dani erfyn ar Br...

Invisible

1. Moving On: Series 9, Invisible

A contented mother and wife is forced to revisit her tragic childhood.

Drop King

3. Odyssey: Drop King

Odelle loses Aslam as he retrieves the flash drive, but gets shot in the process.

Pennod 5

Craith: Cyfres 1, Pennod 5

Mae Cadi a Vaughan yn symud ymlaen â'r ymchwiliad wrth iddyn nhw ymweld â Bryn Roberts,...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 12

Mae Mathew yn benderfynol o ddysgu'r gwir am berthynas Llio a Dylan ac mi wnaiff unrhyw...

Ill Manors

Ill Manors

Drama following the lives of eight individuals in a rundown and violent part of London.

Fri, 02 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 02 Feb 2018

Mae iechyd rhywun yn dirywio yn arw. Wrth i ddau gariad ddod at ei gilydd mae dau arall...

Pennod 1

Gwaith Cartref: Cyfres 9, Pennod 1

Mae'r ddrama'n parhau yn Ysgol Porth y Glo wrth i ni ddarganfod pwy gafodd ei ladd ar d...

Thu, 01 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 01 Feb 2018

A fydd Sheryl yn hoffi ei syrpreis pen-blwydd? Mae Sara yn ffarwelio â Jason. Will Sher...

Wed, 31 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 31 Jan 2018

Mae Dani yn pryderu am ei phriodas. Mae Josh yn mynnu gair gyda Mathew. Dani is worried...

Tue, 30 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 30 Jan 2018

Sut mae'r dyfodol yn edrych i'r Monks? Mae gan Non newyddion da i'w rhannu gyda Mark. H...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 11

Mae arian coll Barry yn dod i'r golwg gan roi'r sawl sy'n dod o hyd iddo mewn lle cas. ...

Mon, 29 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 29 Jan 2018

Mae gan rywun gyhoeddiad i'w wneud yn y Deri. Mae un o drigolion y Cwm yn penderfynu ga...

Oscar Mike

2. Odyssey: Oscar Mike

Still in possession of the flash drive, Odelle escapes with Aslam.

Gone Elvis

1. Odyssey: Gone Elvis

Three families are torn apart when an international military conspiracy is uncovered.

Pennod 4

Craith: Cyfres 1, Pennod 4

Mae tymer Iona yn gwaethygu wrth iddi gosbi Nia ac mae'r heddlu yn ymweld â Dylan i'w g...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 10

Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau dd...

Birdman

Birdman

Oscar-winning drama starring Michael Keaton as a former movie star, haunted by self-doubt.

Fri, 26 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 26 Jan 2018

Mae gan Vicky benderfyniad i'w wneud ynglyn â'i dyfodol. Mae Debbie yn ceisio bod yn g...

Thu, 25 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 25 Jan 2018

Mae Vicky yn gor-glywed sgwrs breifat. Mae Dani yn cael pryd o dafod. Vicky overhears a...