Drama


Narrower genres


Content under this genre

Taxi Tehran

Taxi Tehran

A director poses as a taxi driver and makes a film about social challenges in his country.

Fri, 01 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 01 Dec 2017

Gyda rhai o dyrcwn Penrhewl yn dost, a ddylai Cadno wir fod yn derbyn archebion ar gyfe...

Thu, 30 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 30 Nov 2017

Ydy Non mor ddiniwed ag y mae hi'n edrych? Mae ysbrydion o'r gorffennol yn cadw Dr Elga...

Pennod 82

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 82

Mae Lowri a Kay yn dadlau drachefn am ymweliad y plant â Kelvin yn y carchar. Lowri and...

Episode 3

3. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 3

With Lucy missing, a panic-stricken Kate and Rob call the police.

Wed, 29 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 29 Nov 2017

A fydd Ed yn teimlo'n well neu'n waeth ar ôl ymweld â 'hen ffrind'? Mae hi'n rhyfel car...

Tue, 28 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 28 Nov 2017

Mae Britt yn penderfynu dwyn un o hen syniadau Colin. Rhaid i Mark ofyn am ffafr enfawr...

Pennod 81

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 81

Gyda'u perthynas ar chwâl, mae Cathryn ar bigau'r drain ac yn erfyn ar Vince i faddau i...

Episode 4

4. The A Word: Series 2, Episode 4

Rebecca sends Paul and Alison on a weekend away to help them reconnect.

Mon, 27 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 27 Nov 2017

Ydy Ffion yn gadael i'w hofnau reoli ei phenderfyniadau? A all Ed a Kelly wir barhau i ...

Pennod 4

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 4

Mae Faith yn gorfod wynebu'r realiti bod Evan wedi bod yn ymwneud â theulu troseddol ad...

Fri, 24 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 24 Nov 2017

A fydd Sioned yn cadw ei thraed yn rhydd neu a fydd Ed yn cael cyfiawnder o'r diwedd? W...

Thu, 23 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Nov 2017

Caiff Ed ei groesholi'n galed gan fargyfreithiwr Sioned. Mae Kelly yn cyfaddef rhywbeth...

Pennod 80

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 80

Yn dilyn y llanast wnaeth Vince efo Iolo, mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Vince...

Pennod 79

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 79

Tra bo Iolo a Cathryn yn paratoi i fynd i ffwrdd mae Vince yn dewis delio efo'r sefyllf...

Fri, 10 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 10 Nov 2017

Mae cystadleuaeth ddawnsio yn troi yn noson i'w chofio, ond am y rhesymau anghywir. The...

Solomon a Gaenor

Solomon a Gaenor

Cyfle i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar, gydag Ioan Gruffudd a Nia Roberts yn chwarae'...

Episode 2

2. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 2

Kate discovers surprising news about Kristina and Amir's wedding.

Leviathan

Leviathan

A family is forced to fight a corrupt mayor who told them their house will be demolished.

Wed, 22 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Nov 2017

Mae'r Jonesiaid yn ceisio gorfodi Non i fwynhau ei phen-blwydd! Daw newyddion da o'r ys...

Tue, 21 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Nov 2017

Am faint gall Chester esgus wrth Hannah ei fod o dal yn fegan? How long can Chester pre...

Episode 3

3. The A Word: Series 2, Episode 3

Paul makes a connection with Sophie when he takes her and Mark to a gig.

Mon, 20 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Nov 2017

Mae Siôn yn penderfynu mynd yn groes i ddymuniadau Ffion. A fydd Sheryl yn falch o weld...

Pennod 3

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 3

Ar ôl darganfod cit prawf DNA yn swyddfa Evan, mae Faith yn wynebu Marion ac yn dadorch...

Fri, 17 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Nov 2017

Mae Megan yn teimlo'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Caiff Ffion...

Pennod 2

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 2

Wrth i'r heddlu amau Faith, mae hi'n cwrdd â'r cyn-droseddwr, Steve Baldini, sydd wedi ...

Thu, 16 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Nov 2017

Mae Sioned a Gwyneth yn closio ond ydy Sioned yn bod yn gwbl onest am ei theimladau? Si...

Pennod 78

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 78

Mae Vince yn penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu e...

Episode 1

1. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 1

A disgruntled colleague threatens to expose a secret from Kate's past.

Wed, 15 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Nov 2017

A fydd Dai yn difaru cytuno i droi'n fegan? Ydy Colin dal eisiau priodi Britt? Will Dai...

Pennod 77

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 77

Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwâl ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Kelvin an...

Tue, 14 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Nov 2017

Mae parti pen-blwydd Arwen yn achlysur chwerw-felys i Ffion. Caiff Eileen ei hyfforddi ...

Episode 2

2. The A Word: Series 2, Episode 2

Joe starts his first day at a specialist school in Manchester.

Mon, 13 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Nov 2017

Oes rhagor o newyddion drwg ar y ffordd i ambell un? Mae'r gorffennol yn dal i fyny gyd...

Pennod 75

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 75

Pan fo Rhys yn darganfod pwy yn union wnaeth ddychryn Erin pan oedd hi allan yn rhedeg,...

Pennod 1

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 1

Mae Faith yn fam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, y...