Drama


Narrower genres


Content under this genre

All about Eve

All about Eve

Theatre star Margo (Bette Davis) faces being upstaged by Eve, a fan with hidden ambitions.

Fri, 29 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 29 Dec 2017

Pam mae Colin yn mynd o amgylch y pentref yn rhoi arian i bobl? Mae Jason yn dysgu gwer...

Thu, 28 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 28 Dec 2017

Mae Vicky yn arogli mwg ar y stryd fawr, ac nid oes mwg heb dân. A fydd y frigâd dân yn...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 2

Nos Galan ac mae Carys yn awyddus iawn i drefnu parti pen-blwydd i Tom. Carys is eager ...

Wed, 27 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 27 Dec 2017

Mae un teulu yn ceisio dygymod â digwyddiadau Dydd Nadolig. I ble mae Non yn mynd ar fr...

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 1

Mae'n Wyl San Steffan ac mae sawl un yn difaru rhywbeth y bore 'ma. It's Boxing Day but...

Mon, 25 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 25 Dec 2017

A fydd pawb yn byw i weld y Flwyddyn Newydd? Ai heddiw yw'r diwrnod mae Garry'n dysgu'r...

Pennod 8

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 8

Yn y bennod olaf, daw Faith i wybod y gwir am ddiflaniad ei gwr. In the final episode, ...

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

Ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen ifanc o'r enw Noa sydd â ffrindi...

Bill

Bill

Bill Shakespeare (Matthew Baynton) leaves Stratford to follow his dream.

Fri, 22 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 22 Dec 2017

Caiff Garry sioc enbyd pan ddaw o hyd i Elgan. Mae Mathew yn rhoi pwysau ar Dani. Garry...

Thu, 21 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 21 Dec 2017

Pam bod Gwyneth mor hapus â'i hun? Mae Elgan yn benderfynol o wynebu ei orffennol. Why ...

Pennod 88

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 88

Mae hi'n ddiwrnod achos llys Kelvin ac mae teulu'r Ks o dan bwysau. It's the day of Kel...

Episode 6

6. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 6

Kate is forced to make an important personal decision. The team prepares to set up a sting

Wed, 20 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 20 Dec 2017

A fydd Garry yn dod o hyd i Elgan? Caiff Non alwad ffôn bwysig. Will Garry find Elgan? ...

Tue, 19 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 19 Dec 2017

Beth mae Gethin yn ei guddio oddi wrth Ffion? Mae Chester yn poeni bod Hannah eisiau dy...

Pennod 87

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 87

Mae hi'n ddiwrnod apwyntiad Siân yn y clinig ac, er mawr syndod iddi, mae John yn cynni...

Mon, 18 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 18 Dec 2017

Mae Kath yn ceisio codi calon Mark. Mae gan Colin fenter newydd i geisio gwneud arian y...

Pennod 7

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 7

Gydag Alpay bellach wedi marw, mae Williams yn benderfynol o roi'r bai ar Faith. With A...

Fri, 15 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 15 Dec 2017

A fydd Dai yn cyfaddef beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen? Mae Hywel yn gefn i Ffion yn ...

Thu, 14 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 14 Dec 2017

Mae Ffion a Gethin yn wynebu diwrnod anodd yn yr ysbyty gydag Arwen. Mae wyneb cyfarwyd...

Pennod 86

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 86

Gyda phawb yn dechrau edrych ymlaen at y Nadolig, y cwbl sydd ar feddwl Arthur yw sut m...

Episode 5

5. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 5

After Rob's surprise proposal Kate struggles to choose between her heart and her head.

Wed, 13 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 13 Dec 2017

Mae'r fydwraig yn camgymryd Mathew fel tad babi Dani. Mae rhywun yn cadw llygad ar y pe...

Tue, 12 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 12 Dec 2017

Nid yw Arwen yn deall beth mae hi wedi ei wneud o'i le. Beth yw esgus Mathew pan gaiff ...

Pennod 85

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 85

Mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu'r Wyl Nadolig. Philip fee...

Episode 6

6. The A Word: Series 2, Episode 6

An end-of-year show at Joe's old school brings his family members together.

Mon, 11 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 11 Dec 2017

Mae Gaynor yn cwestiynu os oedd hi erioed yn adnabod yr Elgan go iawn. Pwy yw ffrind ne...

Pennod 6

Un Bore Mercher: Cyfres 2017, Pennod 6

Pan ddaw'r heddlu o hyd i gar Evan yn y dociau mae Faith yn cael ei holi'n dwll. When E...

Fri, 08 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 08 Dec 2017

Wrth i Mark wynebu dyfodol ansicr mae Debbie yn gwneud ei gorau i godi ei galon. As Mar...

Thu, 07 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 07 Dec 2017

Mae Ed i'w weld yn symud ymlaen gyda'i fywyd - Kelly druan! A fydd ffrind Gwyneth yn fa...

Pennod 84

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 84

Mae Erin, er iddi gael rhybudd gan y doctor yn yr ysbyty, yn benderfynol o ddal i redeg...

Episode 4

4. Love, Lies & Records: Series 1, Episode 4

Kate's horrified to find Judy's sent Rob the CCTV footage. The sham marriage is imminent.

Wed, 06 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 06 Dec 2017

Caiff Dani ei llethu gan gynghorion gwahanol ar sut i fagu babi. Dani is bombarded by d...

Tue, 05 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 05 Dec 2017

A fydd unrhyw un o'r Jonesiaid yn gallu achub Mark? Mae Chester yn siomi Hannah. Will a...

Pennod 83

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 83

Tydi Robbie ddim isio mynd i'r ysgol ond nid yw'n fodlon cyfaddef y rheswm am hynny wrt...