Entertainment


Narrower genres


Content under this genre

Douarnenez

Codi Hwyl: 2017 - Llydaw, Douarnenez

Mae John a Dilwyn yn hwylio i Douarnenez, y pentref pysgota hyfryd a anfarwolwyd yng Ng...

Pennod 7

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 7

Mewn rhaglen o 2005, bydd Nia yn twrio drwy wardrob Shelah Eakins a'i chasgliad dillad ...

Pennod 1

Rhestr gyda Huw Stephens: Pennod 1

Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Huw Stephen...

Episode 6

6. Room 101 - Extra Storage: Series 6, Episode 6

Richard Ayoade, Alun Cochrane and Gabby Logan compete to have their pet hates banished.

Tomos Owen

Calon: Cyfres 2012, Tomos Owen

Portread o'r gwr ifanc o Gorslas, Tomos Owens, sydd a'i fryd ar gystadlu mewn cystadlae...

Mon, 03 Jul 2017

Heno: Mon, 03 Jul 2017

Cawn groesawu'r comediwr Noel James i'r stiwdio a dathlu 70 mlynedd ers ffurfio Cor Mei...

Mon, 03 Jul 2017

Ffermio: Mon, 03 Jul 2017

Bydd Daloni yn ymweld a chwmni Llaeth y Llan. Meinir and Alun find out how the scheme t...

Pennod 8

Garddio a Mwy: Cyfres 2017, Pennod 8

Y tro hwn bydd Sioned yn rhoi bywyd newydd i ardd drefol trwy ddefnyddio cynllun syml a...

Pennod 6

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 6

Cipolwg ar gasgliad o ddillad perfformio, crysau o'r 1970au a hetiau diddorol. Collecti...

Fri, 30 Jun 2017

Heno: Fri, 30 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Gaerdydd wrth i ni edrych ymlaen at wyl Tafwyl. We'll broadc...

Edinburgh 17

17. Bargain Hunt: Series 47, Edinburgh 17

Paul Laidlaw and John Cameron are at the Royal Highland Centre in Edinburgh.

Episode 8

8. Have I Got a Bit More News for You: Series 51, Episode 8

Katherine Ryan hosts, with guest panellists Joe Wilkinson and Gyles Brandreth.

Sun, 02 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 02 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Pennod 14

Dal Ati: Bore Da: Pennod 14

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Mon, 26 Jun 2017

Ffermio: Mon, 26 Jun 2017

Bydd Alun yn gweld sut mae un teulu wedi mynd ati i gynhyrchu cig gafr yn Sir Benfro. A...

Pennod 4

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr 2016, Pennod 4

Bydd Gelli Aur yn brwydro yn erbyn Moch Mon. Gelli Aur battle it out against Moch Mon. ...

Pennod 3

Noson Lawen: 2013, Pennod 3

Nigel Owens sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa o Lanelli yn 2003. Nigel Owe...

Episode 3

3. Pitch Battle: Series 1, Episode 3

Six of the country's best vocal groups battle it out in a series of singing challenges.

Family

13. Pointless Celebrities: Series 8, Family

A special family edition of the quiz featuring four teams of celebrities.

Rhaglen Fri, 30 Jun 2017 21:30

Jonathan: Cyfres 2017, Rhaglen Fri, 30 Jun 2017 21:30

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra am fwy o sgwrsio cyn ail brawf y Llewod yn erbyn Sela...

Georgia Ruth Williams

3 Lle: Cyfres 5, Georgia Ruth Williams

Mae taith Georgia Ruth Williams yn cychwyn yn Aberystwyth ac yn symud ymlaen i Gaergraw...

Pennod 5

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 5

Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau diddorol Audrey Mechell, Carwyn John a Joyce Jones. In...

Fri, 30 Jun 2017

Prynhawn Da: Fri, 30 Jun 2017

Bydd cyfle i chi ennill can punt a bydd Gareth Richards yn creu pryd hyfryd yn y gegin....

Malvern and Leominster 16

16. Bargain Hunt: Series 47, Malvern and Leominster 16

Eric Knowles presents from the charming market town of Leominster in Herefordshire.

Episode 30

30. Impossible: Series 2, Episode 30

Game show in which players must avoid giving impossible answers to a set of questions.

Compilation Show

13. The Graham Norton Show: Series 21, Compilation Show

A compilation of highlights from the current series, featuring a host of star guests.

Episode 10

10. Curious Creatures: Series 1, Episode 10

Lucy and Chris are joined by animal experts Vianet Djenguet and Steve Backshall.

Episode 16

16. A Question of Sport: Series 46, Episode 16

Sue Barker hosts another edition of the light-hearted sports quiz.

Episode 49

49. Pointless: Series 15, Episode 49

Quiz in which contestants try to score as few points as possible.

Pennod 3

Hansh: Cyfres 2017, Pennod 3

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fres...

Pennod 4

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 4

Gyda'r actorion Elain Llwyd ac Emyr Gibson, y telynor Dylan Cernyw a'r arweinydd corawl...

Thu, 29 Jun 2017

Heno: Thu, 29 Jun 2017

Mae'n 80 mlynedd ers i'r peilot enwog Amelia Earhaeart farw, felly bydd Rhodri'n edrych...

Wed, 28 Jun 2017

Heno: Wed, 28 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o un o ddigwyddiadau Wythnos Bysgod Sir Benfro, a bydd Huw Ffa...

Episode 29

29. Impossible: Series 2, Episode 29

Game show in which players must avoid giving impossible answers to a set of questions.

Episode 9

9. Curious Creatures: Series 1, Episode 9

Steve Leonard and Miranda Krestovnikoff team up with Lucy Cooke and Chris Packham.

Episode 48

48. Pointless: Series 15, Episode 48

Quiz in which contestants try to score as few points as possible.