Factual


Narrower genres


Content under this genre

Merched Brynffynnon

Cefn Gwlad: Cyfres 2003, Merched Brynffynnon

Dai Jones sy'n ymweld ag Eleri, Bethan, Rhiannon a Meinir; pedair chwaer gafodd eu geni...

Mon, 19 Jun 2017

Heno: Mon, 19 Jun 2017

Heddiw, cawn gwmni Elfed Roberts o'r Eisteddfod Genedlaethol wrth iddo rannu newyddion ...

Episode 3

3. Fight Game: The McGuigans: Series 1, Episode 3

Carl and the team head to Las Vegas for the rematch with Leo Santa Cruz.

Episode 2

2. Fight Game: The McGuigans: Series 1, Episode 2

The team prepare Conrad for his make-or-break bout.

Cosmic Dawn: The Real Moment of Creation

18. Horizon: 2014-2015, Cosmic Dawn: The Real Moment of Creation

Forget the big bang - the real moment of creation was the cosmic dawn.

Mon, 19 Jun 2017

Ffermio: Mon, 19 Jun 2017

Y tro hwn, cawn glywed oblygiadau canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol ar y diwydiant ama...

Pennod 6

Garddio a Mwy: Cyfres 2017, Pennod 6

Mae Sioned yn dangos sut mae creu gosodwaith priodasol gan ddefnyddio blodau o'i gardd ...

Pennod 2

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 2

Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau dillad Geraint Williams, Gwenllian Jones a Ffion Jones...

Fri, 16 Jun 2017

Heno: Fri, 16 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Wyl Jazz Abertawe, a chawn hanes prosiect cymunedol newydd y...

10 Things You Need to Know About the Future

Horizon: 2017, 10 Things You Need to Know About the Future

Hannah Fry uses data to offer an evidence-based vision of our lives in the future.

Which Universe Are We In?

17. Horizon: 2014-2015, Which Universe Are We In?

Do multiple universes exist? And if so, which one are we actually in?

Sun, 18 Jun 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 18 Jun 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n ein cyflwyno i Fachynlleth gan edrych ar weithgareddau difyr yn yr a...

Pennod 12

Dal Ati: Bore Da: Pennod 12

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Pennod 3

Cymoedd Roy Noble: Cyfres 2, Pennod 3

Dyffryn Aman sy'n cael y sylw - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei ga...

Erddig

Gerddi Cymru: Cyfres 1, Erddig

Yn rhaglen ddiweddaraf y gyfres sy'n ymweld รข rhai o erddi Cymru sydd ar agor i'r cyhoe...

IntoUniversity

Lifeline: IntoUniversity

Tom Hollander appeals on behalf a national charity that provides local learning centres.

Episode 9

9. Points of View: 2017, Episode 9

Jeremy Vine presents audience views on BBC TV over the week.

Episode 12

12. The Beechgrove Garden: 2017, Episode 12

Jim is in the garden growing tomatoes, peppers and cucumbers.

15/06/2017

The View: 15/06/2017

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

14/06/2017

The Wales Report: 14/06/2017

Huw Edwards looks at the fall-out from last week's election and what it means for Wales.

Highlights 2017

Trooping the Colour: Highlights 2017

Highlights of the military spectacle from Horse Guards Parade in London.

2017

Trooping the Colour: 2017

The 1st Battalion Irish Guards troop their colour in a display of pageantry and music.

Llewod '71

Llewod '71

Hanes taith y Llewod i Seland Newydd ym 1971. The fascinating story of the 1971 Lions...

Adam Price

3 Lle: Cyfres 5, Adam Price

Taith yr Aelod Cynulliad Adam Price i Rydaman, San Steffan a Phrifysgol Harvard yn yr U...

Thu, 15 Jun 2017

Heno: Thu, 15 Jun 2017

Bydd DJ Bry, seren Sianel Pump yn lansio ei saws barbeciw newydd a bydd enillwyr ein cy...

Pennod 1

Adam Price a Streic y Glowyr: Pennod 1

Adam Price sy'n cwrdd a gwrthwynebwyr achos y glowyr, Norman Tebbitt a Nigel Lawson. Ad...

Pennod 2

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 2

Cwis cerddorol gydag Elin Fflur, Mari Pritchard, Dafydd Iwan a Dewi Pws. Joining team c...

Wed, 14 Jun 2017

Heno: Wed, 14 Jun 2017

Eitem o Ganolfan Gymunedol Talysarn wrth i'r hogyn lleol Owain Fon Williams hel atgofio...

Episode 2

2. Planet Oil: The Treasure That Conquered the World: Episode 2

Iain Stewart explores the importance of oil and how the world has become so reliant on it.

Pennod 6

Ar y Lein: Cyfres 2004, Pennod 6

Bydd Bethan yn ymweld ag ynysoedd Alaska a mynyddoedd y Rockies yng Nghanada. Bethan's ...

Pennod 2

Milwyr y Welsh Guards: Pennod 2

Heddiw byddwn yn dathlu canmlwyddiant y Gatrawd ar ddydd Gwyl Dewi. The Welsh Guards li...

Pennod 2

China: Pennod 2

Mae taith Ed Thomas yn parhau wrth iddo deithio i Chongqing i brofi newidiadau enfawr y...

The Passengers That Took On the Train Line

The Passengers That Took On the Train Line

A group of commuters bid to run a train franchise to see if they can do a better job.

Episode 4

4. The Met: Policing London: Series 2, Episode 4

A look at London's busiest custody suite and the case of the Croydon cat-killer.

Sweet Sixteen: A Transgender Story

Sweet Sixteen: A Transgender Story

This coming-of-age film follows a Welsh transgender teenager, Llyr Jones, as she turns 16.

Tue, 13 Jun 2017

Heno: Tue, 13 Jun 2017

Cawn nodi Diwrnod Rhoi Gwaed yng nghwmni gwraig sydd wedi gosod sialens rhoi gwaed i'w ...