Factual


Narrower genres


Content under this genre

Breaking the Glass Ceiling

4. 100 Women: Breaking the Glass Ceiling

Nuala McGovern examines why so few women get a seat at the boardroom table.

Stori Robin

Chwedloni: Cyfres 2017, Stori Robin

Stori Robin. Robin's story.

Pennod 11

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 11

Cypyrddau y rocar o'r grwp Yr Anhrefn, Rhys Mwyn, a'r gyflwynwraig Siân Lloyd sydd dan ...

Gruffudd ap Cynan

Tywysogion: Cyfres 2007, Gruffudd ap Cynan

Hanes Gruffudd ap Cynan a osododd y sylfeini ar gyfer llinach Tywysogion Gwynedd, ddaet...

Thu, 16 Nov 2017

Heno: Thu, 16 Nov 2017

Byddwn yn cyfarfod un o'r cwn sydd ar restr fer ein cystadleuaeth 'Gelert', a chawn fla...

Episode 2

2. Extreme Wives with Kate Humble: Series 1, Episode 2

Kate tries to access the intensely private Ultra-Orthodox Haredim in Jerusalem.

Pennod 7

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Pennod 7

Huw Foulkes a Geraint Cynan sy'n ceisio cadw trefn ac yn gosod heriau wrth i'r ddau dîm...

Stori Bethan Gwanas

Chwedloni: Cyfres 2017, Stori Bethan Gwanas

Stori Bethan Gwanas. Bethan Gwanas' story.

Pennod 7

04 Wal: Cyfres 6, Pennod 7

Yn y rhifyn hwn o 04Wal o 2005, bydd Aled Samuel yn ymweld â thy enfawr Nerys ac Eryl O...

Wed, 15 Nov 2017

Heno: Wed, 15 Nov 2017

Byddwn yn fyw o noson agoriadol sioe gerdd 'Tiger Bay', a chyfle i ennill hyd at £100 y...

Donna Morgan

Hyn o Fyd: Lle Aeth Pawb?: 1989, Donna Morgan

Cawn gip arall ar Aberystwyth ar ddiwedd yr 80au cyn dychwelyd yno heddiw i weld ydy Do...

Eric Jones

3 Lle: Cyfres 2, Eric Jones

Y mynyddwr, Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Mo...

Episode 3

3. Exodus: Our Journey: Our Journey Continues, Episode 3

We revisit Sadiq 11 months after he arrived in Finland.

Episode 1

1. SAS: Rogue Warriors: Series 1, Episode 1

The remarkable story of the founding of the SAS in the north African desert in 1941.

Dolgellau

Parti Bwyd Beca: Cyfres 2, Dolgellau

Bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmn...

Pennod 1

Ar y Bysus: Pennod 1

Dilynwn y cwmniau bysus Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chw...

Stori Gareth Potter

Chwedloni: Cyfres 2017, Stori Gareth Potter

Stori Gareth Potter. Gareth Potter's story.

Pennod 10

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 10

Bydd Siân Cooke, Helen Havard Griffith a Edwyn Jones yn agor eu cypyrddau yr wythnos ho...

Pennod 6

Ar y Lein: Cyfres 2005, Pennod 6

Heddiw dilynwn Bethan Gwanas i Begwn y De ble y mae'n dechrau ar daith i ardal Môr Ross...

Pennod 5

Ar y Lein: Cyfres 2005, Pennod 5

Wrth ddilyn y lein trwy Affrica mae Bethan yn cyrraedd Mali lle mae'n ymweld â mosg Dje...

Episode 3

3. Junior Doctors: Blood, Sweat and Tears: Series 1, Episode 3

Jo finds herself dealing with broken bones and severed fingers.

Advertising - Cars

7. The Apprentice: Series 13, Advertising - Cars

Lord Sugar instructs the candidates to create advertising campaigns for a brand new car.

Pennod 1

Y Glas: Cyfres 2012, Pennod 1

Golwg di-flewyn-ar-dafod ar waith heddweision Heddlu De Cymru wrth iddyn nhw ddelio â g...

Tue, 14 Nov 2017 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 14 Nov 2017 21:30

Yn ystod wythnos gwrth-fwlio byddwn ni'n holi a oes digon yn cael ei wneud i drechu'r b...

Pennod 4

Doctoriaid Yfory: Cyfres 2017, Pennod 4

Mae Eleri yn teithio i ynysoedd y Caribî i weld effaith system iechyd gwbl wahanol. Ele...

Stori Kayleigh

Chwedloni: Cyfres 2017, Stori Kayleigh

Stori Kayleigh. Kayleigh's story.

Mon, 13 Nov 2017

Heno: Mon, 13 Nov 2017

Byddwn yn fyw o seremoni Llyfr y Flwyddyn yng Nghaerdydd a bydd y grwp Seidr ar y Sul y...

Pennod 3

Pobl a'u Gerddi: Cyfres 2017, Pennod 3

Gardd Eidalaidd llawn cerfluniau o ddefaid; gardd ddinesig yng Nghaerdydd, a gardd deul...

Pennod 3

Llwybr yr Arfordir: Pennod 3

Cawn ymweld ag Aberdaugleddau, Ynys Sgomer, Penrhyn Marloes a Niwgwl wrth ddilyn y llwy...

Episode 1

1. Operation Grand Canyon with Dan Snow: Episode 1

Dan Snow sets off on a historical adventure down the Grand Canyon, 1869 style.

Episode 1

1. Extreme Wives with Kate Humble: Series 1, Episode 1

Kate Humble explores the extraordinary custom of woman-to-woman marriage in Kenya.

Dial "B" for Britain: The Story of the Landline

3. Timeshift: Series 17, Dial "B" for Britain: The Story of the Landline

The story of how Britain's telephone network was built, and its impact on the public.

Mon, 13 Nov 2017

Ffermio: Mon, 13 Nov 2017

Dilynwn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau a bydd Alun yn cwrdd â br...

Aled Rees a Dafydd Jones

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Aled Rees a Dafydd Jones

Ymweliad ag Aled Rees a Dafydd Jones yn ardal Aberystwyth ddaeth at ei gilydd i gymryd ...

Pennod 9

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2007, Pennod 9

Bydd Ann Sandbrook, Osi a Hilary Osmond a Gwen Siôn yn agor eu cypyrddau dillad yr wyth...

Marne - Chemin des Dames

Cerdded y Llinell: Marne - Chemin des Dames

Bydd Hywel Teifi Edwards a Iolo Williams yn ymweld ag ardaloedd Marne a Champagne. Iolo...