Factual


Narrower genres


Content under this genre

Wrecsam

Codi Pac: Cyfres 1, Wrecsam

Yn Wrecsam yr wythnos hon bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd ...

Ar Drywydd Dic Aberdaron

Ar Drywydd Dic Aberdaron

Luned Emyr a'r hanesydd celf Peter Lord sydd ar drywydd y gweithiau celf niferus a ysbr...

Thu, 07 Sep 2017

Heno: Thu, 07 Sep 2017

Trystan Ellis-Morris fydd yn trafod ei gyfres newydd 'Perthyn' a chawn sgwrs gyda seren...

Pennod 4

Cadw Cwmni Gyda John Hardy: Cyfres 1, Pennod 4

Gyda Glyn Pritchard fu'n gweithio i dîm fforensig yn Kosovo a John Lewis gafodd ei herw...

Pennod 6

999: Ambiwlans Awyr Cymru: Pennod 6

Bydd criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn delio â phlismon gafodd ei daflu o'i feic ar ei ff...

Pennod 17

100 Lle: Pennod 17

Ymweliad â Llangollen, Pontcysyllte a Rhuthun cyn mynd i grombil y ddaear ym Mlaenau Ff...

Pennod 4

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2006, Pennod 4

Nia Parry sy'n edrych ar gasgliad o ffrogiau'r actores Nia Roberts. Nia Parry visits ac...

Bwyd y Tywysogion

Bwyd y Tywysogion

Cawn ein tywys o wledd 'Ganol Oesol' yng Nghastell Rhuthun i fwyty Le Gallois yng Nghae...

Hedd Wyn: Canrif o Gofio

Hedd Wyn: Canrif o Gofio

100 mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, Ifor ap Glyn sy'n olrhain hanes ei fywyd. 100 yea...

Pennod 11

Garddio a Mwy: Cyfres 2017, Pennod 11

Sut i sychu hadau tomato ar gyfer plannu y flwyddyn nesaf a thips ar gyfer tocio Aster ...

Twm Morys a'r Cadeiriau Coll

Pethe: Cyfres 2014, Twm Morys a'r Cadeiriau Coll

Twm Morys sy'n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd mewn Eisteddfodau Cenedl...

Pennod 16

100 Lle: Pennod 16

Byddwn yn ymweld â Chastell-nedd a Llanilltud Fawr ac yn cael cip ar adeiladau ysblenny...

Dolgellau

Y Dref Gymreig: Cyfres 2009, Dolgellau

Ymweliad a Dolgellau a thy tref bonheddig mewn gerddi Fictoraidd gwych. A townhouse, a ...

Llanandras

Y Dref Gymreig: Cyfres 2009, Llanandras

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld a thref hynafol Llanandras sydd ar y ffin rhwng Cymru...

Mexico City

2. World's Busiest Cities: Series 1, Mexico City

The hidden systems that run Mexico City, a sprawling megalopolis of over 22 million people

The Boy Who Changed America

Storyville: The Boy Who Changed America

The custody battle between a boy's Cuban father and American relatives after his rescue.

Pennod 3

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2006, Pennod 3

Mewn rhifyn o 2006, bydd Nia yn cwrdd a Mari Ellis a'i chasgliad o ddillad hanesyddol a...

Mon, 04 Sep 2017

Heno: Mon, 04 Sep 2017

Cawn flas o Wyl Fwyd Crymych a byddwn yn sgwrsio gyda Luke McCall sy'n serennu yn y sio...

Canada's Lost Girls

8. Stacey Dooley Investigates: Canada's Lost Girls

Reporting on the disappearance or murder of hundreds of Canadian women and girls.

Pennod 6

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 6

Mae'r ficer yn dod i de ac yn gofyn cymwynas gan Mrs Quick, ac mae'n amser parti i'r gw...

Pennod 5

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 5

Mae tan y popty wedi diffodd a dyw'r gweision ddim yn hapus o golli eu brecwast poeth i...

Alfred Siseley

Byd o Liw: Arlunwyr, Alfred Siseley

Osi Rhys Osmond sy'n ymweld a Phenarth lle y'i paentiodd yr Argraffiadwr Eingl-Ffrengig...

Pennod 15

100 Lle: Pennod 15

Ymweld ag Llanandras, Llangors, Llananno a chrud Methodistiaeth yn Trefeca. Hefyd taith...

04/09/2017

Inside Out London: 04/09/2017

How Isis used social media to plan attacks on Westminster and London Bridge.

Episode 11

11. Points of View: 2017, Episode 11

Jeremy Vine presents audience views on BBC TV over the week.

British Polio Fellowship

Lifeline: British Polio Fellowship

Dan Snow presents an appeal on behalf of the British Polio Fellowship.

Episode 20

20. The Beechgrove Garden: 2017, Episode 20

Jim and Carole are in the Beechgrove garden taste-testing turnips.

Diana: The Last Princess of Wales

Diana: The Last Princess of Wales

Charting the relationship that Diana, Princess of Wales, had with the people of Wales.

Aberteifi

Codi Pac: Cyfres 1, Aberteifi

Yn Aberteifi heddiw bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros...

Rhiannon Evans

Portreadau: Cyfres 2000, Rhiannon Evans

Y dylanwadau Celtaidd ar y gynllunwraig gemwaith, Rhiannon Evans. Wedi'i ffilmio yn y f...

Pennod 3

Cadw Cwmni Gyda John Hardy: Cyfres 1, Pennod 3

Caiff John Hardy gwmni Austin Savage a Dr Kathryn Jones. With guests Austin Savage who ...

Pennod 5

999: Ambiwlans Awyr Cymru: Pennod 5

Mae criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn delio â damwain car yn Nhregaron ac mae bachgen yn ...

Pennod 14

100 Lle: Pennod 14

Awn i'r Barri, cyn ymweld â Chastell Caerdydd a chanolfan Ddinesig Parc Cathays a Bae C...

Africa's Population Explosion

Africa's Population Explosion

Alastair Leithead investigates why Africa is in the midst of a baby boom.

Pennod 2

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2006, Pennod 2

Bydd Nia Parry'n olrhain bywyd yr actores Hannah Roberts trwy ei chasgliad o fotymau. N...

Dylan Ebenezer

6 Nofel: Dylan Ebenezer

Cyfle arall i weld cyflwynydd Gwefreiddiol a Sgorio, Dylan Ebenezer, yn trafod ei hoff ...