Factual


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 14

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 14

Mewn pennod o 2005, mae Nia'n cwrdd a Julie Howatson Broster, perchennog siop harddwch....

Thu, 20 Jul 2017

Heno: Thu, 20 Jul 2017

Byddwn yn crwydro Ynys y Barri, a bydd Mari'n ymweld a Chrochenwaith Gwili. We'll take ...

John Prescott

3. The TV That Made Me: Series 2 (Reversions), John Prescott

John Prescott looks back at the classic television that helped make him who he is today.

Wed, 19 Jul 2017

Heno: Wed, 19 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Lido Ponty ym Mhontypridd a chawn sgwrs a chan gan y gantore...

Sir Gaerfyrddin

Y Ty Cymreig: Cyfres 2008, Sir Gaerfyrddin

Yn y rhifyn yma o 2008, cawn weld enghreifftiau o bensaerniaeth yn yr hen Sir Gar. In t...

Episode 1

1. Yorkshire Wolds Way: Episode 1

Paul Rose explores the Yorkshire Wolds Way, perhaps Britain's least known walking trail.

Concarneau/Konk Kerne

Codi Hwyl: 2017 - Llydaw, Concarneau/Konk Kerne

Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Con...

Pennod 13

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 13

Dillad diddorol yng nghwmni Seimon Pugh-Jones, Meriel Sturdy ac Elin Davies. Seimon Pug...

Tue, 18 Jul 2017

Heno: Tue, 18 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd, a bydd Elin Fflur ar lan y mo...

The Natives: This Is Our America

The Natives: This Is Our America

Documentary looking at what it is like to be a young Native American today.

John Ogwen

6 Nofel: John Ogwen

John Ogwen yn trafod ei hoff nofel 'Mis O Fehefin', Eigra Lewis Roberts. Actor John Ogw...

Pedalling Dreams: The Raleigh Story

Pedalling Dreams: The Raleigh Story

documentary tells the extraordinary tale of the ups and downs of Raleigh bikes.

Mon, 17 Jul 2017

Heno: Mon, 17 Jul 2017

Cawn sgwrs gyda'r model Sian Davies a bydd Daf Wyn yn clywed am apel cancr arbennig. On...

Trawsfynydd

Caeau Cymru: Cyfres 1, Trawsfynydd

Brychan Llyr sy'n datgloi hanes ein gwlad, drwy chwilio am y cyfrinachau yn enwau ein c...

Mon, 17 Jul 2017

Ffermio: Mon, 17 Jul 2017

Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmniau bwyd o...

Pennod 10

Garddio a Mwy: Cyfres 2017, Pennod 10

Pa mor llwyddiannus oedd ymdrech Sioned i ddod a lliw i ardd yn Yr Wyddgrug? How succes...

Pennod 12

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 12

Mewn rhaglen o 2005, fe fydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Prys Jones, Lea Jones ac...

Fri, 14 Jul 2017

Heno: Fri, 14 Jul 2017

Bydd Mari Grug yng nghwmni'r arlunwyr Aneurin a Meirion Jones i drafod eu harddangosfa ...

Pennod 1

Dos i Gwcio: Pennod 1

Beth yw hanes cymêrs Cegin Cofi bron i ddwy flynedd ers i'r hogia' di-waith fynd ati i ...

The Great European Cigarette Mystery

Storyville: The Great European Cigarette Mystery

How an EU commissioner of health was accused of being in the pocket of 'big tobacco'.

World's Oldest Family

World's Oldest Family

Are the Donnelly family from County Armagh the oldest group of siblings in the world?

Sun, 16 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 16 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Pennod 16

Dal Ati: Bore Da: Pennod 16

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Uchafbwyntiau

Llangollen: 2017, Uchafbwyntiau

Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod G...

Pennod 1

Cool Cymru: Pennod 1

Cyfres yn olrhain un o gyfnodau pwysicaf yn hanes cerddoriaeth Gymreig, a roddodd Gymru...

Ffion Dafis

3 Lle: Cyfres 5, Ffion Dafis

Ffion Dafis yw'r olaf i'n tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'...

Pennod 11

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 11

Bydd Nia Parry yn twrio trwy gypyrddau Alwyn Humphreys, Mefys Jones a Linda Jones. In t...

Thu, 13 Jul 2017

Heno: Thu, 13 Jul 2017

Cawn weld estyniad newydd Amgueddfa Werin Cymru a byddwn yn fyw yn Nolgellau ar gyfer a...

Wed, 12 Jul 2017

Heno: Wed, 12 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Fragdy Lleu yn Nyffryn Nantlle, a bydd y comediwr Daniel Gly...

Dippy and the Whale

Horizon: 2017, Dippy and the Whale

Following the installation of a huge blue whale skeleton at the Natural History Museum.

Benodet- Quimper

Codi Hwyl: 2017 - Llydaw, Benodet- Quimper

Bydd John a Dilwyn yn hwylio i Benodet /Benoded lle byddan nhw'n ymweld a'r farchnad le...

Pennod 10

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2005, Pennod 10

Nia Parry sy'n twrio trwy gypyrddau Olwen Davies, Nicola Pilkington a Marc Rees. Nia Pa...

Tue, 11 Jul 2017

Heno: Tue, 11 Jul 2017

Cawn ddathlu hanner canrif ers sefydlu Cor Meibion Caernarfon a bydd Roy Noble yn westa...

Robin McBryde

6 Nofel: Robin McBryde

Neb Ond Ni, nofel fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith 2011, yw dewis Robin McBryde...

Pennod 6

Milwyr y Welsh Guards: Pennod 6

Cawn ddarganfod a fydd y recriwtiaid newydd yn llwyddo i ymuno â'r Gatrawd. We hear whe...

Pennod 8

Y Ditectif: Cyfres 2, Pennod 8

Yr helfa ryngwladol am Americanwr ar ol i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwest...