Factual


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 4

Ffasiwn Mecanic: Pennod 4

Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo ger...

Tue, 25 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 25 Apr 2017

Bydd Geraint Hopkins yn rhoi cyngor am ba nadroedd gwyllt sydd i'w canfod yng Nghymru. ...

Marina Bay Sands, Singapore

1. Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: Series 1, Marina Bay Sands, Singapore

Giles Coren and Monica Galetti join the vast workforce at Singapore's Marina Bay Sands.

...Dillad

Tudur Owen a'r Cwmni: Cyfres 2017, ...Dillad

Gobaith Tudur yw sicrhau mai Llanbed yw'r 'lle i fynd' i brynu'r dillad gorau. Tudur is...

Rhaglen 5

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 5

David Oliver sy'n ymweld a Bridfa Derwen i siarad ag Ifor a Myfanwy Lloyd. David Oliver...

Tue, 25 Apr 2017

Heno: Tue, 25 Apr 2017

Byddwn yn dilyn y Cymry a heidiodd draw i'r Wyl Ban Geltaidd dros y penwythnos. We'll f...

Mon, 24 Apr 2017

Heno: Mon, 24 Apr 2017

Byddwn yn darlledu o Fangor wrth i gwpan Cynghrair Pencampwyr UEFA gyrraedd y clwb pel-...

Mon, 24 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 24 Apr 2017

Bydd y gyflwynwraig Angharad Mair yn son am ei phrofiad o redeg Marathon Llundain dros ...

Paul Hayes v John Cameron - Foreign Antiques Market

2. Put Your Money Where Your Mouth Is: Series 14, Paul Hayes v John Cameron - Foreign Antiques Market

Paul Hayes and John Cameron are off to Sommiers in search of French fancies.

ADHD and Me with Rory Bremner

Horizon: 2017, ADHD and Me with Rory Bremner

Comedian and impressionist Rory Bremner uncovers the science of ADHD.

St Petersburg

2. Brian Cox's Russia: Series 1, St Petersburg

Brian meets veterans from the Siege of Leningrad.

Episode 4

4. Real Lives Reunited: Series 4, Episode 4

Surviving passengers from the ill-fated 2011 Belfast-Cork flight meet their rescuers.

gyda Margaret Williams

Cofio: Cyfres 1, gyda Margaret Williams

Margaret Williams sy'n rhannu ei hatgofion gyda Heledd Cynwal. Singer and actress Marga...

Mon, 24 Apr 2017

Ffermio: Mon, 24 Apr 2017

Bydd Alun yn edrych ar werthiant cig oen yn yr archfarchnadoedd ac yn gweld sut mae'r g...

Pennod 7

Bywyd y Fet: Cyfres 2, Pennod 7

Mae Manon yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod fydd yn cael eu gwerthu...

Episode 1

1. Scotland's Superhospital: Series 2, Episode 1

A 12-strong trauma team assemble as a patient is helicoptered to the rooftop helipad.

Paul Hayes v John Cameron - Car Boot

1. Put Your Money Where Your Mouth Is: Series 14, Paul Hayes v John Cameron - Car Boot

Paul Hayes and John Cameron go head to head at a car boot sale in Essex.

Fogo Island Inn, Canada

5. Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: Series 1, Fogo Island Inn, Canada

Giles Coren and Monica Galetti visit Fogo Island Inn on a rocky outpost in Newfoundland.

Episode 2

2. Reported Missing: Series 1, Episode 2

Just six weeks after his wedding, 28-year-old Darren vanishes, apparently into thin air.

The Newbies

5. Keepin 'er Country: Series 2, The Newbies

Following an ex-Elvis impersonator trying to break into country music.

Sun, 23 Apr 2017 11:00

Dal Ati: Sun, 23 Apr 2017 11:00

Cawn gwrdd a'r pel-droediwr Gethin Jones a Chloe James sy'n chwarae pel-rwyd. Osian and...

Pennod 4

Dal Ati: Bore Da: Pennod 4

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Episode 1

1. Points of View: 2017, Episode 1

Jeremy Vine presents audience views on BBC TV over the week.

The Crucible: 40 Golden Snooker Years

The Crucible: 40 Golden Snooker Years

Steve Davis visits the Crucible Theatre to celebrate 40 years of Snooker World Champs.

New: Cneifio: Cymru v y Byd

New: Cneifio: Cymru v y Byd

Rhaglen ddogfen yn dilyn tim cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercar...

Fri, 21 Apr 2017

Heno: Fri, 21 Apr 2017

Byddwn yn cofio deugain mlynedd ers marwolaeth Ryan Davies, a bydd Mihangel Morgan yn l...

Fri, 21 Apr 2017

Prynhawn Da: Fri, 21 Apr 2017

Syniadau am brydau syml i'r teulu, a bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau Cala...

Yr Wyddgrug

Dudley: ...yn Gwledda, Yr Wyddgrug

Bydd Dudley yn gwledda yng Ngwyl Fwyd a Diod Yr Wyddgrug yng nghwmni'r newyddiadurwraig...

Coll

8. Grand Tours of the Scottish Islands: Shorts, Coll

Paul Murton visits Coll, where he meets local crofter Angus Kennedy.

New: Flex: Schwarzenegger Cymru

New: Flex: Schwarzenegger Cymru

Julian Lewis Jones sy'n dilyn paratoadau'r corffluniwr o Gymru, Flex Lewis, sy'n ceisio...

Thu, 20 Apr 2017

Heno: Thu, 20 Apr 2017

Y gantores o'r Rhyl, Rebecca Trehearn sydd newydd ennill gwobr Olivier fydd ein gwestai...

Thu, 20 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 20 Apr 2017

Bydd Dr Ann yn trafod y cyflwr parkinsons, a bydd Huw Ffash yma gyda trends y tymor. Dr...

Pennod 4

Gardd Pont y Twr: Pennod 4

Ar un o ddyddiau poetha'r flwyddyn mae Sioned ac Iwan yn mynd codi twnel deiliog. On on...

Episode 2

2. Landward: 2017/2018, Episode 2

Euan McIlwraith explores the farming legacy of the King of the Bothy Ballad.

Episode 3

3. Glamorgan Coastal Lives: Series 1, Episode 3

Sir Brooke Boothby prepares to hand over the Fonmon estate to his daughter.

New: Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda: New: Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen sy'n cyfarfod y cerddor John Asquith, sy'n crwydro'r byd gyda'i waith. ...