Factual


Narrower genres


Content under this genre

Tue, 13 Mar 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 13 Mar 2018 21:30

Mae bron i hanner canghennau lleol y prif fanciau yng Nghymru wedi cau yn y ddeng mlyne...

Triathlon Llyn

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Triathlon Llyn

Bydd Dai yn ymuno â chriw o ffermwyr a dynion busnes ar gyfer Triathlon Llyn. Dai join...

Pennod 10

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 10

Golwg ar gartref ym Mryn Crug ger Tywyn a chartref yr artist Gwenllian Beynon ym Mhontr...

Brynsiencyn

Popeth ar Ffilm: Cyfres 1, Brynsiencyn

Tro trigolion Brynsiencyn, Ynys Môn yw hi i greu ffilm am eu hardal leol. The residents...

Inside Britain's Moped Crime Gangs

Inside Britain's Moped Crime Gangs

Livvy Haydock meets the UK's newest type of criminal, thieves who commit crimes on mopeds.

Pennod 1

Pobol y Rhondda: Pennod 1

Siôn Tomos Owen sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o lu...

Dying For Weed

4. Drugs Map of Britain: Dying For Weed

The seriously ill people who believe cannabis is helping them.

Episode 2

2. Holding Back the Years: Series 2, Episode 2

Fiona Phillips investigates how to survive a house fire.

Exeter 2

7. Coast and Country Auctions: Series 1, Exeter 2

A focus on Exeter Livestock Market - the biggest agricultural auction in the West Country.

Mon, 12 Mar 2018

Ffermio: Mon, 12 Mar 2018

Cawn glywed am effaith cwn yn poeni defaid ar ffermwyr a'r cyngor diweddaraf ar wasgaru...

Pennod 10

Ward Plant: Cyfres 4, Pennod 10

Clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio â'...

Episode 4 of 6

Dilyn y Don: Episode 4 of 6

Mae Gorsaf Porthdinllaen yn cynnal diwrnod agored a chlywn am hen drychinebau yn y Mwmb...

Episode 1

1. Holding Back the Years: Series 2, Episode 1

Dr Rangan Chatterjee meets the man who survived his heart stopping for over an hour.

12/03/2018

Inside Out London: 12/03/2018

Should the so-called Canary Girls of WWII be given individual honours?

2018

3. A Service of Celebration for Commonwealth Day: 2018

A service of celebration for Commonwealth Day, live from Westminster Abbey in London.

Alex Jones: Y Fam Gymreig

Alex Jones: Y Fam Gymreig

Alex Jones sy'n teithio trwy Gymru yn cwrdd â mamau eraill. Beth sy'n gwneud rhywun yn ...

Sun, 09 Nov 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 09 Nov 2014 11:30

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â Chaerdydd a'r cyffiniau. Nia Parry visits Cardiff a...

08/03/2018

The View: 08/03/2018

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

How Do We Look?

2. Civilisations: Series 1, How Do We Look?

Professor Mary Beard explores images of the human body in ancient art.

Angharad Tomos

3 Lle: Cyfres 2, Angharad Tomos

Angharad Tomos sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei bywyd. Angharad T...

Episode 37

37. Inside Out: Episode 37

The week's strongest stories from the BBC's Inside Out teams.

Builth Wells 2

6. Coast and Country Auctions: Series 1, Builth Wells 2

A spotlight on the Welsh Cob Autumn Sale at the Royal Welsh Showground in Builth Wells.

Tobermory ac Ynys Mull

Codi Hwyl: Cyfres 6, Tobermory ac Ynys Mull

Mae Dilwyn a John yn gorfod llogi cwch arall i barhau â'r antur hwylio. Ond a fydd John...

Pennod 8

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2009, Pennod 8

Cawn edrych drwy ddillad Math Bowden yng Nghaernarfon, Delyth Rees ym Machynlleth a Han...

Russia: Rejecting The West?

Russia: Rejecting The West?

Documentary examining relations between Russia and the West.

Bala 1

5. Coast and Country Auctions: Series 1, Bala 1

Bala in Snowdonia, Wales, is home to one of the UK's most important sheepdog auctions.

Spalding 1

4. Coast and Country Auctions: Series 1, Spalding 1

Spalding Plant and Vegetable Auction is the oldest market of its kind in the UK.

Episode 10

10. Murder, Mystery and My Family: Series 1, Episode 10

Jeremy Dein and Sasha Wass investigate a rural case of murder in Ireland in 1894.

Episode 9

9. Murder, Mystery and My Family: Series 1, Episode 9

Barristers Sasha Wass and Jeremy Dein investigate a gang-related murder in Clapham Common.

Pennod 3

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 3

Ymdrech i werthu cartref sydd wedi bod ar werth ers pedair blynedd ac ymgais i symud cy...

Myrddin ap Dafydd

Crwydro: Cyfres 2003, Myrddin ap Dafydd

Y prifardd Myrddin ap Dafydd fydd yn tywys Iolo Williams o amgylch ardal Trefriw yn Nyf...

Gwen John

Mamwlad: Cyfres 2, Gwen John

Ffion Hague sy'n olrhain hanes yr artist Gwen John. Ffion Hague traces the life of arti...

Exeter 1

3. Coast and Country Auctions: Series 1, Exeter 1

Exeter Livestock Market is the biggest agricultural auction in the region.

Episode 8

8. Murder, Mystery and My Family: Series 1, Episode 8

Barristers Sasha Wass and Jeremy Dein scrutinise a violent burglary and murder from 1931.

Tue, 06 Mar 2018 21:30

Y Byd ar Bedwar: Cyfres 2017, Tue, 06 Mar 2018 21:30

Wyn Thomas, gweinidog a mab ffarm o Geredigion, yn trafod ei frwydr bersonol i gydnabod...

Gareth Dixon, Llyn Clywedog

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Gareth Dixon, Llyn Clywedog

Bydd Dai yn pysgota ac yn saethu ym Mro Ddyfi, Meleri yn ymuno â chlwb clymu plu pysgot...