Factual


Narrower genres


Content under this genre

Angharad Llwyd

Adre: Cyfres 2017, Angharad Llwyd

Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref yr actores Angharad Llwyd (Sophie yn Rownd a Rown...

Tue, 29 Aug 2017

Heno: Tue, 29 Aug 2017

Fel rhan o'n cyfres yn ymweld a threfi glan mor, rydym yn cwblhau ein taith yn Borth. W...

Pennod 13

100 Lle: Pennod 13

Awn i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth ac i drefi Aberaeron a'r Drenewydd. We...

Yr Wyddgrug

Y Dref Gymreig: Cyfres 2009, Yr Wyddgrug

Cipolwg ar dref farchnad hanesyddol Yr Wyddgrug gan gynnwys Eirianell, Y Twr a Gwysaney...

Hong Kong

1. World's Busiest Cities: Series 1, Hong Kong

Revealing the hidden systems running Hong Kong - the most vertical city on the planet.

The Spies Who Loved Folkestone

World War I at Home: The Spies Who Loved Folkestone

The men, women and children who risked their lives serving as spooks during WWI.

Trebor Edwards a'i wyrion

Perthyn o gyfres Dal Ati: Cyfres 2017, Trebor Edwards a'i wyrion

Cawn gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion. In this programme Trystan...

Clasuron Cefn Gwlad

Cefn Gwlad: Cyfres 2007, Clasuron Cefn Gwlad

Dai Jones sy'n ymweld a Sion Williams, sy'n Rheolwr Fferm ar Stad Buccleuch, ger Selkir...

Llithfaen

Caeau Cymru: Cyfres 1, Llithfaen

Caeau a thirwedd godre mynydd Carnguwch, ger Llithfaen bydd lleoliad rhaglen ola'r gyfr...

What Makes a Psychopath?

Horizon: 2017, What Makes a Psychopath?

What is a psychopath, what drives them to cause harm, and can they ever be cured?

Mon, 28 Aug 2017

Ffermio: Mon, 28 Aug 2017

Heno byddwn ni'n clywed am straeon ysbrydoledig rhai o ffermwyr ifanc Cymru. Tonight we...

Mon, 28 Aug 2017

Heno: Mon, 28 Aug 2017

Rhaglen arbennig i gofio am Hedd Wyn, ganrif wedi'i farwolaeth ar ddiwrnod cyntaf Brwyd...

Pennod 4

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 4

Ar ddiwrnod llawn cyntaf y teulu bonheddig a'r gweision, cawn weld sut mae pobl heddiw ...

Pennod 3

Y Plas: Cyfres 1, Pennod 3

Mae'r gweision fferm yn cyrraedd a chaiff eu cyflwyno i'w rol a'u dyletswyddau gan reol...

Mon, 28 Aug 2017

Prynhawn Da: Mon, 28 Aug 2017

O ffasiwn i goginio, byddwn yn cael golwg yn ol ar ein hoff eitemau dros yr haf yng ngh...

Pennod 12

100 Lle: Pennod 12

Awn i Gastell Caerffili, Castell Coch, Pontypridd, Sain Ffagan a Chadeirlan Llandaf. A ...

Sir Aberteifi

Y Ty Cymreig: Cyfres 2008, Sir Aberteifi

Yn y rhifyn yma o'r Ty Cymreig cawn weld enghreifftiau o bensaerniaeth hen Sir Aberteif...

O Lundain i'r Rockies

Dylan ar Daith: Cyfres 2015, O Lundain i'r Rockies

Hanes David Thompson a fapiodd afon Columbia yn ogystal รข rhannau helaeth o gyfandir Go...

Pennod 3

Requiem: Pennod 3

Golwg ar gampwaith Verdi gan asesu ei ddylanwad ar gyfansoddwyr eraill. The final progr...

Y Rhufeiniaid

Duwiau Coll: Y Rhufeiniaid

Tweli Griffiths sy'n cymryd golwg ar ymerodraeth fwyaf adnabyddus y byd hynafol, y Rhuf...

Sun, 13 Nov 2016 12:30

Dal Ati: Sun, 13 Nov 2016 12:30

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r gyfres hwyliog lle mae dau dim o ddysgwyr yn cyfieithu a chr...

Episode 19

19. The Beechgrove Garden: 2017, Episode 19

The Beechgrove team are in the Howe of the Mearns village of Arbuthnott.

Sonia Edwards

Portreadau: Portreadau: Sonia Edwards

Portread o Sonia Edwards o'r flwyddyn 2000. Enillodd Sonia'r Fedal Ryddiaith yn Eistedd...

Cannabis: Time for a Change?

Newsbeat Documentaries: Cannabis: Time for a Change?

Newsbeat take a look at the arguments for and against the legalisation of cannabis.

Pennod 2

Cadw Cwmni Gyda John Hardy: Cyfres 1, Pennod 2

Gyda Harold Williams a Barbara Davies ddaeth o Lerpwl i Gymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd...

Pennod 4

999: Ambiwlans Awyr Cymru: Pennod 4

Cyfres yn bwrw golwg ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. A unique look at the work o...

Pennod 11

100 Lle: Pennod 11

Awn i Harlech a Threfaldwyn a chael blas ar Bortmeirion drwy luniau Marian Delyth. Aled...

Thu, 24 Aug 2017

Heno: Thu, 24 Aug 2017

Bydd Gerallt yn fyw o Rosgoch, ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o gneifio arbennig. Gera...

Crocodeilod

Gwyllt ar Grwydr: Crocodeilod

Y tro hwn bydd Amanda Protheroe-Thomas yn astudio crocodeilod yn Nhiriogaeth Ogleddol A...

Coalas

Gwyllt ar Grwydr: Coalas

Yr wythnos hon bydd Amanda yn ymweld a chanolfan y coalas yn Daisy Hill, Brisbane, Awst...

Wed, 23 Aug 2017

Heno: Wed, 23 Aug 2017

Bydd Llinos Lee yn Nhrefdraeth yn profi yoga ar y dwr, a chawn flas o Bencampwriaeth Hw...

Brett Johns: Ymladdwr UFC

Brett Johns: Ymladdwr UFC

Dilynwn yrfa'r ymladdwr Brett Johns wrth iddo fentro i fyd cystadleuol crefft ymladd cy...

Pennod 12

04 Wal: Cyfres 10, Pennod 12

Ymweld a'r Hotel Unique yn Sao Paolo, Brasil, gwesty'r Lloyd yn Amsterdam, a The Hotel ...

Roy Noble

Adre: Cyfres 2017, Roy Noble

Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y darlledwr Roy Noble. This week we'll be visitin...

Tue, 22 Aug 2017

Heno: Tue, 22 Aug 2017

Byddwn yn ymweld ag Aberdyfi, a chawn gip ar stampiau newydd y Post Brenhinol. We visit...

6 Nofel: Lowri Morgan

6 Nofel: 6 Nofel: Lowri Morgan

Si Heilwli gan Angharad Tomos yw dewis y gyflwynwraig Lowri Morgan ar gyfer y gyfres 6 ...