Factual


Narrower genres


Content under this genre

Thu, 13 Apr 2017

Heno: Thu, 13 Apr 2017

Sgwrs a chan yng nghwmni'r telynor Ieuan Jones a byddwn ni'n ymweld a salon gwallt yng ...

Thu, 13 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 13 Apr 2017

Bydd Huw Ffash yn trafod trends diweddara'r gwanwyn, a bydd Meleri'r milfeddyg yn rhoi ...

Pennod 3

Gardd Pont y Twr: Pennod 3

Mae Sioned yn chwilio am flodau dringo i blannu o gwmpas yr ardd lysiau ac yn dysgu sut...

Episode 1

1. Landward: 2017/2018, Episode 1

Dougie celebrates the food that shaped the nation.

Fern Britton's Holy Land Journey

Fern Britton's Holy Land Journey

Fern Britton travels to Jerusalem in search of the real story of Jesus's final days.

Episode 2

2. Glamorgan Coastal Lives: Series 1, Episode 2

Competition heats up between friendly rivals and fishermen Chris Read and Steve Smyth.

Florist

3. Rhod Gilbert's Work Experience: Series 7, Florist

Rhod joins a family-run florist to gain experience before the Chelsea Flower Show.

Pennod 4

Pobol y Rhondda: Pennod 4

Bydd Sion yn cyfarfod aelodau o Cor y Cwm, yn gwneud shifft gyda Gwasanaeth Tan De Cymr...

Stori'r Dioddefaint: Gwaith Mawr Bach

Y Dioddefaint yn ol Ioan: Stori'r Dioddefaint: Gwaith Mawr Bach

Hanes un o gampweithiau mawr cerddoriaeth gysegredig. A glimpse into the preparations f...

Wed, 12 Apr 2017

Heno: Wed, 12 Apr 2017

Byddwn ni'n cael cwmni'r gyn-delynores Frenhinol Claire Jones. Former Royal harpist Cla...

Wed, 12 Apr 2017

Prynhawn Da: Wed, 12 Apr 2017

Bydd athrawes yn cael gweddnewidiad, a bydd y Clwb Llyfrau yn trafod cyfrol newydd Miha...

Clyw

Corff Cymru: Cyfres 2014, Clyw

Cawn edrych ar y synnwyr clyw gan ddarganfod sut rydyn ni'n lleoli sain. We look at our...

Love & Hate

1. The World According to Kids: Series 1, Love & Hate

Children aged 6-11 explore their feelings of love and hate.

Bronx to Bradford: Friars on a Mission

Bronx to Bradford: Friars on a Mission

Documentary film following five friars in Bradford on a mission to support the poor.

Episode 3

3. The Beechgrove Garden: 2017, Episode 3

Jim and George compare vegetable plots, while George is at a flower school in Edinburgh.

Blazes and Brigades: The Story of the Fire Service

2. Timeshift: Series 17, Blazes and Brigades: The Story of the Fire Service

How the modern British fire service was forged over nearly two centuries of firefighting.

Rhaglen 2

Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr, Rhaglen 2

Heulwen Davies o Fachynlleth sy'n cael cyngor gan Bryn ar sut i bobi cacennau bach a ma...

Tue, 11 Apr 2017

Heno: Tue, 11 Apr 2017

Bydd Rhodri Davies yn y Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer yr arddangosfa ddiweddaraf, Arw...

Tue, 11 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 11 Apr 2017

Syniadau ar gyfer addurno bwrdd bwyd y Pasg a bydd Dr Llinos yn trafod y toriad Cesarai...

Understanding the Natural World

2. Attenborough: 60 Years in the Wild: Understanding the Natural World

David Attenborough looks back on the scientific discoveries that have shaped his career.

Episode 1

1. Reported Missing: Series 1, Episode 1

The police are concerned for the safety of Joshua, who has stormed off after a row.

Episode 2

2. Second Chance Summer: Tuscany: Series 1, Episode 2

The group open a new bed and breakfast venture.

Brexit Debate

15. EĆ²rpa: Series 24, Brexit Debate

Darren Laing chairs a special studio debate on Brexit.

Estate Agent

1. Rhod Gilbert's Work Experience: Series 7, Estate Agent

Rhod takes to the streets of Cwmbran to learn the business of selling houses.

...Rownd Laeth

Tudur Owen a'r Cwmni: Cyfres 2017, ...Rownd Laeth

Mae Tudur Owen yn ol i geisio adfywio rhai o'n harferion gwaith traddodiadol gan ddechr...

Rhaglen 3

Ceffylau Cymru: Cyfres 2, Rhaglen 3

David Oliver sy'n dilyn ol carnau ceffyl i ben draw'r byd yng nghwmni'r ffermwr ifanc, ...

Mon, 10 Apr 2017

Heno: Mon, 10 Apr 2017

Holl hanes noson rownd derfynol Miss Cymru a her seiclo Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigi...

Mon, 10 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 10 Apr 2017

Bydd Gareth yn y gegin yn coginio cacen pinata'r Pasg a Dr Noel Davies fydd gwestai'r d...

Rhaglen 7

Darn Bach o Hanes: Cyfres 2, Rhaglen 7

Bydd Dewi'n olrhain hanes y tair prif enghraifft o'r ymdrech i feddiannu tir ar gyfer d...

Episode 2

2. Real Lives Reunited: Series 4, Episode 2

Jeremy Higham returns to the Moldovan children's home where he filmed in 1999.

Mon, 10 Apr 2017

Ffermio: Mon, 10 Apr 2017

Bydd Alun yn gweld sut mae diffyg cyflymdra'r we yn effeithio ar fusnesau gwledig a byd...

Pennod 5

Bywyd y Fet: Cyfres 2, Pennod 5

Cawn gwrdd a Glyn, dyn y fan, sy'n teithio o bractis i bractis yn mynd a meddyginiaetha...

Y Ffeinal

Cor Cymru: Cyfres 2017, Y Ffeinal

Heledd Cynwal a Morgan Jones sy'n dod a holl gyffro'r rownd derfynol yn fyw o Aberystwy...

Ffeinal Cynradd

Cor Cymru: Cyfres 2017, Ffeinal Cynradd

Heledd Cynwal a Morgan Jones sy'n cyflwyno rownd derfynol y corau cynradd yn fyw. The f...

Mon, 03 Apr 2017

Heno: Mon, 03 Apr 2017

Cawn ddathlu diwrnod yr anifeiliaid anwes yn Folly Farm gyda theuluoedd yr ardal. The c...

Giraffe Manor, Kenya

3. Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: Series 1, Giraffe Manor, Kenya

Giles and Monica discover a unique hotel where giraffes, staff and guests all coexist.