Factual


Narrower genres


Content under this genre

Poultry

2. The Farmers' Country Showdown: Series 2, Poultry

Rev Daniel Reed and Gabbie Franklin compete at the Pembrokeshire County Show in Wales.

Episode 12

12. Close Calls: On Camera: Series 5, Episode 12

Nick Knowles tells the story of a boy who survived a cardiac arrest in a swimming pool.

Ar Frig Y Don

Ar Frig Y Don

Hanes Llywelyn Williams a gollodd ei goes mewn damwain a'i ymdrech i gystadlu mewn cyst...

Emma a Gareth, Chwilog

Priodas Pum Mil: Cyfres 2, Emma a Gareth, Chwilog

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindia...

Hong Kong

04 Wal: Cyfres 5, Hong Kong

Mewn rhifyn arbennig o 2004, byddwn yn ymweld â chartrefi rhai o'r Cymry sydd wedi mudo...

Sheepdogs

1. The Farmers' Country Showdown: Series 2, Sheepdogs

James Read and James Gilman compete in the Sheepdog Trials at the Hope Agricultural Show.

Episode 11

11. Close Calls: On Camera: Series 5, Episode 11

A conservationist is attacked by the very elephants he campaigns to save.

Nos Galan

Heno: Nos Galan

Ymunwch â'r criw i fwrw golwg yn ôl dros 2017. Bydd cân newydd hefyd gan y Welsh Whispe...

Calon - Difaru

Calon: Cyfres 2012, Calon - Difaru

Yn y ffilm fer hon bydd nifer o bool ar y stryd yn sôn am yr hyn maen nhw'n difaru ei w...

Thailand

4. The Real Marigold on Tour: Series 2, Thailand

Rosemary Shrager, Sheila Ferguson, Paul Nicholas and Dennis Taylor head to Thailand.

Victoria Wood: Seen on TV

Victoria Wood: Seen on TV

A look back at Victoria Wood's hugely successful television career.

Legends of the West

1. Grand Tours of Scotland's Lochs: Series 1, Legends of the West

Paul Murton explores the wilds of Loch Etive.

Pennod 2

Cerys Matthews a'r Goeden Faled: Cyfres 2, Pennod 2

Dwy gân hollol wahanol sydd o dan sylw - yr emyn-dôn adnabyddus 'Calon Lân' a'r alaw we...

Siarad Plant

Siarad Plant

Byddwch yn barod i chwerthin a gwenu wrth glywed gwirioneddau mawr gan blant wrth iddyn...

Pennod 12

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2008, Pennod 12

Golwg ar ddillad y gyflwynwraig Heulwen Haf a bydd Lleucu Cravos yn cael ei thrawsnewid...

Africa's Population Explosion

Africa's Population Explosion

Alastair Leithead investigates why Africa is in the midst of a baby boom.

Nadolig

Sopranos: Cyfres 2011, Nadolig

Elin Manahan Thomas sy'n cyflwyno gwledd o ganu gyda chantorion gorau'r byd yn canu ffe...

Côr Meibion Machynlleth

Cefn Gwlad: Cyfres 2017, Côr Meibion Machynlleth

Yn y rhifyn arbennig hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno â chriw hwyliog Côr Meibion...

Concorde: A Supersonic Story

Concorde: A Supersonic Story

The life of the most glamorous plane ever built, told by those whose lives she touched.

Elliw a Steen, Ceredigion

Priodas Pum Mil: Cyfres 2, Elliw a Steen, Ceredigion

Ffrindiau Elliw a Steen sy'n paratoi ar gyfer eu priodas yn Synod Inn yng Ngheredigion....

2017

The Queen: 2017

HM Queen Elizabeth II delivers her annual address.

Nadolig

Hen Blant Bach: Cyfres 2017, Nadolig

Beth sy'n digwydd wrth i 6 o blant bach Bangor dreulio tridiau'n rhannu eu gofal dydd â...

Sun, 24 Dec 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 24 Dec 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Pennod 33

Dal Ati: Bore Da: Pennod 33

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Mary, Mel and Sue's Big Christmas Thank You

Mary, Mel and Sue's Big Christmas Thank You

Mary, Mel and Sue surprise a community centre in the Rhondda Valley with a Christmas party

Mon, 18 Dec 2017

Ffermio: Mon, 18 Dec 2017

Cawn weld sut mae Dafydd Jones wedi newid cyfeiriad a bydd Alun yn cynnig help llaw ar ...

The Millionaire's Gift Guide

The Millionaire's Gift Guide

A look at how the super rich spend their money.

Action Man at the Speed of Sound

James May's Toy Stories: Action Man at the Speed of Sound

James May sees if it's possible for Action Man to travel faster than the speed of sound.

Pennod 1

Cerys Matthews a'r Goeden Faled: Cyfres 2, Pennod 1

Cyfres newydd lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes 12 cân sydd â'u gwreiddiau yng Ng...

Thu, 21 Dec 2017

Heno: Thu, 21 Dec 2017

Luke McCall a Jade Davies fydd yn perfformio'n fyw a'r gwesteion bydd Emma Walford a Ni...

The Royal Year

Review: 2017, The Royal Year

Sarah Campbell looks back on the key events in the royal year.

Calderdale

5. Let's Get a Good Thing Going: Series 1, Calderdale

Calderdale locals pitch their ideas to residents.

Nadolig

Cythrel Canu: Cyfres 2017, Nadolig

Robat Arwyn, Tara Bethan, Trystan Ellis-Morris a Heledd Cynwal fydd yn ymuno â hwyl yr ...

Wed, 20 Dec 2017

Heno: Wed, 20 Dec 2017

Byddwn yn Llanfihangel-yng-Ngwynfa ar gyfer lawns llyfr Linda Griffiths. We'll be live ...

Rhondda Cynon Taf

4. Let's Get a Good Thing Going: Series 1, Rhondda Cynon Taf

Four people from the Welsh valleys pitch their projects.

The Galaxy Britain Built: Droids, Darth Vader and Lightsabers

The Galaxy Britain Built: Droids, Darth Vader and Lightsabers

Celebrating the behind-the-scenes British contribution to the original Star Wars.