Factual


Narrower genres


Content under this genre

The Brando, French Polynesia

1. Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby: Series 2, The Brando, French Polynesia

A look at the exclusive Brando Resort, where guests paying up to £11,000 per night.

Mon, 26 Feb 2018

Ffermio: Mon, 26 Feb 2018

Bydd Alun yn ein harwain o amgylch cynhadledd flynyddol yr NFU ym Mirmingham. Alun take...

Pennod 8

Ward Plant: Cyfres 4, Pennod 8

Wardiau'n cau, cleifion yn cael eu symud ar frys a llawfeddyg o Farbados sy'n siarad Cy...

Episode 2 of 6

Dilyn y Don: Episode 2 of 6

Yn y bennod hon clywn hanes Gorsaf Bad Achub Moelfre, Ynys Môn ac mae plant ysgol yn ym...

Episode 1

1. India: Nature's Wonderland: Episode 1

Liz Bonnin, Freida Pinto and Jon Gupta reveal the hidden wonders of India's natural world.

Episode 1

1. Murder, Mystery and My Family: Series 1, Episode 1

Sasha Wass and Jeremy Dein reinvestigate a murder that tore a family apart in the 1930s.

26/02/2018

Inside Out London: 26/02/2018

Could the prefabs popping up on London's rooftops help solve the city's housing crisis?

Y Bala

Cynefin: Cyfres 1, Y Bala

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Heledd, Iestyn a Siôn yn crwydro Bro Tegid. The squire who...

Sarah Young, Hwlffordd

Calon: Cyfres 2012, Sarah Young, Hwlffordd

Mae'r arlunydd ifanc Sarah Young yn creu llun sydd wedi'i ysbrydoli gan ddigwyddiad enb...

Sun, 25 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 25 Feb 2018 10:00

Caru Casglu - hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. I ddilyn, cyfle i...

Pennod 40

Dal Ati: Bore Da: Pennod 40

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Pennod 1

Ffasiwn...: Mecanic, Pennod 1

Cyfres newydd yn dilyn y model Dylan Garner wrth iddo geisio dod o hyd i'r mecanic delf...

Eog

Cegin Bryn: Cyfres 2, Eog

Y tro hwn bydd Bryn Williams yn coginio gydag eog. Bryn Williams cooks with salmon incl...

22/02/2018

The View: 22/02/2018

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

Mon, 19 Feb 2018

Ffermio: Mon, 19 Feb 2018

Bydd Alun yn edrych ar un o afiechydon mwyaf heintus y diwydiant defaid a bydd Meinir y...

Pennod 8

Ar y Dibyn: Cyfres 3, Pennod 8

Bydd y tri anturiaethwr yn cael eu gwthio i'r eithaf mewn triathlon antur yn rhaglen ol...

Pennod 6

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2009, Pennod 6

Trafod dillad yng nghwmni Margaret Williams, Hannah Daniel a Huw Evans. Singer Margaret...

Pennod 1

Ar Werth: Cyfres 2018, Pennod 1

Cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. New s...

Afon Wen i Fangor

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Afon Wen i Fangor

Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd hen lwybr rheilffordd ...

Patrick Thomas

Crwydro: Cyfres 2003, Patrick Thomas

Y Parchedig Patrick Thomas sy'n crwydro yn ardal Brechfa, Sir Gaerfyrddin yng nghwmni I...

Catrin O Ferain

Mamwlad: Cyfres 2, Catrin O Ferain

Ffion Hague sy'n olrhain hanes un o fenywod mwyaf dylanwadol Cymru yn ystod oes y Tudur...

Episode 1

1. Flatpack Empire: Series 1, Episode 1

A look at how IKEA are starting to open up their design headquarters to outside influences

Helwyr Pedoffiliaid

Ein Byd: Cyfres 2018, Helwyr Pedoffiliaid

Yn rhaglen olaf y gyfres, mae Siôn yn dilyn dau grwp o helwyr pedoffiliaid o Dde Cymru....

Dan a Lilian Jones

Dathlu: Cyfres 2010, Dan a Lilian Jones

Bydd Nia Parry a'r gynllunwraig Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i gwpl o Lanw...

Episode 3

3. Flatpack Empire: Series 1, Episode 3

IKEA push into India with an aggressive expansion plan, but will India understand IKEA?

Pennod 7

Ward Plant: Cyfres 4, Pennod 7

Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Pl...

Alan Llwyd-Nid Myfi yw Myfi Fy Hun

Alan Llwyd-Nid Myfi yw Myfi Fy Hun

Portread personol o'r Prifardd Alan Llwyd gan ei gydweithiwr a'i gyfaill Wyn Thomas. A ...

Rhydaman

Cynefin: Cyfres 1, Rhydaman

Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring ...

Anna Pawelko, Caerdydd

Calon: Cyfres 2012, Anna Pawelko, Caerdydd

Mae'r arlunydd Anna Pawelko yn creu llun sy'n ddehongliad ffantasi o gastell ein prifdd...

Sun, 18 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 18 Feb 2018 10:00

Casgliadau o gwdihws, Groggs a gwisgoedd clasurol. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teu...

Pennod 39

Dal Ati: Bore Da: Pennod 39

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

Byd Ffasiwn

Ein Byd: Cyfres 2018, Byd Ffasiwn

Mae Siôn yn ymchwilio i'r pwysau sy'n bodoli yn y byd ffasiwn gan gynnwys y teimlad bod...

Together For Short Lives

Lifeline: Together For Short Lives

Matt Allwright presents a Lifeline appeal for Together For Short Lives.

15/02/2018

The View: 15/02/2018

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

Episode 3

3. The Crane Gang: Episode 3

The team struggles with the wind while installing a turbine in Cornwall.

Dan Bach a KISS

Dan Bach a KISS

Rhaglen yn dilyn un o ffans mwyaf gwallgo' y band KISS yn gwireddu ei freuddwyd oes o g...