Factual


Narrower genres


Content under this genre

Pennod 7

Ar y Dibyn: Cyfres 3, Pennod 7

Bydd yr anturiaethwyr yn ymweld â'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol ...

Pennod 5

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2009, Pennod 5

Gyda Gillian Elisa, rocar ifanc sydd wrth ei fodd gyda Rod Stewart a dau sydd wrth eu b...

Thu, 15 Feb 2018

Heno: Thu, 15 Feb 2018

Dai Jones a Meleri Williams fydd yn sgwrsio am gyfres newydd Cefn Gwlad, a chawn weld a...

Pennod 8

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 8

Mewn rhaglen o 2004, bydd Aled yn edrych ar gartref hynafol o'r 16eg ganrif yng Nghaerd...

Thu, 15 Feb 2018

Prynhawn Da: Thu, 15 Feb 2018

Tips ffasiwn gan Huw Fash a digon o gyngor meddygol gan Dr Ann. Huw Fash offers fashion...

Episode 2

2. Generation Gifted: Series 1, Episode 2

We meet three 13-year-old boys on the cusp of adulthood and facing many uncertainties.

Cledrau'r Pyllau Glo

Cledrau Coll: Cyfres 2000, Cledrau'r Pyllau Glo

Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn ymweld â hen linellau'r pyllau glo yn...

Mererid Hopwood

Crwydro: Cyfres 2003, Mererid Hopwood

Cerdded yng ngogledd Sir Benfro yng nghwmni'r bardd Mererid Hopwood a Iolo Williams. Po...

Episode 1

1. Generation Gifted: Series 1, Episode 1

Three Year 9 girls face the mounting pressure of their first year of GCSE preparation.

Episode 3

3. House of Saud: A Family at War: Series 1, Episode 3

What does the future hold for Saudi Arabia and the rest of the world?

Celebration

3. Chinese New Year: The Biggest Celebration on Earth: Celebration

Kate Humble and Ant Anstead are in Hong Kong to see what happens right after New Year.

Janet Wiliams

Dathlu: Cyfres 2010, Janet Wiliams

Bydd Nia Parry a'r gynllunwraig Leah Hughes yn trefnu dathliad i berson arbennig o Bort...

Swansea: Injecting Gone Wrong

5. Drugs Map of Britain: Swansea: Injecting Gone Wrong

A look at the recent increase in injecting-related injuries.

Episode 2

2. Flatpack Empire: Series 1, Episode 2

What does it take to get new products from initial design to stores around the world?

Reunion

2. Chinese New Year: The Biggest Celebration on Earth: Reunion

Kate Humble takes part in a flower auction as lucky red roses are sold for New Year.

Mon, 12 Feb 2018

Ffermio: Mon, 12 Feb 2018

Bydd Meinir mewn sioe newydd sbon i'r diwydiant llaeth sy'n trafod y dechnoleg ddiwedda...

Pennod 6

Ward Plant: Cyfres 4, Pennod 6

Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. A little boy fights fo...

12/02/2018

Inside Out London: 12/02/2018

Could 'fake' fur bought by consumers be made from foreign factory-farmed animals?

Migration

1. Chinese New Year: The Biggest Celebration on Earth: Migration

Kate Humble, Jing Lusi and Ant Anstead experience the New Year transport rush and crush.

Dyffryn Banw

Cynefin: Cyfres 1, Dyffryn Banw

O Gamlas Trefaldwyn i ysblander Castell Powis mae digon i'w weld yn Nyffryn Banw a'r Tr...

Dylan Gruffydd Owen, Mynytho

Calon: Cyfres 2012, Dylan Gruffydd Owen, Mynytho

Mae'r arlunydd ifanc Dylan Gruffydd Owen o Fynytho, Penrhyn Llyn yn dangos ei sgiliau d...

Sun, 11 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 11 Feb 2018 10:00

Casgliadau o bengwiniaid, presebau ac esgidiau. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teulu'....

Pennod 38

Dal Ati: Bore Da: Pennod 38

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol ...

08/02/2018

The View: 08/02/2018

Mark Carruthers reviews the week's political events from Stormont and Westminster.

Mars - A Traveller's Guide

Horizon: 2017, Mars - A Traveller's Guide

Leading experts on Mars discuss where they would go and what they would need to survive.

Episode 2

2. New York: America's Busiest City: Episode 2

Anita, Ade and Ant trace New York's food back to its source.

Episode 2

2. The Crane Gang: Episode 2

The pressure is on for the UK's largest mobile crane company.

Mon, 05 Feb 2018

Ffermio: Mon, 05 Feb 2018

Byddwn yn siarad â ffermwyr am eu rhwystredigaeth ynghylch band eang, ac yn mynnu atebi...

Episode 34

34. Inside Out: Episode 34

The week's strongest stories from the BBC's Inside Out teams.

An Enchanted Land

6. Grand Tours of Scotland's Lochs: Series 1, An Enchanted Land

Paul Murton explores some lochs close to Scotland's densely populated central belt.

Cyfathrebu

Ar y Dibyn: Cyfres 3, Cyfathrebu

Bydd sgiliau cyfathrebu'r 6 o dan brawf a bydd sialens newydd yn wynebu'r anturiaethwyr...

Pennod 4

Cwpwrdd Dillad: Cyfres 2009, Pennod 4

Taith drwy'r degawdau yng nghypyrddau Buddug Jones a golwg yng nghwpwrdd Dewi Foulkes s...

05/02/2018

Inside Out East: 05/02/2018

The story of footballer Walter Tull, who fought in WWI.

Pennod 7

04 Wal: Cyfres 5, Pennod 7

Gwesty ar lan y môr yn Aberdyfi, ty capten gorffenedig yng Nghaernarfon a chartref yn N...

Episode 14

14. A1: Britain's Longest Road: Series 1 Cutdowns, Episode 14

A rush-hour crash leaves traffic officers tackling a potential fire risk.

Trouble at the Zoo

Trouble at the Zoo

Following South Lakes Safari Zoo as they try to rescue their reputation.