Music


Narrower genres


Content under this genre

Y Salon Yn Cyt!

Y Salon: Cyfres 2017, Y Salon Yn Cyt!

Cyfle i glywed y sgyrsiau hynny oedd ychydig yn rhy onest i'w cynnwys mewn rhaglenni bl...

Pennod -

Ochr 1: Pennod -

Uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo'r Selar. Highlight...

Pennod 12

Noson Lawen: Cyfres 2016, Pennod 12

Adloniant o'r Bala gyda Chor Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm, Trebor Lloyd Evans, Arfon...

Where You're Meant to Be

Where You're Meant to Be

Aidan Moffat explores Scotland's past by rewriting and touring its oldest songs.

Live Final

10. Let It Shine: Live Final

Each band performs two songs, before the viewers decide which band should win.

Pennod 4

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 4

Y gwesteion heno bydd Brett Johns sy'n ymladd yn y UFC a'r DJ a'r cyflwynydd Huw Stephe...

Pennod 6

Only Men Aloud: Cyfres 2010, Pennod 6

Yn ymuno â'r côr bydd seren y West End a Broadway, Kerry Ellis, a Leah-Marian Jones. Jo...

Pennod 5

Caryl: ...a'r Lleill, Pennod 5

Ymunwch a Caryl a'r tim am hanner awr o adloniant a chwerthin. Join Caryl and her team ...

Rhuthun

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Rhuthun

Cymanfa o Gapel Bethania, Rhuthun, dan arweiniad Nia Wyn Jones gyda pherfformiad gan C...

Women Priests

Songs of Praise: Women Priests

Marking the 25th anniversary of the C of E's vote in favour of women's ordination.

The Recording Revolution

1. Sound of Song: The Recording Revolution

How songs were first recorded and the listening revolution in the home that followed.

Theatr Mwldan-Aled Jones

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Aled Jones

Gyda Delwyn Sion, Einir Dafydd, Cor Crymych a'r Cylch, Bella Voce, Adam Gilbert, Mabli ...

Episode 7 Results

9. Let It Shine: Episode 7 Results

Two of the bands are guaranteed a place in the final, while the other two must sing again.

Episode 7

8. Let It Shine: Episode 7

Take That perform with the contestants, before the boys are tested on their dance skills.

Pennod 3

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 3

Mwy o hwyl gyda Jonathan a'r criw. Y gwesteion yw'r cyn chwaraewr rhyngwladol Andrew Co...

Pennod 6

Y Salon: Cyfres 2017, Pennod 6

Wrth iddynt drafod dydd San Ffolant ydy cwsmeriaid Y Salon yn teimlo'n rhamantus? As th...

Pennod 4

Caryl: ...a'r Lleill, Pennod 4

Mwy o gomedi newydd gan Caryl Parry Jones a'i thim. Bydd Veloria a Pam yn rhoi'r byd yn...

Llanymddyfri 2

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Llanymddyfri 2

Rhaglen o Lanymddyfri yn nodi 300 mlynedd ers geni un o brif emynwyr Cymru, William Wil...

Welsh Pilgrims

Songs of Praise: Welsh Pilgrims

Aled Jones visits north Wales to follow the pilgrim trail to Bardsey Island.

Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Bryn Terfel-Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno o Theatr Bryn Terfel, Bangor. With Emyr Huws Jones, Fleur d...

Episode 6 Results

7. Let It Shine: Episode 6 Results

Following the viewer vote, the two bottom bands must sing again to impress the judges.

Episode 6

6. Let It Shine: Episode 6

The remaining contestants have been put into five bands and must now perform live.

Pennod 2

Jonathan: Cyfres 2017, Pennod 2

Y gwesteion heno yw'r cyflwynydd Sean Fletcher a'r actor Richard Elfyn. Join Jonathan, ...

Pennod 5

Y Salon: New: Y Salon

Gyda Chymru'n wynebu Lloegr dros y penwythnos, pa mor llwyddiannus bydd y Cochion eleni...

Pennod 3

Caryl: ...a'r Lleill, Pennod 3

Mwy o gomedi yng nghwmni Caryl Parry Jones a'r criw. More comedy from Caryl Parry Jones...

Bethel

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Bethel

Yr wythnos yma daw'r rhaglen o Gapel y Cysegr ym Methel. Singing from Cysegr Chapel, Be...

Y Bala - Eilir Jones

Noson Lawen: Cyfres 2016, Y Bala - Eilir Jones

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson fywiog o'r Bala. Featuring Dafydd Iwan, Ar Log, John Ie...

pennod 1

Jonathan: Cyfres 2017, pennod 1

Yn ymuno a'r criw heno mae Aled Jones a Ffion Dafis. Jonathan, Nigel and Sarra are back...

Pennod 4

Y Salon: Pennod 4

Ar ddiwedd wythnos brysur arall beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid salons Cymru? At the ...

Pennod 2

Caryl: ...a'r Lleill, Pennod 2

Mwy o gomedi gan Caryl Parry Jones a'i thim o actorion. Comedy in the company of Caryl ...

Jane Austen

Songs of Praise: Jane Austen

Connie Fisher visits the Hampshire house where Jane Austen lived.

Episode 5

5. Let It Shine: Episode 5

The contestants perform in groups, joined by a big name in British music.

Aberteifi

Dechrau Canu Dechrau Canmol: Aberteifi

Cymanfa o Gapel Mair, Aberteifi gyda pherfformiad gan y ddeuawd Robert Jenkins a Gwyn M...

Chinese New Year

Songs of Praise: Chinese New Year

Josie d'Arby celebrates Chinese New Year at a magic lantern festival in London.

Opening Concert 2017

1. Celtic Connections: 2017, Opening Concert 2017

Highlights from the opening concert of Celtic Connections 2017.

Theatr Mwldan-Ieuan Rhys

Noson Lawen: Cyfres 2016, Theatr Mwldan-Ieuan Rhys

Ieuan Rhys sy'n cyflwyno o Theatr Mwldan, Aberteifi. With Robyn Lyn Evans, Eirlys Myfan...