Octonots


Octonots

Cartwn i blant yn dilyn anturiaethau criw sy'n achub creaduriaid y môr sydd mewn trafferth. Cartoon for youngsters about a brave team who save sea creatures in trouble.


Similar Content

Browse content similar to Octonots. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2014

Cyfres 2014

Anturiaethau criw dewr sy'n gweithio gyda'i gilydd i achub creaduriaid y môr. Colourful...

Cyfres 2011

Cyfres 2011

Criw o anturiaethwyr tanfor yw'r Octonots, sydd wastad yn barod i achub y dydd! The Oct...

Caneuon

Caneuon

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots about one of their sea-crea...

Cyfres 2016

Cyfres 2016

Anturiaethau criw dewr sy'n gweithio gyda'i gilydd i achub creaduriaid y môr. Colourful...

Caneuon

Caneuon

Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the colourful Octonots.