Byw Celwydd


Byw Celwydd

Drama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglennol ym Mae Caerdydd. Drama portraying the ins and outs of life at the National Assembly.


Similar Content

Browse content similar to Byw Celwydd. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2

Cyfres 2

Drama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglenn...