Parch


Parch

Drama'n dilyn hynt a helynt bywyd menyw ganol oed o'r enw Myfanwy. Drama following the life of a middle-aged woman called Myfanwy.


Similar Content

Browse content similar to Parch. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 1

Cyfres 1

Yn ficer plwyf mewn pentref gwledig, mae Myfanwy yn cwestiynu ei ffydd, ei pherthynas a...

Cyfres 2

Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama boblogaidd. Second series of the popular drama.

Cyfres 3

Cyfres 3

Trydedd gyfres o'r ddrama yn dilyn hynt a helynt bywyd y Parchedig Myfanwy Elfed a'i th...