Pengelli


Pengelli

Cyfres ddrama boblogaidd a ddarlledwyd gyntaf ym 1994. Popular drama series set in North Wales, first broadcast in 1994 with Bryn Fôn, Maldwyn John and others in the cast.


Similar Content

Browse content similar to Pengelli. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2

Cyfres 2

Ail gyfres o'r ddrama sy'n dilyn pobl sy'n gweithio ar ystâd busnes dychmygol Pengelli....