Pobol y Cwm


Pobol y Cwm

Opera sebon ddyddiol am drigolion Cwmderi. Daily soap featuring residents of Cwmderi.


Similar Content

Browse content similar to Pobol y Cwm. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Fri, 23 Oct 2015

Pobol y Cwm: Fri, 23 Oct 2015

Mae edrych ar ôl Ffion yn dechrau cael effaith ar waith Gethin. Looking after Ffion sta...

Mon, 26 Oct 2015

Pobol y Cwm: Mon, 26 Oct 2015

Ydy Debbie yn difaru cytuno i gyflogi ei mam? A fydd Britt yn gadael i Ffion weld Arwen...

Tue, 27 Oct 2015

Pobol y Cwm: Tue, 27 Oct 2015

All Sheryl ddim wynebu cael llawdriniaeth ar ei chalon. Ydy perthynas Eifion ac Angela ...

Thu, 29 Oct 2015

Pobol y Cwm: Thu, 29 Oct 2015

Ydy Cadno yn gor-ymateb i berthynas Gemma a DJ? Daw Sheryl i benderfyniad pwysig. Is Ca...

Thu, 29 Oct 2015

Pobol y Cwm: Thu, 29 Oct 2015

Diwrnod y ddedfryd. A fydd DJ yn newid ei ble? Caiff Angela lond bol o Eifion yn ei chy...

Mon, 02 Nov 2015

Pobol y Cwm: Mon, 02 Nov 2015

Mae Sheryl yn ffarwelio â Hywel a Meilyr bach cyn wynebu llawdriniaeth ar ei chalon. Sh...

Tue, 03 Nov 2015

Pobol y Cwm: Tue, 03 Nov 2015

Nawr bod nhw ddim am briodi, a oes dyfodol i berthynas Angela ac Eifion? Now they have ...

Thu, 05 Nov 2015

Pobol y Cwm: Thu, 05 Nov 2015

Mae Diane yn gweld bwlch yn y farchnad i siaradwyr Cymraeg. Ond pa farchnad yw honno? D...

Fri, 06 Nov 2015

Pobol y Cwm: Fri, 06 Nov 2015

Caiff Ffion ei brifo pan mae'n gweld Arwen yn cael ei gwarchod gan Garry o bawb. Ffion ...

Mon, 09 Nov 2015

Pobol y Cwm: Mon, 09 Nov 2015

Mae Hywel yn wynebu hunllef waethaf pob rhiant. A fydd Meilyr bach yn iawn? Hywel faces...

Tue, 10 Nov 2015

Pobol y Cwm: Tue, 10 Nov 2015

A fydd Gemma yn derbyn y gwahoddiad i ymweld â DJ yn y carchar? Will Gemma accept DJ's ...

Thu, 12 Nov 2015

Pobol y Cwm: Thu, 12 Nov 2015

Mae Hywel yn derbyn cerdyn pen-blwydd oddi wrth Sheryl a Meilyr. Hywel receives a birth...

Fri, 13 Nov 2015

Pobol y Cwm: Fri, 13 Nov 2015

Mae Hywel yn wynebu sgwrs anoddaf ei fywyd. Hywel faces the hardest conversation of his...

Mon, 16 Nov 2015

Pobol y Cwm: Mon, 16 Nov 2015

Mae Gwyneth yn defnyddio ei rhaglen ar Cwm FM i ladd ar Eileen. Gwyneth uses her progra...

Tue, 17 Nov 2015

Pobol y Cwm: Tue, 17 Nov 2015

Daw'r pentref cyfan i stop wrth i Hywel gario arch Meilyr tua'r capel. The whole of the...

Thu, 19 Nov 2015

Pobol y Cwm: Thu, 19 Nov 2015

Mae Siôn ac Iolo yn perswadio Britt ei bod hi'n amser i Arwen ddychwelyd at ei mam. Siô...

Fri, 20 Nov 2015

Pobol y Cwm: Fri, 20 Nov 2015

Cyfres sebon wedi'i lleoli mewn pentref o'r enw Cwmderi. The soap series set in the fic...

Mon, 23 Nov 2015

Pobol y Cwm: Mon, 23 Nov 2015

Mae Julie yn sylweddoli bod Hywel a Sheryl angen llonydd i ddelio efo marwolaeth Meilyr...

Tue, 24 Nov 2015

Pobol y Cwm: Tue, 24 Nov 2015

Mae Sioned yn dial ar Vicky trwy ledaenu stori bod Vicky wedi cysgu gydag un o'i chleie...

Thu, 26 Nov 2015

Pobol y Cwm: Thu, 26 Nov 2015

Mae Daniel yn llwyddo i wneud i'w fam weld mai Ffion y mae Gethin yn ei charu. Daniel m...

Fri, 27 Nov 2015

Pobol y Cwm: Fri, 27 Nov 2015

Mae Sheryl yn dal babi yn ei breichiau eto ac yn cael ei tharo oddi ar ei hechel. Shery...

Mon, 30 Nov 2015

Pobol y Cwm: Mon, 30 Nov 2015

Yn ei galar mae Sheryl yn gas iawn wrth Hywel, ond ydy hi wedi mynd yn rhy bell? Grief-...

Tue, 01 Dec 2015

Pobol y Cwm: Tue, 01 Dec 2015

Mae Colin yn gwahodd 'Ffion Ffitrwydd' i'r rhaglen i drio annog gwrandawyr i ymarfer co...

Thu, 03 Dec 2015

Pobol y Cwm: Thu, 03 Dec 2015

Gan fod Hywel yn chwilio am gysur, mae'n awyddus i brynu cwmni Vicky - ond mae e'n camd...

Fri, 04 Dec 2015

Pobol y Cwm: Fri, 04 Dec 2015

Oes gan Chester rywbeth i'w wneud â'r ffaith bod gwaith Siôn wedi mynd ar goll? Siôn wo...

Mon, 07 Dec 2015

Pobol y Cwm: Mon, 07 Dec 2015

Mae Angela'n llewygu wrth roi bath i Colin - a fydd ganddo ddigon o nerth i beidio â su...

Tue, 08 Dec 2015

Pobol y Cwm: Tue, 08 Dec 2015

Mae Diane yn ofni bydd hi a Dai yn colli rheolaeth dros APD os symudant i Benrhewl. How...

Thu, 10 Dec 2015

Pobol y Cwm: Thu, 10 Dec 2015

Er gwaethaf galar Hywel, mae Gaynor yn gofyn iddo symud allan o'i thy. Gaynor asks Hywe...

Fri, 11 Dec 2015

Pobol y Cwm: Fri, 11 Dec 2015

Wrth i ofidion Eifion am iechyd Angela ddwysau, mae'n penderfynu bod rhaid iddo wneud r...

Mon, 14 Dec 2015

Pobol y Cwm: Mon, 14 Dec 2015

Ydy Ed yn dweud y gwir pan mae'n rhybuddio Dani bod Vicky yn cysgu gyda chleient? Is Ed...

Tue, 15 Dec 2015

Pobol y Cwm: Tue, 15 Dec 2015

Mae gweithredoedd Chester wedi gwneud i Britt sylweddoli bod ei phriodas hi a Siôn yn s...

Wed, 16 Dec 2015

Pobol y Cwm: Wed, 16 Dec 2015

Caiff Gethin sioc pan mae Kelly'n datgelu bod cwmni newydd yn dod i'r Antur a bod rhaid...

Thu, 17 Dec 2015

Pobol y Cwm: Thu, 17 Dec 2015

Beth mae Sheryl yn bwriadu ei wneud gyda Nicky? Ydy e mewn dwylo saff? What does Sheryl...

Fri, 18 Dec 2015

Pobol y Cwm: Fri, 18 Dec 2015

Sut y bydd Dai yn ymdopi pan ddaw o hyd i Sheryl yn torri ei chalon yn Salon a dim golw...

Mon, 21 Dec 2015

Pobol y Cwm: Mon, 21 Dec 2015

Mae Rhys yn dychwelyd i Gwmderi i chwilio am ei dad ond does dim sôn am Hywel. Rhys ret...

Tue, 22 Dec 2015

Pobol y Cwm: Tue, 22 Dec 2015

Aiff pethau o ddrwg i waeth ym Maes y Deri wrth i'r teulu geisio deall pam cipiodd Sher...

Wed, 23 Dec 2015

Pobol y Cwm: Wed, 23 Dec 2015

Mae Eifion yn gofyn i Angela ei briodi - eto! Ydy'r sefyllfa yn ddigon gwahanol y tro h...

Thu, 24 Dec 2015

Pobol y Cwm: Thu, 24 Dec 2015

Mae Siôn yn teimlo rhyddhad wrth baratoi'r dryll i gael ei gasglu gan fêt Garry ond mae...

Fri, 25 Dec 2015

Pobol y Cwm: Fri, 25 Dec 2015

Mae Craig yn honni nad yw'r dryll yn ei guddfan ac mae Diane yn mwynhau cael ei theulu ...

Mon, 28 Dec 2015

Pobol y Cwm: Mon, 28 Dec 2015

Rhaid i Chester fod yn ddewr wrth i'r heddlu ei gwestiynu am yr hyn ddigwyddodd yn y ca...

Tue, 29 Dec 2015

Pobol y Cwm: Tue, 29 Dec 2015

Mae byd Eifion yn chwalu pan mae Angela'n datgelu ei bod hi'n dioddef o gyflwr difrifol...

Wed, 30 Dec 2015

Pobol y Cwm: Wed, 30 Dec 2015

Pan mae Siôn yn cyfaddef popeth wrth Wiliam yn swyddfa'r heddlu, caiff ymateb hynod o a...

Thu, 31 Dec 2015

Pobol y Cwm: Thu, 31 Dec 2015

Dydy DJ ddim yn hapus pan mae Cadno yn trio dadlau bod ei amser yn y carchar wedi bod y...

Fri, 01 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 01 Jan 2016

Mae newyddion o'r ysbyty yn cynnig gobaith ar ôl wythnos galed yng Nghwmderi. News from...

Mon, 04 Jan 2016

Pobol y Cwm: Mon, 04 Jan 2016

All Britt ddim ymddiried yn Siôn bellach ac mae'n dirwyn eu priodas i ben. Mae morwr yn...

Tue, 05 Jan 2016

Pobol y Cwm: Tue, 05 Jan 2016

Mae Cadno'n sylweddoli bod ganddi deimladau cryfion tuag at DJ ond beth fydd gan Gemma ...

Wed, 06 Jan 2016

Pobol y Cwm: Wed, 06 Jan 2016

Does dim trydan yng Nghwmderi ac mae pob math o ddrygioni yn gallu digwydd yn y tywyllw...

Thu, 07 Jan 2016

Pobol y Cwm: Thu, 07 Jan 2016

Mae Iolo yn teimlo nad yw Wiliam yn werth ei adnabod ac mae'n ei daflu allan o'r ty. Io...

Fri, 08 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 08 Jan 2016

A fydd Colin yn teimlo trueni dros ei dad pan aiff i'w weld mewn bedsit yng Nghaerdydd?...

Mon, 11 Jan 2016

Pobol y Cwm: Mon, 11 Jan 2016

Caiff aelodau o'r pentref sioc pan mae Siôn yn malurio'r Deri gyda gordd. Some of the v...

Tue, 12 Jan 2016

Pobol y Cwm: Tue, 12 Jan 2016

Er mwyn ceisio achub y blaen ar Vicky, mae Ed yn dweud wrth Sioned mai hi geisiodd ei g...

Wed, 13 Jan 2016

Pobol y Cwm: Wed, 13 Jan 2016

Ydy Angela ar fin cyfaddef nad oes ganddi aneurysm go iawn neu a fydd hi'n parhau â'r c...

Thu, 14 Jan 2016

Pobol y Cwm: Thu, 14 Jan 2016

Ydy Sara'n bwriadu twyllo Jason a pharhau i gymryd y bilsen tu ôl i'w gefn neu a fydd D...

Fri, 15 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 15 Jan 2016

Mae Dewi'n troi'n gas gyda Vicky. Mae hyn yn gwylltio Mark ac aiff i chwilio amdano. De...

Tue, 19 Jan 2016

Pobol y Cwm: Tue, 19 Jan 2016

A fydd Mark yn llwyddo i ddarbwyllo Debbie mai rhywun arall ymosododd ar Dewi cyn iddo ...

Wed, 20 Jan 2016

Pobol y Cwm: Wed, 20 Jan 2016

Pan ddaw'r heddlu i Faes y Deri i chwilio am Mark, mae'n ceisio rhedeg i ffwrdd. When t...

Thu, 21 Jan 2016

Pobol y Cwm: Thu, 21 Jan 2016

Er mwyn cael ei ddwylo ar siâr Siôn o'r Deri, mae Garry'n gweithredu y tu ôl i gefn Bri...

Fri, 22 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 22 Jan 2016

Pan ddaw Angela ac Eifion 'nôl o'u mis mêl, mae Eileen yn datgelu wrth Sioned bod gan e...

Fri, 22 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 22 Jan 2016

Mae cyffro mawr yn y cwm wrth i Syr David Brailsford ddod i agor Awyr Iach. There's exc...

Mon, 25 Jan 2016

Pobol y Cwm: Mon, 25 Jan 2016

Mae gan Garry gynlluniau mawr ar gyfer y Deri ac mae hynny'n newyddion drwg i Sioned ac...

Tue, 26 Jan 2016

Pobol y Cwm: Tue, 26 Jan 2016

Rhaid i Garry wynebu penderfyniad anodd - pechu ei chwaer neu bechu ei wraig! Garry fac...

Wed, 27 Jan 2016

Pobol y Cwm: Wed, 27 Jan 2016

Mae Jason wrth ei fodd gyda'r newyddion da ond ydy Sara'n barod i fod yn fam? Jason's o...

Thu, 28 Jan 2016

Pobol y Cwm: Thu, 28 Jan 2016

A fydd teulu Mark yn gallu ei rwystro rhag anobeithio'n llwyr? Mae Siôn yn derbyn cymor...

Fri, 29 Jan 2016

Pobol y Cwm: Fri, 29 Jan 2016

Mae Jim yn dweud wrth Courtney am 'salwch' Angela. Jim tells Courtney about Angela's 'i...

Mon, 01 Feb 2016

Pobol y Cwm: Mon, 01 Feb 2016

Aiff pethau braidd yn flêr wrth i Sara gael un yn ormod dros swper. Things get a little...

Tue, 02 Feb 2016

Pobol y Cwm: Tue, 02 Feb 2016

Beth mae Siôn yn ei wneud sydd yn bwysicach na chael swper gyda Gaynor? What's Siôn up ...

Wed, 03 Feb 2016

Pobol y Cwm: Wed, 03 Feb 2016

Ydy Kelly yn adnabod y person sydd wedi torri i mewn i'w thy a dwyn ei harian? Does Kel...

Thu, 04 Feb 2016

Pobol y Cwm: Thu, 04 Feb 2016

Pam mae Gwyneth mor falch o weld Siôn ym mharti pen-blwydd Gwern? Caiff Dani lond bol a...

Fri, 05 Feb 2016

Pobol y Cwm: Fri, 05 Feb 2016

Mae Vicky yn beio ei hun oherwydd bod Mark yn y carchar ond does dim cysur i'w gael gan...

Mon, 08 Feb 2016

Pobol y Cwm: Mon, 08 Feb 2016

A fydd Gwyneth yn difaru cusanu Britt ar ôl i Siôn eu gweld? Caiff Dol ei dal yn dwyn '...

Tue, 09 Feb 2016

Pobol y Cwm: Tue, 09 Feb 2016

Mae Hywel yn poeni na ddaw Sheryl byth yn ei hôl i'r Cwm. Debbie is angry at Liam for a...

Wed, 10 Feb 2016

Pobol y Cwm: Wed, 10 Feb 2016

Mae Sioned yn credu ei bod hi'n gwybod beth sydd y tu ôl i ymddygiad rhyfedd Ed. Sioned...

Thu, 11 Feb 2016

Pobol y Cwm: Thu, 11 Feb 2016

Mae Dai yn cael ei ddal mewn ffrae rhwng Dani a Garry wrth iddynt anghytuno ar ba liw i...

Fri, 12 Feb 2016

Pobol y Cwm: Fri, 12 Feb 2016

A fydd pawb yn croesawu diwyg a pherchnogion newydd Y Deri? Will everybody be happy wit...

Mon, 15 Feb 2016

Pobol y Cwm: Mon, 15 Feb 2016

Nid oes croeso i fam yng nghyfraith fusneslyd yn Awyr Iach! Sara refuses help from her ...

Tue, 16 Feb 2016

Pobol y Cwm: Tue, 16 Feb 2016

Mae Ffion yn dechrau dychmygu'r gwaethaf pan aiff Arwen ar goll. Ffion starts to imagin...

Wed, 17 Feb 2016

Pobol y Cwm: Wed, 17 Feb 2016

Mae damwain Angela yn arwain at fwy o bobl yn dod i wybod am ei 'salwch'. Angela's acci...

Thu, 18 Feb 2016

Pobol y Cwm: Thu, 18 Feb 2016

A fydd Eileen yn maddau i Angela am esgus ei bod hi'n sâl? Mae hanner frawd Dani yn cyr...

Fri, 19 Feb 2016

Pobol y Cwm: Fri, 19 Feb 2016

Mae Ed wedi cuddio rhywbeth yn fflat Garry a Dani ond beth ydy o? Ed has hidden somethi...

Mon, 22 Feb 2016

Pobol y Cwm: Mon, 22 Feb 2016

Gyda Mark yn y carchar, pwy sydd wedi bod yn talu biliau'r ty? With Mark in prison, who...

Tue, 23 Feb 2016

Pobol y Cwm: Tue, 23 Feb 2016

Diwrnod cyntaf Tyler yn yr ysgol ac mae o eisoes wedi gwneud gelyn. It's Tyler's first ...

Wed, 24 Feb 2016

Pobol y Cwm: Wed, 24 Feb 2016

Pam mae Colin eisiau i Kelly esgus bod yn gariad iddo? Why does Colin want Kelly to pre...

Wed, 24 Feb 2016

Pobol y Cwm: Wed, 24 Feb 2016

Mae hi'n ddiwedd cyfnod ym Mhenrhewl. Caiff Iolo drafferth credu bod Colin a Kelly yn c...

Thu, 25 Feb 2016

Pobol y Cwm: Thu, 25 Feb 2016

A fydd galwad ffôn Sioned yn effeithio ar benderfyniad Ed i fynd at yr heddlu? Will Sio...

Mon, 29 Feb 2016

Pobol y Cwm: Mon, 29 Feb 2016

Mae hi'n 29 Chwefror. Beth fydd ateb Ed i gwestiwn pwysig Sioned? Pwy yn y pentre sydd ...

Tue, 01 Mar 2016

Pobol y Cwm: Tue, 01 Mar 2016

Mae Gwyneth a Siôn yn chwarae efo thân! Gwyneth and Siôn are playing with fire! Sioned ...

Wed, 02 Mar 2016

Pobol y Cwm: Wed, 02 Mar 2016

Ydy Diane wedi mynd yn rhy bell y tro yma? Pwy sydd wedi dwyn pwrs Kelly? Has Diane gon...

Thu, 03 Mar 2016

Pobol y Cwm: Thu, 03 Mar 2016

Mae Hywel yn wynebu ei angladd cyntaf ers un Meilyr. Hywel faces his first funeral sinc...

Fri, 04 Mar 2016

Pobol y Cwm: Fri, 04 Mar 2016

Mae Chester yn camddeall teimladau Ffion tuag ato. Chester misinterprets Ffion's feelin...

Mon, 07 Mar 2016

Pobol y Cwm: Mon, 07 Mar 2016

Sut bydd Chester yn ymateb i gael ei wrthod gan Ffion? How will Chester react to being ...

Tue, 08 Mar 2016

Pobol y Cwm: Tue, 08 Mar 2016

Aiff perthynas Eileen ac Angela o ddrwg i waeth. Pwy fydd pobl yn ei gredu - Ffion ynta...

Wed, 09 Mar 2016

Pobol y Cwm: Wed, 09 Mar 2016

Mae Angela yn mwynhau godro cydymdeimlad y pentref yn yr ocsiwn ond a fydd Eileen yn ta...

Thu, 10 Mar 2016

Pobol y Cwm: Thu, 10 Mar 2016

Pwy sydd wedi bod yn dwyn stoc o'r Salon a pham bod Dol yng nghawod Hywel? Who's been s...

Fri, 11 Mar 2016

Pobol y Cwm: Fri, 11 Mar 2016

Caiff holl obeithion Mark eu chwalu'n deilchion gan dystiolaeth newydd yr heddlu. Mae V...

Mon, 14 Mar 2016

Pobol y Cwm: Mon, 14 Mar 2016

Caiff pawb yn y pentref sioc o weld Mark allan o'r carchar. Mae Gwyneth yn symud i fyw ...

Tue, 15 Mar 2016

Pobol y Cwm: Tue, 15 Mar 2016

All Mark ddim mwynhau ei barti gan bod y person wnaeth ei fframio yn dal yn rhydd. Mark...

Thu, 17 Mar 2016

Pobol y Cwm: Thu, 17 Mar 2016

A fydd Garry yn llwyddo i dorri ysbryd Ffion? Will Garry be able to break Ffion's spiri...

Fri, 18 Mar 2016

Pobol y Cwm: Fri, 18 Mar 2016

Mae Dai a Diane yn tarfu ar heddwch Sara a Jason druan! Dai and Diane disrupt Sara and ...

Fri, 18 Mar 2016

Pobol y Cwm: Fri, 18 Mar 2016

Daw Jim, Eifion a Courtney i wybod bod am gelwydd Angela. Jim, Eifion and Courtney lear...

Mon, 21 Mar 2016

Pobol y Cwm: Mon, 21 Mar 2016

Wrth i gelwydd Angela ddal i fyny gyda hi fwyfwy, mae'n troi at Ed am gysur. Angela tur...

Tue, 22 Mar 2016

Pobol y Cwm: Tue, 22 Mar 2016

Mae Jim yn cael trafferth dygymod â holl gelwyddau Eileen a'r teulu. Jim struggles to c...

Wed, 23 Mar 2016

Pobol y Cwm: Wed, 23 Mar 2016

Mae Chester yn cael traed oer am ei gyhuddiad celwyddog yn erbyn Ffion ond mae Garry yn...

Thu, 24 Mar 2016

Pobol y Cwm: Thu, 24 Mar 2016

Aiff Megan ati i geisio cynnal boicot o wasanaeth amgen Siôn ym Methania. Megan tries t...

Fri, 25 Mar 2016

Pobol y Cwm: Fri, 25 Mar 2016

Mae Kelly yn ymddiheuro wrth Ffion am dynnu ei henw da drwy'r baw ond dydy Ffion ddim e...

Mon, 28 Mar 2016

Pobol y Cwm: Mon, 28 Mar 2016

Mae ysgwyddo baich celwydd Angela yn mynd yn ormod i Courtney ac mae'n datgelu'r gwir w...

Tue, 29 Mar 2016

Pobol y Cwm: Tue, 29 Mar 2016

Mae Megan yn poeni'n fawr bod Siôn yn agor drysau'r capel i anghredinwyr. Does neb yn g...

Wed, 30 Mar 2016

Pobol y Cwm: Wed, 30 Mar 2016

Mae Iolo yn trio plesio Tyler gyda'i goginio ond mae Colin yn codi cywilydd arno drwy w...

Thu, 31 Mar 2016

Pobol y Cwm: Thu, 31 Mar 2016

Mae Britt yn torri i mewn i'r Felin ac yn colli pob rheolaeth. Britt breaks into the Fe...

Fri, 01 Apr 2016

Pobol y Cwm: Fri, 01 Apr 2016

Mae Angela yn anobeithio wrth i Debbie ddod i wybod nad ydy hi'n sâl - ond beth wnaiff ...

Mon, 04 Apr 2016

Pobol y Cwm: Mon, 04 Apr 2016

Mae Mark yn poeni bod llofrudd Dewi wedi torri mewn i'r ty. Mark is paranoid the person...

Tue, 05 Apr 2016

Pobol y Cwm: Tue, 05 Apr 2016

Mae Tyler yn dod â ffrind newydd adref gydag ef - ond sut y bydd Iolo yn teimlo am hyn?...

Wed, 06 Apr 2016

Pobol y Cwm: Wed, 06 Apr 2016

Gyda Stacey 'nôl yng Nghwmderi, mae Mark yn gobeithio y gall ei chwaer ateb ei holl bro...

Thu, 07 Apr 2016

Pobol y Cwm: Thu, 07 Apr 2016

Ydy Ed eisiau priodi Sioned neu a fydd yn ildio i demtasiwn Angela a'i chynnig o fywyd ...

Fri, 08 Apr 2016

Pobol y Cwm: Fri, 08 Apr 2016

A fydd Angela'n llwyddo i ddinistrio priodas Ed a Sioned? Mae Angela'n rhoi £10,000 i D...

Mon, 11 Apr 2016

Pobol y Cwm: Mon, 11 Apr 2016

Dychwela Dol i Gwmderi ar ôl ei gwyliau ond a fydd yna groeso iddi yn nhy Mark? Will Co...

Tue, 12 Apr 2016

Pobol y Cwm: Tue, 12 Apr 2016

Mae Sam a Colin yn penderfynu cydweithio ar brosiect newydd ond a fydd Gaynor yr un mor...

Wed, 13 Apr 2016

Pobol y Cwm: Wed, 13 Apr 2016

Aiff Ffion o flaen Panel Disgyblu yr ysgol - ond a fydd hi'n llwyddo i berswadio'r pane...

Thu, 14 Apr 2016

Pobol y Cwm: Thu, 14 Apr 2016

Mae Dai'n datgelu wrth Mark mai Diane brynodd y gwyliau iddo ef a Ricky. Dani threatens...

Fri, 15 Apr 2016

Pobol y Cwm: Fri, 15 Apr 2016

Nid yw Britt yn hapus gyda chanlyniad y panel disgyblu, felly penderfyna fynd i chwilio...

Mon, 18 Apr 2016

Pobol y Cwm: Mon, 18 Apr 2016

Mae Sheryl yn dychwelyd i Gwmderi yn llawn straeon am ei hanturiaethau yn Affrica. Sher...

Tue, 19 Apr 2016

Pobol y Cwm: Tue, 19 Apr 2016

Mae Ed a Sioned yn dychwelyd o'u mis mêl. Sioned and Ed return from their honeymoon - b...

Wed, 20 Apr 2016

Pobol y Cwm: Wed, 20 Apr 2016

Caiff Gwyneth sioc pan ddaw o hyd i lythyr dirgel ymysg nwyddau Awyr Iach sy'n awgrymu'...

Thu, 21 Apr 2016

Pobol y Cwm: Thu, 21 Apr 2016

Mae Dol yn agor ei chalon gydag Anita wrth iddi boeni bod gan Sam ei lygaid ar fenyw ar...

Fri, 22 Apr 2016

Pobol y Cwm: Fri, 22 Apr 2016

Mae Gwyneth yn falch pan ddaw mymryn o newyddion da i godi hwyliau Sion. Mae Chester yn...

Mon, 25 Apr 2016

Pobol y Cwm: Mon, 25 Apr 2016

Mae Dai a Diane yn poeni bod Mark yn dechrau colli ei bwyll wrth iddo barhau i gyhuddo ...

Tue, 26 Apr 2016

Pobol y Cwm: Tue, 26 Apr 2016

Pa mor llwyddiannus bydd dêt Iolo gyda Tom, dyn mae wedi cwrdd ag ef ar-lein? How succe...

Wed, 27 Apr 2016

Pobol y Cwm: Wed, 27 Apr 2016

Dydy Britt ddim yn hapus bod Siôn yn bwriadu symud o'r cwm i ddechrau bywyd newydd gyda...

Thu, 28 Apr 2016

Pobol y Cwm: Thu, 28 Apr 2016

Dydy Garry ddim yn hapus pan ddaw Gaynor i chwilio am Chester oherwydd ei absenoldeb o'...

Fri, 29 Apr 2016

Pobol y Cwm: Fri, 29 Apr 2016

Mae Vicky'n darganfod nad yw Sara wedi rhoi'r gorau i ddelio gyda chwmnïau anfoesol fel...

Mon, 02 May 2016

Pobol y Cwm: Mon, 02 May 2016

Mae Anita'n anhapus pan ddaw ar draws Sam a Dol yn mwynhau cwmni ei gilydd ger ei gwch....

Tue, 03 May 2016

Pobol y Cwm: Tue, 03 May 2016

Gan bod Awyr Iach yn dal i ymwneud â chwmni anfoesol mae Sheryl yn sefydlu llinell bice...

Wed, 04 May 2016

Pobol y Cwm: Wed, 04 May 2016

A fydd Mark yn llwyddo i ddarganfod pwy lofruddiodd Dewi? Will Mark find Dewi's killer?...

Thu, 05 May 2016

Pobol y Cwm: Thu, 05 May 2016

Mae Britt yn gandryll gyda Garry am annog Chester i ddweud celwydd am Ffion. Britt is f...

Fri, 06 May 2016

Pobol y Cwm: Fri, 06 May 2016

Mae Siôn yn darganfod y gwir am ymosodiad Iolo ac yn methu deall pam y celodd y gwir. S...

Mon, 09 May 2016

Pobol y Cwm: Mon, 09 May 2016

Pa effaith mae pysgod Colin yn cael ar Iolo a beth fydd ymateb Tyler? Mae gan Dai ambel...

Tue, 10 May 2016

Pobol y Cwm: Tue, 10 May 2016

Mae Sheryl yn hapus iawn i dderbyn galwad ffôn gan rywun; ond pwy? Mae Sara'n cynnig 'i...

Wed, 11 May 2016

Pobol y Cwm: Wed, 11 May 2016

Cnoc, cnoc! Pwy sy'n deffro Mark? Ydy llofrudd Dewi ar ei ôl? Mark is woken up from a d...

Thu, 12 May 2016

Pobol y Cwm: Thu, 12 May 2016

Daw'r amser i Siôn a Gwyneth ffarwelio a'u plant a'u ffrindiau. It's a long goodbye for...

Fri, 13 May 2016

Pobol y Cwm: Fri, 13 May 2016

Rhaid i Chester wynebu Garry am y tro cyntaf ers ei gyhuddo ar gam. All Megan ddim cymr...

Mon, 16 May 2016

Pobol y Cwm: Mon, 16 May 2016

Sut gwnaiff Sara gwblhau ei harcheb gyda Dol wedi anafu ei chefn? Mae Chester yn gwrtho...

Tue, 17 May 2016

Pobol y Cwm: Tue, 17 May 2016

A fydd Tyler yn medru agor ei galon wrth Iolo? Ydy Sam yn rhy hen i weithio i Awyr Iach...

Wed, 18 May 2016

Pobol y Cwm: Wed, 18 May 2016

Mae Mark yn credu mai Dani wnaeth ei fframio am ladd Dewi. Mae Hywel yn cael cysur yng ...

Thu, 19 May 2016

Pobol y Cwm: Thu, 19 May 2016

Mae Stacey yn ceisio cynnau tân ar hen aelwyd. Mae Colin yn poeni'n arw am Britt. Stace...

Fri, 20 May 2016

Pobol y Cwm: Fri, 20 May 2016

Mae Chester yn teimlo mai Britt sydd ar fai am bopeth sydd wedi mynd o'i le yn ei fywyd...

Mon, 23 May 2016

Pobol y Cwm: Mon, 23 May 2016

Mae Siôn yn ceisio cysuro ei hun bod Duw wedi maddau ei holl bechodau. Siôn tries to co...

Tue, 24 May 2016

Pobol y Cwm: Tue, 24 May 2016

Beth wnaiff Siôn ar ôl iddo glywed bod Iolo a Tyler yn canlyn? Pwy sydd wedi dwyn pwrs ...

Wed, 25 May 2016

Pobol y Cwm: Wed, 25 May 2016

Mae Megan yn rhoi ei throed ynddi o flaen Chester. Caiff Stacey swydd gyda Cwm FM. Mega...

Thu, 26 May 2016

Pobol y Cwm: Thu, 26 May 2016

Ydy Ed wir yn barod i fod yn dad? Ydy Colin a Britt yn fwy na ffrindiau bellach? Is Ed ...

Fri, 27 May 2016

Pobol y Cwm: Fri, 27 May 2016

A fydd gwestai arbennig Siôn yn cyrraedd mewn pryd? Mae Hywel yn gadael am Uganda i chw...

Mon, 06 Jun 2016

Pobol y Cwm: Mon, 06 Jun 2016

Beth ar y ddaear mae Sheryl wedi ei wneud nawr? Caiff Siôn ei groesholi'n galed gan yr ...

Tue, 07 Jun 2016

Pobol y Cwm: Tue, 07 Jun 2016

A wnaiff Chester ymddiheuro i'w fam? Mae Sioned yn codi cywilydd ar Ed. Will Chester ap...

Wed, 08 Jun 2016

Pobol y Cwm: Wed, 08 Jun 2016

A fydd Eileen yn rhoi'r gorau i geisio cadw'n iach? Mae DJ angen cymorth Diane gyda phe...

Thu, 09 Jun 2016

Pobol y Cwm: Thu, 09 Jun 2016

Wrth i'r rhwyd gau amdano, a oes peryg i Siôn wneud rhywbeth dwl? Mae Ed a Sara yn cael...

Fri, 10 Jun 2016

Pobol y Cwm: Fri, 10 Jun 2016

Mae'r heddlu yn dod i holi Britt am ei hochr hi o'r stori. A fydd Vicky yn hapus i fynd...

Mon, 13 Jun 2016

Pobol y Cwm: Mon, 13 Jun 2016

Mae Siôn yn ceisio cyfiawnhau pam y cymerodd arian o'r capel. Sut hwyl gaiff Ffion a Ge...

Tue, 14 Jun 2016

Pobol y Cwm: Tue, 14 Jun 2016

Ar ddamwain, mae Sam yn ffeindio ei hun ar ddêt gyda Dol! Mae Siôn yn teimlo trueni dro...

Wed, 15 Jun 2016

Pobol y Cwm: Wed, 15 Jun 2016

A all Ed gyfaddef wrth Sioned nad yw e'n barod i gael plant? Pam mae Sheryl mor amharod...

Thu, 16 Jun 2016

Pobol y Cwm: Thu, 16 Jun 2016

Mae Debbie yn tynnu coes Eileen am geisio colli pwysau. Mae Sioned yn cyhuddo Ed o fod ...

Fri, 17 Jun 2016

Pobol y Cwm: Fri, 17 Jun 2016

Mae Esther yn rhoi pwysau ofnadwy ar berthynas Hywel a Sheryl. Esther puts huge pressur...

Tue, 21 Jun 2016

Pobol y Cwm: Tue, 21 Jun 2016

Ni all DJ redeg i ffwrdd o'i orffennol. A fydd cyfeillgarwch Courtney ac Eifion byth yr...

Tue, 21 Jun 2016

Pobol y Cwm: Tue, 21 Jun 2016

Mae pechodau'r gorffennol yn dal i fyny gyda Dai! Beth yn union wnaeth e ar drip rygbi ...

Wed, 22 Jun 2016

Pobol y Cwm: Wed, 22 Jun 2016

Mae Linda yn herio Dai i ddweud y gwir. Mae Eileen yn cael sgwrs anodd gydag Eifion. Li...

Thu, 23 Jun 2016

Pobol y Cwm: Thu, 23 Jun 2016

Mae Jim yn gandryll bod Eifion wedi prynu car i Courtney ar ei phen-blwydd. Jim is furi...

Fri, 24 Jun 2016

Pobol y Cwm: Fri, 24 Jun 2016

Mae canlyniadau'r prawf DNA yn cyrraedd ond a fydd pawb yn hapus gyda'r gwirionedd? The...

Mon, 27 Jun 2016

Pobol y Cwm: Mon, 27 Jun 2016

A fydd Britt yn derbyn gwahoddiad Colin? Mae DJ yn agor ei hen geg fawr yn y Deri. Will...

Tue, 28 Jun 2016

Pobol y Cwm: Tue, 28 Jun 2016

Pwy sydd wedi gadael gwin a dillad isaf crand yn Awyr Iach?! Mae Chester yn gor-glywed ...

Wed, 29 Jun 2016

Pobol y Cwm: Wed, 29 Jun 2016

Beth wnaiff Sheryl pan ddaw i wybod bod Hywel wedi gadael Esther yn y dafarn? What will...

Thu, 30 Jun 2016

Pobol y Cwm: Thu, 30 Jun 2016

A fydd y noson focsio ym Mhenrhewl yn fethiant llwyr? Will the boxing night in Penrhewl...

Mon, 04 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 04 Jul 2016

Ydy Cwmderi yn ddigon mawr i DJ a Dai? Mae Sioned yn sylweddoli ei bod hi wedi gwneud c...

Mon, 04 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 04 Jul 2016

Mae hyd yn oed Colin yn cael gwell lwc gyda'r merched na DJ druan! Even Colin's having ...

Tue, 05 Jul 2016

Pobol y Cwm: Tue, 05 Jul 2016

Mae Diane yn cymryd camau eithafol er mwyn cadw DJ yn y Cwm. Mae Hywel yn cael ei siomi...

Tue, 05 Jul 2016

Pobol y Cwm: Tue, 05 Jul 2016

Beth wnaiff Sara pan mae'n dod o hyd i Sam ac Anita yn cusanu yn y gwaith? What will Sa...

Thu, 07 Jul 2016

Pobol y Cwm: Thu, 07 Jul 2016

Mae Chester yn rhoi cyfle i Garry gyfaddef y gwir am y gwn. Nid yw Eileen yn rhy siwr a...

Fri, 08 Jul 2016

Pobol y Cwm: Fri, 08 Jul 2016

Mae Chester yn penderfynu cosbi Garry a Siôn am ddweud celwydd. Caiff Iolo lond bol ar ...

Mon, 11 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 11 Jul 2016

Mae Garry yn ceisio dod o hyd i Chester ar ôl y tân. Pam bod Sheryl yn gandryll gyda Hy...

Mon, 11 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 11 Jul 2016

Mae Dol yn cosbi Anita am ddwyn Sam oddi wrthii! Mae Britt yn beio Garry am ddiflaniad ...

Wed, 13 Jul 2016

Pobol y Cwm: Wed, 13 Jul 2016

Mae ymddygiad rhyfedd Tyler yn gwneud i Ffion boeni amdano. Mae Ed yn rhoi ei droed i l...

Thu, 14 Jul 2016

Pobol y Cwm: Thu, 14 Jul 2016

A fydd Esther yn gorfod dychwelyd i Uganda? Pam nad yw Dai eisiau bod yn was priodas i ...

Mon, 18 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 18 Jul 2016

Mae Bobi yn camu i lwybr tractor ar y fferm. A all Cadno ei achub mewn pryd? Mae Ffion ...

Mon, 18 Jul 2016

Pobol y Cwm: Mon, 18 Jul 2016

A all Dani rwystro Sheryl rhag gwneud rhywbeth dwl? Mae Anita a Dol yn chwarae tric ar ...

Tue, 19 Jul 2016

Pobol y Cwm: Tue, 19 Jul 2016

Ai Colin fydd yr un i ddod â Garry a Britt at eu coed? Aiff pethau o ddrwg i waeth i Sh...

Wed, 20 Jul 2016

Pobol y Cwm: Wed, 20 Jul 2016

Tyler Davies-White - swnio'n posh! Ond a fydd Iolo yn medru maddau'r tynnu coes? Tyler ...

Thu, 21 Jul 2016

Pobol y Cwm: Thu, 21 Jul 2016

A fydd gan Linda'r galon i dorri'r newyddion drwg i DJ. Will Linda find the strength to...

Thu, 21 Jul 2016 20:00

Pobol y Cwm: Thu, 21 Jul 2016

Mae Ed yn credu bod Sioned ac yntau yn deall ei gilydd - ond dydy rhai pobl byth yn new...

Mon, 25 Jul 2016 20:00

Pobol y Cwm: Mon, 25 Jul 2016 20:00

Mae Sheryl yn flin gyda Hywel am ddweud wrth yr awdurdodau am Esther ac yn poeni na dda...

Tue, 26 Jul 2016 20:00

Pobol y Cwm: Tue, 26 Jul 2016 20:00

Pwy yw'r ffigwr dirgel sy'n crwydro lawr stryd Cwmderi? Who's the mystery figure creepi...

Wed, 27 Jul 2016 20:00

Pobol y Cwm: Wed, 27 Jul 2016 20:00

Mae Colin yn poeni am ei berthynas gyda Britt ac yn holi Gaynor am y gorffennol. Colin ...

Thu, 28 Jul 2016 20:00

Pobol y Cwm: Thu, 28 Jul 2016 20:00

Mae Sheryl wedi colli blas ar fywyd a does dim y gall Hywel ei wneud i'w helpu hi. Sher...

Thu, 28 Jul 2016 20:25

Pobol y Cwm: Thu, 28 Jul 2016 20:25

Mae dyn peryglus yn cuddio tystiolaeth yn y garej. Ydy Garry'n ymwybodol o hyn? A dange...

Mon, 08 Aug 2016

Pobol y Cwm: Mon, 08 Aug 2016 20:00

A aiff pethau'n rhy bell cyn i Ffion sylweddoli ei bod hi mewn perygl, ar ol iddi adael...

Tue, 09 Aug 2016

Pobol y Cwm: Tue, 09 Aug 2016

Mae Ffion ar chwal ar ol ei phrofiad tra bo Gethin a Garry'n ceisio darganfod beth yw h...

Wed, 10 Aug 2016

Pobol y Cwm: Wed, 10 Aug 2016

Mae Hywel yn trefnu parti syrpreis heb yn wybod i Sheryl ac mae wedi gwahodd gwestai ar...

Thu, 11 Aug 2016

Pobol y Cwm: Thu, 11 Aug 2016

Dydy Britt ddim yn siwr a oes modd iddi faddau i Garry am lusgo'r Monks i'w fyd peryglu...

Fri, 12 Aug 2016

Pobol y Cwm: Fri, 12 Aug 2016

Mae Colin yn poeni bod Britt yn cael traed oer am eu perthynas ond ai consyrn di-sail C...

Mon, 15 Aug 2016

Pobol y Cwm: Mon, 15 Aug 2016

Caiff Mark ddamwain wrth geisio cwblhau'r gwaith DIY ar y ty. Mae Iolo'n siomedig pan m...

Tue, 16 Aug 2016

Pobol y Cwm: Tue, 16 Aug 2016

Mae hunllef ymosodiad homoffobig Iolo yn codi ei ben unwaith eto. A fydd Iolo yn gallu ...

Wed, 17 Aug 2016

Pobol y Cwm: Wed, 17 Aug 2016

Mae Eifion yn codi bwganod ar y trip campio. Mae Ffion yn gweld cysgodion yn y coed ac ...

Thu, 18 Aug 2016

Pobol y Cwm: Thu, 18 Aug 2016

Mae Ffion yn benderfynol o ddweud wrth yr heddlu am yr hyn a ddigwyddodd gyda Craig. Ff...

Fri, 19 Aug 2016

Pobol y Cwm: Fri, 19 Aug 2016

Dydy Ed ddim yn gallu cymryd rhagor o ymddygiad Sioned felly mae'n pacio ei fagiau. Ed ...

Mon, 22 Aug 2016

Pobol y Cwm: Mon, 22 Aug 2016

Mae Ffion yn penderfynu ei bod hi wedi cael digon ar gadw'r gyfrinach am droseddau Crai...

Tue, 23 Aug 2016

Pobol y Cwm: Tue, 23 Aug 2016

Dydy Iolo a Tyler ddim yn cael amser hawdd wrth chwilio am y lleoliad perffaith i gynna...

Wed, 24 Aug 2016

Pobol y Cwm: Wed, 24 Aug 2016

Caiff Iolo a Tyler eu siomi pan mae Kelly yn ysgrifennu erthygl amdanynt yn y papur heb...

Thu, 25 Aug 2016

Pobol y Cwm: Thu, 25 Aug 2016

Mae Britt yn dychryn Sion pan mae hi'n dweud wrtho am y math o fywyd sydd yn ei ddisgwy...

Fri, 26 Aug 2016

Pobol y Cwm: Fri, 26 Aug 2016

Dydy Gwyneth ddim yn gallu dod o hyd i Sion. Gwyneth can't find Sion. Has he run away i...

Mon, 29 Aug 2016

Pobol y Cwm: Mon, 29 Aug 2016

Am faint all Sion fyw bywyd newydd dan y radar gyda Gwyneth yn chwilio amdano'n ddiwyd?...

Tue, 30 Aug 2016

Pobol y Cwm: Tue, 30 Aug 2016

Wrth i Sion a Jackie glosio yn y Cymoedd, mae Sion yn penderfynu peidio a dweud gormod ...

Wed, 31 Aug 2016

Pobol y Cwm: Wed, 31 Aug 2016

Daw Iolo i wybod o'r diwedd am gynlluniau Tyler a Dani ar gyfer y briodas. Iolo finally...

Thu, 01 Sep 2016

Pobol y Cwm: Thu, 01 Sep 2016

Mae Gwyneth yn gwneud i Sion edrych fel ffwl pan mae hi'n datgelu'r gwir am ei fywyd wr...

Fri, 02 Sep 2016

Pobol y Cwm: Fri, 02 Sep 2016

Ar ol y cyfarfod ddoe, mae Meleri eisiau dod i wybod mwy am Iolo ac yn dod i chwilio am...

Mon, 05 Sep 2016

Pobol y Cwm: Mon, 05 Sep 2016

Ar ol ei ddedfryd yr wythnos diwethaf, mae Sion yn cael trafferth dygymod. After his se...

Tue, 06 Sep 2016

Pobol y Cwm: Tue, 06 Sep 2016

Ydy Chester ar fin gwneud pethau'n waeth i'w hun yn y gwrandawiad? Is Chester about to ...

Wed, 07 Sep 2016

Pobol y Cwm: Wed, 07 Sep 2016

Dydy Gaynor ddim yn hapus bod gan Eifion luniau ohoni ar ei ffon, yn enwedig ar ol iddi...

Thu, 08 Sep 2016

Pobol y Cwm: Thu, 08 Sep 2016

Mae Esther yn diflannu pan mae Sheryl yn disgyn i gysgu ar y soffa. Mae Gaynor yn dwyn ...

Fri, 09 Sep 2016

Pobol y Cwm: Fri, 09 Sep 2016

Mae Iolo yn dychwelyd adref ac yn darganfod Mel yn y gegin. Mae Dai yn creu stwr ym Mae...

Mon, 12 Sep 2016

Pobol y Cwm: Mon, 12 Sep 2016

Mae aelod o'r pentref yn gwrthwynebu'r ffaith bod Hywel a Sheryl yn bwriadu mabwysiadu ...

Tue, 13 Sep 2016

Pobol y Cwm: Tue, 13 Sep 2016

Mae Mel yn benderfynol ei bod hi am i Iolo ddeall ei hymddygiad a'i gweithredoedd homof...

Wed, 14 Sep 2016

Pobol y Cwm: Wed, 14 Sep 2016

Mae Gethin yn flin gyda Sheryl am gyhuddo Ffion o anfon y llythyr cas ati hi a Hywel. G...

Thu, 15 Sep 2016

Pobol y Cwm: Thu, 15 Sep 2016

Mae aren Mark wedi ei niweidio'n barhaol, ac mae'n rhannu'r newyddion gyda Debbie. Ther...

Fri, 16 Sep 2016

Pobol y Cwm: Fri, 16 Sep 2016

Mewn cyfarfod i drafod dyfodol Bethania, mae Chester yn ymddiheuro i'r gymuned. In a me...

Mon, 19 Sep 2016

Pobol y Cwm: Mon, 19 Sep 2016

Mae Craig ar feddwl Ffion o hyd ac mae hi'n ei chael hi'n anodd symud ymlaen. Craig is ...

Tue, 20 Sep 2016

Pobol y Cwm: Tue, 20 Sep 2016

Dydy Mark ddim yn gwybod lle i droi am arian i dalu ei ddyledion, yn enwedig nawr bod e...

Wed, 21 Sep 2016

Pobol y Cwm: Wed, 21 Sep 2016

Wrth i Dai a Mark drafod arian, mae Dai yn dangos i Mark ei fod e'n dioddef hefyd. As M...

Thu, 22 Sep 2016

Pobol y Cwm: Thu, 22 Sep 2016

Mae Megan mewn panig llwyr ac yn dwyn allweddi fflat Hywel a Sheryl i chwilio am rywbet...

Fri, 23 Sep 2016

Pobol y Cwm: Fri, 23 Sep 2016

Mae DJ yn ceisio ennill Cadno yn ol drwy ofyn mewn ffordd arbennig iddi ei briodi. DJ a...

Mon, 26 Sep 2016

Pobol y Cwm: Mon, 26 Sep 2016

Caiff Colin ei ddal rhwng dau gariad wrth i Iolo a Tyler wrthod siarad a'i gilydd. Coli...

Tue, 27 Sep 2016

Pobol y Cwm: Tue, 27 Sep 2016

Mae DJ a Cadno yn gorfod wynebu lot o ffeithiau caled am eu perthynas. DJ and Cadno hav...

Wed, 28 Sep 2016

Pobol y Cwm: Wed, 28 Sep 2016

Dydy Sion ddim yn gefnogol o Wyl Cwmderi ac mae rhai yn amau bod Chester yn bwriadu din...

Thu, 29 Sep 2016

Pobol y Cwm: Thu, 29 Sep 2016

Mae Sioned yn cynyddu ei phwysau ar Ed ac o ganlyniad, mae e'n bwrw ei lach ar Gwyneth....

Fri, 30 Sep 2016

Pobol y Cwm: Fri, 30 Sep 2016

Mae Ed yn cuddio yn y tywyllwch ac yn ceisio penderfynu a fydd e'n helpu Gwyneth ai pei...

Mon, 03 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 03 Oct 2016

Ydy gang Craig yn targedu teulu Gethin a Ffion? Mae Gwyneth yn dychwelyd i fan yr ymoso...

Tue, 04 Oct 2016

Pobol y Cwm: Tue, 04 Oct 2016

Oes gan Iolo'r galon i ofyn i Colin symud allan? Daw Dai o hyd i rywbeth diddorol iawn ...

Wed, 05 Oct 2016

Pobol y Cwm: Wed, 05 Oct 2016

Ai dyma fydd diwedd priodas Sioned ac Ed? Mae Diane yn poeni bod gweithwyr Awyr Iach yn...

Thu, 06 Oct 2016

Pobol y Cwm: Thu, 06 Oct 2016

Ni all Courtney ddioddef cael gwersi gyrru gan ei thad! Mae Kelly yn derbyn newyddion d...

Fri, 07 Oct 2016

Pobol y Cwm: Fri, 07 Oct 2016

Beth fydd ymateb Garry i Colin yn symud i mewn at Britt? What will Garry think of Colin...

Mon, 10 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 10 Oct 2016

Mae Sam yn arbed arian i Gaynor ond a fydd hi'n gwerthfawrogi ei ymdrechion? Sam tries ...

Tue, 11 Oct 2016

Pobol y Cwm: Tue, 11 Oct 2016

Mae Garry yn rhoi gair o gyngor i Chester cyn ei ddedfryd. Aiff Sam ati i chwilio am ga...

Wed, 12 Oct 2016

Pobol y Cwm: Wed, 12 Oct 2016

Nid yw Sara'n rhy hapus gyda'r rhai sydd wedi dwyn ei dodrefn! Sara isn't too pleased w...

Thu, 13 Oct 2016

Pobol y Cwm: Thu, 13 Oct 2016

Mae noson ramantus Sioned ac Ed yn troi'n fler. Caiff Vicky'r bai am gamgymeriad sillaf...

Fri, 14 Oct 2016

Pobol y Cwm: Fri, 14 Oct 2016

Ydy Ricky a Courtney yn fwy na dim ond ffrindiau bellach? Mae DJ yn llyncu asgwrn pysgo...

Mon, 17 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 17 Oct 2016

A wnaiff DJ helpu Gethin gael gafael ar wn er mwyn amddiffyn ei deulu? Will DJ help Get...

Tue, 18 Oct 2016

Pobol y Cwm: Tue, 18 Oct 2016

Mae Ricky yn ceisio magu'r hyder i ofyn i Courtney fod yn gariad iddo. Ricky tries to p...

Wed, 19 Oct 2016

Pobol y Cwm: Wed, 19 Oct 2016

Mae Colin yn darganfod bod Sam wedi bod yn fachgen drwg! Colin discovers Sam has been a...

Thu, 20 Oct 2016

Pobol y Cwm: Thu, 20 Oct 2016

Mae Dani yn poeni y bydd Chester yn difetha diwrnod priodas Tyler ac Iolo. Dani is worr...

Fri, 21 Oct 2016

Pobol y Cwm: Fri, 21 Oct 2016

Does dim llawer o gariad tuag at Diane ymhlith staff Awyr Iach. Aiff Britt i weld Chest...

Mon, 24 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 24 Oct 2016

Ydy Debbie yn barod i symud yn ol i mewn at Mark? Is Debbie ready to move back in with ...

Tue, 25 Oct 2016

Pobol y Cwm: Tue, 25 Oct 2016

Mae Dai yn taflu dwr oer ar barti stag Iolo a Tyler. A fydd Dai yn colli ei le fel cade...

Wed, 26 Oct 2016

Pobol y Cwm: Wed, 26 Oct 2016

Pam bod gan Sam lygod yn y rhewgell?! Dydy dewis dillad priodas ddim yn fel i gyd i Iol...

Thu, 27 Oct 2016

Pobol y Cwm: Thu, 27 Oct 2016

Ydy Sam wedi mynd yn rhy bell y tro yma? Beth mae Gwyneth yn ei wneud gyda phibelli dwr...

Fri, 28 Oct 2016

Pobol y Cwm: Fri, 28 Oct 2016

Mae ymdrechion Britt i ddathlu pen-blwydd Catrin yn mynd yn ofer. Mae Iolo yn herio Gwy...

Mon, 31 Oct 2016

Pobol y Cwm: Mon, 31 Oct 2016

Mae Colin yn penderfynu datgan ei gariad tuag at Britt mewn ffordd gyhoeddus iawn. Coli...

Tue, 01 Nov 2016

Pobol y Cwm: Tue, 01 Nov 2016

A fydd Courtney yn dweud wrth unrhyw un am yr hyn mae hi wedi ei weld? Will Courtney te...

Wed, 02 Nov 2016

Pobol y Cwm: Wed, 02 Nov 2016

Mae Sioned yn llwyddo i daflu dwr oer dros newyddion da Sara. Sioned throws cold water ...

Mon, 21 Nov 2016

Pobol y Cwm: Mon, 21 Nov 2016

A all Elliw helpu Eifion i glirio ei enw? Caiff Britt newyddion sydd yn torri ei chalon...

Tue, 22 Nov 2016

Pobol y Cwm: Tue, 22 Nov 2016

Ydy'r rhwyd yn cau am Sioned ac Ed? A fydd pawb yn Awyr Iach yn cefnogi penderfyniad Ja...

Wed, 23 Nov 2016

Pobol y Cwm: Wed, 23 Nov 2016

A ddylai Ricky gyfaddef popeth wrth Jim? Mae Anita'n rhoi gair o gyngor i Diane. Should...

Thu, 24 Nov 2016

Pobol y Cwm: Thu, 24 Nov 2016

Ydy'r wythnosau diwethaf wedi newid sut mae Cadno yn teimlo tuag at Eifion? Have the la...

Fri, 25 Nov 2016

Pobol y Cwm: Fri, 25 Nov 2016

Caiff Jim ei groesholi gan rywun o'i orffennol. Ydy Chester yn cael ei fwlio yn y carch...

Mon, 28 Nov 2016

Pobol y Cwm: Mon, 28 Nov 2016

Mae Angela'n penderfynu ei bod hi'n amser gwagio ystafell wely Courtney ond beth fydd y...

Fri, 02 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 02 Dec 2016

Pan mae Colin yn ymweld a Chester yn y carchar, mae pethau'n troi'n gas. When Colin vis...

Mon, 05 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 05 Dec 2016

Mae Kevin yn cael ei ryddhau o'r carchar - a fydd croeso iddo yng Nghwmderi? Mae Dai'n ...

Tue, 06 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 06 Dec 2016

Sut y bydd Sheryl yn ymateb pan ddaw hi wyneb yn wyneb a Kevin am y tro cyntaf ers iddo...

Wed, 07 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 07 Dec 2016

Mae Hywel eisiau sicrhau bod Kevin yn gwybod nad oes croeso iddo yng Nghwmderi bellach....

Thu, 08 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 08 Dec 2016

Mae Sioned yn parhau i chwarae gemau gydag Ed tra bo Kelly'n meddwl mai fe yw'r dyn drw...

Fri, 09 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 09 Dec 2016

Mae Anita'n dechrau amau bod Diane wedi gwneud rhywbeth amheus. Anita begins to suspect...

Mon, 12 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 12 Dec 2016

Dydy Dani ddim yn hapus gyda pherfformiad Sioned yn y panto - a fydd Sioned yn barod i ...

Tue, 13 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 13 Dec 2016

Mae Kevin yn hiraethu am Meic yn y caffi ond mae Hywel yn meddwl bod ei ymddygiad yn ff...

Wed, 14 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 14 Dec 2016

A fydd Jason yn difaru anwybyddu galwad ffon gan Sara a hithau yn poeni am y babi? Will...

Thu, 15 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 15 Dec 2016

Mae Gwyneth yn ceisio gofyn cwestiwn mawr i Sion ond a fydd Iolo yn sbwylio popeth? Gwy...

Fri, 16 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 16 Dec 2016

Caiff Sioned y sac o'r panto - sy'n ergyd fawr i Ed sydd bellach wedi dechrau mwynhau b...

Mon, 19 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 19 Dec 2016

Mae Sioned yn anfodlon ei bod hi wedi cael ei gorfodi i adael i Ed fod yn rhan o'r pant...

Tue, 20 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 20 Dec 2016

Mae Britt yn agos at y dibyn pan nad yw Chester yn gwerthfawrogi'r parti sydd wedi cael...

Wed, 21 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 21 Dec 2016

Mae Sioned yn benderfynol o ddinistrio noson y panto i Ed. Mae Eileen yn darganfod cyfr...

Thu, 22 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 22 Dec 2016

Mae Kevin yn prynu anrhegion Nadolig hyfryd i Kelly ac Anita ond mae Kelly yn dal i ama...

Fri, 23 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 23 Dec 2016

Os ydy Nansi a Kevin ar delerau gwael, pam ei bod hi'n cnocio ar ei ddrws? If Nansi and...

Mon, 26 Dec 2016

Pobol y Cwm: Mon, 26 Dec 2016

Mae Kevin yn poeni - ydy Nansi wedi mynd yn rhy bell? Ydy Anita'n fyw neu'n farw? Kevin...

Tue, 27 Dec 2016

Pobol y Cwm: Tue, 27 Dec 2016

Mae Dai yn esbonio wrth Cadno bod DJ dan straen, gan ei fod newydd ddarganfod bod ei fa...

Wed, 28 Dec 2016

Pobol y Cwm: Wed, 28 Dec 2016

Does dim llonydd i'w gael i Iolo a Tyler pan fo Gwyneth a Sion yn mynnu dod ag anrheg f...

Thu, 29 Dec 2016

Pobol y Cwm: Thu, 29 Dec 2016

Mae Cadno yn flin gydag Eifion am fod yn ddylanwad drwg ar y plant - ond ai hi sydd met...

Fri, 30 Dec 2016

Pobol y Cwm: Fri, 30 Dec 2016

Mae Garry yn dychwelyd adref ond a fydd pawb yn hapus i'w weld? Mae Sioned yn poeni am ...

Mon, 02 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 02 Jan 2017

Mae hen wyneb cyfarwydd yn cyrraedd y Cwm ac mae Garry'n trio adennill ffafriaeth Dani....

Tue, 03 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 03 Jan 2017

Aiff Cadno i weld DJ - mae am iddo wybod y gwir am ei pherthynas hi gydag Eifion. Cadno...

Wed, 04 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 04 Jan 2017

Am unwaith, y brifathrawes sydd mewn trwbl yn yr ysgol yn hytrach na'r disgyblion. For ...

Thu, 05 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 05 Jan 2017

Mae Kelly'n rhybuddio Tyler i beidio a chlosio gormod at Ed. Kelly warns Tyler not to b...

Fri, 06 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 06 Jan 2017

Mae Kelly'n dychryn pan ddaw wyneb yn wyneb gyda Kevin unwaith eto - ydy hi'n saff yn e...

Mon, 09 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 09 Jan 2017

Mae Dol yn dychwelyd i Faes y Deri ac yn synnu gweld Kath ond ddim cymaint ag y mae Kat...

Tue, 10 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 10 Jan 2017

Mae celwyddau Sioned yn dechrau mynd yn ormod i Ed a does ganddo unlle i droi. Sioned's...

Wed, 11 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 11 Jan 2017

Mae Garry yn cael damwain ddifrifol yn seler y Deri pan mae casgen yn cwympo ar ei goes...

Thu, 12 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 12 Jan 2017

Mae Dol yn dod i ganlyniad brawychus pan ddaw o hyd i fag cyfrinachol Kath. Dol comes t...

Fri, 13 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 13 Jan 2017

Mae Sara wrth ei bodd yn gweld y babi yn y sgan ond mae rhywbeth arall ar feddwl Jason....

Mon, 16 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 16 Jan 2017

Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried bod hi'n amau i...

Tue, 17 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 17 Jan 2017

Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei d...

Wed, 18 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 18 Jan 2017

Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac...

Thu, 19 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 19 Jan 2017

Mae Sara'n meddwl bod Jason yn trio defnyddio diflaniad ei fam i ennill ei chydymdeimla...

Fri, 20 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 20 Jan 2017

Ydy'r gwir am ddod allan am bwy sydd ar fai am y trais ym mherthynas Ed a Sioned? Is th...

Mon, 23 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 23 Jan 2017

A all Kelly achub Ed rhag crafangau Sioned? Daw cerdyn post oddi wrth Diane, ond a fydd...

Tue, 24 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 24 Jan 2017

Mae Dol yn helpu Kath i ddod dros ei gorddibyniaeth ar gyffuriau. Pam mae Vicky yn gwis...

Wed, 25 Jan 2017

Pobol y Cwm: Wed, 25 Jan 2017

A fydd Kelly yn difetha'r delwedd o Sioned ac Ed fel y cwpl hapus a pherffaith? Will Ke...

Thu, 26 Jan 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Jan 2017

Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi ce...

Fri, 27 Jan 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Jan 2017

Sylweddola Dol ei bod hi wedi gwneud sefyllfa ddrwg yn waeth. Aiff Ricky a Debbie i ymw...

Mon, 30 Jan 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Jan 2017

Ydy hi'n bryd i Mark droi ei gefn ar ei fam? Mae Jason yn ceisio adennill calon Sara. I...

Tue, 31 Jan 2017

Pobol y Cwm: Tue, 31 Jan 2017

A wnaiff Dani ddweud wrth Eileen am gyfrinach Jim? Mae Vicky yn sylweddoli bod rhai pob...

Wed, 01 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Feb 2017

Mae aelod annisgwyl ar y panel sy'n cyfweld a Ffion. A fydd cynllun 'rhamantaidd' Jason...

Thu, 02 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Feb 2017

Pam bod Gwyneth eisiau rhoi enw Sion ar weithredoedd ei thy? Why does Gwyneth want to p...

Fri, 03 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Feb 2017

Pam bod Dai mor barod i helpu Kath ddod dros ei gorddibyniaeth? Why is Dai so ready to ...

Mon, 06 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Feb 2017

A fydd Colin yn gallu cadw cyfrinach Eileen rhag ei theulu? Er gwaethaf ei amheuon, mae...

Tue, 07 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Feb 2017

Mae Dai yn rhoi lloches i Kath yn APD. Mae Jim yn ceisio rhoi anrheg i Dani, ond ydy hw...

Wed, 08 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Feb 2017

Mae Garry yn croesholi Gwyneth ynglyn a'i gwir deimladau tuag at Sion. Garry cross-exam...

Thu, 09 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Feb 2017

Caiff Gaynor ei rhybuddio i gadw ei bachau oddi ar Colin. Mae Garry angen ffafr gan Mat...

Fri, 10 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 10 Feb 2017

Mae Mathew yn ceisio adeiladu pontydd gyda Vicky. Ydy Sara yn barod i gymryd Jason yn e...

Mon, 13 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Feb 2017

A fydd Sion yn barod i wrando ar gynghorion Garry? Mae Anita yn amau bod gan Kelly deim...

Tue, 14 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Feb 2017

I ble'r aiff Dai a Kath ar eu det San Ffolant? Mae Colin yn paratoi i serenadu Britt gy...

Wed, 15 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Feb 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio ei phroblem rhag Hywel? Mae Garry yn ceisio trefnu noson...

Thu, 16 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Feb 2017

Diwrnod anodd i holl deulu a ffrindiau Courtney wrth iddynt wynebu'r cwest i'w marwolae...

Fri, 17 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Feb 2017

Aiff Jim yn benwan, ond ble mae Eileen? Mae Sara a Jason yn ceisio penderfynu ar enw i'...

Mon, 20 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Feb 2017

Mae hi'n bryd i Sheryl dderbyn ei bod hi'n colli ei gwallt. Mae Jim yn cyrraedd pen ei ...

Tue, 21 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Feb 2017

Ydy Eileen yn barod i ddod i wybod y gwir am gyfrinach Jim? Mae Gethin yn gwrthod helpu...

Wed, 22 Feb 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Feb 2017

Daw Diane adref o'r diwedd, ond a fydd Dai yn falch o'i gweld? Mae Kath yn teimlo fel f...

Thu, 23 Feb 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Feb 2017

Mae'r merched yn taro nerf wrth iddynt dynnu coes Gwyneth. A fydd Sion yn mwynhau ei ba...

Fri, 24 Feb 2017

Pobol y Cwm: Fri, 24 Feb 2017

Mae Sioned yn ei chael hi'n amhosibl ymddiried yn Ed a'i adael i siarad a merched erail...

Mon, 27 Feb 2017

Pobol y Cwm: Mon, 27 Feb 2017

Faint mae Ed yn beiddio ei gyfaddef wrth yr heddlu? Mae Mark yn cyhuddo Kath o chwarae ...

Tue, 28 Feb 2017

Pobol y Cwm: Tue, 28 Feb 2017

Mae hi'n ddiwrnod priodas Gwyneth, ond ydy Sion yn cael traed oer? Ni all Sheryl wynebu...

Wed, 01 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Mar 2017

Nid yw Sara yn rhy bles gyda model dillad newydd Awyr Iach. A fydd Dani yn croesawu'r g...

Thu, 02 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Mar 2017

A aiff pethau'n fler ym mharti Chester heb oedolyn cyfrifol i gadw llygaid ar bethau? W...

Fri, 03 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Mar 2017

Am ba hyd y gall Sheryl guddio'r ffaith ei bod hi'n colli ei gwallt? Mae Mark yn poeni'...

Mon, 06 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Mar 2017

Mae Chester yn ceisio rhwystro Tom rhag gwerthu cyffuriau yn yr ysgol. Mae Gwyneth yn d...

Mon, 06 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Mar 2017

Ydy Sheryl yn barod i ddangos cyflwr ei gwallt i Hywel? Mae Hannah yn erfyn ar Ricky i ...

Tue, 07 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Mar 2017

Pwy biau'r freichled mae Cadno yn ei ffeindio ym mhoced Eifion? Mae Anita yn helpu Vick...

Wed, 08 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Mar 2017

Sut y bydd Sioned yn ymateb i gais Ed am ysgariad? Caiff Dai lond bol o ymddygiad Diane...

Thu, 09 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Mar 2017

Mae rhywun yn cuddio yn y cysgodion y tu allan i fflat Sioned, ond pwy? Caiff Chester s...

Mon, 13 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Mar 2017

Pam bod gan Non lun o dad Mark yn ei phwrs? Mae Eileen yn beio ei hun am yr hyn a ddig...

Tue, 14 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Mar 2017

Mae Sheryl yn penderfynu ei bod hi'n bryd iddi gymryd rheolaeth dros ei chyflwr. Sheryl...

Wed, 15 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Mar 2017

Caiff Kelly fraw o weld y fath gleisiau ar gorff Ed. Mae rhywun yn difaru rhoi llun o'r...

Thu, 16 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Mar 2017

Caiff Gaynor ei chroesholi am ei gorffennol gwyllt. Ydy Ed wedi cyrraedd pen ei dennyn?...

Fri, 17 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Mar 2017

Ydy Chester wir mor boblogaidd ag y mae o'n ei honni gyda merched ifanc y cwm? Is Chest...

Mon, 20 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Mar 2017

Mae Kelly yn ceisio cael Sioned i ddeall beth mae hi wedi ei wneud i Ed. Kelly tries to...

Tue, 21 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Mar 2017

Nid yw Hywel yn hapus gyda'r ffordd mae Colin yn ymateb i wig newydd Sheryl. Hywel isn'...

Wed, 22 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Mar 2017

A wnaiff y lluniau o gleisiau Ed wneud i'r pentrefwyr newid eu barn ar Sioned? Caiff Ff...

Wed, 22 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Mar 2017

Ydy Mark yn gwneud y peth iawn yn cau Non allan o'i fywyd? Mae Gwyneth yn penderfynu ca...

Thu, 23 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Mar 2017

Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Is Garry endangeri...

Mon, 27 Mar 2017

Pobol y Cwm: Mon, 27 Mar 2017

Ydy Hannah wir eisiau gweithio yn y siop tsips? Mae Dani yn difaru'r hyn mae hi wedi'i ...

Tue, 28 Mar 2017

Pobol y Cwm: Tue, 28 Mar 2017

Mae Mathew yn gweld dyfodol iddo fo a Dani, ond beth am Garry? A wnaiff Jason achub Vic...

Wed, 29 Mar 2017

Pobol y Cwm: Wed, 29 Mar 2017

Ydy hi'n bryd i Mark gyfadde'r cyfan wrth Kath? Caiff Sara ei rhuthro i'r ysbyty. A fyd...

Thu, 30 Mar 2017

Pobol y Cwm: Thu, 30 Mar 2017

Oes mwy na chyfeillgarwch yn datblygu rhwng Dai a Kath? Caiff Sheryl lond bol ar bobl y...

Fri, 31 Mar 2017

Pobol y Cwm: Fri, 31 Mar 2017

Dydy Diane ddim yn hapus gyda dewis Hannah o gariad. Ydy Eileen yn barod i helpu Sioned...

Mon, 03 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 03 Apr 2017

Mae Sioned yn derbyn llythyr sydd yn codi ofn arni - tybed ai rhywun sy'n agos at sydd ...

Tue, 04 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 04 Apr 2017

Mae Jason yn poeni a fydd yn gallu ymdopi a gweld Sara'n rhoi genedigaeth felly mae Dai...

Wed, 05 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 05 Apr 2017

Mae Cadno ac Eifion yn gwylltio gyda Mathew ar ol iddynt ddarganfod bod rhywun wedi bod...

Thu, 06 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 06 Apr 2017

Dydy Sioned ddim yn hapus wrth sylweddoli ei bod hi wedi cael ei gadael allan o ddigwyd...

Fri, 07 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 07 Apr 2017

Pwy yw'r dyn diarth yn y garafan a pham bod Kath wedi dod i chwilio amdano? Who's the s...

Mon, 10 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 10 Apr 2017

Mae Eileen yn cael trafferth ymdopi a'r ffaith ei bod hi wedi gadael Sam yn y gwely. Ei...

Tue, 11 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 11 Apr 2017

Mae Diane yn bygwth anfon Hannah 'nol i Awstralia os bydd hi'n parhau i weld Chester. D...

Wed, 12 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 12 Apr 2017

Mae Sioned yn trio hudo Eifion i'r gwely mewn ymdrech i wneud iddo anghofio am yr arian...

Thu, 13 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 13 Apr 2017

Mae Kelly'n herio Eifion am ei bod hi'n gwrthwynebu ei gynlluniau i saethu ar dir Penr...

Fri, 14 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 14 Apr 2017

Mae esgeulustod Jason yn rhoi APD mewn twll ariannol - oes modd cadw hyn rhag Dai? Jaso...

Mon, 17 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 17 Apr 2017

Rhaid i Jason gyfaddef wrth Dai ei fod wedi colli'r arian ar gyfer Garry Monk. Jason ha...

Tue, 18 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 18 Apr 2017

Mae Jason yn amau Linda o ddwyn yr arian pan mae hi'n awyddus i wario ar wyliau iddi hi...

Wed, 19 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 19 Apr 2017

Mae Garry a Sioned yn taro bargen - ond ydy Sioned yn awyddus i gymysgu busnes a phlese...

Thu, 20 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 20 Apr 2017

Mae Doctor Pritchard yn cynnig cyngor i Sheryl ond tybed ydy Hywel ychydig yn genfigenn...

Fri, 21 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 21 Apr 2017

Caiff Garry ei demtio gan Sioned - sydd a diddordeb mewn mwy na dim ond ei arian. Garry...

Mon, 24 Apr 2017

Pobol y Cwm: Mon, 24 Apr 2017

Mae Josh yn symud ei garafan i dir Penrhewl ac mae Eifion yn poeni ei fod e'n bwriadu a...

Tue, 25 Apr 2017

Pobol y Cwm: Tue, 25 Apr 2017

Mae Ffion yn amau bod y doctor newydd yn ei ffansio hi. Ffion suspects the new doctor f...

Wed, 26 Apr 2017

Pobol y Cwm: Wed, 26 Apr 2017

Mae Britt yn dychwelyd loced Eileen ond mae hi'n awyddus i wybod pam mae Eileen wedi ei...

Thu, 27 Apr 2017

Pobol y Cwm: Thu, 27 Apr 2017

Mae Sheryl yn poeni bod ei pherthynas gyda Hywel wedi newid - ond beth mae Hywel yn ei ...

Fri, 28 Apr 2017

Pobol y Cwm: Fri, 28 Apr 2017

Mae Sioned yn gweld ei chyfle i fynd i siarad a Garry ar ei phen ei hun. Sioned makes t...

Mon, 01 May 2017

Pobol y Cwm: Mon, 01 May 2017

Mae Sioned yn trio talu teyrnged i Ed yn ei ffordd ei hun ond a fydd gweddill y pentref...

Tue, 02 May 2017

Pobol y Cwm: Tue, 02 May 2017

Mae Dai yn gwneud ei orau i gael gwared a Josh o'r pentref ond a fydd gweddill y pentre...

Wed, 03 May 2017

Pobol y Cwm: Wed, 03 May 2017

Mae Elgan a Gaynor yn rhannu moment glos dros ginio yn y swyddfa. Elgan and Gaynor shar...

Thu, 04 May 2017

Pobol y Cwm: Thu, 04 May 2017

Yn sgil galwad ffon Sioned i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, mae Dani'n cael ei holi gan y...

Fri, 05 May 2017

Pobol y Cwm: Fri, 05 May 2017

Rhaid i Dai a Jason gyd-dynnu wrth i Sara eni'r babi - ond a fydd yr un bach yn cyrraed...

Mon, 08 May 2017

Pobol y Cwm: Mon, 08 May 2017

Mae Sioned yn benderfynol o chwalu breuddwydion Dani wrth ymyrryd yn y spa. Sioned is ...

Tue, 09 May 2017

Pobol y Cwm: Tue, 09 May 2017

Pam mae Linda wedi dweud celwydd wrth DJ am ei thy yng Nghrymych? Why has Linda lied to...

Wed, 10 May 2017

Pobol y Cwm: Wed, 10 May 2017

Ar ol darganfod mwy am ei orffennol gyda Gaynor, mae Elgan yn cynnig gair o gyngor i Ei...

Thu, 11 May 2017

Pobol y Cwm: Thu, 11 May 2017

Mae Kelly yn trefnu det gyda Morgan - ond beth yw ei gyfrinach? Kelly arranges a date w...

Fri, 12 May 2017

Pobol y Cwm: Fri, 12 May 2017

Mae Hannah yn ceisio darbwyllo Gaynor mai hi oedd yn gyfrifol am werthu'r traethodau ni...

Mon, 15 May 2017

Pobol y Cwm: Mon, 15 May 2017

A fydd Garry'n credu Sioned gan ystyried nad yw hi'n dueddol o ddweud y gwir fel rheol?...

Tue, 16 May 2017

Pobol y Cwm: Tue, 16 May 2017

A fydd Colin yn cael yr ateb y mae'n ei obeithio amdano o'r ochr draw pan mae Eileen yn...

Wed, 17 May 2017

Pobol y Cwm: Wed, 17 May 2017

Heb yn wybod iddi, mae Kelly'n cynnig lloches i ddyn peryglus. Without her knowledge, K...

Thu, 18 May 2017

Pobol y Cwm: Thu, 18 May 2017

Pwy sydd ym Mhenrhewl heb wahoddiad ac am be' mae'n chwilio? Who's in Penrhewl farmhous...

Fri, 19 May 2017

Pobol y Cwm: Fri, 19 May 2017

Mae rhywun o'r gorffennol yn llechu yn y cysgodion ar Stryd Fawr Cwmderi. Someone from...

Mon, 22 May 2017

Pobol y Cwm: Mon, 22 May 2017

Pam bod Moc wedi dychwelyd i Gwmderi ar ol yr holl flynyddoedd? Mae Dani eisiau i Garry...

Tue, 23 May 2017

Pobol y Cwm: Tue, 23 May 2017

Sut mae Dani yn ymateb pan sylweddola fod ei thad yn ol yn y cwm? Caiff Vicky newyddion...

Wed, 24 May 2017

Pobol y Cwm: Wed, 24 May 2017

Ydy Gethin yn ymdopi gyda Moc yn dychwelyd? Mae Kath yn ceisio perswadio Debbie i roi c...

Thu, 25 May 2017

Pobol y Cwm: Thu, 25 May 2017

Mae Garry yn siomedig nad yw Gethin wedi dilyn ei gyngor ynglyn a Moc. Garry is disappo...

Fri, 26 May 2017

Pobol y Cwm: Fri, 26 May 2017

Mae Moc yn mentro i stryd fawr Cwmderi - oes unrhyw dda am ddod o hyn? Mae Gethin yn cy...

Tue, 06 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 06 Jun 2017

Mae'r dagrau'n llifo wrth i'r pentref geisio dygymod a'r hyn wnaeth Moc. The tears flow...

Tue, 06 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 06 Jun 2017

Mae Garry angen cefnogaeth ei chwaer fawr. In this, his darkest hour, Garry needs the s...

Wed, 07 Jun 2017

Pobol y Cwm: Wed, 07 Jun 2017

Mae'r arholiadau'n dod yn nes, ond ydy Chester wir yn barod i weithio? The exams are ge...

Thu, 08 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 08 Jun 2017

A fydd Gaynor yn difaru siarad mor ddifeddwl o flaen Sara? Mae'r newyddion o'r ysbyty y...

Mon, 12 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 12 Jun 2017

A fydd pawb yn gallu cefnogi penderfyniad Dani? Mae Mark yn rhybuddio Mathew i gadw dra...

Tue, 13 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 13 Jun 2017

Pam bod Josh yn cymryd y bai am ddifetha pethau i Vicky a Mathew? Mae Sheryl yn penderf...

Wed, 14 Jun 2017

Pobol y Cwm: Wed, 14 Jun 2017

Mae Dani yn chwilio am heddwch, ond a gaiff hi lonydd i wneud hynny? Mae Kelly'n teimlo...

Thu, 15 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 15 Jun 2017

Faint o groeso gaiff Gwyneth a'i ffrind newydd yn y pentref? Aiff Diane a Linda allan i...

Fri, 16 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 16 Jun 2017

Ydy Dai yn dechrau meddalu tuag at Linda? Dydy Sion ddim yn rhy hapus gyda'i westeion n...

Mon, 19 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 19 Jun 2017

Am ba hyd y gall Sion ddioddef byw dan yr un to a Gwyneth a Macs? Mae newyddion drwg yn...

Tue, 20 Jun 2017

Pobol y Cwm: Tue, 20 Jun 2017

Aiff Mark i brynu peiriant golchi newydd, ond mae Josh wedi llwyddo i drwsio'r hen un t...

Thu, 22 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 22 Jun 2017

Mae Sioned yn cyfaddef wrth Dani ei bod hi'n disgwyl. Sioned reveals to Dani that she's...

Fri, 23 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 23 Jun 2017

Sut y bydd Gethin yn ymateb i bresenoldeb ei dad yn Y Deri? Mae Garry yn galw i weld Si...

Mon, 26 Jun 2017

Pobol y Cwm: Mon, 26 Jun 2017

Gyda'i iechyd yn dirywio, ydy Debbie yn dechrau meddalu tuag at ei thad? Is Debbie star...

Thu, 29 Jun 2017

Pobol y Cwm: Thu, 29 Jun 2017

Sut bydd y pentrefwyr ymateb i newyddion syfrdanol Sioned? Ydy Linda yn barod i ddweud ...

Fri, 30 Jun 2017

Pobol y Cwm: Fri, 30 Jun 2017

Am ba hyd y gall Sheryl adael i Dani fyw mewn paradwys ffwl? Sut hwyl gaiff Hannah a Ch...

Mon, 03 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 03 Jul 2017

Mae Britt a Colin yn tarfu ar wyliau Hannah a Chester. Mae Jim yn dychwelyd i'r pentref...

Tue, 04 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 04 Jul 2017

Mae calon Eileen yn deilchion pan gyhoedda Jim ei fod am symud i'r Alban at ei frawd. E...

Tues, 4 July 2017 - 2025

Pobol y Cwm: Tue, 04 Jul 2017

Mae damwain gas yn gadael un o drigolion y cwm mewn coma. Daw'r heddlu i holi Eileen am...

Wed, 05 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 05 Jul 2017

Mae Jim yn teimlo nad oes llawer o bwrpas i'w fywyd bellach. Ydy Hannah ar fin cael Mat...

Fri, 07 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 07 Jul 2017

Ydy Mathew ar fin ffraeo gyda nai ei fos? Mae Eileen yn gwneud darganfyddiad pwysig. Is...

Mon, 10 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 10 Jul 2017

Mae Macs yn gweld ei ferch am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae Garry yn addo i Sioned ...

Tue, 11 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 11 Jul 2017

Aiff Sioned am ei sgan cyntaf ond a wnaiff Garry gadw at ei air? Daw Linda i benderfyni...

Wed, 12 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 12 Jul 2017

Mae Kelly yn ceisio perswadio Anita bod cyd-fagu plentyn gyda Iolo a Tyler yn syniad da...

Thu, 13 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 13 Jul 2017

Mae Dr Elgan yn helpu Anita gyda'i chanu ond a oes ganddi unrhyw obaith o gyrraedd y Br...

Fri, 14 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 14 Jul 2017

Beth fydd Ffion yn ei feddwl am Arwen yn treulio amser gyda Macs? What will Ffion think...

Mon, 17 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 17 Jul 2017

Ydy Cadno'n barod i guddio tabledi Linda? Ydy Garry'n haeddu cael gweld llun o sgan bab...

Tue, 18 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 18 Jul 2017

Faint mae Eifion yn fodlon ei dalu am waith celf Chester? Llwydda Jim i wneud smonach o...

Wed, 19 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 19 Jul 2017

Mae Mathew a Jason yn ceisio cadw wyneb syth wrth i Anita ymarfer ei chanu. Beth sydd y...

Thu, 20 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 20 Jul 2017

Mae Hywel yn rhybuddio Sheryl rhag rhoi pwysau annheg ar Wil. Mae'n amser cwis ym Maes-...

Fri, 21 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 21 Jul 2017

Sut y bydd Gethin yn ymateb i'r ffaith bod dyn newydd ym mywyd Arwen? How will Gethin r...

Mon, 24 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 24 Jul 2017

Mae Eifion yn rhybuddio Cadno ei bod yn chwarae gyda than wrth helpu Linda i guddio ei ...

Tue, 25 Jul 2017

Pobol y Cwm: Tue, 25 Jul 2017

A all DJ rwystro Linda rhag lladd ei hun? Rhaid i Gethin ofyn am help Garry. Can DJ sto...

Wed, 26 Jul 2017

Pobol y Cwm: Wed, 26 Jul 2017

A fydd yn rhaid i Sion fynd i'r Eisteddfod gydag Anita? Aiff Mark, Debbie a Josh am dro...

Thu, 27 Jul 2017

Pobol y Cwm: Thu, 27 Jul 2017

Llwydda pawb a phopeth i fynd o dan groen Sheryl ym mharti mabwysiadu Esther. Mae Gayno...

Fri, 28 Jul 2017

Pobol y Cwm: Fri, 28 Jul 2017

Mae Kelly yn trafod symud i mewn at Iolo a Tyler ond mae Tyler yn poeni y byddai hi'n g...

Mon, 31 Jul 2017

Pobol y Cwm: Mon, 31 Jul 2017

Ydy Iolo, Tyler a Kelly ar fin dod yn rhieni balch? Mae Gaynor yn bygwth mynd at yr he...

Tue, 01 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 01 Aug 2017

Sylweddola Sion fod Macs wedi gwneud rhywbeth drwg iawn. Mae Ffion yn poeni ei henaid a...

Wed, 02 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 02 Aug 2017

Ydy Sioned ar fin gwneud niwed i Dani? Heb ddim i'w gadw'n ddiddan mae Jim yn dechrau c...

Thu, 03 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 03 Aug 2017

Mae Sioned yn credu ei bod hi wedi ennill y frwydr dros Garry ac mae anrheg yn glanio y...

Mon, 14 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 14 Aug 2017

A fydd Eileen yn llwyddo i ennill maddeuant Sioned? Mae Iolo a Tyler yn trio dod i dele...

Tue, 15 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 15 Aug 2017

Mae Dai'n derbyn galwad ffon frawychus sydd a chanlyniadau mawr i APD. Caiff Dani ymwel...

Wed, 16 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 16 Aug 2017

Sut y bydd Dani yn ymateb wrth i'w byd chwalu? Mae Linda eisiau ateb gan DJ. How will D...

Thu, 17 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 17 Aug 2017

Sut y bydd Linda yn ymateb i benderfyniad DJ? A fydd canlyniadau Lefel A yr ysgol yn ll...

Fri, 18 Aug 2017

Pobol y Cwm: Fri, 18 Aug 2017

Ydy Dani ar fin colli popeth? Mae Britt yn gofidio am Catrin. Is Dani about to lose eve...

Mon, 21 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 21 Aug 2017

Mae Garry yn benderfynol o ddial ar Sioned. Mae rhywun yn stelcian o gwmpas y pentref. ...

Tue, 22 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 22 Aug 2017

A fydd Colin yn rhoi diwedd ar hwyl Jim a Kath? Mae Anita'n gwneud ffwl o Elgan ar y ra...

Wed, 23 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 23 Aug 2017

Mae Tyler yn esgeuluso ei ddyletswyddau fel athro. Mae Britt yn dechrau poeni mwy am Ca...

Thu, 24 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 24 Aug 2017

Penderfyna Gethin ddysgu gwers i Garry. A fydd Liv yn derbyn cynnig Tyler? Gethin decid...

Mon, 28 Aug 2017

Pobol y Cwm: Mon, 28 Aug 2017

A fydd DJ yn dod o hyd i'w fam mewn pryd? Mae Hannah a Chester ar dan eisiau treulio mw...

Tue, 29 Aug 2017

Pobol y Cwm: Tue, 29 Aug 2017

Mae Dani yn ei chael hi'n anodd maddau i Liv. Mae Gaynor yn camddeall sefyllfa. Dani fi...

Wed, 30 Aug 2017

Pobol y Cwm: Wed, 30 Aug 2017

Mae Dani'n ystyried ei dyfodol fel mam sengl. Caiff Sion sioc wrth ymweld a thy Sheryl ...

Thu, 31 Aug 2017

Pobol y Cwm: Thu, 31 Aug 2017

A fydd DJ yn llwyddo i wireddu dymuniad olaf ei fam? Will DJ be able to fulfil his moth...

Wed, 06 Sep 2017

Pobol y Cwm: Wed, 06 Sep 2017

Daw rhywun o orffennol Liv yn ol i'w phoeni. Mae Hannah yn ei gweld hi'n anodd maddau i...

Thu, 07 Sep 2017

Pobol y Cwm: Thu, 07 Sep 2017

Pwy yw'r ffigwr ger gwely Linda? Mae Mathew yn bygwth hapusrwydd Dani a Garry. Who's th...

Fri, 08 Sep 2017

Pobol y Cwm: Fri, 08 Sep 2017

Sylweddola DJ fod rhywbeth pwysig ar goll. Mae cyfeillgarwch annisgwyl yn blodeuo rhwng...

Mon, 23 Oct 2017

Pobol y Cwm: Mon, 23 Oct 2017

Pam mae Colin mor awyddus i gael dawnsio gyda Sheryl? Pwy sydd ar fai bod Mark wedi cae...

Tue, 24 Oct 2017

Pobol y Cwm: Tue, 24 Oct 2017

Ydy Dani'n iawn i ddweud bod Tyler wedi cymryd mantais o sefyllfa Liv? Is Dani right to...

Wed, 25 Oct 2017

Pobol y Cwm: Wed, 25 Oct 2017

A all Tyler ymdopi â gweithio a magu Greta? Mae'r Oergell Gymunedol yn agor yn swyddogo...

Thu, 26 Oct 2017

Pobol y Cwm: Thu, 26 Oct 2017

Mae Garry ac Elgan yn mwynhau bach o dynnu coes dros gêm o sboncen. Garry and Elgan enj...

Fri, 27 Oct 2017

Pobol y Cwm: Fri, 27 Oct 2017

Mae Britt yn sylweddoli ei bod hi wedi gwneud camgymeriad erchyll. Mae Diane wedi dod o...

Mon, 30 Oct 2017

Pobol y Cwm: Mon, 30 Oct 2017

Mae Tyler yn cwympo i gysgu yn y parc ac yn deffro i ddarganfod bod rhywun wedi cymryd ...

Tue, 31 Oct 2017

Pobol y Cwm: Tue, 31 Oct 2017

Mae Kelly yn rhoi llond pen i Sioned am geisio difetha' noson Ed. Pwy sydd wedi dwyn yr...

Wed, 01 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 01 Nov 2017

Mae Kelly yn sylweddoli bod Sioned yn ceisio ei fframio hi. Mae Vicky yn bachu ar y cyf...

Thu, 02 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 02 Nov 2017

Oes modd i Britt rwystro Colin rhag darganfod ei bod hi wedi colli ei arian i gyd? How ...

Cewri Cwmderi

Pobol y Cwm: Cewri Cwmderi

Pa gymeriadau o Pobol y Cwm sydd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf 'Cewri Cwmderi' yn dily...

Fri, 03 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 03 Nov 2017

Pam bod Chester yn teimlo nad ydy e'n ddigon da i Hannah mwyaf sydyn? Aiff Anita â DJ a...

Mon, 06 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 06 Nov 2017

Gyda swyddi yn brin, pa mor bell mae Vicky yn fodlon mynd i wneud ceiniog neu ddwy? Wit...

Tue, 07 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 07 Nov 2017

Ai Megan sydd wedi bod yn danfon llythyron homoffobig i bawb yn y pentref? Has Megan be...

Wed, 08 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 08 Nov 2017

Ar ôl gwers drychinebus, mae Non yn cwestiynu ei gallu i fod yn athrawes. After a disas...

Thu, 09 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 09 Nov 2017

Mae Garry yn sylweddoli nad yw Colin yn gwybod eto bod Britt wedi colli ei holl arian. ...

Fri, 10 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 10 Nov 2017

Mae cystadleuaeth ddawnsio yn troi yn noson i'w chofio, ond am y rhesymau anghywir. The...

Mon, 13 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 13 Nov 2017

Oes rhagor o newyddion drwg ar y ffordd i ambell un? Mae'r gorffennol yn dal i fyny gyd...

Tue, 14 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 14 Nov 2017

Mae parti pen-blwydd Arwen yn achlysur chwerw-felys i Ffion. Caiff Eileen ei hyfforddi ...

Wed, 15 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 15 Nov 2017

A fydd Dai yn difaru cytuno i droi'n fegan? Ydy Colin dal eisiau priodi Britt? Will Dai...

Thu, 16 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 16 Nov 2017

Mae Sioned a Gwyneth yn closio ond ydy Sioned yn bod yn gwbl onest am ei theimladau? Si...

Fri, 17 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 17 Nov 2017

Mae Megan yn teimlo'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Caiff Ffion...

Mon, 20 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 20 Nov 2017

Mae Siôn yn penderfynu mynd yn groes i ddymuniadau Ffion. A fydd Sheryl yn falch o weld...

Tue, 21 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 21 Nov 2017

Am faint gall Chester esgus wrth Hannah ei fod o dal yn fegan? How long can Chester pre...

Wed, 22 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 22 Nov 2017

Mae'r Jonesiaid yn ceisio gorfodi Non i fwynhau ei phen-blwydd! Daw newyddion da o'r ys...

Thu, 23 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 23 Nov 2017

Caiff Ed ei groesholi'n galed gan fargyfreithiwr Sioned. Mae Kelly yn cyfaddef rhywbeth...

Fri, 24 Nov 2017

Pobol y Cwm: Fri, 24 Nov 2017

A fydd Sioned yn cadw ei thraed yn rhydd neu a fydd Ed yn cael cyfiawnder o'r diwedd? W...

Mon, 27 Nov 2017

Pobol y Cwm: Mon, 27 Nov 2017

Ydy Ffion yn gadael i'w hofnau reoli ei phenderfyniadau? A all Ed a Kelly wir barhau i ...

Tue, 28 Nov 2017

Pobol y Cwm: Tue, 28 Nov 2017

Mae Britt yn penderfynu dwyn un o hen syniadau Colin. Rhaid i Mark ofyn am ffafr enfawr...

Wed, 29 Nov 2017

Pobol y Cwm: Wed, 29 Nov 2017

A fydd Ed yn teimlo'n well neu'n waeth ar ôl ymweld â 'hen ffrind'? Mae hi'n rhyfel car...

Thu, 30 Nov 2017

Pobol y Cwm: Thu, 30 Nov 2017

Ydy Non mor ddiniwed ag y mae hi'n edrych? Mae ysbrydion o'r gorffennol yn cadw Dr Elga...

Fri, 01 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 01 Dec 2017

Gyda rhai o dyrcwn Penrhewl yn dost, a ddylai Cadno wir fod yn derbyn archebion ar gyfe...

Mon, 04 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 04 Dec 2017

Mae Gaynor yn ceisio perswadio Elgan i fynd am driniaeth. Mae hi'n ddiwrnod digalon ar ...

Tue, 05 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 05 Dec 2017

A fydd unrhyw un o'r Jonesiaid yn gallu achub Mark? Mae Chester yn siomi Hannah. Will a...

Wed, 06 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 06 Dec 2017

Caiff Dani ei llethu gan gynghorion gwahanol ar sut i fagu babi. Dani is bombarded by d...

Thu, 07 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 07 Dec 2017

Mae Ed i'w weld yn symud ymlaen gyda'i fywyd - Kelly druan! A fydd ffrind Gwyneth yn fa...

Fri, 08 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 08 Dec 2017

Wrth i Mark wynebu dyfodol ansicr mae Debbie yn gwneud ei gorau i godi ei galon. As Mar...

Mon, 11 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 11 Dec 2017

Mae Gaynor yn cwestiynu os oedd hi erioed yn adnabod yr Elgan go iawn. Pwy yw ffrind ne...

Tue, 12 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 12 Dec 2017

Nid yw Arwen yn deall beth mae hi wedi ei wneud o'i le. Beth yw esgus Mathew pan gaiff ...

Wed, 13 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 13 Dec 2017

Mae'r fydwraig yn camgymryd Mathew fel tad babi Dani. Mae rhywun yn cadw llygad ar y pe...

Thu, 14 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 14 Dec 2017

Mae Ffion a Gethin yn wynebu diwrnod anodd yn yr ysbyty gydag Arwen. Mae wyneb cyfarwyd...

Fri, 15 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 15 Dec 2017

A fydd Dai yn cyfaddef beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen? Mae Hywel yn gefn i Ffion yn ...

Mon, 18 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 18 Dec 2017

Mae Kath yn ceisio codi calon Mark. Mae gan Colin fenter newydd i geisio gwneud arian y...

Tue, 19 Dec 2017

Pobol y Cwm: Tue, 19 Dec 2017

Beth mae Gethin yn ei guddio oddi wrth Ffion? Mae Chester yn poeni bod Hannah eisiau dy...

Wed, 20 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 20 Dec 2017

A fydd Garry yn dod o hyd i Elgan? Caiff Non alwad ffôn bwysig. Will Garry find Elgan? ...

Thu, 21 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 21 Dec 2017

Pam bod Gwyneth mor hapus â'i hun? Mae Elgan yn benderfynol o wynebu ei orffennol. Why ...

Fri, 22 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 22 Dec 2017

Caiff Garry sioc enbyd pan ddaw o hyd i Elgan. Mae Mathew yn rhoi pwysau ar Dani. Garry...

Mon, 25 Dec 2017

Pobol y Cwm: Mon, 25 Dec 2017

A fydd pawb yn byw i weld y Flwyddyn Newydd? Ai heddiw yw'r diwrnod mae Garry'n dysgu'r...

Wed, 27 Dec 2017

Pobol y Cwm: Wed, 27 Dec 2017

Mae un teulu yn ceisio dygymod â digwyddiadau Dydd Nadolig. I ble mae Non yn mynd ar fr...

Thu, 28 Dec 2017

Pobol y Cwm: Thu, 28 Dec 2017

Mae Vicky yn arogli mwg ar y stryd fawr, ac nid oes mwg heb dân. A fydd y frigâd dân yn...

Fri, 29 Dec 2017

Pobol y Cwm: Fri, 29 Dec 2017

Pam mae Colin yn mynd o amgylch y pentref yn rhoi arian i bobl? Mae Jason yn dysgu gwer...

Mon, 01 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 01 Jan 2018

Mae gan Ffion gwestiwn pwysig i'w ofyn i Gethin. Beth yw adduned Blwyddyn Newydd Dai? ...

Tue, 02 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 02 Jan 2018

Mae Dani yn cofrestru genedigaeth ei babi ond caiff sioc pan ddaw adref. A fydd Non yn ...

Wed, 03 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 03 Jan 2018

Caiff cyfrinach ei datgelu sy'n newid bywyd un teulu. Mae Gwyneth yn bygwth mynd â Sara...

Thu, 04 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 04 Jan 2018

Daw Kelly i benderfyniad mawr ar ôl gweld Ed. A fydd Siôn yn gallu gadael y Cwm i fynd ...

Fri, 05 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 05 Jan 2018

Pa mor bell mae Mathew yn fodlon mynd i gael Dani i gytuno i'w gais? Mae pethau'n poeth...

Mon, 08 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 08 Jan 2018

Nid oes gan Dani ddewis ond i gytuno i gais Mathew. A fydd dau gariad yn cael eu dal? D...

Tue, 09 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 09 Jan 2018

Mae Kelly yn gwneud penderfyniad mawr am ei dyfodol. Pam bod Britt yn flin gyda Diane? ...

Wed, 10 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 10 Jan 2018

Sut mae Ed wir yn teimlo am Kelly? Mae Ricky yn pryderu am iechyd ei dad. How does Ed ...

Thu, 11 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 11 Jan 2018

Mae Garry yn poeni am Dani sy'n parhau i ymddwyn yn rhyfedd. Beth sydd gan yr ysbyty i'...

Fri, 12 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 12 Jan 2018

Mae pwysau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Dani. Ydy Britt wedi dysgu'r gwir am...

Mon, 15 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 15 Jan 2018

A fydd Dani yn cael y canlyniad mae'n dyheu amdano? Mae gwaith ditectif Britt yn parhau...

Tue, 16 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 16 Jan 2018

Mae Dani'n poeni am Mathew. A fydd Dani yn llwyddo i orfodi Mathew i gadw draw? Dani wo...

Wed, 17 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 17 Jan 2018

A fydd y swper ym Maes y Deri yn llwyddiannus? Mae gan Colin dasg gyfrinachol i'w chwb...

Thu, 18 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 18 Jan 2018

Mae Josh yn dychryn Non gyda'i ofergoelion. A gaiff Chester ben-blwydd hapus? Josh upse...

Fri, 19 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 19 Jan 2018

Beth mae Debbie am wneud gyda'r wybodaeth mae hi newydd ei darganfod? What will Debbie ...

Mon, 22 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 22 Jan 2018

Mae gan Debbie benderfyniad mawr i'w wneud. Beth fydd ymateb y pentrefwyr i Dai a DJ? D...

Tue, 23 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 23 Jan 2018

Mae'r pentrefwyr yn dial ar Dai a DJ. Mae Kelly ac Ed yn cymryd cam ymlaen yn eu perth...

Wed, 24 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 24 Jan 2018

Caiff sawl aelod o deulu Maes y Deri siom heddiw. A fydd Hannah yn maddau i'w theulu am...

Thu, 25 Jan 2018

Pobol y Cwm: Thu, 25 Jan 2018

Mae Vicky yn gor-glywed sgwrs breifat. Mae Dani yn cael pryd o dafod. Vicky overhears a...

Fri, 26 Jan 2018

Pobol y Cwm: Fri, 26 Jan 2018

Mae gan Vicky benderfyniad i'w wneud ynglyn â'i dyfodol. Mae Debbie yn ceisio bod yn g...

Mon, 29 Jan 2018

Pobol y Cwm: Mon, 29 Jan 2018

Mae gan rywun gyhoeddiad i'w wneud yn y Deri. Mae un o drigolion y Cwm yn penderfynu ga...

Tue, 30 Jan 2018

Pobol y Cwm: Tue, 30 Jan 2018

Sut mae'r dyfodol yn edrych i'r Monks? Mae gan Non newyddion da i'w rhannu gyda Mark. H...

Wed, 31 Jan 2018

Pobol y Cwm: Wed, 31 Jan 2018

Mae Dani yn pryderu am ei phriodas. Mae Josh yn mynnu gair gyda Mathew. Dani is worried...

Thu, 01 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 01 Feb 2018

A fydd Sheryl yn hoffi ei syrpreis pen-blwydd? Mae Sara yn ffarwelio â Jason. Will Sher...

Fri, 02 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 02 Feb 2018

Mae iechyd rhywun yn dirywio yn arw. Wrth i ddau gariad ddod at ei gilydd mae dau arall...

Mon, 05 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 05 Feb 2018

Sylweddola Mark fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i Non. Mae'n rhaid i Dani erfyn ar Br...

Tue, 06 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 06 Feb 2018

Ydy Dani mewn sefyllfa i wrthod sicrwydd ariannol? Mae Colin yn benderfynol o ddathlu p...

Wed, 07 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 07 Feb 2018

A fydd cyfnod yn y carchar wedi newid Sioned er gwell? Mae Iolo yn dioddef o sgil-effei...

Thu, 08 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 08 Feb 2018

Gyda Chester yn dysgu gyrru, a fydd heolydd Cwmderi yn ddiogel byth eto?! With Chester ...

Fri, 09 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 09 Feb 2018

Teimla Dani fod Britt yn ei chosbi am fod yn anffyddlon i Garry. Dani feels Britt is pu...

Mon, 12 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 12 Feb 2018

Mae DJ yn dechrau difaru cytuno i roi gwersi gyrru i Chester! A fydd Jim yn hapus gyda'...

Tue, 13 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 13 Feb 2018

Beth wnaeth Kelly druan i haeddu cael bwced o ddwr dros ei phen? What has poor Kelly do...

Wed, 14 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 14 Feb 2018

A oes unrhyw obaith y gwnaiff Garry faddau i Dani? Mae gan Eifion rywbeth i'w gyfaddef ...

Thu, 15 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 15 Feb 2018

Mae Colin yn llwyddo i anafu ei gefn wrth chwarae 'charades'. A wnaiff Ffion dderbyn ar...

Fri, 16 Feb 2018

Pobol y Cwm: Fri, 16 Feb 2018

Ydy Sioned yn barod i ddychwelyd i Gwmderi? Beth yn y byd allai ddifethaf te prynhawn G...

Mon, 19 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 19 Feb 2018

Am ba hyd all Dani ddioddef cael ei thrin fel baw gan Garry? For how much longer can Da...

Tue, 20 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 20 Feb 2018

Ai dyma fydd diwedd priodas Dani a Garry? Mae Sheryl, Cadno a Sara yn cael noson mas! I...

Wed, 21 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 21 Feb 2018

Pam bod Elgan yn gwisgo dillad nos Gaynor?! Caiff Eifion ei gyhuddo o ddwyn pwrs Sara. ...

Thu, 22 Feb 2018

Pobol y Cwm: Thu, 22 Feb 2018

Mae Sioned yn dychwelyd i bentref sydd eisiau anghofio amdani. Sioned returns to a vill...

Mon, 26 Feb 2018

Pobol y Cwm: Mon, 26 Feb 2018

Aiff Diane i eithafion er mwyn cosbi Hannah a Chester! A wnaiff Sioned fwynhau rhannu f...

Tue, 27 Feb 2018

Pobol y Cwm: Tue, 27 Feb 2018

Mae Kath yn busnesu yng nghofnodion meddygol Debbie. Nid yw Dani'n hapus gyda barmaid n...

Wed, 28 Feb 2018

Pobol y Cwm: Wed, 28 Feb 2018

Mae rhywun wedi torri i mewn i fflat y caffi. Ydy Kelly eisiau cael plant gydag Ed? Som...

Thu, 01 Mar 2018

Pobol y Cwm: Thu, 01 Mar 2018

Mae Tyler yn cael llond bol o hunan-dosturi Gethin. Ydy Non yn meithrin teimladau tuag ...

Fri, 02 Mar 2018

Pobol y Cwm: Fri, 02 Mar 2018

Mae Eifion yn grac gyda Tyler am hel straeon amdano. Daw Gethin i benderfyniad ynglyn â...

Mon, 05 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 05 Mar 2018

Mae Iolo yn gobeithio'r gorau ond yn paratoi ar gyfer y gwaethaf. Iolo hopes for the be...

Tue, 06 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 06 Mar 2018

Mae gafael ym mabi Dani yn atgoffa Sioned o'r hyn wnaeth hi golli. Pam bod Gethin yn dw...

Wed, 07 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 07 Mar 2018

Mae Eileen yn rhybuddio Sioned i beidio â chwarae â thân. Mae dau gariad yn ceisio cudd...

Fri, 09 Mar 2018

Pobol y Cwm: Fri, 09 Mar 2018

Pwy wnaeth guddio pwrs Sara yn y fflat uwch y siop? Mae Catrin yn dial ar Non. Catrin t...

Mon, 12 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 12 Mar 2018

Mae DJ yn gobeithio y bydd yn cyfarfod rhywun arbennig ar-lein! Mae Eileen yn cyhuddo S...

Tue, 13 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 13 Mar 2018

Mae Britt a Diane yn ceisio rhwystro Chester a Hannah rhag ymfudo. Britt and Diane try ...

Wed, 14 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 14 Mar 2018

Mewn rhifyn dwbl, dydy Kelly yn credu bod Megan yn haeddu cael cath ac mae DJ angen hel...

Thu, 15 Mar 2018

Pobol y Cwm: Thu, 15 Mar 2018

A fydd Garry yn difaru gadael Sioned yn ôl i'w fywyd? Will Garry regret letting Sioned ...

Mon, 19 Mar 2018

Pobol y Cwm: Mon, 19 Mar 2018

Ydy hi'n rhy hwyr i Garry achub ei briodas? Mae Eifion a Cadno yn bygwth ei gilydd. Is ...

Tue, 20 Mar 2018

Pobol y Cwm: Tue, 20 Mar 2018

Mae Elgan yn dod i wybod bod Kath wedi bod yn busnesu yng nghofnodion meddygol ei gleif...

Wed, 21 Mar 2018

Pobol y Cwm: Wed, 21 Mar 2018

Dydy Maes y Deri ddim yn ddigon mawr i Kath a Debbie hefyd! Mae'r heddlu eisiau gair gy...