Codi Hwyl


Codi Hwyl

Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio. The sailing adventures of John Pierce Jones and Dilwyn Morgan.


Similar Content

Browse content similar to Codi Hwyl. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 3

Cyfres 3

Mae'r morwyr Dilwyn Morgan a John Pierce Jones yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon ar ...

Cyfres 2

Cyfres 2

John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio o'r gogledd i'r de. John Pierce Jones and D...

Cyfres 4

Cyfres 4

2016. Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan wrth iddynt hwylio yn eu cwch n...

2017 - Llydaw

2017 - Llydaw

Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan ar daith hwylio i Lydaw. Series follo...

Cyfres 6

Cyfres 6

Ymdrech John Pierce Jones a Dilwyn Morgan i hwylio o gwmpas Ynysoedd Heledd a gorllewin...