Dal Ati


Dal Ati

Similar Content

Browse content similar to Dal Ati. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Sun, 12 Oct 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 12 Oct 2014 11:30

Ymunwch â Nia Parry mewn cyfres fydd yn mynd ar daith o gwmpas Cymru i weld rhai o arda...

Sun, 19 Oct 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 19 Oct 2014 11:30

Ymunwch a Nia Parry mewn cyfres sy'n mynd ar daith o gwmpas Cymru. Heddiw, cawn ymweld ...

Sun, 26 Oct 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 26 Oct 2014 11:30

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld ag Ynys Mon a'r cyffiniau. Join Nia Parry in this ser...

Sun, 09 Nov 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 09 Nov 2014 11:30

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â Chaerdydd a'r cyffiniau. Nia Parry visits Cardiff a...

Sun, 07 Dec 2014 11:30

Dal Ati: Sun, 07 Dec 2014 11:30

Ar y fwydlen yr wythnos hon mae uchafbwyntiau 'Galwch Acw'. Highlights from 'Galwch Acw...

Sun, 04 Jan 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 04 Jan 2015 11:30

Nia Parry sy'n rhoi cipolwg ar fywydau a chartrefi rhai o enwogion Cymru ac i ddilyn by...

Sun, 11 Jan 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 11 Jan 2015 11:30

Bydd Nia Parry yn rhoi cipolwg ar fywydau a chartrefi rhai o enwogion Cymru yn y gyfres...

Sun, 01 Feb 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 01 Feb 2015 11:30

Heddiw bydd Nia yn ymweld ag Angharad Mair a bydd Craig ab Iago yn canolbwyntio ar Sain...

Sun, 08 Feb 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 08 Feb 2015 11:30

Bydd Nia Parry yn ymweld a Dewi Pws a bydd Craig ab Iago yn edrych ar Gynulliad Cenedla...

Sun, 15 Feb 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 15 Feb 2015 11:30

Bydd Nia yn ymweld a chartref Ashok Ahir a bydd Craig ab Iago yn edrych ar rai o'r enwo...

Sun, 22 Feb 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 22 Feb 2015 11:30

Bydd Nia yn ymweld a chartref yr athletwraig, sylwebydd a hyfforddwr - Non Evans. Nia P...

Sun, 01 Mar 2015 11:00

Dal Ati: Dal Ati: Milltir²

Ymunwch â Nia Parry mewn cyfres fydd yn mynd ar daith o gwmpas Cymru i weld rhai o arda...

Sun, 08 Mar 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 08 Mar 2015 11:30

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld ag Abertawe a'r cylch. In today's programme Nia Parry...

Sun, 22 Mar 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 22 Mar 2015 11:30

Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld a Thyddewi a llefydd eraill yn Sir Benfro. In today's...

Sun, 29 Mar 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 29 Mar 2015 11:30

Ymunwch a Nia Parry wrth iddi ymweld a Phen Llyn. Nia Parry visits the Llyn Peninsula a...

Sun, 05 Apr 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 05 Apr 2015 11:30

Yr wythnos hon bydd Nia Parry yn ymweld a Sir Drefaldwyn. Nia Parry visits Montgomerysh...

Dal Ati: Milltir²

Dal Ati: Dal Ati: Milltir²

Heddiw bydd Nia Parry yn ymweld â Chaerfyrddin ac yn cwrdd â'r bardd Eurig Salisbury ga...

Sun, 22 Nov 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 22 Nov 2015 11:30

Ar y fwydlen heddiw mae uchafbwyntiau Galwch Acw - cyfres goginio i ddysgwyr Cymraeg. G...

Sun, 20 Dec 2015 11:30

Dal Ati: Sun, 20 Dec 2015 11:30

Ymunwch â Trystan Ellis-Morris wrth iddo fwrw golwg dros rai o bigion y gyfres Perthyn....

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno cwis newydd. Eleri Siôn presents a new quiz show 'Llyncu Geiri...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Llyncu Geiriau

Dal Ati: Dal Ati: Llyncu Geiriau

Eleri Siôn sy'n cyflwyno'r ciws 'Llyncu Geiriau' ac yna cawn raglen o'r gyfres #Fi am b...

Dal Ati: Uchafbwyntiau Galwch Acw

Dal Ati: Dal Ati: Uchafbwyntiau Galwch Acw

Ar y fwydlen mae Uchafbwyntiau 'Galwch Acw' - cyfres goginio i ddysgwyr Cymraeg gyda'r ...

Dal Ati: Galwch Acw

Dal Ati: Dal Ati: Galwch Acw

Ar y fwydlen yr wythnos hon mae 'Galwch Acw' - cyfres goginio lle bydd tri dysgwr yn co...

Dal Ati: Galwch Acw

Dal Ati: Dal Ati: Galwch Acw

Heddiw, Huw Davies sydd yn y gegin. Ac i ddilyn 'Pigion Cegin Bryn' - ryseitiau blasus ...

Dal Ati: Galwch Acw

Dal Ati: Dal Ati: Galwch Acw

Yn y rhaglen olaf o dair, Louise Gray sydd yn y gegin. Ac i ddilyn 'Pigion Cegin Bryn' ...

Sun, 29 May 2016 11:30

Dal Ati: Sun, 29 May 2016 11:30

Nia Parry sy'n rhoi cipolwg ar fywyd a chartre' Cefin Roberts yn 'Adre'. In Adre, Nia P...

Dal Ati: Cwmni + Pigion y Sioe

Dal Ati: Dal Ati: Cwmni + Pigion y Sioe

Cipolwg ar ddau gwmni sy'n cael eu rhedeg gan yr un teulu; Caws Rhyd y Delyn ar Ynys Mô...

Sun, 07 Aug 2016 11:30

Dal Ati: Sun, 07 Aug 2016 11:30

Cawn ddod i adnabod y dysgwyr yn y rownd derfynol a galw yn y seremoni wobrwyo i weld p...

Sun, 25 Sep 2016 12:15

Dal Ati: Sun, 25 Sep 2016 12:15

Cyfres newydd lle bydd dysgwyr Cymraeg yn treulio deuddydd gyda theulu sy'n byw bywyd b...

Sun, 02 Oct 2016 12:15

Dal Ati: Sun, 02 Oct 2016 12:15

Supachai Chuenjitwongsa o Wlad Tai yn wreiddiol, sy'n ymuno a'r teulu Jones o Aberdaron...

Sun, 09 Oct 2016 12:15

Dal Ati: Sun, 09 Oct 2016 12:15

Dave Wakley o Lerpwl sy'n ymuno a'r teulu Rees o Efail Isaf. I ddilyn, cyfle i weld pe...

Sun, 16 Oct 2016 12:15

Dal Ati: Sun, 16 Oct 2016 12:15

Debora Morgante o Rufain sy'n ymuno a'r teulu Llewleyn Williams o Lanuwchlyn. Debora Mo...

Sun, 23 Oct 2016 11:30

Dal Ati: Sun, 23 Oct 2016 11:30

Esther Lenan o Indonesia yn wreiddiol sy'n ymuno a'r teulu Lewis o Alltwalis ger Caerfy...

Sun, 30 Oct 2016 12:15

Dal Ati: Sun, 30 Oct 2016 12:15

Cara Llywelyn Davies o Lanelli sy'n ymuno a'r teulu Breese o Bennal ger Machynlleth. C...

Sun, 13 Nov 2016 12:30

Dal Ati: Sun, 13 Nov 2016 12:30

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r gyfres hwyliog lle mae dau dim o ddysgwyr yn cyfieithu a chr...

Sun, 20 Nov 2016 12:50

Dal Ati: Sun, 20 Nov 2016 12:50

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r gyfres lle mae dau dim o ddysgwyr yn cyfieithu a chreu geiri...

Sun, 27 Nov 2016 12:30

Dal Ati: Sun, 27 Nov 2016 12:30

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r gyfres hwyliog lle mae dau dim o ddysgwyr yn cyfieithu a chr...

Sun, 11 Dec 2016 11:30

Dal Ati: Sun, 11 Dec 2016 11:30

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r gyfres hwyliog lle mae dau dim o ddysgwyr yn cyfieithu a chr...

Sun, 18 Dec 2016 11:30

Dal Ati: Sun, 18 Dec 2016 11:30

Ymunwch a Nia Parry wrth iddi edrych yn ol dros rai o'r cyfresi sydd wedi cael eu darll...

Sun, 08 Jan 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 08 Jan 2017 12:20

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r cwis hwyliog 'Llyncu Geiriau'. Eleri Sion is back with the q...

Sun, 15 Jan 2017 12:25

Dal Ati: Sun, 15 Jan 2017 12:25

Eleri Sion sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau. I ddilyn, pigion o'r gyfres Milltir Sgwar. Ele...

Sun, 22 Jan 2017 12:25

Dal Ati: Sun, 22 Jan 2017 12:25

Eleri Sion sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau. I ddilyn, pigion o'r gyfres Milltir Sgwar. Ele...

Sun, 29 Jan 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 29 Jan 2017 12:20

Ar y fwydlen yr wythnos hon mae uchafbwyntiau 'Galwch Acw' - cyfres goginio i ddysgwyr....

Sun, 05 Feb 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 05 Feb 2017 12:20

Bydd Nia Parry yn cael cipolwg ar fywydau a chartrefi rhai o wynebau cyfarwydd Cymru me...

Sun, 12 Feb 2017 11:45

Dal Ati: Sun, 12 Feb 2017 11:45

Heddiw, bydd Nia Parry yn cael cipolwg ar fywyd a chartref Heulwen Haf. This week we'll...

Sun, 19 Feb 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 19 Feb 2017 12:20

Yn Adre, cawn ymweld a chartref y prifardd Aneirin Karadog. I ddilyn, cyfle i weld Cegi...

Sun, 26 Feb 2017 11:45

Dal Ati: Sun, 26 Feb 2017 11:45

Heddiw yn Adre, bydd Nia Parry yn ymweld a chartref y cyflwynydd a'r darlledwr Roy Nobl...

Sun, 05 Mar 2017 12:15

Dal Ati: Sun, 05 Mar 2017 12:15

Cawn ymweld a chartref y gantores Lowri Evans yn Adre. A bydd cyfle i weld Cegin Bryn. ...

Sun, 12 Mar 2017 11:50

Dal Ati: Sun, 12 Mar 2017 11:50

Byddwn yn ymweld a chartref yr awdur Llwyd Owen yn 'Adre'. Today we visit Cardiff-born ...

Sun, 19 Mar 2017 12:20

Dal Ati: Sun, 19 Mar 2017 12:20

Cawn ymweld a chartref yr actores Angharad Llwyd yn Adre, ac yna, cyfle i weld Cegin Br...

Sun, 26 Mar 2017 12:15

Dal Ati: Sun, 26 Mar 2017 12:15

Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref yr archeolegydd a cherddor Rhys Mwyn yn Adre...

Sun, 02 Apr 2017 11:00

Dal Ati: Sun, 02 Apr 2017 11:00

Cyfres newydd sbon lle bydd Osian Roberts a Lowri Morgan yn cyfarfod rhai o ser ifanc y...

Sun, 09 Apr 2017 12:15

Dal Ati: Sun, 09 Apr 2017 12:15

Heddiw byddwn yn cwrdd a'r codwr pwysau Christie Williams a'r rhwyfwr Zak Lee-Green. Os...

Sun, 16 Apr 2017 11:00

Dal Ati: Sun, 16 Apr 2017 11:00

Bydd Osian Roberts a Lowri Morgan yn cwrdd a'r seiclwraig Manon Lloyd a'r saethwr colom...

Sun, 23 Apr 2017 11:00

Dal Ati: Sun, 23 Apr 2017 11:00

Cawn gwrdd a'r pel-droediwr Gethin Jones a Chloe James sy'n chwarae pel-rwyd. Osian and...

New: Sun, 30 Apr 2017 12:30

Dal Ati: Sun, 30 Apr 2017 12:30

Yn Sgwad Ser Cymru heddiw, byddwn yn cyfarfod y gymnastwr Jac Davies a'r syrffwraig Emi...

Sun, 07 May 2017 12:15

Dal Ati: New: Sun, 07 May 2017 12:15

Yn Sgwad Ser Cymru, byddwn yn cyfarfod y canwiwr Rhys Davies a'r beiciwr mynydd Emyr Da...

Sun, 14 May 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 14 May 2017 10:00

Cyfres newydd sbon sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru yng nghwmni Geraint Har...

Sun, 21 May 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 21 May 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n teithio i Fetws y Coed i edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i ar...

Sun, 28 May 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 28 May 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n ein cyflwyno i Aberteifi gan edrych ar weithgareddau difyr yn yr ard...

Sun, 04 Jun 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 04 Jun 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n teithio i Wrecsam i edrych ar weithgareddau yn yr ardal, llefydd i a...

Sun, 11 Jun 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 11 Jun 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n teithio i Fiwmares i edrych ar weithgareddau difyr yn yr ardal, llef...

Sun, 18 Jun 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 18 Jun 2017 10:00

Geraint Hardy sy'n ein cyflwyno i Fachynlleth gan edrych ar weithgareddau difyr yn yr a...

Sun, 25 Jun 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 25 Jun 2017 10:00

Uchafbwyntiau'r gyfres lle bu Osian Roberts a Lowri Morgan yn cyfarfod sêr ifanc y byd ...

Sun, 02 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 02 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Sun, 09 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 09 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Sun, 16 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 16 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Sun, 23 Jul 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 23 Jul 2017 10:00

Cyfle i weld Uchafbwyntiau y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. H...

Sun, 06 Aug 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 06 Aug 2017 10:00

Y gyntaf o ddwy raglen arbennig fydd yn edrych ar gystadleuaeth 'Dysgwr y Flwyddyn' Eis...

Sun, 13 Aug 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 13 Aug 2017 10:00

Cawn gyfle i ddod i adnabod y pedwar a gyrhaeddodd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 201...

Sun, 29 Oct 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 29 Oct 2017 10:00

Hilary Moss o Ddeganwy fydd ar brofiad gwaith ar Ystâd Rhug, Corwen. Hilary Moss from D...

Sun, 05 Nov 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 05 Nov 2017 10:00

Neil Rowlands o Abertawe sy ar brofiad gwaith yn siop flodau 'Pinc' yn Llandeilo. Neil ...

Sun, 12 Nov 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 12 Nov 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno cyfres newydd o'r cwis 'Llyncu Geiriau'. I ddilyn, cyfle i wel...

Sun, 19 Nov 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 19 Nov 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 26 Nov 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 26 Nov 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 03 Dec 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 03 Dec 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 10 Dec 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 10 Dec 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 17 Dec 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 17 Dec 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 24 Dec 2017 10:00

Dal Ati: Sun, 24 Dec 2017 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 14 Jan 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 14 Jan 2018 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 21 Jan 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 21 Jan 2018 10:00

Eleri Siôn sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dîm o ddysgwyr yn cystadlu yn erby...

Sun, 28 Jan 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 28 Jan 2018 10:00

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno'r gyfres newydd Caru Casglu lle byddwn ni'n cwrdd â phob...

Sun, 04 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 04 Feb 2018 10:00

Casgliad o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. ...

Sun, 11 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 11 Feb 2018 10:00

Casgliadau o bengwiniaid, presebau ac esgidiau. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teulu'....

Sun, 18 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 18 Feb 2018 10:00

Casgliadau o gwdihws, Groggs a gwisgoedd clasurol. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teu...

Sun, 25 Feb 2018 10:00

Dal Ati: Sun, 25 Feb 2018 10:00

Caru Casglu - hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir. I ddilyn, cyfle i...