Gwlad yr Astra Gwyn


Gwlad yr Astra Gwyn

Cyfres gomedi yn dilyn Trefor a'r teithwyr yn ei dacsi. Comedy set in a Welsh taxi following Trefor and his passengers.


Similar Content

Browse content similar to Gwlad yr Astra Gwyn. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Blwyddyn Newydd

Gwlad yr Astra Gwyn: Blwyddyn Newydd

Mae Trefor yn dod a'r minibys allan o'r garej ar gyfer sesh blwyddyn newydd y criw! Tre...