Heno


Heno

Cyfres gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o Gymru gyfan. Magazine programme on weekday evenings.


Similar Content

Browse content similar to Heno. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Mon, 31 Aug 2015

Heno: Mon, 31 Aug 2015

Uchafbwyntiau taith Elin Fflur i gwrdd â thrigolion y Wladfa, Patagonia. Join Elin Fflu...

Fri, 23 Oct 2015

Heno: Fri, 23 Oct 2015

Bydd Gwenda Owen yn galw mewn am sgwrs a chân a byddwn ni'n dathlu pen-blwydd Seindorf ...

Fri, 30 Oct 2015

Heno: Fri, 30 Oct 2015

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 02 Nov 2015

Heno: Mon, 02 Nov 2015

Y dyfarnwr rygbi Nigel Owens sydd yn y stiwdio a bydd Tommo a Stifyn Parri hefyd yn gal...

Tue, 03 Nov 2015

Heno: Tue, 03 Nov 2015

Bydd Lleucu Siencyn a Llyr Gwyn Lewis yn cadw cwmni i Mari i drafod y dathliadau i gofi...

Wed, 04 Nov 2015

Heno: Wed, 04 Nov 2015

Y cogydd enwog o fwyty Odettes yn Llundain, Bryn Williams, fydd yn y stiwdio yn trafod ...

Wed, 11 Nov 2015

Heno: Wed, 11 Nov 2015

Daf Wyn fydd yn teithio i Dyddewi i ymweld â bwyty go wahanol - un lle mae pryfed ar y ...

Thu, 12 Nov 2015

Heno: Thu, 12 Nov 2015

Byddwn ni'n gwibio i Landudno wrth i Rali Cymru GB ddod i'r dref. All eyes will be on t...

Fri, 13 Nov 2015

Heno: Fri, 13 Nov 2015

Bydd Rhodri Davies yn dathlu 140 mlynedd o hanes Clwb Rygbi Casnewydd, stori sy'n cynnw...

Mon, 16 Nov 2015

Heno: Mon, 16 Nov 2015

Mae'r rhaglen heddiw yn cynnwys ffilm fer, Pwyll, sy'n rhan o gynllun It's My Shout. Fe...

Tue, 17 Nov 2015

Heno: Tue, 17 Nov 2015

Cyfle i ennill ymweliad â'r spa yng Ngwesty'r Corran, Talacharn. Dafydd learns how to b...

Wed, 18 Nov 2015

Heno: Wed, 18 Nov 2015

Bydd y bardd Aneirin Karadog a'r awdur Alan Llwyd yn lansio llyfrau newydd ym Mhontarda...

Thu, 19 Nov 2015

Heno: Thu, 19 Nov 2015

Byddwn yn nodi pen-blwydd LOL yn hanner cant ac yn cael golwg ar y cyhoeddiad newydd Ll...

Fri, 20 Nov 2015

Heno: Fri, 20 Nov 2015

Mae'r rhaglen yn cynnwys ffilm fer sy'n rhan o gynllun 'It's My Shout' ar gyfer awduron...

Tue, 24 Nov 2015

Heno: Tue, 24 Nov 2015

Bydd Gerallt yn cael cwmni merch ifanc sydd wedi ennill Gwobr Person Ifanc No Offence. ...

Wed, 25 Nov 2015

Heno: Wed, 25 Nov 2015

Beti George sy'n trafod y gyfres newydd DNA Cymru a chyfle i ennill hyd at £1000. A cha...

Mon, 30 Nov 2015

Heno: Mon, 30 Nov 2015

Bydd cyfle i gystadlu yn ein cystadleuaeth Cracyr Nadolig lle bydd gwobrau di-ri yn cyn...

Tue, 01 Dec 2015

Heno: Tue, 01 Dec 2015

Mae'r gystadleuaeth Cracyr 'Dolig yn parhau a byddwn hefyd yn dathlu cyhoeddi cryno ddi...

Wed, 02 Dec 2015

Heno: Wed, 02 Dec 2015

Cawn fwynhau awyrgylch Noson Fictoraidd Castell Newydd Emlyn a chroesawu Sorella i'r st...

Thu, 03 Dec 2015

Heno: Thu, 03 Dec 2015

Mae'r gystadleuaeth Cracyr Nadolig yn parhau ac mae Llinos Lee yn ymweld â fferm coed ...

Fri, 04 Dec 2015

Heno: Fri, 04 Dec 2015

Mae'r gystadleuaeth Cracyr Nadolig yn parhau a chawn gwrdd â ffans y ffilmiau 'Star War...

Mon, 07 Dec 2015

Heno: Mon, 07 Dec 2015

Alys Williams fydd yn canu'r gân Nadoligaidd 'Un Seren' - sy'n rhan ganolog o fideo hyr...

Tue, 08 Dec 2015

Heno: Tue, 08 Dec 2015

Bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio â'r canolwr rhyngwladol Jamie Roberts cyn y gêm Varsity fl...

Wed, 09 Dec 2015

Heno: Wed, 09 Dec 2015

Cawn glywed gan ddisgyblion TGAU yn Nhregaron sy'n gwerthu cig oen yn Ffair Nadolig Ysg...

Thu, 10 Dec 2015

Heno: Thu, 10 Dec 2015

Yn cynnwys eitem o'r gwasanaeth o garolau ac o gofio o Fachynlleth wedi'i drefnu gan 'M...

Fri, 11 Dec 2015

Heno: Fri, 11 Dec 2015

Cawn gofio Brwydr Cilmeri a marwolaeth Llywelyn ar 11 Rhagfyr 1282. The crew remembers ...

Mon, 14 Dec 2015

Heno: Mon, 14 Dec 2015

Bydd Gerallt yn ymuno â chriw tafarn y Saith Seren yn Wrecsam, sy'n gorffen 2015 mewn s...

Tue, 15 Dec 2015

Heno: Tue, 15 Dec 2015

Bydd Gerallt yn gwrando ar sain carolau hyfryd Côr Trelawnyd a Pharti'r Siswrn yn Yr Wy...

Thu, 17 Dec 2015

Heno: Thu, 17 Dec 2015

Cân gan Ffion Haf - enillydd cystadleuaeth Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas. The ...

Fri, 18 Dec 2015

Heno: Fri, 18 Dec 2015

Bydd yr adolygydd ffilmiau Lowri Haf Cooke yn trafod un o ffilmiau mwya'r flwyddyn, Sta...

Mon, 21 Dec 2015

Heno: Mon, 21 Dec 2015

Bydd Alwyn Humphreys yn sôn am ei noson garolau yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe. Alwyn H...

Tue, 22 Dec 2015

Heno: Tue, 22 Dec 2015

Bydd Sioned Terry yn siarad am ei halbwm cyntaf 'Teyrnged yr Engyl ac Unawdau Eraill.' ...

Wed, 23 Dec 2015

Heno: Wed, 23 Dec 2015

Bydd rhai o gyflwynwyr a staff y rhaglen yn canu carol Nadoligaidd a bydd Gerallt ac El...

Mon, 04 Jan 2016

Heno: Mon, 04 Jan 2016

Bydd Rhodri Davies yn edrych ymlaen at ddigwyddiadau mawr 2016, sy'n cynnwys dathlu 100...

Tue, 05 Jan 2016

Heno: Tue, 05 Jan 2016

Rob Nicholls sy'n siarad am ei her newydd fel gweinidog un o gapeli Cymraeg Llundain. R...

Wed, 06 Jan 2016

Heno: Wed, 06 Jan 2016

Cyfle i ennill rhwng £50 a £1000 yn y cwis 'Ffansi Ffortiwn?' a golwg ar draddodiadau N...

Thu, 07 Jan 2016

Heno: Thu, 07 Jan 2016

Dilwyn Sanderson-Jones fydd yn siarad am flwyddyn Antur Cymru a bydd Comisiynydd y Gymr...

Fri, 08 Jan 2016

Heno: Fri, 08 Jan 2016

Sgwrs gyda Branwen Cennard, cynhyrchydd y gyfres ddrama 'Byw Celwydd' sydd wedi'i lleol...

Mon, 11 Jan 2016

Heno: Mon, 11 Jan 2016

Bydd Elin yn ymweld â Radio Ysbyty Gwynedd, sydd wedi bod yn diddanu'r cleifion ers 197...

Tue, 12 Jan 2016

Heno: Tue, 12 Jan 2016

Bydd Gerallt yn gyrru Land Rover Defender ac yn esbonio cysylltiadau Cymreig y cwmni. G...

Wed, 13 Jan 2016

Heno: Wed, 13 Jan 2016

Cawn ymuno â'r gymuned yng Nghwm Gwaun i ddathlu'r Hen Galan. In today's programme we f...

Thu, 14 Jan 2016

Heno: Thu, 14 Jan 2016

Ydych chi'n mwynhau chwarae Bingo? Byddwn yn cwrdd â chriw o bobl sydd wrth eu boddau'n...

Fri, 15 Jan 2016

Heno: Fri, 15 Jan 2016

Ar ddiwrnod yr het, byddwn ni'n sgwrsio â sawl unigolyn sydd wrth ei fodd yn gwisgo het...

Tue, 19 Jan 2016

Heno: Tue, 19 Jan 2016

Byddwn yn nangosiad 'Cymoedd Roy' ac yn siarad gyda'r dyn ei hun, Roy Noble. Helen Ros...

Wed, 20 Jan 2016

Heno: Wed, 20 Jan 2016

Byddwn yn Y Bala ar gyfer ymarferion y pantomeim 'Anghenion Llyn Tegid,' sydd wedi'i ei...

Thu, 21 Jan 2016

Heno: Thu, 21 Jan 2016

Cawn gwmni aelodau band pres y Cory, un o fandiau pres mwyaf llwyddiannus Cymru. Athlet...

Fri, 22 Jan 2016

Heno: Fri, 22 Jan 2016

Cawn ymuno â'r Starlight Players yng Nghricieth wrth iddynt ymbaratoi i lwyfannu'r sioe...

Mon, 25 Jan 2016

Heno: Mon, 25 Jan 2016

Byddwn yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ac yn cwrdd â sawl cwpl hapus. We'll be celebra...

Tue, 26 Jan 2016

Heno: Tue, 26 Jan 2016

Mae Rhodri Davies yn cyfarfod nifer o Gymry Llundain sydd wedi sefydlu Aelwyd a chôr ne...

Wed, 27 Jan 2016

Heno: Wed, 27 Jan 2016

Mae Yvonne yn sgwrsio gyda chwmni Onest, sydd erbyn hyn yn gwneud prydau 'tec awê' iach...

Thu, 28 Jan 2016

Heno: Thu, 28 Jan 2016

Y naturiaethwr Iolo Williams fydd yn sôn am ddigwyddiad arbennig sy'n cael ei chynnal g...

Fri, 29 Jan 2016

Heno: Fri, 29 Jan 2016

Bydd Elin yn darlledu'n fyw o Glwb Pêl-droed Caernarfon wrth i drigolion yr ardal godi ...

Tue, 02 Feb 2016

Heno: Tue, 02 Feb 2016

Ar ddiwrnod y Ukelele, bydd Daf Wyn yn cael cwmni nifer o bobl gerddorol sydd wrth eu b...

Wed, 03 Feb 2016

Heno: Wed, 03 Feb 2016

Cyfle i ddysgu mwy am arddangosfa 'Antur Mewn Archeoleg' Amgueddfa Genedlaethol Cymru. ...

Thu, 04 Feb 2016

Heno: Thu, 04 Feb 2016

Cawn ymuno â'r hwyl yn lawns Gwyl Fwyd Caernarfon a mwynhau sgwrs gyda'r actor Gareth B...

Fri, 05 Feb 2016

Heno: Fri, 05 Feb 2016

Bydd Daf Wyn yn darlledu o dafarn a bwyty Bryn Eisteddfod yng Nghlynnog Fawr. We get a ...

Mon, 08 Feb 2016

Heno: Mon, 08 Feb 2016

Byddwn yn dilyn taith disgyblion o Ysgol Pont y Gof, Botwnnog wrth iddynt ddysgu mwy am...

Tue, 09 Feb 2016

Heno: Tue, 09 Feb 2016

Y gogyddes Catrin Thomas fydd yn y stiwdio i baratoi amrywiaeth o grempogau blasus. Ide...

Wed, 10 Feb 2016

Heno: Wed, 10 Feb 2016

Rhodri Gomer fydd yn ymuno â charfan Rygbi Merched Cymru wrth iddynt baratoi i wynebu'r...

Thu, 11 Feb 2016

Heno: Thu, 11 Feb 2016

Sgwrs gydag aelodau Theatr Pena wrth iddynt baratoi ar gyfer noson agoriadol eu cynhyrc...

Mon, 15 Feb 2016

Heno: Mon, 15 Feb 2016

Cawn ymweld â chaffi lleiaf Cymru a dathlu bywyd a gwaith y diweddar ffotograffydd Phil...

Tue, 16 Feb 2016

Heno: Tue, 16 Feb 2016

Adroddiad o Gapel y Garn, Bow Street i nodi 100 mlynedd ers i ffoaduriaid o Wlad Belg s...

Wed, 17 Feb 2016

Heno: Wed, 17 Feb 2016

Bydd Rhodri Davies yn nodi 75 mlynedd ers y Blitz yn ninas Abertawe. Rhodri Davies will...

Thu, 18 Feb 2016

Heno: Thu, 18 Feb 2016

Bydd Dylan Ebenezer yn cadw cwmni i Llinos a Rhodri Gomer yn chwarae rygbi draw yng Ngw...

Fri, 19 Feb 2016

Heno: Fri, 19 Feb 2016

Bydd y gantores Lily Beau yn y stiwdio am sgwrs a chân a byddwn ni'n dathlu pen-blwydd ...

Mon, 22 Feb 2016

Heno: Mon, 22 Feb 2016

Byddwn yn sgwrsio ag Osian Roberts, Is-reolwr tîm Pêl-droed Cymru, ac am obeithion Cymr...

Tue, 23 Feb 2016

Heno: Tue, 23 Feb 2016

Trystan Lewis sy'n trafod ymddeol o'i rôl fel Cyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Maelgwn wed...

Wed, 24 Feb 2016

Heno: Wed, 24 Feb 2016

Bydd Rhodri Gomer yn cadw'n heini mewn gwers Clocsffit. Bydd y dramodydd Alun Saunders ...

Thu, 25 Feb 2016

Heno: Thu, 25 Feb 2016

Ar drothwy penwythnos seremoni'r Oscars, bydd Llinos yn sgwrsio â'r artist golur Siân ...

Mon, 29 Feb 2016

Heno: Mon, 29 Feb 2016

Byddwn yn edrych ar wobrau'r Oscars - o'r ffilmiau gyda'r adolygydd Lowri Cooke, i'r ff...

Tue, 01 Mar 2016

Heno: Tue, 01 Mar 2016

Dathliadau Gwyl Ddewi o wahanol ardaloedd o Gymru a sgwrs gyda Gwyn Derfel. A taste of ...

Wed, 02 Mar 2016

Heno: Wed, 02 Mar 2016

Sgwrs gyda Mari Davies yng nghanolfan hwylio Plas Menai a chyfle i ennill hyd at £1,000...

Thu, 03 Mar 2016

Heno: Thu, 03 Mar 2016

Bydd y gogyddes Elwen Roberts a'r gwin garwr Dylan Rowlands yn siarad am fwyd a gwin Cy...

Fri, 04 Mar 2016

Heno: Fri, 04 Mar 2016

Bydd Daf Wyn yng Nghastell Aberteifi ar gyfer Eisteddfod Fawr yr Hoelion Wyth. Daf Wyn...

Mon, 07 Mar 2016

Heno: Mon, 07 Mar 2016

Cawn hanes cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws - Hogia Ni - Yma o Hyd. We'll chat ...

Tue, 08 Mar 2016

Heno: Tue, 08 Mar 2016

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, Daf Wyn fydd yn sgwrsio â'r ffotograffydd chwaraeon ...

Wed, 09 Mar 2016

Heno: Wed, 09 Mar 2016

Rhys Meirion fydd yn gwmni i Gerallt i sôn am ei daith ddiweddar i ganu yn Awstralia. T...

Thu, 10 Mar 2016

Heno: Thu, 10 Mar 2016

Huw Rees sy'n gohebu o Goleg Celf Caerfyrddin a'r darlledwr Hywel Gwynfryn sydd yn y st...

Fri, 11 Mar 2016

Heno: Fri, 11 Mar 2016

Caryl Parry Jones fydd yn y stiwdio i sôn am ei chyfres newydd ar S4C, Anita, sy'n dech...

Mon, 14 Mar 2016

Heno: Mon, 14 Mar 2016

Y chwaraewr rygbi Andrew Coombs fydd yn galw mewn am sgwrs. International rugby player ...

Tue, 15 Mar 2016

Heno: Tue, 15 Mar 2016

Adroddiad o Gaerdydd o noson i godi arian tuag at Ofal Cancr y Fron. A report from a fa...

Wed, 16 Mar 2016

Heno: Wed, 16 Mar 2016

Sgwrs gyda Bethan Marlow am arddangosfa gelf newydd yn Abertawe. A chance to win up to ...

Thu, 17 Mar 2016

Heno: Thu, 17 Mar 2016

Lyn Ebenezer fydd yn y stiwdio i siarad am ddigwyddiadau Gwrthrhyfel y Pasg yn Iwerddon...

Fri, 18 Mar 2016

Heno: Fri, 18 Mar 2016

Ar drothwy gêm Cymru yn erbyn yr Eidal, bydd y criw yn darlledu o fwyty Eidalaidd yn Ff...

Mon, 21 Mar 2016

Heno: Mon, 21 Mar 2016

Cystadleuaeth arbennig i ennill pecyn o wyau Pasg i'r teulu i gyd. A chance to win a ha...

Tue, 22 Mar 2016

Heno: Tue, 22 Mar 2016

Cawn olwg ar y diwydiant carpedi gwlân ym Mart Rhuthun a John Hardy fydd yn y stiwdio i...

Wed, 23 Mar 2016

Heno: Wed, 23 Mar 2016

Cyfle i chi ennill hyd at £1,000 yn y gystadleuaeth'Ffansi Ffortiwn. A chance to win £1...

Fri, 25 Mar 2016

Heno: Fri, 25 Mar 2016

Cawn ail ymweld â rhan o daith Elin Fflur i Batagonia. The week comes to a close with a...

Mon, 28 Mar 2016

Heno: Mon, 28 Mar 2016

Bydd Heno ym Melin Llynnon yn Llanddeusant. Byddent yn ymweld â'r felin, y becws a'r ca...

Tue, 29 Mar 2016

Heno: Tue, 29 Mar 2016

Byddwn yn clywed am hanes Joe a Christian, ac am eu rhaglen sy'n canolbwyntio ar y gymu...

Wed, 30 Mar 2016

Heno: Wed, 30 Mar 2016

Bydd Huw Fash yn Llambed, mewn sioe ffasiwn yn Ysgol Bro Pedr , maen nhw'n codi arian i...

Thu, 31 Mar 2016

Heno: Thu, 31 Mar 2016

Bydd Huw Garmon yn y stiwdio yn sôn am ei rôl newydd ar Rownd a Rownd. Heledd Gwyndaf w...

Fri, 01 Apr 2016

Heno: Fri, 01 Apr 2016

Byddwn yn dathlu 80 mlynedd ers sefydlu Mudiad Ffermwyr Ifanc. We'll be chatting to Osi...

Mon, 04 Apr 2016

Heno: Mon, 04 Apr 2016

Cawn gipolwg ar y digwyddiadau o Carlow, lle mae'r Wyl Ban Geltaidd yn ei hanterth. We'...

Tue, 05 Apr 2016

Heno: Tue, 05 Apr 2016

Byddwn ni yn Llangefni, yn edrych ar swyddfeydd newydd sbon cwmni'r arwerthwr, Morgan E...

Wed, 06 Apr 2016

Heno: Wed, 06 Apr 2016

Bydd yna gyfle i chi ennill hyd at £1000 o bunnau yn ein cystadleuaeth Ffansi Ffortiwn....

Thu, 07 Apr 2016

Heno: Thu, 07 Apr 2016

Byddwn yng Nghaerdydd mewn noson i drafod yr etholiad yng nghwmni cyflwynydd Radio 1, S...

Fri, 08 Apr 2016

Heno: Fri, 08 Apr 2016

Bydd Elin yng Nghwesty'r Brigands Inn, Mallwyd lle bydd Cwmni Theatr Maldwyn yn lansio ...

Mon, 11 Apr 2016

Heno: Mon, 11 Apr 2016

Bydd Rhodri Gomer ym Mhortmeirion ar gyfer Ras y 6ed Llwybr a chawn hel atgofion am y d...

Tue, 12 Apr 2016

Heno: Tue, 12 Apr 2016

Y seiclwr Scott Davies fydd yn gwmni i'r criw yn y stiwdio heddiw. Cyclist Scott Davies...

Wed, 13 Apr 2016

Heno: Wed, 13 Apr 2016

Wrth i'w blwyddyn fel Miss Cymru ddod i ben, Emma Jenkins fydd yn gwmni i'r criw. The c...

Thu, 14 Apr 2016

Heno: Thu, 14 Apr 2016

Byddwn yn talu teyrnged i'r bardd a'r awdur, y diweddar Gwyn Thomas a fu farw yn 79 oed...

Fri, 15 Apr 2016

Heno: Fri, 15 Apr 2016

Sgwrs gyda'r awdur Llwyd Owen ac edrych ymlaen at gig gan Bob Delyn a'r Ebillion. A cha...

Mon, 18 Apr 2016

Heno: Mon, 18 Apr 2016

Bydd Elin yn ymweld ag Ysgol Maes Garmon ac yn edrych ymlaen at gyfres newydd ar S4C yn...

Tue, 19 Apr 2016

Heno: Tue, 19 Apr 2016

Stifyn Parri sy'n siarad am y gyfres newydd o Sion a Siân a chawn glywed am ffilm newyd...

Wed, 20 Apr 2016

Heno: Wed, 20 Apr 2016

Golwg ar arddangosfa gan yr arlunydd Mared Lenny gafodd ei chreu ar ôl i Mared gael lla...

Thu, 21 Apr 2016

Heno: Thu, 21 Apr 2016

Dafydd Iwan fydd ar y soffa heno i sôn am gyngerdd goffa Meredydd Evans. Dafydd Iwan jo...

Fri, 22 Apr 2016

Heno: Fri, 22 Apr 2016

Bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio gyda nifer o Gymry dewr fydd yn rhedeg marathon Llundain. ...

Mon, 25 Apr 2016

Heno: Mon, 25 Apr 2016

Cawn glywed mwy am y gyfres Garddio a Mwy sy'n dechrau nos Fercher. Includes a preview ...

Wed, 27 Apr 2016

Heno: Wed, 27 Apr 2016

Cyfle i ennill hyd at £1,000 o bunnoedd yn y gystadleuaeth 'Ffansi Ffortiwn'. News of t...

Thu, 28 Apr 2016

Heno: Thu, 28 Apr 2016

Cawn gwmni'r grwp 9Bach, sydd yn lansio albwm newydd, ac yn mynd ar daith cyn bo hir. F...

Fri, 29 Apr 2016

Heno: Fri, 29 Apr 2016

Cawn weld faint o bwysau sydd wedi cael eu colli gan griw sydd wedi bod yn codi arian a...

Mon, 02 May 2016

Heno: Mon, 02 May 2016

Byddwn yn siarad â Sioned ac Iwan Edwards yn Sir Ddinbych, cyflwynwyr Garddio a Mwy. As...

Tue, 03 May 2016

Heno: Tue, 03 May 2016

Sgwrs gyda'r chwaraewyr rygbi Steffan Hughes a Gareth Thomas sydd hefyd yn creu celf fo...

Wed, 04 May 2016

Heno: Wed, 04 May 2016

Sgwrs gyda Daniel Evans a Rebecca Trehearn am y sioe Showboat yn y West End. A chat to ...

Thu, 05 May 2016

Heno: Thu, 05 May 2016

Byddwn yn cael cwmni'r actorion Dyfan Rees ac Aled Llyr Thomas o Pobol y Cwm, fydd yn s...

Fri, 06 May 2016

Heno: Fri, 06 May 2016

Y canwr ifanc Dafydd Jones fydd yn ymuno â'r criw am sgwrs a chân. Catching up with com...

Mon, 09 May 2016

Heno: Mon, 09 May 2016

Cawn gyfarfod y teulu Magee, pum brawd cerddorol o Gaergybi, sy'n bysgio. We meet 5 bus...

Tue, 10 May 2016

Heno: Tue, 10 May 2016

Dafydd Wyn fydd yn sgwrsio gyda'r canwr Aled Jones am lwyddiant ei gryno ddisg newydd a...

Wed, 11 May 2016

Heno: Wed, 11 May 2016

Cipolwg ar waith Mary Lloyd Jones sydd yn cael ei arddangos mewn dwy oriel ar Ynys Môn....

Thu, 12 May 2016

Heno: Thu, 12 May 2016

Y darlledwr Garry Owen fydd yn y stiwdio i sôn am ei raglen o Lesotho. Journalist Gary ...

Fri, 13 May 2016

Heno: Fri, 13 May 2016

Cawn edrych ymlaen at berfformiad Joe Woolford o Ruthun yn Eurovision yn y ddeuawd 'Jo...

Mon, 16 May 2016

Heno: Mon, 16 May 2016

Bydd Yvonne yn dathlu'r Gymraeg yng nghlwb rygbi Nelson. Yvonne celebrates all things W...

Tue, 17 May 2016

Heno: Tue, 17 May 2016

Bydd Dafydd Wyn yn Nhregaron yn nodi Diwrnod Twm Siôn Cati. Dafydd Wyn marks Twm Siôn C...

Wed, 18 May 2016

Heno: Wed, 18 May 2016

Cawn nodi diwrnod Neges Ewyllys Da'r Urdd a sgwrsio â Tim Rhys-Evans o Only Men Aloud. ...

Thu, 19 May 2016

Heno: Thu, 19 May 2016

Bydd Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd 2016 yn cael eu gweld am y tro cyntaf! Revealin...

Fri, 20 May 2016

Heno: Fri, 20 May 2016

Bydd Gerallt ym Mangor yn clywed am gynlluniau S4C ar gyfer yr Ewros ac Owain Gwynedd y...

Mon, 23 May 2016

Heno: Mon, 23 May 2016

Byddwn yn cynnal swper arbennig yn Aberhonddu, gyda Lisa Fearn yn coginio. It's nationa...

Tue, 24 May 2016

Heno: Tue, 24 May 2016

Bydd Rhodri'n gwylio cynhyrchiad diweddara' Theatr Sherman, Bird. A taste of the Sherma...

Wed, 25 May 2016

Heno: Wed, 25 May 2016

Gerallt sy'n sgwrsio ag aelodau Cymdeithas Hanes Llandyrnog am eu gwaith i gofnodi enwa...

Thu, 26 May 2016

Heno: Thu, 26 May 2016

Gareth Potter fydd yn y stiwdio i siarad am ei gyfres newydd ar S4C 'Straeon y Ffin'. G...

Fri, 27 May 2016

Heno: Fri, 27 May 2016

Prif Weithredwr yr Urdd Sioned Hughes fydd yn y stiwdio. Chief Executive of the Urdd, S...

Mon, 30 May 2016

Heno: Mon, 30 May 2016

Cawn hanes Gwobr Tir na n'Og a gweld pa lyfrau plant sydd wedi dod i'r brig eleni. A lo...

Wed, 01 Jun 2016

Heno: Wed, 01 Jun 2016

Yma'n gwmni i Elin heno mae'r cyn bêl-droediwr Malcolm Allen, cyn iddo deithio i Ffrain...

Mon, 06 Jun 2016

Heno: Mon, 06 Jun 2016

Yn Aberystwyth cawn flas o sioe Cwmni Theatr Arad Goch. Bydd Rhodri Gomer ym Mharc Dine...

Wed, 08 Jun 2016

Heno: Wed, 08 Jun 2016

Digon o ddawnsio yn y rhaglen heddiw yng nghwmni sêr ifanc Ysgol Ddawns Anti Karen yng ...

Thu, 09 Jun 2016

Heno: Thu, 09 Jun 2016

Bydd Llinos Lee yn gohebu o Bordeaux wrth i ni edrych ymlaen at gêm gyntaf Cymru yn Eur...

Fri, 10 Jun 2016

Heno: Fri, 10 Jun 2016

Ymweliad â chlwb pêl-droed Dyffryn Nantlle - clwb cartre'r gôl geidwad Owain Fôn Willia...

Mon, 13 Jun 2016

Heno: Mon, 13 Jun 2016

Cawn fwynhau cyffro Cyngerdd Gala Cerddorfa Ieuenctid Cymru yn 70 oed a chael picnic ar...

Tue, 14 Jun 2016

Heno: Tue, 14 Jun 2016

Bydd y camerâu mewn noson arbennig i gyflwyno Cadair a Choron Eisteddfod Genedlaethol 2...

Thu, 16 Jun 2016

Heno: Thu, 16 Jun 2016

Byddwn yn trafod perfformiad Cymru yn erbyn Lloegr yn Euro 2016 a bydd Huw Fash yn ymwe...

Fri, 17 Jun 2016

Heno: Fri, 17 Jun 2016

Cawn gwmni aelodau Menter Fachwen wrth iddyn nhw agor Siop a Chanolfan Cerdded a Dargan...

Mon, 20 Jun 2016

Heno: Mon, 20 Jun 2016

Bydd Llinos yn cael cwmni rhai o'r ffans pêl-droed yng Nghaerdydd cyn gêm Cymru yn erby...

Tue, 21 Jun 2016

Heno: Tue, 21 Jun 2016

Y rafftwraig Nerys Blue sy'n gwmni i Angharad heno, wedi iddi ennill sawl medal aur ym ...

Wed, 22 Jun 2016

Heno: Wed, 22 Jun 2016

Sgwrs gyda Cathy Williams sydd wedi'i phenodi yn Rheolwr Gemau i Gymru gyda Chymanwlad ...

Thu, 23 Jun 2016

Heno: Thu, 23 Jun 2016

Mari Lovgreen sy'n sôn am arlwy Gwyl y Cann Office sy'n cael ei chynnal dros y penwythn...

Fri, 24 Jun 2016

Heno: Fri, 24 Jun 2016

Cawn ychydig o hanes Canolfan Hanes Uwchgwyrfai yng Nghlynnog Fawr. Celebrating 10 year...

Mon, 27 Jun 2016

Heno: Mon, 27 Jun 2016

Byddwn yn ymweld â Gwyl Felinheli heddiw a bydd y ddeuawd canu gwlad Iona ac Andy yn ga...

Tue, 28 Jun 2016

Heno: Tue, 28 Jun 2016

Golwg ar ddigwyddiadau Gwyl Rhuthun ac edrych ymlaen at gyfres newydd sy'n dechrau heno...

Wed, 29 Jun 2016

Heno: Wed, 29 Jun 2016

Bydd Yvonne yn darlledu'n fyw o noson lansio 'Penwythnos y Gannwyll' yng Nghanolfan Yr ...

Thu, 30 Jun 2016

Heno: Thu, 30 Jun 2016

Cawn weld sut hwyl gaiff disgyblion o Wynedd a Môn wrth iddynt dreialu'r ceir maen nhw ...

Fri, 01 Jul 2016

Heno: Fri, 01 Jul 2016

Y cynnwrf cyn gêm fawr Cymru v Gwlad Belg o Ardal Cefnogwyr Caerdydd a Sir Fôn. How do ...

Mon, 04 Jul 2016

Heno: Mon, 04 Jul 2016

Byddwn yn dathlu pen-blwydd Côr Eifionydd yn 30 oed ac yn siarad â rhai o'r aelodau. We...

Tue, 05 Jul 2016

Heno: Tue, 05 Jul 2016

Byddwn yn dathlu carreg filltir arbennig iawn heddiw; mae Ysgol Botwnnog yn dathlu 400 ...

Wed, 06 Jul 2016

Heno: Wed, 06 Jul 2016

Sgwrs gyda'r seiclwr Gruff Lewis sy'n rhan o dîm sylwebu Le Tour de France ar S4C. Cycl...

Thu, 07 Jul 2016

Heno: Thu, 07 Jul 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 08 Jul 2016

Heno: Fri, 08 Jul 2016

Byddwn yn Stadiwm Dinas Caerdydd i groesawu tim pêl-droed Cymru yn ôl i Gymru. Llinos L...

Mon, 11 Jul 2016

Heno: Mon, 11 Jul 2016

Sgwrs gydag Andrew Coombs, sydd newydd gyhoeddi ei fod e'n ymddeol o rygbi. Rugby playe...

Wed, 13 Jul 2016

Heno: Wed, 13 Jul 2016

Trafod llyfr newydd sy'n cofnodi hanes Ellis Williams, milwr wnaeth oroesi Brwydr Mamet...

Thu, 14 Jul 2016

Heno: Thu, 14 Jul 2016

Ifan Jones Evans fydd yn gwmni i'r criw wrth iddo edrych ymlaen at wythnos o ddarlledu ...

Fri, 15 Jul 2016

Heno: Fri, 15 Jul 2016

Bydd y criw yn edrych ymlaen at Sesiwn Fawr Dolgellau. Today's programme features an it...

Mon, 18 Jul 2016

Heno: Mon, 18 Jul 2016

Bydd Dai Jones, Llanilar yn galw draw a bydd Huw Ffash yn crwydro'r maes. The crew will...

Wed, 20 Jul 2016

Heno: Wed, 20 Jul 2016

Teyrnged i'r actor OJ Roberts, a'r cerddor a'r arweinydd côr Sioned James. With tribute...

Thu, 21 Jul 2016

Heno: Thu, 21 Jul 2016

Sgwrs gyda Manon Steffan Ross am lyfrau'r Saith Selog neu'r Secret Seven yn Gymraeg! Ne...

Mon, 25 Jul 2016

Heno: Mon, 25 Jul 2016

Wrth i ni edrych ymlaen at y Gemau Olympaidd yn Rio, bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio a'r C...

Tue, 26 Jul 2016

Heno: Tue, 26 Jul 2016

Wrth i ni edrych ymlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol, Dr Elin Jones fydd yn mynd a ni ...

Wed, 27 Jul 2016

Heno: Wed, 27 Jul 2016

Bydd Gwawr Edward yn trafod 'Difas yr Eisteddfod', rhaglen yng nghwmni cantoresau llwyd...

Thu, 28 Jul 2016

Heno: Thu, 28 Jul 2016

Sgwrs gyda dwy awdures, Alys Conran, sydd newydd gyhoeddi ei llyfr 'Pigeon' a Sian Nort...

Fri, 29 Jul 2016

Heno: Fri, 29 Jul 2016

Bydd Yvonne gefn llwyfan yn y Pafiliwn cyn Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod Genedlaetho...

Mon, 01 Aug 2016

Heno: Mon, 01 Aug 2016

Sgwrs gyda Nigel Owens yn yr Eisteddfod Genedlaethol. The crew is at the National Eiste...

Tue, 02 Aug 2016

Heno: Tue, 02 Aug 2016

Bydd y cerddor Ryland Teifi yn ymuno a ni am sgwrs yn yr Eisteddfod yn y Fenni. Daf Wyn...

Thu, 04 Aug 2016

Heno: Thu, 04 Aug 2016

Cawn glywed am arddangosfa ddiweddaraf Catrin Williams sydd i'w gweld yn Oriel Mon ar h...

Mon, 08 Aug 2016

Heno: Mon, 08 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 09 Aug 2016

Heno: Tue, 09 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 10 Aug 2016

Heno: Wed, 10 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 12 Aug 2016

Heno: Fri, 12 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 15 Aug 2016

Heno: Mon, 15 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 16 Aug 2016

Heno: Tue, 16 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 17 Aug 2016

Heno: Wed, 17 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 18 Aug 2016

Heno: Thu, 18 Aug 2016

Byddwn yn clywed gan Nia Wyn sy'n symud i Wlad Pwyl a Llyr Thomas fydd yn son am ei swy...

Fri, 19 Aug 2016

Heno: Fri, 19 Aug 2016

Daf Wyn sy'n fyw o Wyl y Dyn Gwyrdd a Geraint Hardy nol yn y stiwdio yn edrych ar glecs...

Mon, 22 Aug 2016

Heno: Mon, 22 Aug 2016

Bydd Elin Fflur yn darlledu'n fyw o ganolfan yr Urdd, Glan Llyn yng nghwmni Osian Willi...

Tue, 23 Aug 2016

Heno: Tue, 23 Aug 2016

Bydd Gerallt Pennant yn fyw o Nant Gwrtheyrn a Heledd Cynwal fydd yn y stiwdio i son a...

Wed, 24 Aug 2016

Heno: Wed, 24 Aug 2016

Bydd Heledd Gwyndaf yn ymuno a chriw Eglwyswrw i ailgynnau'r hen draddodiad o droi gwai...

Thu, 25 Aug 2016

Heno: Thu, 25 Aug 2016

Byddwn yn Aberdaron wrth i'r pentref gynnal wythnos o deithiau tywys. Gerallt Pennant w...

Fri, 26 Aug 2016

Heno: Fri, 26 Aug 2016

Bydd Yvonne draw yn Aberaeron ar gyfer penwythnos rygbi 7 bob ochr a Gerallt yng Ngwyl ...

Mon, 29 Aug 2016

Heno: Mon, 29 Aug 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 30 Aug 2016

Heno: Tue, 30 Aug 2016

Daf Wyn sydd wedi bod yn sgwrsio gyda pherchnogion Siop Fferm Llwynhelyg wrth iddyn nhw...

Wed, 31 Aug 2016

Heno: Wed, 31 Aug 2016

Yr actores Carys Eleri fydd yn gwmni i Llinos yn son am gyfres newydd o'r ddrama Parch ...

Thu, 01 Sep 2016

Heno: Thu, 01 Sep 2016

Malcolm Allen fydd yma yn edrych ymlaen at gem bel-droed Cymru yn erbyn Moldova. Footba...

Fri, 02 Sep 2016

Heno: Fri, 02 Sep 2016

Sion Tomos Owen fydd yma i son am brosiect diweddar gyda'r actor Jeremi Cockram. Cartoo...

Mon, 05 Sep 2016

Heno: Mon, 05 Sep 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 06 Sep 2016

Heno: Tue, 06 Sep 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 07 Sep 2016

Heno: Wed, 07 Sep 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 08 Sep 2016

Heno: Thu, 08 Sep 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 09 Sep 2016

Heno: Fri, 09 Sep 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 12 Sep 2016

Heno: Mon, 12 Sep 2016

Bydd y criw yn dechrau'r wythnos mewn steil gyda pherfformiad gan Huw Chiswell. We star...

Tue, 13 Sep 2016

Heno: Tue, 13 Sep 2016

Bydd y criw yn dathlu canrif ers genedigaeth un o awduron mwyaf poblogaidd ei oes, Roal...

Wed, 14 Sep 2016

Heno: Wed, 14 Sep 2016

Heddiw, byddwn yn dathlu pedwar canmlwyddiant Ysgol Botwnnog yng nghwmni cyn-ddisgyblio...

Thu, 15 Sep 2016

Heno: Thu, 15 Sep 2016

Bydd Yvonne yng nghyngerdd dathlu 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r elusen Barnados. A co...

Fri, 16 Sep 2016

Heno: Fri, 16 Sep 2016

Byddwn ni'n dod ag ychydig o nostalgia i'ch aelwydydd wrth i ni edrych 'nol ar ffilm fa...

Mon, 19 Sep 2016

Heno: Mon, 19 Sep 2016

Bydd Huw Ffash yn dod a'r diweddara' o Wythnos Ffasiwn Llundain, a bydd Rhys Meirion yn...

Tue, 20 Sep 2016

Heno: Tue, 20 Sep 2016

Bydd Rhodri Davies yn Y Llyfrgell Genedlaethol yn cofio hanner canrif ers trychineb Abe...

Wed, 21 Sep 2016

Heno: Wed, 21 Sep 2016

Bydd y cerddor Mei Gwynedd yn cadw cwmni i Elin Fflur yn y stiwdio i son am ei gor newy...

Thu, 22 Sep 2016

Heno: Thu, 22 Sep 2016

Bydd Daf Wyn yn ymweld a'r cyflwynydd Tywydd, Owain Wyn Evans, wrth ei waith yn stiwdio...

Fri, 23 Sep 2016

Heno: Fri, 23 Sep 2016

Bydd Heledd Gwyndaf yn hel atgofion ym Mridfa Derwen Stud yn Aberaeron a byddwn ni'n da...

Mon, 26 Sep 2016

Heno: Mon, 26 Sep 2016

Bydd y rhaglen heddiw yn cynnwys darllediad byw o Wobrau Gwin Cymru yng Ngwinllan Llann...

Tue, 27 Sep 2016

Heno: Tue, 27 Sep 2016

Bydd Owain Gwynedd yn cael golwg y tu ol i'r llen ar y gyfres boblogaidd Parch. Huw Fa...

Wed, 28 Sep 2016

Heno: Wed, 28 Sep 2016

Bydd Daf Wyn yn Llundain yn sgwrsio a'r gantores o Gaerfyrddin Ffion Wilkins wrth iddi ...

Thu, 29 Sep 2016

Heno: Thu, 29 Sep 2016

Bydd Rhodri Gomer yn darlledu'n fyw o Gaerdydd wrth i ni baratoi i groesawu'r athletwyr...

Fri, 30 Sep 2016

Heno: Fri, 30 Sep 2016

A ninnau'n edrych ymlaen at Hanner Marathon Caerdydd byddwn ni'n cwrdd a rhai o'r rhedw...

Mon, 03 Oct 2016

Heno: Mon, 03 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 04 Oct 2016

Heno: Tue, 04 Oct 2016

Bydd cyflwynwyr Cyw yma i'n hatgoffa ni o'r Sioe Nadolig sy'n prysur agosau. Presenters...

Wed, 05 Oct 2016

Heno: Wed, 05 Oct 2016

A hithau newydd gyrraedd adref o gartrefi beirniaid X Factor fe fyddwn ni'n croesawu'r ...

Thu, 06 Oct 2016

Heno: Thu, 06 Oct 2016

Bydd Yvonne yn darlledu o Wyl Gwrw Caerfyrddin a bydd Dr Carl Clowes yn son am ei hunan...

Fri, 07 Oct 2016

Heno: Fri, 07 Oct 2016

Sgwrs a chan gyda'r band Sipsi Gallois ac ar Ynys Mon, byddwn yn llongyfarch bwyty cynt...

Mon, 10 Oct 2016

Heno: Mon, 10 Oct 2016

Y canwr Rhodri Prys Jones fydd yn cadw cwmni i'r cyflwynwyr ac yn perfformio 'Y Dieithr...

Tue, 11 Oct 2016

Heno: Tue, 11 Oct 2016

Gohebydd newydd y rhaglen Hacio, Glesni Euros, fydd yn cadw cwmni i Rhodri. We meet new...

Wed, 12 Oct 2016

Heno: Wed, 12 Oct 2016

Heulwen Haf fydd yn cadw cwmni i Llinos a bydd Owain yn edrych ymlaen at y gem Rygbi'r ...

Thu, 13 Oct 2016

Heno: Thu, 13 Oct 2016

Bydd Rhodri Owen yn siarad ag Aled Jones wrth iddo lansio ei albwm yn yr awyr ar awyren...

Fri, 14 Oct 2016

Heno: Fri, 14 Oct 2016

Bydd y stiwdio yn troi'n binc wrth i ni nodi dydd Gwener Pinc elusen Cancr y Fron. The ...

Mon, 17 Oct 2016

Heno: Mon, 17 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 18 Oct 2016

Heno: Tue, 18 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 19 Oct 2016

Heno: Wed, 19 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 20 Oct 2016

Heno: Thu, 20 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 21 Oct 2016

Heno: Fri, 21 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 24 Oct 2016

Heno: Mon, 24 Oct 2016

Eitem o Sioe Ffasiwn Caerdydd a manylion am sut i ennill teledu neu iPad yn y gystadleu...

Tue, 25 Oct 2016

Heno: Tue, 25 Oct 2016

Dathlu Diwrnod Pasta a golwg ar fywyd a gwaith y diweddar Ezzelina Jones. Celebrating W...

Wed, 26 Oct 2016

Heno: Wed, 26 Oct 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 27 Oct 2016

Heno: Thu, 27 Oct 2016

Bydd y criw yn darlledu o Rali GB yn Llandudno a'r cyn-filwr o Gaernarfon, Llyr Jones, ...

Fri, 28 Oct 2016

Heno: Fri, 28 Oct 2016

Heddiw, byddwn ni'n nodi canrif o droi'r clociau a bydd Gareth y cogydd yma gyda'i gyng...

Mon, 31 Oct 2016

Heno: Mon, 31 Oct 2016

Bydd Alun Williams yn crynu yn ei 'sgidiau wrth chwilio am ysbrydion yn un o leoliadau ...

Tue, 01 Nov 2016

Heno: Tue, 01 Nov 2016

Sgwrs gydag un o aelodau'r Super Furry Animals, Cian Ciaran, wrth iddo droi ei law at g...

Mon, 21 Nov 2016

Heno: Mon, 21 Nov 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 22 Nov 2016

Heno: Tue, 22 Nov 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 23 Nov 2016

Heno: Wed, 23 Nov 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 24 Nov 2016

Heno: Thu, 24 Nov 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 25 Nov 2016

Heno: Fri, 25 Nov 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 28 Nov 2016

Heno: Mon, 28 Nov 2016

Bydd un o wylwyr Heno yn Neiniolen yn croesawu'r cogydd Matt Guy wrth iddo ymgymryd a h...

Fri, 02 Dec 2016

Heno: Fri, 02 Dec 2016

Cawn gwmni Cor Llanddarog heddiw a bydd y cwffiwr cawell Brett Johns yn y stiwdio. Toda...

Mon, 05 Dec 2016

Heno: Mon, 05 Dec 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 06 Dec 2016

Heno: Tue, 06 Dec 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 07 Dec 2016

Heno: Wed, 07 Dec 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Thu, 08 Dec 2016

Heno: Thu, 08 Dec 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Fri, 09 Dec 2016

Heno: Fri, 09 Dec 2016

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Mon, 12 Dec 2016

Heno: Mon, 12 Dec 2016

Bydd y criw ym mharti Nadolig y Saith Seren yn Wrecsam a bydd chwiorydd Sorela yn perff...

Tue, 13 Dec 2016

Heno: Tue, 13 Dec 2016

Y cantorion Alastair James a Laura Sutton fydd yn y stiwdio a Daf Wyn fydd yn blasu bwy...

Wed, 14 Dec 2016

Heno: Wed, 14 Dec 2016

Mabli Tudur fydd yn perfformio'r glasur o gan 'Un Seren' a Gerallt fydd ar fferm dyrcwn...

Thu, 15 Dec 2016

Heno: Thu, 15 Dec 2016

Cawn olwg ar rai o'r CDs newydd o Gymru eleni. A round up of some of the best music CDs...

Fri, 16 Dec 2016

Heno: Fri, 16 Dec 2016

Ar ddydd y Siwmper Nadolig - un o ser The X Factor, Kayleigh Marie Morgan, fydd yn canu...

Mon, 19 Dec 2016

Heno: Mon, 19 Dec 2016

Daw'r rhaglen heddiw o Galeri, Caernarfon o noson agoriadol sioe gerdd Sbri 3 sydd wedi...

Tue, 20 Dec 2016

Heno: Tue, 20 Dec 2016

Byddwn yn edrych ymlaen at Heuldro'r Haf a bydd y ddeuawd newydd 'Gethin Fon a Glesni F...

Wed, 21 Dec 2016

Heno: Wed, 21 Dec 2016

Caryl Parry Jones fydd yn ein swyno gydag un o'i chaneuon Nadolig. Caryl Parry Jones en...

Thu, 22 Dec 2016

Heno: Thu, 22 Dec 2016

Sgwrs a chan yng nghwmni Bois y Fro a chyfle i edrych ymlaen at deledu'r Wyl. Music fro...

Fri, 23 Dec 2016

Heno: Fri, 23 Dec 2016

Cawn ymweld a chartrefi henoed yn y De a'r Gogledd a dymuno hwyl yr Wyl iddyn nhw. The ...

Nos Galan

Heno: Nos Galan

Cyfle i ddathlu'r Flwyddyn Newydd yng nghwmni criw'r gyfres gylchgrawn. See in the New ...

Tue, 03 Jan 2017

Heno: Tue, 03 Jan 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 04 Jan 2017

Heno: Wed, 04 Jan 2017

Prif Weithredwraig yr Urdd, Sioned Hughes, fydd yn son am gyfle i un unigolyn lwcus. Th...

Thu, 05 Jan 2017

Heno: Thu, 05 Jan 2017

Rhodri Gomer sy'n cwrdd a chriw Angylion Arwel yn Nhregaron. Rhodri Gomer meets Angylio...

Fri, 06 Jan 2017

Heno: Fri, 06 Jan 2017

Yr actores Catherine Ayers fydd yn y stiwdio i son am gyfres newydd o'r ddrama boblogai...

Mon, 09 Jan 2017

Heno: Mon, 09 Jan 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 10 Jan 2017

Heno: Tue, 10 Jan 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 11 Jan 2017

Heno: Wed, 11 Jan 2017

Noson 'pitsa a pheint' yn Llanberis wrth i ferch leol gymryd yr awenau mewn gwesty adan...

Thu, 12 Jan 2017

Heno: Thu, 12 Jan 2017

Bydd Llinos Lee yn Birmingham i gael golwg ecsgliwsif ar gar newydd y gyrrwr rali Elfyn...

Fri, 13 Jan 2017

Heno: Fri, 13 Jan 2017

Heddiw, bydd Yvonne yn dathlu'r Hen Galan yng Nghwm Gwaun a bydd Cor Lleisiau'r Cwm yn ...

Mon, 16 Jan 2017

Heno: Mon, 16 Jan 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Tue, 17 Jan 2017

Heno: Tue, 17 Jan 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 18 Jan 2017

Heno: Wed, 18 Jan 2017

Byddwn yn croesawu Dafydd Iwan i'r stiwdio i son am yr ap cerddoriaeth newydd sbon 'apt...

Thu, 19 Jan 2017

Heno: Thu, 19 Jan 2017

Bydd Elin Fflur yn cael taith arbennig o amgylch adeilad newydd sbon Ysgol Hafod Lon, P...

Fri, 20 Jan 2017

Heno: Fri, 20 Jan 2017

Bydd Daf Wyn yn darlledu o Faenclochog a byddwn ni ym Methesda yn cael hanes panto cynt...

Mon, 23 Jan 2017

Heno: Mon, 23 Jan 2017

Cyfle i edrych yn ol dros rai o brif ddigwyddiadau'r Sul a chyfle i gystadlu am hamper ...

Tue, 24 Jan 2017

Heno: Tue, 24 Jan 2017

Elin Fflur sy'n sgwrsio a'r cerddor poblogaidd Yws Gwynedd. Elin Fflur chats to the mus...

Wed, 25 Jan 2017

Heno: Wed, 25 Jan 2017

Cawn ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn un o gymunedau mwyaf rhamantus Cymru, Dolgellau! We...

Thu, 26 Jan 2017

Heno: Thu, 26 Jan 2017

Dathlu carreg filltir yn hanes Cor Meibion Treorci a sgwrs gyda brawd a chwaer fydd yn ...

Fri, 27 Jan 2017

Heno: Fri, 27 Jan 2017

Sgwrs a chan yng nghwmni'r band o'r Gorllewin, Yr Adar, a chyfle i chi ennill iPad yn y...

Mon, 30 Jan 2017

Heno: Mon, 30 Jan 2017

Bydd Tudur Morgan, un o gerddorion amlycaf Ynys Mon yn y stiwdio am sgwrs a chan a bydd...

Tue, 31 Jan 2017

Heno: Tue, 31 Jan 2017

Bydd 'na gyfle i chi ennill teledu neu iPad yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth a sgwrs ...

Wed, 01 Feb 2017

Heno: Wed, 01 Feb 2017

Bydd Mudiad Meithrin yn lansio pyjamas newydd sbon yn Y Bala a chawn olwg ar faes 3G ne...

Thu, 02 Feb 2017

Heno: Thu, 02 Feb 2017

Bydd Yvonne yn dathlu carreg filltir yn hanes Cor Meibion Treorci a bydd Daf Wyn yn Hen...

Mon, 06 Feb 2017

Heno: Mon, 06 Feb 2017

Byddwn yn siarad a Nesdi Jones, cantores Bollywood o Gricieth, a bydd Alun Williams yng...

Tue, 07 Feb 2017

Heno: Tue, 07 Feb 2017

Cawn flas ar baratoadau tim pel-rwyd Cymru ar gyfer eu gem yn erbyn y Silver Ferns o Se...

Wed, 08 Feb 2017

Heno: Wed, 08 Feb 2017

Byddwn yn mwynhau noson o ddramau yn Ysbyty Ifan. Bydd Dafydd Wyn yn dathlu 'mis caru e...

Thu, 09 Feb 2017

Heno: Thu, 09 Feb 2017

Bydd Vaughan Roderick yn tafod ei gysylltiadau teuluol ag emynydd mwyaf Cymru, William ...

Fri, 10 Feb 2017

Heno: Fri, 10 Feb 2017

Cawn ddathlu 'Dydd Miwsig Cymru' gan glywed am rai o hoff ganeuon disgyblion Ysgol Glan...

Mon, 13 Feb 2017

Heno: Mon, 13 Feb 2017

Cawn sgwrsio a'r seren Paralympaidd, Aled Sion Davies a chlywed am y robots sy'n cynort...

Tue, 14 Feb 2017

Heno: Tue, 14 Feb 2017

Straeon rhamantus myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a sgwrs gyda rhai o Gy...

Wed, 15 Feb 2017

Heno: Wed, 15 Feb 2017

Y cyflwynydd Morgan Jones fydd yn y stiwdio i son am ei waith fel Llywydd Band Pres byd...

Thu, 16 Feb 2017

Heno: Thu, 16 Feb 2017

Sgwrs a chan yng nghwmni'r gantores Beth Frazer sydd wedi cael tiwmor ar yr ymennydd. F...

Fri, 17 Feb 2017

Heno: Fri, 17 Feb 2017

Y diweddaraf o'r catwalk yn Sioe Ffasiwn Llundain a chyhoeddi enw enillydd ein cystadle...

Mon, 20 Feb 2017

Heno: Mon, 20 Feb 2017

Geraint Todd sy'n son am yr her o chwarae cymeriad sy'n cael ei gam-drin yn y cartref. ...

Tue, 21 Feb 2017

Heno: Tue, 21 Feb 2017

Eitem o Wyl Werin yng nghanolfan yr Urdd Glan Llyn a chawn ddilyn Glanaethwy i Gaerdydd...

Wed, 22 Feb 2017

Heno: Wed, 22 Feb 2017

Sgwrs a'r actor ac un o ser Theatr Newydd, Caerdydd dros hanner tymor, Gruff Glynne. A ...

Thu, 23 Feb 2017

Heno: Thu, 23 Feb 2017

Yn ystod hanner tymor cawn ddysgu mwy o Gwyl Pics, Galeri Caernarfon. A Film and Perfor...

Fri, 24 Feb 2017

Heno: Fri, 24 Feb 2017

Ar noswyl gem Yr Alban yn erbyn Cymru bydd y criw yn darlledu'n fyw o dafarn y Three Si...

Mon, 27 Feb 2017

Heno: Mon, 27 Feb 2017

Yr holl newyddion o garpedi coch y penwythnos - o'r Oscars i Wobrau Theatr Cymru. All t...

Tue, 28 Feb 2017

Heno: Tue, 28 Feb 2017

Stori arbennig gan Dewi Pws am banjo'r diweddar gerddor Alun Sbardun Huws. Dewi Pws tel...

Wed, 01 Mar 2017

Heno: Wed, 01 Mar 2017

Bydd y camerau'n dathlu Gwyl Ddewi ar hyd a lled y wlad. The cameras go out and about a...

Thu, 02 Mar 2017

Heno: Thu, 02 Mar 2017

Cawn ddathlu Diwrnod y Llyfr a bydd Rhodri Davies yn edrych 'nol ar hanes anhygoel y Ro...

Fri, 03 Mar 2017

Heno: Fri, 03 Mar 2017

Cawn hel atgofion gyda Sharon Morgan ac Elin Hefin wrth i'r ffilm enwog, Grand Slam dda...

Mon, 06 Mar 2017

Heno: Mon, 06 Mar 2017

Cyfle i chi ennill tocynnau i gem ddiweddaraf Cymru ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad RBS a ...

Tue, 07 Mar 2017

Heno: Tue, 07 Mar 2017

A hithau'n wythnos y pei fe fydd Alun Williams yn darlledu'n fyw o siop sglodion newydd...

Wed, 08 Mar 2017

Heno: Wed, 08 Mar 2017

Cyfle i chi hawlio'r teitl 'Arglwydd Llanegwad' ac fe fyddwn ni'n dymuno pen-blwydd hap...

Thu, 09 Mar 2017

Heno: Thu, 09 Mar 2017

Fe fyddwn ni'n edrych ymlaen at gem Cymru v Iwerddon ac yn clywed pam bo'r cysylltiad r...

Mon, 13 Mar 2017

Heno: Mon, 13 Mar 2017

Cawn ymateb y cyn-chwaraewr rygbi Dafydd Jones i'r gem rhwng Cymru ac Iwerddon. Dafydd ...

Tue, 14 Mar 2017

Heno: Tue, 14 Mar 2017

Bydd Rhodri Gomer yn edrych 'nol ar un o gyfnodau tywyllaf yn hanes amaethyddiaeth Cymr...

Wed, 15 Mar 2017

Heno: Wed, 15 Mar 2017

Bydd Llinos Lee yn cael cwmni'r bocsiwr Zack Davies a chawn sgwrs gyda Rebecca Trehearn...

Thu, 16 Mar 2017

Heno: Thu, 16 Mar 2017

Bydd y camerau mewn caffi newydd sbon ar stad Maesgeirchen Bangor. The cameras visit a ...

Fri, 17 Mar 2017

Heno: Fri, 17 Mar 2017

Bydd Rhodri Gomer yn troi ei law at gem fach o ddarts a bydd y band o Ynys Mon, Calfari...

Mon, 20 Mar 2017

Heno: Mon, 20 Mar 2017

Bydd y criw ar Ynys Mon yn dathlu Cyhydnos y Gwanwyn a bydd 'na gyfle i chi ennill hamp...

Tue, 21 Mar 2017

Heno: Tue, 21 Mar 2017

Byddwn ni'n trafod y cysylltiad rhwng un o fandiau enwoca'r ugeinfed ganrif, y Beatles,...

Wed, 22 Mar 2017

Heno: Wed, 22 Mar 2017

Bydd Malcolm Allen yn y stiwdio'n edrych ymlaen at gem Gweriniaeth Iwerddon v Cymru. Ma...

Mon, 27 Mar 2017

Heno: Mon, 27 Mar 2017

Byddwn yn ymweld a'n gwylwyr ac yn hel rhagor o straeon ac atgofion am un o'r cyfnodau ...

Tue, 28 Mar 2017

Heno: Tue, 28 Mar 2017

Cawn olwg ar y darn punt newydd sbon a bydd Rhodri Gomer yn cymryd rhan yng ngornest 'B...

Wed, 29 Mar 2017

Heno: Wed, 29 Mar 2017

Mae'r criw yn Womanby Street, Caerdydd i edrych 'nol ar gyfraniad y stryd i gerddoriaet...

Thu, 30 Mar 2017

Heno: Thu, 30 Mar 2017

Y gantores Elin Manahan Thomas fydd yn cadw cwmni i Rhodri Owen yn y stiwdio. Soprano E...

Fri, 31 Mar 2017

Heno: Fri, 31 Mar 2017

Cawn ddathlu'r 60 gydag Ysgol Glan Clwyd ac wrth i arddangosfa 'Selfies' agor yn Llunda...

Mon, 03 Apr 2017

Heno: Mon, 03 Apr 2017

Cawn ddathlu diwrnod yr anifeiliaid anwes yn Folly Farm gyda theuluoedd yr ardal. The c...

Tue, 04 Apr 2017

Heno: Tue, 04 Apr 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 05 Apr 2017

Heno: Wed, 05 Apr 2017

Bydd Bryn Fon a John Ogwen yn son am eu rhannau newydd yn Pobol y Cwm. Bryn Fon and Joh...

Thu, 06 Apr 2017

Heno: Thu, 06 Apr 2017

Cawn glywed am fenter newydd Caffi Mechell yn Llanfechell. News of a new initiative Caf...

Fri, 07 Apr 2017

Heno: Fri, 07 Apr 2017

Bydd Huw Ffash yn darlledu'n fyw o sioe ffasiwn yr Urdd a bydd sgwrs a chan gan Meic St...

Mon, 10 Apr 2017

Heno: Mon, 10 Apr 2017

Holl hanes noson rownd derfynol Miss Cymru a her seiclo Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigi...

Tue, 11 Apr 2017

Heno: Tue, 11 Apr 2017

Bydd Rhodri Davies yn y Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer yr arddangosfa ddiweddaraf, Arw...

Wed, 12 Apr 2017

Heno: Wed, 12 Apr 2017

Byddwn ni'n cael cwmni'r gyn-delynores Frenhinol Claire Jones. Former Royal harpist Cla...

Thu, 13 Apr 2017

Heno: Thu, 13 Apr 2017

Sgwrs a chan yng nghwmni'r telynor Ieuan Jones a byddwn ni'n ymweld a salon gwallt yng ...

Fri, 14 Apr 2017

Heno: Fri, 14 Apr 2017

Steffan Rhys Hughes, enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel fydd yn westai heddiw. Bryn Terf...

Mon, 17 Apr 2017

Heno: Mon, 17 Apr 2017

Rhaglen arbennig yn dilyn taith Steff Tywydd a Daf Wyn i Base Camp Everest. A special p...

Tue, 18 Apr 2017

Heno: Tue, 18 Apr 2017

Bydd Elin Fflur yn cwrdd a dyn sy'n nofio'n ddyddiol yn rhai o lynnoedd Eryri. Elin Ffl...

Wed, 19 Apr 2017

Heno: Wed, 19 Apr 2017

Cawn gwrdd a rai o redwyr dewr Marathon Llundain, a'n gwestai fydd y cyn-chwaraewr rygb...

Thu, 20 Apr 2017

Heno: Thu, 20 Apr 2017

Y gantores o'r Rhyl, Rebecca Trehearn sydd newydd ennill gwobr Olivier fydd ein gwestai...

Fri, 21 Apr 2017

Heno: Fri, 21 Apr 2017

Byddwn yn cofio deugain mlynedd ers marwolaeth Ryan Davies, a bydd Mihangel Morgan yn l...

Mon, 24 Apr 2017

Heno: Mon, 24 Apr 2017

Byddwn yn darlledu o Fangor wrth i gwpan Cynghrair Pencampwyr UEFA gyrraedd y clwb pel-...

Tue, 25 Apr 2017

Heno: Tue, 25 Apr 2017

Byddwn yn dilyn y Cymry a heidiodd draw i'r Wyl Ban Geltaidd dros y penwythnos. We'll f...

Wed, 26 Apr 2017

Heno: Wed, 26 Apr 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Galeri Caernarfon, a bydd gwraig o Borthmadog yn cael gweddn...

Thu, 27 Apr 2017

Heno: Thu, 27 Apr 2017

Bydd Owain Gwynedd yn ymweld a Chlwb Rhwyfo Porthmadog sy'n paratoi at y Celtic Challen...

Fri, 28 Apr 2017

Heno: Fri, 28 Apr 2017

Byddwn yn edrych ymlaen at ddydd Sadwrn Barlys yn Aberteifi, a bydd y grwp Panda Fight ...

Mon, 01 May 2017

Heno: Mon, 01 May 2017

Sgwrs a chan gyda Lowri Evans, a blas ar arferion Calan Mai Dyffryn Conwy. A song and c...

Tue, 02 May 2017

Heno: Tue, 02 May 2017

Bydd yr awdur Llyr Gwyn Lewis yn son am ei gyfrol newydd, a bydd cyfle i ennill teledu ...

Wed, 03 May 2017

Heno: Wed, 03 May 2017

Bydd Rhodri yn edrych yn ol ar 80 mlynedd ers sefydlu'r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf. R...

Thu, 04 May 2017

Heno: Thu, 04 May 2017

Bydd Daf Wyn yn dathlu traddodiad y te prynhawn, a Shan Cothi fydd y gwestai stiwdio. D...

Fri, 05 May 2017

Heno: Fri, 05 May 2017

Bydd y ffotograffydd Emyr Young yn beirniadu ein cystadleuaeth ffotograffiaeth, a bydd ...

Mon, 08 May 2017

Heno: Mon, 08 May 2017

Bydd sgwrs a chan gyda Mabli Tudur a bydd yr actor Marc Skone yn son am ei brofiadau o ...

Tue, 09 May 2017

Heno: Tue, 09 May 2017

Bydd Daf Wyn yn parhau a'i daith ar Ynys Manaw, a'r actores a'r gyflwynwraig Mali Harri...

Wed, 10 May 2017

Heno: Wed, 10 May 2017

Bydd Dr Llinos Roberts yn trafod salwch meddwl gyda merch sy'n byw ag iselder. Dr Llino...

Thu, 11 May 2017

Heno: Thu, 11 May 2017

Byddwn yn cwrdd a Chymry Ynys Manaw a dathlu canmlwyddiant Cor Rhydaman. We'll meet Wel...

Fri, 12 May 2017

Heno: Fri, 12 May 2017

Eitem o noson lansio CD newydd Bois Y Rhedyn yn Llanddewibrefi. Music and fun from the ...

Mon, 15 May 2017

Heno: Mon, 15 May 2017

Bydd Rhodri Gomer ar Ynys Sgomer yn chwilio am balod, a'r gantores Sioned Gwen fydd ein...

Tue, 16 May 2017

Heno: Tue, 16 May 2017

Byddwn yn edrych ymlaen at Wyl Wanwyn Frenhinol Cymru yng nghwmni un o'r trefnwyr, Aled...

Wed, 17 May 2017

Heno: Wed, 17 May 2017

Byddwn yn dadorchuddio Coron a Chadair Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr. We unveil...

Thu, 18 May 2017

Heno: Thu, 18 May 2017

Byddwn yn talu teyrnged i'r cyn Brif Weinidog yn dilyn ei farwolaeth sydyn ddoe. We'll ...

Fri, 19 May 2017

Heno: Fri, 19 May 2017

Byddwn yn fyw o Dalybont wrth inni ddathlu hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa. We'...

Mon, 22 May 2017

Heno: Mon, 22 May 2017

Byddwn yn adrodd o seremoni Gwobrau Harddwch a Thrin Gwallt Cymru, ac yn darlledu'n fyw...

Tue, 23 May 2017

Heno: Tue, 23 May 2017

Byddwn yn llongyfarch Terry Davies wrth i'w lyfr gyrraedd rhestr fer llyfr rygbi'r flwy...

Wed, 24 May 2017

Heno: Wed, 24 May 2017

Dathlu 40 mlynedd o Star Wars a'r cyflwynydd Al Huws a'r ffermwr Gareth Wyn Jones sydd ...

Thu, 25 May 2017

Heno: Thu, 25 May 2017

Cawn edrych ar hen draddodiad y Seiri Rhyddion a darlledu o Ysgol Dyffryn Ogwen. We loo...

Fri, 26 May 2017

Heno: Fri, 26 May 2017

Cawn flas o Ben-y-bont ar Ogwr, ardal Eisteddfod yr Urdd yng nghwmni'r bobl leol. We'll...

Mon, 29 May 2017

Heno: Mon, 29 May 2017

Bydd Gerallt yn mynd a ni am dro i Gwm Idwal, a chawn gyngor am sut i greu'r picnic per...

Mon, 05 Jun 2017

Heno: Mon, 05 Jun 2017

Cawn gwrdd a Bardd Plant newydd Cymru, a bydd Bronwen Lewis yn son am ei CD newydd. We ...

Tue, 06 Jun 2017

Heno: Tue, 06 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Yr Ysgwrn, wrth i gartref Hedd Wyn ail-agor y drysau i'r cy...

Wed, 07 Jun 2017

Heno: Wed, 07 Jun 2017

Byddwn yn dathlu Diwrnod Rhedeg a bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio a'r rhedwr o Sir Gar, De...

Fri, 09 Jun 2017

Heno: Fri, 09 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Sioe Gychod Conwy ac o Wyl Bwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd. ...

Mon, 12 Jun 2017

Heno: Mon, 12 Jun 2017

Eitem o Oriel Kyffin Williams wrth i'r Eisteddfod Genedlaethol gyflwyno Cadair a Choron...

Tue, 13 Jun 2017

Heno: Tue, 13 Jun 2017

Cawn nodi Diwrnod Rhoi Gwaed yng nghwmni gwraig sydd wedi gosod sialens rhoi gwaed i'w ...

Wed, 14 Jun 2017

Heno: Wed, 14 Jun 2017

Eitem o Ganolfan Gymunedol Talysarn wrth i'r hogyn lleol Owain Fon Williams hel atgofio...

Thu, 15 Jun 2017

Heno: Thu, 15 Jun 2017

Bydd DJ Bry, seren Sianel Pump yn lansio ei saws barbeciw newydd a bydd enillwyr ein cy...

Fri, 16 Jun 2017

Heno: Fri, 16 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Wyl Jazz Abertawe, a chawn hanes prosiect cymunedol newydd y...

Mon, 19 Jun 2017

Heno: Mon, 19 Jun 2017

Heddiw, cawn gwmni Elfed Roberts o'r Eisteddfod Genedlaethol wrth iddo rannu newyddion ...

Wed, 21 Jun 2017

Heno: Wed, 21 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Galeri Caernarfon gyda'n gwesteion Lois Cernyw a'r Welsh Whi...

Thu, 22 Jun 2017

Heno: Thu, 22 Jun 2017

Bydd Yvonne yn darlledu'n fyw o Wyl Flodau Eglwys Dewi Sant, Caerdydd. Yvonne will broa...

Fri, 23 Jun 2017

Heno: Fri, 23 Jun 2017

Bydd Huw Ffash yn ymweld ag wythnos ffasiwn graddedigion Caerfyrddin, a byddwn yn cwrdd...

Mon, 26 Jun 2017

Heno: Mon, 26 Jun 2017

Sgwrs a chan gyda'r grwp Petrobas, a byddwn yn ymweld a ffermdy yn Sir Benfro sydd nawr...

Tue, 27 Jun 2017

Heno: Tue, 27 Jun 2017

Bydd Rhodri'n darlledu'n fyw o lansiad Prosiect Richard Burton, a byddwn yn ymweld a Gw...

Wed, 28 Jun 2017

Heno: Wed, 28 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o un o ddigwyddiadau Wythnos Bysgod Sir Benfro, a bydd Huw Ffa...

Thu, 29 Jun 2017

Heno: Thu, 29 Jun 2017

Mae'n 80 mlynedd ers i'r peilot enwog Amelia Earhaeart farw, felly bydd Rhodri'n edrych...

Fri, 30 Jun 2017

Heno: Fri, 30 Jun 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Gaerdydd wrth i ni edrych ymlaen at wyl Tafwyl. We'll broadc...

Mon, 03 Jul 2017

Heno: Mon, 03 Jul 2017

Cawn groesawu'r comediwr Noel James i'r stiwdio a dathlu 70 mlynedd ers ffurfio Cor Mei...

Fri, 07 Jul 2017

Heno: Fri, 07 Jul 2017

Wrth edrych ymlaen at Wyl Nol a Ml'an byddwn yn darlledu'n fyw o Langrannog.We'll broad...

Mon, 10 Jul 2017

Heno: Mon, 10 Jul 2017

Holl hanes Gwyl Bwyd Mor Aberaeron a chyfle i ennill hamper Wimbledon. We'll bring you ...

Tue, 11 Jul 2017

Heno: Tue, 11 Jul 2017

Cawn ddathlu hanner canrif ers sefydlu Cor Meibion Caernarfon a bydd Roy Noble yn westa...

Wed, 12 Jul 2017

Heno: Wed, 12 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Fragdy Lleu yn Nyffryn Nantlle, a bydd y comediwr Daniel Gly...

Thu, 13 Jul 2017

Heno: Thu, 13 Jul 2017

Cawn weld estyniad newydd Amgueddfa Werin Cymru a byddwn yn fyw yn Nolgellau ar gyfer a...

Fri, 14 Jul 2017

Heno: Fri, 14 Jul 2017

Bydd Mari Grug yng nghwmni'r arlunwyr Aneurin a Meirion Jones i drafod eu harddangosfa ...

Mon, 17 Jul 2017

Heno: Mon, 17 Jul 2017

Cawn sgwrs gyda'r model Sian Davies a bydd Daf Wyn yn clywed am apel cancr arbennig. On...

Tue, 18 Jul 2017

Heno: Tue, 18 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd, a bydd Elin Fflur ar lan y mo...

Wed, 19 Jul 2017

Heno: Wed, 19 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Lido Ponty ym Mhontypridd a chawn sgwrs a chan gan y gantore...

Thu, 20 Jul 2017

Heno: Thu, 20 Jul 2017

Byddwn yn crwydro Ynys y Barri, a bydd Mari'n ymweld a Chrochenwaith Gwili. We'll take ...

Thu, 27 Jul 2017

Heno: Thu, 27 Jul 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o'r Sioe Frenhinol, a chawn sgwrs a chan gan y Welsh Whisperer...

Fri, 28 Jul 2017

Heno: Fri, 28 Jul 2017

Bydd Owain yn sgwrsio ag un o ser pel-droed y dyfodol, Gethin Jones, a byddwn yn dathlu...

Mon, 31 Jul 2017

Heno: Mon, 31 Jul 2017

A hithau'n gan mlynedd union ers i Hedd Wyn gael ei ladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, byddwn...

Tue, 01 Aug 2017

Heno: Tue, 01 Aug 2017

Bydd Beti George yn ymuno a ni i drafod ei rhaglen newydd, a byddwn yn ymweld a Dinas D...

Wed, 02 Aug 2017

Heno: Wed, 02 Aug 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Sioe Aberteifi ac yn rhoi blas o'r holl gystadlu. We'll broa...

Thu, 03 Aug 2017

Heno: Thu, 03 Aug 2017

Byddwn yn fyw o'r Gwyr ac yn clywed am raglen am y rhedwr Josh Griffiths. Featuring a l...

Mon, 07 Aug 2017

Heno: Mon, 07 Aug 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Faes yr Eisteddfod Genedlaethol, a'r canwr Gwyn Hughes Jones...

Mon, 14 Aug 2017

Heno: Mon, 14 Aug 2017

Yn westeion mae'r actorion Aled Llyr Thomas a Dyfan Rees, a byddwn yn ymweld a Sioe Ama...

Tue, 15 Aug 2017

Heno: Tue, 15 Aug 2017

Byddwn yn darlledu'n fyw o Sioe Mon ac yn cael blas ar Wyl Caeredin. We're live from th...

Thu, 17 Aug 2017

Heno: Thu, 17 Aug 2017

Byddwn yn ymweld a Sioe Sir Benfro, a Manon Gravell fydd yn trafod cyfrol newydd "Galar...

Fri, 18 Aug 2017

Heno: Fri, 18 Aug 2017

Byddwn yn fyw o Wyl y Dyn Gwyrdd, yn cael tips ar brynu gwisg ysgol, ac yn ymweld ag Ab...

Mon, 21 Aug 2017

Heno: Mon, 21 Aug 2017

Byddwn yn fyw o Wyl Machynlleth, ac yn edrych ymlaen at gyfres newydd o Ffermio. We'll ...

Tue, 22 Aug 2017

Heno: Tue, 22 Aug 2017

Byddwn yn ymweld ag Aberdyfi, a chawn gip ar stampiau newydd y Post Brenhinol. We visit...

Wed, 23 Aug 2017

Heno: Wed, 23 Aug 2017

Bydd Llinos Lee yn Nhrefdraeth yn profi yoga ar y dwr, a chawn flas o Bencampwriaeth Hw...

Thu, 24 Aug 2017

Heno: Thu, 24 Aug 2017

Bydd Gerallt yn fyw o Rosgoch, ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o gneifio arbennig. Gera...

Mon, 28 Aug 2017

Heno: Mon, 28 Aug 2017

Rhaglen arbennig i gofio am Hedd Wyn, ganrif wedi'i farwolaeth ar ddiwrnod cyntaf Brwyd...

Tue, 29 Aug 2017

Heno: Tue, 29 Aug 2017

Fel rhan o'n cyfres yn ymweld a threfi glan mor, rydym yn cwblhau ein taith yn Borth. W...

Mon, 04 Sep 2017

Heno: Mon, 04 Sep 2017

Cawn flas o Wyl Fwyd Crymych a byddwn yn sgwrsio gyda Luke McCall sy'n serennu yn y sio...

Thu, 07 Sep 2017

Heno: Thu, 07 Sep 2017

Trystan Ellis-Morris fydd yn trafod ei gyfres newydd 'Perthyn' a chawn sgwrs gyda seren...

Fri, 20 Oct 2017

Heno: Fri, 20 Oct 2017

Huw Fash sy'n ymweld â Chlwb Swper i godi ymwybyddiaeth am gancr y fron a chyflwynydd R...

Mon, 23 Oct 2017

Heno: Mon, 23 Oct 2017

Byddwn yn lawnsio cystadleuaeth i ganfod ci mwyaf arwrol Cymru i gyd-fynd â Mis Chwedla...

Tue, 24 Oct 2017

Heno: Tue, 24 Oct 2017

Cawn gip ar ddrama newydd S4C, a bydd Daf Wyn yn cael blas o ddigwyddiad arbennig yng N...

Wed, 25 Oct 2017

Heno: Wed, 25 Oct 2017

Byddwn yn fyw o Aberystwyth yn nathliadau 25 ers sefydlu papur bro Yr Angor, a bydd sgw...

Thu, 26 Oct 2017

Heno: Thu, 26 Oct 2017

Byddwn yn fyw o Tir Prince ar gyfer dechrau Rali Cymru GB, a'r DJ Bethan Elfyn fydd ein...

Fri, 27 Oct 2017

Heno: Fri, 27 Oct 2017

Byddwn yn fyw o Wyl y Golau yn Y Fenni, a'r awdures Eiry Miles fydd ein gwestai stiwdio...

Mon, 30 Oct 2017

Heno: Mon, 30 Oct 2017

Bydd Rhodri Davies yn ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac yn hel atgofion am ...

Tue, 31 Oct 2017

Heno: Tue, 31 Oct 2017

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with st...

Wed, 01 Nov 2017

Heno: Wed, 01 Nov 2017

Cawn gwmni beirniaid y gystadleuaeth i ddod o hyd i'r Gelert go iawn, y milfeddyg Lowri...

Thu, 02 Nov 2017

Heno: Thu, 02 Nov 2017

Y gogyddes Beca Lyne-Pirkis fydd yn y stiwdio i sôn am y gyfres newydd o Parti Bwyd Bec...

Fri, 03 Nov 2017

Heno: Fri, 03 Nov 2017

Bydd Mei Emrys yn y stiwdio am sgwrs a chân a bydd Owain yn siarad ag aelodau o dîm ras...

Mon, 06 Nov 2017

Heno: Mon, 06 Nov 2017

Hanes Gwobrau Blynyddol Trin Gwallt a Harddwch Cymru a pherfformiad gan bedwarawd sacso...

Tue, 07 Nov 2017

Heno: Tue, 07 Nov 2017

Byddwn yn fyw o winllan Llannerch a chawn hanes cystadleuaeth ysgrifennu llythyr at Siô...

Wed, 08 Nov 2017

Heno: Wed, 08 Nov 2017

Byddwn yn fyw o Wyl y Gaeaf yng Nghaerdydd, a byddwn yn cyfarfod crefftwyr Plas Glynlli...

Thu, 09 Nov 2017

Heno: Thu, 09 Nov 2017

Byddwn yn fyw o Pontio, Bangor ar gyfer lansio Cân i Gymru 2018, a chawn flas o'r opera...

Mon, 13 Nov 2017

Heno: Mon, 13 Nov 2017

Byddwn yn fyw o seremoni Llyfr y Flwyddyn yng Nghaerdydd a bydd y grwp Seidr ar y Sul y...

Wed, 15 Nov 2017

Heno: Wed, 15 Nov 2017

Byddwn yn fyw o noson agoriadol sioe gerdd 'Tiger Bay', a chyfle i ennill hyd at £100 y...

Thu, 16 Nov 2017

Heno: Thu, 16 Nov 2017

Byddwn yn cyfarfod un o'r cwn sydd ar restr fer ein cystadleuaeth 'Gelert', a chawn fla...

Fri, 17 Nov 2017

Heno: Fri, 17 Nov 2017

Byddwn yn fyw o Landeilo ar gyfer Gwyl y Synhwyrau a bydd Dai Jones yn ymuno â ni am sg...

Mon, 20 Nov 2017

Heno: Mon, 20 Nov 2017

Bydd y Welsh Whisperer yn ymuno â ni am sgwrs a chân. The Welsh Whisperer is in the stu...

Tue, 21 Nov 2017

Heno: Tue, 21 Nov 2017

Bydd Manon Eames yn ymuno â ni i sôn am ei nofel newydd. Author Manon Eames talks about...

Wed, 22 Nov 2017

Heno: Wed, 22 Nov 2017

Byddwn yn fyw o Bort Talbot i gyfarfod perfformwyr pantomeim newydd, a chawn gwmni Rhys...

Thu, 23 Nov 2017

Heno: Thu, 23 Nov 2017

Bydd Gerallt yn ymweld â siop trin gwallt Clip a Snip, Caernarfon sy'n rhan o gyfres Y...

Tue, 28 Nov 2017

Heno: Tue, 28 Nov 2017

Byddwn yn cwrdd â chi arall o restr fer ein cystadleuaeth canfod y Gelert newydd. We me...

Wed, 29 Nov 2017

Heno: Wed, 29 Nov 2017

Cawn sgwrs â'r grwp Steps wrth iddyn nhw berfformio yng Nghaerdydd, a byddwn yn edrych ...

Thu, 30 Nov 2017

Heno: Thu, 30 Nov 2017

Bydd Sara Manchipp yn cyhoeddi enillydd ein cystadleuaeth i ganfod y Gelert newydd. Sar...

Fri, 01 Dec 2017

Heno: Fri, 01 Dec 2017

Byddwn yn beirniadu cystadleuaeth ffotograffiaeth yr hydref a bydd Al Lewis yn canu yn ...

Mon, 04 Dec 2017

Heno: Mon, 04 Dec 2017

Lansio'r gystadleuaeth Cracyr Nadolig; cân Nadoligaidd gan Kizzy Crawford a sgwrs gydag...

Tue, 05 Dec 2017

Heno: Tue, 05 Dec 2017

Byddwn yn ymweld â Ffair Nadolig Tregaron, a'r gantores Eirlys Myfanwy fydd ein gwestai...

Wed, 06 Dec 2017

Heno: Wed, 06 Dec 2017

Bydd yr actores Eiry Thomas yn westai a bydd Rhodri'n sgwrsio gydag ymladdwr UFC. Actre...

Thu, 07 Dec 2017

Heno: Thu, 07 Dec 2017

Cawn gwmni Côr Meibion Hoyw De Cymru a chlywed am apêl Anrheg Ysbyty Llwynhelyg. South ...

Fri, 08 Dec 2017

Heno: Fri, 08 Dec 2017

Byddwn yn fyw o'r Drenewydd gydag Only Men Aloud, a bydd cyfle i chi ennill gwobr yn Cr...

Mon, 11 Dec 2017

Heno: Mon, 11 Dec 2017

Y gantores Cadi Gwen fydd ein gwestai stiwdio a bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn C...

Tue, 12 Dec 2017

Heno: Tue, 12 Dec 2017

Cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein cystadleuaeth Cracyr Dolig, a'r tenor Trystan Llyr...

Wed, 13 Dec 2017

Heno: Wed, 13 Dec 2017

Byddwn yn sôn am draddodiadau'r Nadolig a bydd Lowri Evans yn canu cân Nadoligaidd yn y...

Thu, 14 Dec 2017

Heno: Thu, 14 Dec 2017

Eitem fyw o Gaerdydd yng nghwmni Athena, Cordydd a 3 Tenor Cymru wrth iddyn nhw baratoi...

Fri, 15 Dec 2017

Heno: Fri, 15 Dec 2017

Bydd Band Rhys Taylor yn perfformio cân Nadoligaidd, a byddwn yn chwarae Cracyr Dolig. ...

Mon, 18 Dec 2017

Heno: Mon, 18 Dec 2017

Bydd Mared Williams yn canu cân Nadoligaidd, a bydd Brett Johns, y pencampwr UFC yn wes...

Tue, 19 Dec 2017

Heno: Tue, 19 Dec 2017

Bydd yr actores Annes Elwy yn westai a bydd Alistair James yn canu cân Nadoligaidd. Act...

Wed, 20 Dec 2017

Heno: Wed, 20 Dec 2017

Byddwn yn Llanfihangel-yng-Ngwynfa ar gyfer lawns llyfr Linda Griffiths. We'll be live ...

Thu, 21 Dec 2017

Heno: Thu, 21 Dec 2017

Luke McCall a Jade Davies fydd yn perfformio'n fyw a'r gwesteion bydd Emma Walford a Ni...

Nos Galan

Heno: Nos Galan

Ymunwch â'r criw i fwrw golwg yn ôl dros 2017. Bydd cân newydd hefyd gan y Welsh Whispe...

Thu, 15 Feb 2018

Heno: Thu, 15 Feb 2018

Dai Jones a Meleri Williams fydd yn sgwrsio am gyfres newydd Cefn Gwlad, a chawn weld a...