Hyn o Fyd


Hyn o Fyd

Dilyn plant ym 1989 ac yna fel oedolion yn 2017. Following children in 1989 and then again as adults in 2017.


Similar Content

Browse content similar to Hyn o Fyd. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Lle Aeth Pawb?: 1989

Lle Aeth Pawb?: 1989

Cyfres newydd sy'n olrhain hanes pump o blant a bortreadwyd mewn ffilm ym 1989. Series ...

Cyfres 2017

Cyfres 2017

Rhaglenni o 1989 yn siarad รข phlant 10-11 oed am eu bywydau a'u gobeithion i'r dyfodol....