Mamwlad


Mamwlad

Ffion Hague sy'n adrodd hanes menywod dylanwadol o Gymru dros yr oesoedd. Ffion Hague looks at the lives of influential Welsh women over the years.


Similar Content

Browse content similar to Mamwlad. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2

Cyfres 2

Ffion Hague sy'n adrodd hanes menywod dylanwadol o Gymru dros yr oesoedd. Ffion Hague l...

Cyfres 1

Cyfres 1

Cyfres yn olrhain hanes merched arloesol Cymru dros y blynyddoedd. Series tracing the h...

Cyfres 3

Cyfres 3

Ffion Hague sy'n adrodd stori nifer o ferched sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes...