O'r Galon


O'r Galon

Cyfres o ddogfennau unigol yn portreadu pobl gyda stori ddirdynnol. One-off documentaries portraying people with life-changing stories.


Similar Content

Browse content similar to O'r Galon. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Taith Dewi

O'r Galon: Taith Dewi

Ychydig a wyddai'r actor Dewi Rhys ei fod wedi ei fabwysiadu. Yma bydd yn gwneud dargan...

Cyfres 2014

Cyfres 2014

Cyfres o ddogfennau unigol yn portreadu pobl gyda stori ddirdynnol. Series of one-off d...

Yn y Canol

O'r Galon: Yn y Canol

Hanes Hero Douglas, cantores 15 oed sy'n esbonio sut mae ysgariad yn effeithio ar deulu...

Cyfres 1

Cyfres 1

Cyfres o ddogfennau unigol yn portreadu pobl gyda stori ddirdynnol. Series of one-off d...

Annwyl Bawb

O'r Galon: Annwyl Bawb

Dilynwn nifer o bobl ifanc gydag epilepsi sy'n cysylltu trwy'r we ac yn cyfarfod am y t...

Fflur Fychan

O'r Galon: Fflur Fychan

Rhaglen arbennig am Fflur Fychan a barlyswyd dros nos gan y cyflwr prin Transverse Myel...

Cyfres 2015

Cyfres 2015

Cyfres ddogfen chwe rhan yn edrych ar 'Y Teulu' yn y Gymru fodern. Six-part documentary...

Y Dyn Tu ol i'r Llun

O'r Galon: Y Dyn Tu ol i'r Llun

Dau fywyd - un dyn; hanes Gareth Parry, un o beintwyr gorau Cymru. A vivid account of t...

Byd Enlli a Gwenno

O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno

Rhaglen am ferch ifanc a'i babi bach, Gwenno, sy'n fyddar. The story of Enlli, who gave...

Tu ôl i'r Graith

O'r Galon: Tu ôl i'r Graith

Stori ddirdynnol dyn gafodd ei eni â thiwmor ar yr ymennydd - 16 llawdriniaeth - bwlio ...

Y Trên i Ravensbruck

O'r Galon: Y Trên i Ravensbruck

Dilynwn Heini Grufudd a'i ferch i'r Almaen i ddysgu mwy am anffawd eu teulu yn yr Ail R...

Irfon

O'r Galon: Irfon

Blwyddyn ym mywyd Irfon Williams a fu farw yn ddiweddar ar ol brwydr hir yn erbyn cancr...

Gyrru Trwy Storom

O'r Galon: Gyrru Trwy Storom

Portread dewr gan fam am ei brwydr yn erbyn iselder ar ôl geni babi. A brave and honest...