Prynhawn Da


Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn. Magazine programme on weekday afternoons.


Similar Content

Browse content similar to Prynhawn Da. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Tue, 27 Oct 2015

Prynhawn Da: Tue, 27 Oct 2015

Bydd Dr Llinos yma i drafod cancr y fron a bydd Elen yma gyda'i chyngor ar steil. Dr Ll...

Fri, 30 Oct 2015

Prynhawn Da: Fri, 30 Oct 2015

Bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mw...

Mon, 02 Nov 2015

Prynhawn Da: Mon, 02 Nov 2015

Ymunwch â ni ar gyfer Prynhawn Da pan fydd dau aelod o gôr Waunarlwydd yn ymuno â'r cri...

Tue, 03 Nov 2015

Prynhawn Da: Tue, 03 Nov 2015

Dr Ian Rees fydd yma gyda'i gyngor iechyd a bydd aelodau o gôr Bois y Frenni yn ymuno â...

Wed, 04 Nov 2015

Prynhawn Da: Wed, 04 Nov 2015

Yr awdures Catrin Gerallt fydd yn y Clwb Llyfrau a Alison Huw fydd yma gyda chyngor bwy...

Mon, 09 Nov 2015

Prynhawn Da: Mon, 09 Nov 2015

Byddwn ni'n dechrau paratoi ar gyfer y Nadolig yn y gegin heddiw yng nghwmni Nerys Howe...

Wed, 11 Nov 2015

Prynhawn Da: Wed, 11 Nov 2015

Byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yma gyda'i chyngor bwyd a dio...

Fri, 13 Nov 2015

Prynhawn Da: Fri, 13 Nov 2015

Daniel Williams fydd yma'n coginio; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd...

Mon, 16 Nov 2015

Prynhawn Da: Mon, 16 Nov 2015

Bydd Padrig Jones yn edrych ymlaen at y Nadolig drwy baratoi'r llysiau. Padrig Jones jo...

Tue, 17 Nov 2015

Prynhawn Da: Tue, 17 Nov 2015

Lyndon Lloyd o Age Cymru fydd yma i sôn am waith yr elusen dros fisoedd y gaeaf. Lyndon...

Wed, 18 Nov 2015

Prynhawn Da: Wed, 18 Nov 2015

Bydd y Clwb Llyfrau yn trafod cyfrol newydd a bydd Alison Huw yn cynnig cyngor bwyd a d...

Fri, 20 Nov 2015

Prynhawn Da: Fri, 20 Nov 2015

Y prynhawn yma Catrin Thomas fydd yma'n paratoi'r Pwdin Nadolig. Catrin Thomas is in th...

Mon, 23 Nov 2015

Prynhawn Da: Mon, 23 Nov 2015

Byddwn ni'n dechrau paratoi ar gyfer y Nadolig yn y gegin heddiw wrth i Gareth Richards...

Wed, 25 Nov 2015

Prynhawn Da: Wed, 25 Nov 2015

Ellen Llewelyn fydd yma gydag awgrymiadau am anrhegion Nadolig sy'n costio llai na £10 ...

Thu, 26 Nov 2015

Prynhawn Da: Thu, 26 Nov 2015

Helen Humphreys fydd yma gyda'i chyngor ffasiwn - esgidiau parti ac esgidiau fflat fydd...

Wed, 02 Dec 2015

Prynhawn Da: Wed, 02 Dec 2015

Cyfle i ennill gwobrau di-ri yn y Cracyr Dolig a Huw Fash fydd yn addurno'r goeden Nado...

Thu, 03 Dec 2015

Prynhawn Da: Thu, 03 Dec 2015

Eurgain Haf Wyn a Holly Evans fydd yn sôn am eu taith ddiweddar i Batagonia. Huw Fash w...

Fri, 04 Dec 2015

Prynhawn Da: Fri, 04 Dec 2015

Catrin Thomas sy'n paratoi'r cwrs cyntaf ar gyfer Cinio Nadolig ac mae cystadleuaeth y ...

Mon, 07 Dec 2015

Prynhawn Da: Mon, 07 Dec 2015

Bydd Nerys Howell yn y gegin yn dangos sut mae coginio'r twrci. Nerys Howell prepares f...

Tue, 08 Dec 2015

Prynhawn Da: Tue, 08 Dec 2015

Delyth Wilson fydd yn y gornel steil, gydag amgrymiadau ar gyfer anrhegion i'r rhai sy'...

Wed, 09 Dec 2015

Prynhawn Da: Wed, 09 Dec 2015

Huw Fash fydd yn agor drysau'r Cwpwrdd Ffasiwn a bydd y criw yn trafod llyfr yn y Clwb ...

Thu, 10 Dec 2015

Prynhawn Da: Thu, 10 Dec 2015

Cyngor ffasiwn gan Huw; sgwrs gyda Dr Ann yn y syrjeri a chyfle i gystadlu yn y Cracyr ...

Fri, 11 Dec 2015

Prynhawn Da: Fri, 11 Dec 2015

Y prynhawn yma Lisa Fearn fydd yma'n coginio cacen siocled ac mae cystadleuaeth y Cracy...

Mon, 14 Dec 2015

Prynhawn Da: Mon, 14 Dec 2015

Byddwn yn paratoi at y Nadolig heddiw a bydd Gareth Richard yn paratoi bwyd llysieuol s...

Tue, 15 Dec 2015

Prynhawn Da: Tue, 15 Dec 2015

Kevin Davies fydd yma gydag awgrymiadau ar gyfer gosodiadau blodau ar gyfer y Nadolig. ...

Wed, 16 Dec 2015

Prynhawn Da: Wed, 16 Dec 2015

Huw Fash fydd yn agor drysau'r Cwpwrdd Ffasiwn a bydd y Clwb Llyfrau yn trafod cyfrol a...

Thu, 17 Dec 2015

Prynhawn Da: Thu, 17 Dec 2015

Huw Fash fydd yma gyda chyngor ffasiwn a bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri. Huw Fas...

Fri, 18 Dec 2015

Prynhawn Da: Fri, 18 Dec 2015

Bydd y gantores Margaret Williams a'r arweinydd corawl Huw Foulkes yma i feirniadu cyst...

Mon, 21 Dec 2015

Prynhawn Da: Mon, 21 Dec 2015

Bydd Cris Dafis yn pori trwy'r papurau a bydd Dafydd Rhys yn rhoi cyngor ar sut i gadw'...

Tue, 22 Dec 2015

Prynhawn Da: Tue, 22 Dec 2015

Yy canwr Ken Thomas fydd yn ymuno â ni am sgwrs a chân Nadoligaidd. Ken Thomas sings a ...

Wed, 23 Dec 2015

Prynhawn Da: Wed, 23 Dec 2015

Alison Huw fydd yma gyda'i chyngor bwyd a diod a Rhys ap William fydd yn westai yn y st...

Mon, 04 Jan 2016

Prynhawn Da: Mon, 04 Jan 2016

Daniel Williams fydd yn y gegin ac wedi'r holl fwyta dros y Nadolig, prydau syml, cyfly...

Tue, 05 Jan 2016

Prynhawn Da: Tue, 05 Jan 2016

Huw sy'n edrych ar y trends ffasiwn diweddaraf ac Elaine Jenkins sy'n siarad am ei hymd...

Thu, 07 Jan 2016

Prynhawn Da: Thu, 07 Jan 2016

Sgwrs gyda Dr Ann yn y syrjeri a Rhodri Davies sy'n sôn am ddigwyddiadau chwaraeon y fl...

Fri, 08 Jan 2016

Prynhawn Da: Fri, 08 Jan 2016

Gareth Richards sydd yn y gegin a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai. T...

Tue, 12 Jan 2016

Prynhawn Da: Tue, 12 Jan 2016

Bydd Lilwen McAllister yn sôn am yr hen draddodiad o ddathlu'r hen galan yng Nghwm Gwau...

Wed, 13 Jan 2016

Prynhawn Da: Wed, 13 Jan 2016

Heddiw ar Prynhawn Da, Carys Tudor fydd yma gyda'i chyngor steil ar gyfer y cartref. To...

Thu, 14 Jan 2016

Prynhawn Da: Thu, 14 Jan 2016

Ar Prynhawn Da heddiw, Huw Fash fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn arferol. Today on Prynh...

Fri, 15 Jan 2016

Prynhawn Da: Fri, 15 Jan 2016

Mathew Guy fydd yn y gegin; a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis 'Mwy neu Lai?' Tod...

Mon, 18 Jan 2016

Prynhawn Da: Mon, 18 Jan 2016

Ymunwch â ni heddiw pan fydd Lisa yn coginio, Ciron yn adolygu'r papurau ac Emma yn rho...

Tue, 19 Jan 2016

Prynhawn Da: Tue, 19 Jan 2016

Huw Fash a'r criw fydd yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall. Sioned Williams talk...

Thu, 21 Jan 2016

Prynhawn Da: Thu, 21 Jan 2016

Today on Prynhawn Da, Huw Fash is here with fashion advice and Dr Ann is in the surgery...

Fri, 22 Jan 2016

Prynhawn Da: Fri, 22 Jan 2016

Elwen Roberts fydd yma'n coginio a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai. ...

Mon, 25 Jan 2016

Prynhawn Da: Mon, 25 Jan 2016

Bydd Gareth Richards yn paratoi bwyd rhamantus yn y gegin ar Ddydd Santes Dwynwen. Gare...

Tue, 26 Jan 2016

Prynhawn Da: Tue, 26 Jan 2016

Huw Fash fydd yn agor drysau'r cwpwrdd ddillad a bydd Heledd ap Gwynfor yn trafod y cre...

Wed, 27 Jan 2016

Prynhawn Da: Wed, 27 Jan 2016

Byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yma i drafod bwyd a diod. Tod...

Thu, 28 Jan 2016

Prynhawn Da: Thu, 28 Jan 2016

Huw Fash fydd yma gyda chyngor ffasiwn a chawn ddysgu mwy am bwysigrwydd y sgôr hylendi...

Fri, 29 Jan 2016

Prynhawn Da: Fri, 29 Jan 2016

Y prynhawn yma Daniel Williams fydd yma'n coginio a bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud ...

Tue, 02 Feb 2016

Prynhawn Da: Tue, 02 Feb 2016

Elinor Gwynn fydd yn parhau i deithio ar hyd arfordir Cymru a chawn hanes Côr Lleisiau'...

Wed, 03 Feb 2016

Prynhawn Da: Wed, 03 Feb 2016

Cawn agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yma gyda chyngor bwyd a diod. The we...

Thu, 04 Feb 2016

Prynhawn Da: Thu, 04 Feb 2016

Sgwrs gyda Dr Ann yn y syrjeri a'r hanesydd Hefin Mathias fydd yn trafod y nofel 'War &...

Fri, 05 Feb 2016

Prynhawn Da: Fri, 05 Feb 2016

Elwen Roberts fydd yn paratoi pryd Gwyddelig wrth i ni edrych ymlaen at y gêm rygbi faw...

Mon, 08 Feb 2016

Prynhawn Da: Mon, 08 Feb 2016

Bydd Nerys Howell yn coginio a Ciron Gruffudd yn pori trwy bapurau'r penwythnos. Bydd y...

Tue, 09 Feb 2016

Prynhawn Da: Tue, 09 Feb 2016

Y cyn bêl-droediwr Tomi Morgan fydd yma i drafod y creiriau hynny sy'n bwysig iddo fe. ...

Wed, 10 Feb 2016

Prynhawn Da: Wed, 10 Feb 2016

Cawn agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yma gyda chyngor bwyd a diod. Today ...

Thu, 11 Feb 2016

Prynhawn Da: Thu, 11 Feb 2016

Bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri a Lowri Cooke fydd yn trafod y ffilmiau sydd mewn ...

Fri, 12 Feb 2016

Prynhawn Da: Fri, 12 Feb 2016

Gareth Richards fydd yma'n coginio a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai...

Tue, 16 Feb 2016

Prynhawn Da: Tue, 16 Feb 2016

Cawn barhau â'n cyfres ar gyfer mamau newydd yng nghwmni'r fydwraig, Rachel Williams. E...

Wed, 17 Feb 2016

Prynhawn Da: Wed, 17 Feb 2016

Huw Fash a'r criw fydd yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus iawn. Alison Huw fydd yma g...

Thu, 18 Feb 2016

Prynhawn Da: Thu, 18 Feb 2016

Huw Fash fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn diweddara' a bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrj...

Fri, 19 Feb 2016

Prynhawn Da: Fri, 19 Feb 2016

Y prynhawn yma Catrin Thomas fydd yma'n coginio; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu ...

Mon, 22 Feb 2016

Prynhawn Da: Mon, 22 Feb 2016

Bydd Lisa Fearn yn coginio a Wendy Williams yn cynnig cyngor harddwch. Hairdresser Wend...

Tue, 23 Feb 2016

Prynhawn Da: Tue, 23 Feb 2016

Dr Llinos fydd yn cynnig cyngor i famau newydd a'r ffermwr a'r cyfieithydd Hefin Jones ...

Wed, 24 Feb 2016

Prynhawn Da: Wed, 24 Feb 2016

Yr ymgyrchydd iaith Jamie Bevan fydd yn y Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yn trafod bwy...

Thu, 25 Feb 2016

Prynhawn Da: Thu, 25 Feb 2016

Bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri a bydd Peter Hughes Griffiths yn y stiwdio. Today ...

Fri, 26 Feb 2016

Prynhawn Da: Fri, 26 Feb 2016

Daniel Williams fydd yma'n coginio; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd ...

Mon, 29 Feb 2016

Prynhawn Da: Mon, 29 Feb 2016

Bydd Lisa Fearn yn y gegin; bydd Catrin Gerallt yn pori trwy bapurau'r penwythnos a cha...

Tue, 01 Mar 2016

Prynhawn Da: Tue, 01 Mar 2016

Ar Ddydd Gwyl Dewi, Y Canon Michael Rees fydd yn y stiwdio. In a St David's Day edition...

Wed, 02 Mar 2016

Prynhawn Da: Wed, 02 Mar 2016

Emma Jenkins fydd yma gyda chyngor harddwch gan ganolbwyntio ar ddylanwad 'catwalk' Wyt...

Thu, 03 Mar 2016

Prynhawn Da: Thu, 03 Mar 2016

Huw Fash fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn a bydd Dr Ann yn agor drysau'r syrjeri. Today o...

Fri, 04 Mar 2016

Prynhawn Da: Fri, 04 Mar 2016

Y prynhawn yma Gareth Richards fydd yma'n coginio a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y c...

Mon, 03 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 03 Apr 2017

Bydd Karl Davies yn bwrw golwg ar benawdau'r Sul a bydd Elwen o Hybu Cig Cymru yn y geg...

Tue, 04 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 04 Apr 2017

Bydd ein harbenigwr ar flodau yma gyda threfniannau'r tymor a Dylan Rowlands fydd yn ei...

Wed, 05 Apr 2017

Prynhawn Da: Wed, 05 Apr 2017

Byddwn yn dathlu chwedeg mlynedd ers agor drysau Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. We'll be c...

Thu, 06 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 06 Apr 2017

Cawn olwg ar ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr; bydd Dr Ann yn trafod galar a byddwn ni'n...

Fri, 07 Apr 2017

Prynhawn Da: Fri, 07 Apr 2017

Bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a byddwn ni'n trafod y comic i blant 'Mel...

Mon, 10 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 10 Apr 2017

Bydd Gareth yn y gegin yn coginio cacen pinata'r Pasg a Dr Noel Davies fydd gwestai'r d...

Tue, 11 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 11 Apr 2017

Syniadau ar gyfer addurno bwrdd bwyd y Pasg a bydd Dr Llinos yn trafod y toriad Cesarai...

Wed, 12 Apr 2017

Prynhawn Da: Wed, 12 Apr 2017

Bydd athrawes yn cael gweddnewidiad, a bydd y Clwb Llyfrau yn trafod cyfrol newydd Miha...

Thu, 13 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 13 Apr 2017

Bydd Huw Ffash yn trafod trends diweddara'r gwanwyn, a bydd Meleri'r milfeddyg yn rhoi ...

Fri, 14 Apr 2017

Prynhawn Da: Fri, 14 Apr 2017

Byddwn yn dathlu mis jazz, a byddwn yn coginio eog yn y gegin. We'll celebrate jazz mon...

Mon, 17 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 17 Apr 2017

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cart...

Tue, 18 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 18 Apr 2017

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cart...

Wed, 19 Apr 2017

Prynhawn Da: Wed, 19 Apr 2017

Cyngor ar sut i baratoi bwyd iach i'r teulu, a ffasiwn diweddaraf y stryd fawr. Advice...

Thu, 20 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 20 Apr 2017

Bydd Dr Ann yn trafod y cyflwr parkinsons, a bydd Huw Ffash yma gyda trends y tymor. Dr...

Fri, 21 Apr 2017

Prynhawn Da: Fri, 21 Apr 2017

Syniadau am brydau syml i'r teulu, a bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau Cala...

Mon, 24 Apr 2017

Prynhawn Da: Mon, 24 Apr 2017

Bydd y gyflwynwraig Angharad Mair yn son am ei phrofiad o redeg Marathon Llundain dros ...

Tue, 25 Apr 2017

Prynhawn Da: Tue, 25 Apr 2017

Bydd Geraint Hopkins yn rhoi cyngor am ba nadroedd gwyllt sydd i'w canfod yng Nghymru. ...

Wed, 26 Apr 2017

Prynhawn Da: Wed, 26 Apr 2017

Bydd Dr Ann yn trafod chwyrnu a bydd y panel profi yn rhoi 'deoderant' dan brawf. Dr An...

Thu, 27 Apr 2017

Prynhawn Da: Thu, 27 Apr 2017

Cawn gyngor ar sut i edrych ar ol hen greiriau, a bydd yr RSPCA yn son am eu hymgyrch d...

Fri, 28 Apr 2017

Prynhawn Da: Fri, 28 Apr 2017

Byddwn yn clywed am daith IVF gwraig o Grymych i feichiogrwydd. We'll hear about a Crym...

Mon, 01 May 2017

Prynhawn Da: Mon, 01 May 2017

Bydd Dr Elin Jones yn trafod hen draddodiadau Calan Mai, a bydd Gareth yn coginio tarte...

New: Tue, 02 May 2017

Prynhawn Da: Tue, 02 May 2017

Bydd Iola Jones o Mudiad Meithrin yn edrych ymlaen at ddathliadau pen-blwydd y mudiad y...

Wed, 03 May 2017

Prynhawn Da: New: Wed, 03 May 2017

Bydd Emrys Roberts yn son am ei lyfr newydd, a byddwn yn trafod prydau cyflym iach. Emr...

Thu, 04 May 2017

Prynhawn Da: Thu, 04 May 2017

Stroc fydd y pwnc trafod gyda Dr Ann, a bydd Gareth Roberts yn edrych ymlaen at benwyth...

Fri, 05 May 2017

Prynhawn Da: Fri, 05 May 2017

Bydd Lowri Steffan yn rhoi blas o ffilmiau'r penwythnos, a bydd merched y Clwb Clecs yn...

Mon, 08 May 2017

Prynhawn Da: Mon, 08 May 2017

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cart...

Tue, 09 May 2017

Prynhawn Da: Tue, 09 May 2017

Cyngor ar sut i osgoi gwyfod yn y cartref, a bydd arweinyddes Cor Rhydaman yma i son am...

Wed, 10 May 2017

Prynhawn Da: Wed, 10 May 2017

Byddwn yn trafod y cyflwr coeliac a bydd gwylwraig lwcus yn cael gweddnewidiad. We'll d...

Thu, 11 May 2017

Prynhawn Da: Thu, 11 May 2017

Bydd Dr Ann yn trafod iechyd meddwl a bydd Siwan Jobbins yn cynnig cyngor adolygu. Dr A...

Fri, 12 May 2017

Prynhawn Da: Fri, 12 May 2017

Bydd Heledd Roberts yn son am gynhyrchiad newydd mae hi wedi ei hysgrifennu a'i pherffo...

Mon, 15 May 2017

Prynhawn Da: Mon, 15 May 2017

A hithau'n Wythnos Cymorth Cristnogol, bydd Peredur Owen Griffiths o'r elusen yn westai...

Tue, 16 May 2017

Prynhawn Da: Tue, 16 May 2017

Byddwn yn croesawu'r gyflwynwraig a'r actores Heulwen Haf i'r stiwdio. We'll welcome pr...

Wed, 17 May 2017

Prynhawn Da: Wed, 17 May 2017

Bydd yr awdur a'r newyddiadurwr Ifan Morgan Jones yn trafod ei nofel newydd. Author and...

Thu, 18 May 2017

Prynhawn Da: Thu, 18 May 2017

Bydd Dr Ann yn rhoi cyngor ar sut i reoli pwysau gwaed, a chawn dips am sut i arbed ari...

Fri, 19 May 2017

Prynhawn Da: Fri, 19 May 2017

Bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau'r penwythnos a bydd cyfle i chi ennill #1...

Mon, 22 May 2017

Prynhawn Da: Mon, 22 May 2017

Byddwn yn trafod cynnyrch naturiol ar gyfer y croen ac yn paratoi salad tomato yn y geg...

Tue, 23 May 2017

Prynhawn Da: Tue, 23 May 2017

Bydd Carys Tudor yn rhannu tips glanhau, a byddwn yn blasu gwinoedd sy'n berffaith ar g...

Wed, 24 May 2017

Prynhawn Da: Wed, 24 May 2017

Byddwn yn rhannu cyngor am fwyd i helpu gydag adolygu, a bydd gwyliwr lwcus yn cael gwe...

Thu, 25 May 2017

Prynhawn Da: Thu, 25 May 2017

Byddwn yn trafod alergeddau'r haf, a bwydo fydd yn cael y sylw yn ein cyfres 'Y Babis'....

Fri, 26 May 2017

Prynhawn Da: Fri, 26 May 2017

Lowri Cooke sy'n edrych ymlaen at ffilmiau'r penwythnos, a bydd cyfle i ennill #100 ne...

Mon, 05 Jun 2017

Prynhawn Da: Mon, 05 Jun 2017

Byddwn yn coginio pryd ysgafn hafaidd yn y gegin, ac yn taro golwg yn ol ar wythnos Ei...

Tue, 06 Jun 2017

Prynhawn Da: Tue, 06 Jun 2017

Byddwn yn profi gwinoedd ysgafn yr haf, a chawn dips ffasiwn y stryd fawr. We'll be dis...

Wed, 07 Jun 2017

Prynhawn Da: Wed, 07 Jun 2017

Bydd aelod o Heddlu De Cymru yn son am eu cynllun newydd 'Patrol'. A member of South Wa...

Fri, 30 Jun 2017

Prynhawn Da: Fri, 30 Jun 2017

Bydd cyfle i chi ennill can punt a bydd Gareth Richards yn creu pryd hyfryd yn y gegin....

Fri, 28 Jul 2017

Prynhawn Da: Fri, 28 Jul 2017

Bydd cyfle i ennill can punt yn Mwy neu Lai, a bydd Nerys Howell yn y gegin. There will...

Mon, 31 Jul 2017

Prynhawn Da: Mon, 31 Jul 2017

Digon o syniadau am brydau bwyd a chyngorion harddwch. Byddwn hefyd yn pori drwy bapura...

Tue, 01 Aug 2017

Prynhawn Da: Tue, 01 Aug 2017

Byddwn yn agor drysau'r cwpwrdd dillad gyda Huw Ffash, a bydd Ann Jones yn trafod beth ...

Wed, 02 Aug 2017

Prynhawn Da: Wed, 02 Aug 2017

Byddwn yn sgwrsio gydag aelodau'r elusen Homestart, a byddwn yn trafod llyfrau i ddisgy...

Fri, 04 Aug 2017

Prynhawn Da: Fri, 04 Aug 2017

Bydd Gareth Richards yn y gegin, a bydd cyfle i chi ennill can punt neu fwy! Gareth Ric...

Mon, 28 Aug 2017

Prynhawn Da: Mon, 28 Aug 2017

O ffasiwn i goginio, byddwn yn cael golwg yn ol ar ein hoff eitemau dros yr haf yng ngh...

Mon, 23 Oct 2017

Prynhawn Da: Mon, 23 Oct 2017

Cipolwg ar bapurau'r penwythnos, ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a digon o gyngor hardd...

Tue, 24 Oct 2017

Prynhawn Da: Tue, 24 Oct 2017

Bydd Huw Rees yn gweddnewid gwyliwr a bydd digon o awgrymiadau gwin ar gyfer y tymor. H...

Wed, 25 Oct 2017

Prynhawn Da: Wed, 25 Oct 2017

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, ceir tips steilio a chyngor bwyd a diod. We open ...

Thu, 26 Oct 2017

Prynhawn Da: Thu, 26 Oct 2017

Huw Fash yn y gornel ffasiwn, cyngor meddygol gan Dr Ann a Sara Manchipp fydd ein gwest...

Fri, 27 Oct 2017

Prynhawn Da: Fri, 27 Oct 2017

Cyfle i ennill £100 neu fwy yn Mwy neu Lai, ac ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin gyda Nery...

Mon, 30 Oct 2017

Prynhawn Da: Mon, 30 Oct 2017

Heddiw, Karl Davies fydd yn pori trwy bapurau'r penwythnos; bydd Dan Williams yn y gegi...

Tue, 31 Oct 2017

Prynhawn Da: Tue, 31 Oct 2017

Straeon ysbryd ar Galan Gaeaf, Huw yn agor y cwpwrdd dillad a Cathy Irons yn cynnig cyn...

Wed, 01 Nov 2017

Prynhawn Da: Wed, 01 Nov 2017

Byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yn cynnig cyngor bwyd a diod ...

Thu, 02 Nov 2017

Prynhawn Da: Thu, 02 Nov 2017

Cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn; Dr Ann fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddyg...

Fri, 03 Nov 2017

Prynhawn Da: Fri, 03 Nov 2017

Heddiw, bydd cyfle i chi ennill £100 neu fwy yn Mwy neu Lai; bydd criw'r Clwb Clecs yn ...

Mon, 06 Nov 2017

Prynhawn Da: Mon, 06 Nov 2017

Golwg drwy papurau'r penwythnos, ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a digon o dips harddwc...

Tue, 07 Nov 2017

Prynhawn Da: Tue, 07 Nov 2017

Bydd gwyliwr lwcus yn cael gweddnewidiad a chawn gyngor am winoedd yr hydref. A lucky v...

Wed, 08 Nov 2017

Prynhawn Da: Wed, 08 Nov 2017

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, a chawn gyngor steil, bwyd a diod. We'll open the...

Thu, 09 Nov 2017

Prynhawn Da: Thu, 09 Nov 2017

Tips ffasiwn, cyngor meddygol a bydd y gyfreithwraig Angella Killa yn cynnig cyngor ar ...

Fri, 10 Nov 2017

Prynhawn Da: Fri, 10 Nov 2017

A chance for you to win £100 or more in Mwy neu Lai, and Gareth Richards offers inspira...

Mon, 13 Nov 2017

Prynhawn Da: Mon, 13 Nov 2017

Golwg ar bapurau'r penwythnos, ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyngor harddwch ar gy...

Tue, 14 Nov 2017

Prynhawn Da: Tue, 14 Nov 2017

Bydd gwyliwr yn cael gweddnewidiad a bydd Kevin Davies â chyngor ar osod blodau ar gyfe...

Wed, 15 Nov 2017

Prynhawn Da: Wed, 15 Nov 2017

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, cawn gyngor ffasiwn a chyngor bwyd a diod. We'll ...

Thu, 16 Nov 2017

Prynhawn Da: Thu, 16 Nov 2017

Tips ffasiwn gan Huw Ffash, cyngor meddygol gan Dr Ann ac Alwyn Humphreys fydd yn westa...

Fri, 17 Nov 2017

Prynhawn Da: Fri, 17 Nov 2017

Y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le, ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i ennill ...

Mon, 20 Nov 2017

Prynhawn Da: Mon, 20 Nov 2017

Cawn olwg ar bapurau'r penwythnos a byddwn yn paratoi mins peis yn y gegin. A look at t...

Tue, 21 Nov 2017

Prynhawn Da: Tue, 21 Nov 2017

Byddwn yn agor drysau'r cwpwrdd dillad gyda Huw Rees, a bydd Dr Llinos yn trafod unigrw...

Wed, 22 Nov 2017

Prynhawn Da: Wed, 22 Nov 2017

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Darllen, bydd digon o dips steil, a chyngor bwyd a diod. W...

Fri, 15 Dec 2017

Prynhawn Da: Fri, 15 Dec 2017

Ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i gystadlu yn ein cystadleuaeth Nadolig, Cracy...

Thu, 15 Feb 2018

Prynhawn Da: Thu, 15 Feb 2018

Tips ffasiwn gan Huw Fash a digon o gyngor meddygol gan Dr Ann. Huw Fash offers fashion...