Gwreiddiau: Murray the Hump


Gwreiddiau: Murray the Hump

Yr Arglwydd Dafydd Wigley sy'n teithio i Chicago a Maldwyn ar drywydd ei drydydd cefnder Murray the Hump. Lord Dafydd Wigley traces his links to Murray the Hump.


Similar Content

Browse content similar to Gwreiddiau: Murray the Hump. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2012

Cyfres 2012

Mewn cyfres ddwy ran, yr Arglwydd Dafydd Wigley sydd ar drywydd hanes ei drydydd cefnde...