Harri Parri


Harri Parri

Harri Parri sy'n ymweld â llefydd sy'n bwysig iddo ac yn cwrdd â rhai o'r trigolion. Harri Parri visits places of personal significance and meets local people.


Similar Content

Browse content similar to Harri Parri. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Pen Llyn 2010

Pen Llyn 2010

Cyfle i grwydro Pen Llyn yng nghwmni'r awdur a'r gweinidog Harri Parri. 2010 series fea...