Taith Fawr y Dyn Bach


Taith Fawr y Dyn Bach

James Lusted sy'n ymweld â mwy o gymeriadau difyr sydd yn byw gydag anableddau neu gyflyrau meddygol. James Lusted meets people living with disabilities or medical conditions.


Similar Content

Browse content similar to Taith Fawr y Dyn Bach. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Cyfres 2013

Cyfres 2013

James Lusted sydd ar daith o amgylch Cymru i gwrdd â phobl gydag anableddau gwahanol. J...